10 Dodelijkste constructieprojecten in de wereld

Tegenwoordig doet men er alles aan om een bouwplaats zo veilig mogelijk te maken, maar toch gebeuren er nog steeds dodelijke ongevallen. Vroeger verloren er heel wat arbeiders hun leven tijdens de bouw van wolkenkrabbers, stuwdammen, torens, bruggen enzovoorts. Enorme historische bouwprojecten zoals het Panamakanaal en de Brooklyn Bridge roepen nog steeds onze bewondering op, maar gingen helaas ook gepaard met een groot verlies aan mensenlevens. Hieronder een lijstje van de 10 dodelijkste constructieprojecten uit het verleden en heden.


10. Stadions WK Qatar 2022 – ?

De meeste constructieprojecten in de lijst liggen in een ver verleden, toen veiligheidseisen nog niet zo hoog waren. Maar ook nu nog gebeuren er verschrikkelijke dingen in de bouw. De aantallen zijn niet bekend, maar er schijnen vele doden te zijn bij de bouw van de voetbalstadions in Quatar voor het WK van 2022. Vooral Nepalese gastarbeiders moeten werken bij extreem hoge temperaturen op onveilige bouwplaatsen. Al in 2013 werd er gesproken over 44 doden hoeveel dat er nu zijn weet niemand.

9. Het World Trade Centre – 60 doden

wtc

Iedereen herinnert zich de beelden van de instortende WTC-torens in New York op 11 september 2001, na een terroristische aanslag met passagiersvliegtuigen. Het complex bestond in totaal uit 7 gebouwen. De twee hoge torens waren klaar in 1971. Meer dan 2600 mensen stierven tijdens de terroristische aanslag. Weinigen weten echter dat ook de constructie van de WTC-torens mensenlevens heeft geëist. Tijdens de bouw, waaraan 50000 arbeiders meewerkten, vielen er ongeveer 60 doden.


8. De Hawks Nest Tunnel – 764 doden

hawks nest tunnel

De bouw van deze tunnel wordt nog steeds beschouwd als een van de grootste industriële rampen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De tunnel werd aangelegd om het water van een rivier af te leiden naar een hydro-elektrische centrale nabij Mountain Gauley in 1931. Tijdens het boren van de tunnel stootte men op silica (siliciumdioxide). De arbeiders moesten het silica ontginnen zonder beschermende werkkledij of stofmaskers. Siliciumstof veroorzaakt de longziekte silicose, een vorm van stoflong met chronische ontstekingen in de longen tot gevolg. Zeker 476 arbeiders stierven aan silicose, maar het werkelijke dodental ligt mogelijk nog veel hoger.

7. De Karakoram Highway – 1.000 doden

Karakoram_Highway
Karakoram_Highway2

Het is de hoogst gelegen internationale weg ter wereld, de Karakoram Highway, die China met Pakistan verbindt over het Karakoramgebergte. Het hoogste punt van de weg is de Khunjerabpas, 4693 meter hoog. De constructie van de weg nam maar liefst 19 jaar in beslag, van 1959 tot 1978. Landverschuivingen en valpartijen veroorzaakten talrijke dodelijke arbeidsongevallen. Volgens tellingen kwamen er gemiddeld per 1000 arbeiders 54,17 mensen om het leven. Meer dan 1.000 doden vielen er te betreuren tijdens de bouw: ruim 200 Chinese en 800 Pakistaanse arbeiders.


6. Het Eriekanaal – 1.000+ doden

eriekanaal

Van 1817 tot 1825 werkten meer dan 500.00 arbeiders aan het Eriekanaal, een waterweg tussen de Hudsonrivier en het Eriemeer in de Amerikaanse staat New York. Het kanaal vormt een gemakkelijke verbinding tussen het Eriemeer en de oostkust van de Verenigde Staten. Het kanaal strekt zich uit over een lengte van 584 kilometer. Tijdens de werken kreeg men te maken met instortingen van de kanaaloevers, ongevallen met explosies en ziekten als gevolg van werken in een moerasachtig gebied. Meer dan 1.000 doden waren het gevolg.

