In 2007 schreef het tv-programma Lingo een prijsvraag uit voor het langste woord in de Nederlandse taal.

Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden was met 60 letters de winnaar.

Het kortere Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden staat in het Guinness Boek als Nederlands langste woord ooit vermeld. Maar deze woorden zullen nooit in de Dikke van Dale worden opgenomen. Waarom? Je kunt deze woorden zo lang maken als je wilt. Achter kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden kun je best nog een woord plakken, bijvoorbeeld: kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéledenjassen.

Door woorden samen te voegen kun je een woord zo lang maken als je wilt. Om in de Dikke van Dale opgenomen te worden mag een woord geen samenvoeging zijn van andere woorden waarvan voor iedereen de betekenis duidelijk is. Ten tweede moet een woord vaak gebruikt worden op tv, radio en in de krant voordat het wordt opgenomen in de dikke Van Dale.

Om even terug te komen op kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden. Dit is natuurlijk gemakkelijk op te breken. Voor een kindercarnavalsoptocht zijn er voor voorbereidingswerkzaamheden nodig en deze worden georganiseerd door leden van een comité.

De volgen de 10 lange woorden staan (of stonden) wel in de dikke Van Dale of een ander Nederlands woordenboek, en die kun je dus ook gerust gebruiken bij een potje Galgje.

Chronischevermoeidheidssyndroom – 31 letters

Chronischevermoeidheidssyndroom

Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is de term die gebruikt wordt om de wetenschappelijk term voor de ziekte myalgische encefalomyelitis (ME) aan te duiden.

Accountantadministratieconsulent – 32 letters

Accountantadministratieconsulent

Een accountantadministratieconsulent (AA) is een accountant die staat ingeschreven in het accountant register van de KNBA.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem – 32 letters

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Alleen medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem of ook wel GVS worden vergoed door de zorgverzekeraars. Op de website medicijnkosten.nl van de overheid kun je uitzoeken of een medicijn is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Medeverantwoordelijkheidsheffing – 32 letters

“Sinds 16 september 1977 wordt binnen de Europese Gemeenschap ten laste van de melkveehouders een medeverantwoordelijkheidsheffing (m.v.h.) geheven op alle aan zuivelfabrieken afgeleverde melk.

Lagekostenluchtvaartmaatschappij – 32 letters

Lagekostenluchtvaartmaatschappij
Sorbis / Shutterstock.com

Het lange woord lagekostenluchtvaartmaatschappij van 32 letters is gemakkelijk te vervangen door een korter woord dat hetzelfde betekent, bijvoorbeeld: budgetmaatschappij, prijsvechter, lowbudgetmaatschappij,etc. Het gaat natuurlijk om luchtvaartmaatschappijen die de kosten zo laag mogelijk houden en zo lage prijzen voor vliegtickets kunnen aanbieden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 33 letters

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een belangrijke verzekering voor ZZP’ers, de arbeidsongeschiktheidsverzekering of ook wel de AOV. Het even lange woord arbeidsongeschiktheidsvoorziening kan ook gebruikt worden.

Chloorfluorkoolwaterstofverbinding – 34 letters

Chloorfluorkoolwaterstofverbinding

Chloorfluorkoolwaterstofverbindingen komen voor in oude koolsystemen, zoals koelkasten. Ze zijn goedkoop te maken, stabiel, onbrandbaar en verdampen makkelijk. Maar ze tasten ook de ozonlaag aan en zijn daarom sinds 1995 verboden.

Meervoudigepersoonlijkheidsstoornis- 35 letters

Meervoudigepersoonlijkheidsstoornis
04Mukti/ wikimeidacommons/ CC BY-SA 3.0

Waarschijnlijk het langste woord dat ook daadwerkelijk veel gebruikt wordt is “meervoudigepersoonlijkheidsstoornis “. Omdat het zo’n mond vol is, is er ook een afkorting bedacht: MPS. Het wordt ook wel Dissociatieve identiteitsstoornis (dis) genoemd. Het is een stoornis waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen.

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie – 35 letters

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie
We weten niet zeker of hippopotomonstrosesquippedaliofobie in de Van Dale staat, maar dit woord is zo briljant dat het in de lijst hoort. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie is namelijk de fobie voor lange woorden. Succes met vertellen waar je aan lijdt!

Elektriciteitsproductiemaatschappij – 35 letters

Elektriciteitsproductiemaatschappij

Wat valt er te zeggen over Elektriciteitsproductiemaatschappij behalve dat het opgenomen is in de woordenlijst van de taal unie? Dat het een heel lange woord is voor een energiebedrijf.

Zandzeepsodemineraalwatersteenstralen – 37 letters

Zandzeepsodemineraalwatersteenstralen

Zandzeepsodemineraalwatersteenstralen is een werkwoord dat in de 11e editie van de dikke Van Dale was opgenomen. Het woord werd geïntroduceerd door Herman Brusselmans in zijn roman Het oude nieuws van deze tijden. Volgens de Van Dale betekent het woord: oprotten, opsodemieteren, opdonderen, ophoepelen. Helaas staat sinds 2005 Zandzeepsodemineraalwatersteenstralen er niet meer in.

Langste woord ter wereld

De lange Nederlandse woorden vallen nog wel mee als je het vergelijkt met het aller langste woord in de wereld. Dit is namelijk een woord van 189.819 letters. Het gaat om de volledige chemische naam van het proteïne Titine. Dit molecuul is extreem groot en lang. Het bestaat uit een opeenvolging van zo’n 30.000 aminozuren. Als je die dan allemaal achter elkaar zet krijg je een woord van 189.819 letters. Beginnende met Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl… en eindigende met isoleucine.

Het uitspreken duurt meer dan 3 uur, als je even tijd hebt kun je onderstand filmpje kijken:

Langste Engelse & Duitse woord

Nu we toch lekker bezig zijn met lange woorden laten we ook nog even bij andere talen kijken.

Langste Engelse woord

Supercalifragilisticexpialidocious is met 34 letters het langste woord in de Engelse taal. Het komt uit het gelijknamige lied uit de musicalfilm Mary Poppins. Een Nederlandse vertaling is “superformiweldigeindefantakolosachtig”

Het woord is een samenvoeging van en betekent zoiets als “Wat je zegt wanneer je niet weet wat te zeggen”

Langste Duitse woord

Duitsers hebben over al een woord voor. Waar wij soms een hele zin nodig hebben zeggen Duitsers het met één woord. Wat te denken van Handschuhschneeballwerfer een woord voor iemand die handschoenen draagt speciaal om sneeuwballen te gooien.

De Duitse taal kent ook vele lange woorden. Ooit was Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft met 79 letters het langste Duitse woord. In 1996 werd de spelling echter hervormd en verloor het woord zijn status van langste woord. Nu is Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz met 66 letters het langste woord. Het gaat om een wet die toezicht houdt op de rundvleesetikettering.

Lange plaatsnamen

We maakten al eerder al een lijstje over de langste plaatsnamen in de wereld