Klimaatverandering heeft invloed op alle dieren op aarde. Hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel maken het voor veel dieren lastiger om te overleven. Wetenschappers denken dat rond het jaar 2100 ongeveer 50% van de huidige dierensoorten zou zijn uitgestorven door klimaatverandering. Wil je weten welke dieren worden beïnvloed door deze veranderingen? Je leest het in deze top 10 dieren bedreigd door klimaatverandering.

10. Bijen

bijen

Bijen worden eigenlijk op twee manieren beïnvloed door klimaatverandering. Door de stijgende temperaturen moeten de beestjes richting het noorden migreren om in een koudere omgeving terecht te komen. Tegelijkertijd zorgen de zachte winters ervoor dat lentebloemen sneller in bloei komen. Hierdoor hebben de bijen minder tijd om de bloemen te bestuiven en genoeg eten bij elkaar te sprokkelen.

9. Walvissen

walvis

Walvissen zijn afhankelijk van specifieke temperaturen in de oceaan om te weten wanneer ze moeten migreren, jagen en paren. De zeespiegel stijgt door klimaatverandering, wat op de lange termijn ook voor andere temperaturen in de oceanen zorgt. Dit maakt het voor walvissen moeilijker om hun natuurlijke gedrag te vertonen, want hun ritme raakt verstoord. Hierdoor kunnen de dieren ook moeilijker overleven.

8. Aziatische olifanten

aziatische olifant

Aziatische olifanten hebben vooral last van minder regenval in hun omgeving en hogere temperaturen. Dit zorgt voor meer droogte in hun leefomgeving dan ze gewend zijn. Dat maakt overleven al lastig, maar onderzoekers merken ook dat de dieren zich nu minder makkelijk voortplanten. Dat is ontzettend zonde, want de Aziatische olifant wordt al met uitsterven bedreigd.

7. Giraffes

giraffe

Bij giraffes is al te zien dat hun populatie de afgelopen 30 jaar met meer dan 40% is afgenomen. Dit heeft voor een deel te maken met stropers die op de dieren jagen. De afname wordt ook veroorzaakt door het krimpen van hun leefomgeving en het afnemen van acacia’s die in hun omgeving groeien. Deze bomen hebben de dieren nodig om van te eten, wat het lastiger maakt om te overleven.

6. Insecten

insecten

Vrijwel alle insecten hebben last van klimaatverandering. Er wordt verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 2 graden stijgt. Dat maakt het voor veel insecten vrijwel onmogelijk om te overleven. De verwachting is dat 18% van alle insectensoorten is uitgestorven rond 2100. Stijgt de temperatuur van de aarde nog verder dan verwacht? Dan kan maar liefst 49% van alle insectensoorten uitsterven.

5. Zeevogels

zeevogel

Zeevogels leven in gebieden aan zee. Deze leefgebieden worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. De verwachting is dat hun habitat uiteindelijk overspoeld zal worden, waardoor ze ook geen veilige plek hebben om te broeden en zich voort te planten. De stukjes kust die wel overblijven zullen te klein zijn voor alle zeevogels, waardoor een groot deel zal uitsterven.

4. Haaien

haaien

Haaien zijn echte roofdieren die vooral van vissen en zeezoogdieren leven. Klimaatverandering zal het voor deze dieren lastiger maken om te jagen. Er wordt daarnaast verwacht dat veel zwangere haaien hun baby’s niet meer levend op de wereld kunnen zetten door de stijgende temperaturen in zee. Waarschijnlijk zullen haaien richting het noorden migreren omdat het daar wat kouder is. Dat heeft weer veel invloed op het huidige ecosysteem, die juist haaien nodig hebben om het in stand te houden. .

3. Koraalriffen

koraalrif

Koraalriffen zijn prachtige stukken natuur om te zien, maar helaas worden deze riffen ook bedreigd door klimaatverandering. De stijgende temperaturen in zee hebben de afgelopen jaren al veel schade aangericht. Zo bleek dat maar liefst 72% van alle koraalriffen die door UNESCO worden beschermd stress ervaarde door de aanhoudende warme temperaturen in zee. Deze warme temperaturen zorgen ervoor dat het koraal gebleekt wordt, waarbij het koraal steeds meer voedingsstoffen verliest en afsterft.

2. Monarchvlinder

monarchvlinder

De monarchvlinder is een prachtige vlindersoort die veel in de Amerikaanse staat Californië voorkomt. Onderzoekers hebben gemerkt dat de populatie in deze staat met maar liefst 95% is afgenomen sinds 1980. Dat heeft vooral te maken met het verlies van hun leefomgeving, maar ook met een verminderde groei van zijdeplanten die belangrijk zijn voor de vlinders. Dit wordt allemaal veroorzaakt door klimaatverandering en mensen die de leefomgeving van dieren verkleinen.

1. IJsbeer

ijsbeer

Denk je aan dieren bedreigd door klimaatverandering, dan denk je waarschijnlijk aan de ijsbeer. En niet zonder reden, het noordpoolgebied is tot nu toe het meest getroffen door opwarming van de aarde. Mogelijk is de noordpool al in het midden van de huidige eeuw ijsvrij in de zomers. IJsberen zijn afhankelijk van het zee-ijs om zich te verplaatsen, jagen, paren en rusten. Nu dit steeds meer verdwijnt trekken de ijsberen steeds meer naar het vasteland om te overleven. Grote probleem is dat daar de mens al woont en die heeft geen behoefte aan een ijsbeer in zijn achtertuin.