5. De Eerste Transcontinentale spoorlijn – 1.200 doden

Transcontinentale spoorlijn
Transcontinentale spoorlijn2

Transcontinentale spoorwegen doorkruisen een volledig continent. Een van de eerste die werd aangelegd was de Transcontinental Railroad in de Verenigde Staten, voltooid in 1869. Het bestaande spoorwegennetwerk in de staten Nebraska en Iowa werd via een nieuwe spoorlijn verbonden met de westkust van de Verenigde Staten. Bij dit gigantische project, dat 6 jaar in beslag nam, vielen er officieel 1.200 doden. Het werkelijke dodenaantal ligt waarschijnlijk een heel stuk hoger, omdat heel wat omgekomen arbeiders illegale, niet-geregistreerde immigranten waren.


4. Het Witte Zeekanaal – 25.000+ doden

wittezeekanaal
wittezeekanaal2

Het Witte Zeekanaal ligt in Noord-Rusland en verbindt de Oostzee met de Witte Zee. Het kanaal werd officieel geopend op 2 augustus 1933, na een bouwperiode van 20 maanden. Van Stalin, de toenmalige heerser over de Sovjet-Unie, moest het kanaal door dwangarbeiders met de hand gegraven worden. De arbeidsomstandigheden waren verschrikkelijk en op een mensenleven meer of minder werd er niet gekeken. Officieel kwamen er 12.000 dwangarbeiders om het leven. In werkelijkheid zouden er veel meer mensen gestorven zijn. Schattingen variëren van 25.000 tot 100.000 doden.

3. Het Panamakanaal – 30.600 doden

Panamakanaal
Panamakanaal2

Het was een gewaagde onderneming, de aanleg van een kanaal tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan op grondgebied van Panama. Het kanaal is 81 kilometer lang en is tot op de dag van vandaag een veel gebruikte vaarroute. Helaas heeft de aanleg ervan duizenden mensenlevens gekost. De Fransen begonnen met de bouwwerkzaamheden in 1881. Met enorm veel moeite en ten koste van veel mensenlevens werd een stuk van het kanaal gegraven, maar eind 1888 ging de aannemer failliet en viel het werk stil. Op dat ogenblik hadden al 25000 arbeiders het leven gelaten. De Amerikanen zetten vanaf 1904 de bouw verder. Dit leidde nogmaals tot 5.600 doden. Toen het Panamakanaal uiteindelijk voltooid was in 1914, was het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot 30.600. Oorzaken van de vele doden waren vooral malaria en onveilige werkomstandigheden.

2. De Dodenspoorlijn (Birmaspoorweg ) – 102.000 doden

dodenspoorlijn
dodenspoorlijn2

Geallieerde krijgsgevangen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners gedwongen om een spoorlijn aan te leggen tussen Thanbyuzayat in Myanmar en Nong Pladuk in Thailand. De 415 kilometer lange spoorweg diende voor het transport van Japanse troepen en legermateriaal naar Birma (het huidige Myanmar). Niet minder dan 61.000 krijgsgevangenen en 250.000 ingehuurde arbeiders werkten mee aan dit gigantische project. Per dag verloren 75 mensen het leven tijdens de bouw van de spoorweg. Bij de voltooiing ervan in december 1943 had de spoorweg het leven van 12.000 krijgsgevangenen en 90.000 arbeiders geëist. Belangrijkste doodsoorzaken waren honger en uitputting, lijfstraffen van officieren en… leeuwen die de arbeiders aanvielen.

1. Het Suezkanaal – 120.000

suez kanaal

Het Egyptische Suezkanaal verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee. Het kanaal is nog steeds een enorm belangrijke zeeweg voor schepen die van de Noord-Atlantische Oceaan naar de Indische Oceaan varen, en die dankzij het Suezkanaal geen omweg langs Afrika moeten nemen. Het kanaal, 193 kilometer lang, werd geopend in 1869. Meer dan 1,5 miljoen arbeiders werkten mee aan dit enorme project. Helaas heeft het Suezkanaal ook het record van de meeste doden op zijn naam staan: 120.000 arbeiders lieten er het leven.

    1. Xander november 21, 2018
    2. Leon november 22, 2018

    Jouw Reactie?