Kan het leven op Aarde zo maar verdwijnen? Dankzij rampenfilms zijn we erg bewust geraakt van alle rampzalige manieren waarop met name de mensheid kan worden uitgeroeid. Of het nu door eigen toedoen is of gewoon pech. Wat zijn de tien manieren waarop het leven op Aarde tot een einde kan komen?

10. Zonnestorm

zonnestorm

Zonder de zon zouden we niet bestaan. Zonnelicht is bijvoorbeeld al essentieel voor de groei van planten en dus veel van ons voedsel. Maar de zon is ook niet zonder gevaar zoals huidkanker bewijst. En dan is er het fenomeen zonnestorm. Om de elf jaar neemt de intensiteit van elektromagnetische straling door de zon toe. Dit heeft geen directe negatieve invloed op levende wezens. Indirect kan een zonnestorm echter voor veel schade zorgen doordat elektriciteit massaal uitvalt. Een echt krachtige zonnestorm zou op grote schaal voor stroomstoringen kunnen zorgen. In de daarop volgende chaos kan vervolgens veel misgaan, zeker gezien onze steeds groter wordende afhankelijkheid van technologie.

9. Methaangas

metaangas

Opwarming van de Aarde kan een aantal verrassingen in petto hebben waardoor het leven op de planeet in gevaar kan komen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het onverwachte gevaar van methaangas. Als de opwarming zo doorgaat zal steeds meer Arctisch ijs smelten. Dat is op zichzelf al vervelend maar hierdoor ontstaat ook de kans dat enorme reservoirs met gassen als methaan vrijkomen. Het op grote schaal vrijkomen van deze gassen zou het broeikaseffect alleen nog maar doen versnellen. Op een zodanige schaal dat het niet meer is terug te dringen en de mensheid langzaam uitsterft.

8. Zelfgemaakt zwart gat

zwart gat

Natuurwetenschappers zijn altijd op zoek om de grens van kennis op te rekken. De spannendste experimenten worden waarschijnlijk gedaan met deeltjesversnellers. Met deze gigantische machines worden deeltjes met grote snelheden gelanceerd. Bij de botsing komt men meer te weten over de bouwstenen van het universum. Toen de ondergrondse Large Hadron Collider in Zwitserland in 2008 in gebruik werd genomen begonnen sommige mensen zich toch een beetje zorgen te maken. Want wat als wetenschappers met zulke krachten werkten dat ze per ongeluk een zwart gat op Aarde zouden opwekken? Waarna alles meteen in dit zwarte gat zou verdwijnen. Vooralsnog blijft het een theoretisch gevaar dat de fantasie prikkelt.

7. Herstart simulatie

simulatie

Een van de vreemdste wetenschappelijke theorieën stelt dat we in een simulatie leven. Alles, het complete universum, is een illusie. Als we maar diep genoeg kijken naar de bouwstenen van de realiteit zouden we, in deze zienswijze, een grens tegenkomen van de rekenkracht van een computer die het universum in stand houdt (denk aan The Matrix.) Dit idee heeft overigens een lange traditie en gaat zeker terug tot de Hindoeïstische wereldbeschouwing. Maar wat als deze computersimulatie echt is en iemand, bijvoorbeeld een god of een toekomstige mens, verveeld raakt met het programma en besluit de simulatie te herstarten? Waarschijnlijk niet de meest voor de hand liggende manier waarop het leven zal eindigen, maar wel de meest bizarre.

6. Buitenaardse invasie

aliens

Sinds H.G. Wells het beklemmende War of the Worlds schreef is dit een klassiek sciencefictionscenario geworden. Een buitenaardse civilisatie maakt eindelijk contact met de mensheid, maar blijkt geen goede bedoelingen te hebben en probeert het leven op Aarde uit te roeien. Er is nog steeds geen sluitend bewijs gevonden voor het bestaan van buitenaards leven en toch is dit geen ongeloofwaardige manier waarop het leven op Aarde kan worden uitgeroeid. De kans dat er meer leven in het universum bestaat is rekenkundig vrij groot. Dus contact tussen verschillende werelden is een mogelijkheid. Lange afstanden tussen sterrenstelsels maakt contact weer wat minder aannemelijk. En misschien zijn de bezoekers wel heel vriendelijk. Pessimisten vinden echter dat je helemaal geen risico moet nemen en dat boodschappen de ruimte insturen levensgevaarlijk is.

5. De Singularity

singularity

Nog een sciencefictionklassieker die bijvoorbeeld in de Terminator filmserie is terug te vinden. De laatste jaren heeft men het steeds vaker over de Singularity, het moment dat artificiële intelligentie (A.I.) zo slim is dat het zelfsturend wordt. Voorbij dit punt verliest de mens controle over A.I. Het leven voorbij de Singularity is onvoorspelbaar omdat moeilijk is voor te stellen hoe bewustzijn te werk gaat dat slimmer is dan de menselijke variant. Niet iedereen is gerust op de goede afloop van een dergelijk scenario. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer A.I. besluit dat het alle energie nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en geen rekening houdt met de mensheid? Zelfs het stellen van bepaalde regels door de mens kan desastreuze gevolgen hebben omdat de A.I. deze op een hele andere manier interpreteert dan van te voren werd gedacht. Een geruststellende gedachte: wetenschappers zijn het er nog lang niet over eens dat echte A.I. mogelijk is.

4. Klimaatverandering

klimaatverandering

Klimaatverandering door opwarming van de Aarde is een feit. De effecten van deze opwarming zijn echter moeilijk te voorspellen. Extremer weer is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan opwarming, maar hoeft ondanks de grotere kans op overstromingen niet op grote schaal dodelijk te zijn. Of klimaatverandering al het leven op Aarde zal uitroeien is onwaarschijnlijk maar wanneer bijvoorbeeld steeds meer oogsten zullen mislukken, kunnen massale hongersnoden ontstaan. Gebieden waar het nu al warm is (woestijnen) kunnen over een tijd compleet onleefbaar zijn. Het wegtrekken van inwoners naar andere gebieden kan weer tot gewapende conflicten leiden. De gecombineerde rampspoed door klimaatverandering kan dus flinke schade aan het leven op Aarde berokkenen.

3. Kernoorlog

kernoorlog

Tijdens de Koude Oorlog die in de tweede helft van de 20ste eeuw plaatsvond hield men er rekening mee dat de Verenigde Staten en Sovjet-Unie op een gegeven moment een kernoorlog zouden beginnen en daarmee het leven op Aarde gingen uitroeien. Met name tijdens de Cubaanse raketcrisis (1962) was er een reële dreiging van een kernoorlog. Waarschijnlijk is dit het moment geweest dat de mensheid het dichtst bij totale uitroeiing is geweest. Na beëindiging van de Koude Oorlog leek het gevaar voor een kernoorlog te verdwijnen en begon met zelfs voorzichtig kernwapens te ontmantelen. Maar helemaal verdwenen zijn ze nooit. Oorlog is er ook nog genoeg en conflicten tussen supermachten duiken steeds weer op. Er is dus altijd een kans dat kernwapens worden ingezet, nog steeds zal dit betekenen dat in een kettingreactie veel meer raketten zullen worden gelanceerd. Wanneer men niet direct wordt gedood zal de vrijgekomen straling en de nucleaire winter uiteindelijk iedereen uitroeien.

2. Biologische pandemie

pandemie

In de middeleeuwen wist De Pest een groot deel van de Europese bevolking te doden. Een herhaling met een nieuwe, nog dodelijkere ziekte behoort altijd tot de doemscenario’s. De natuur kan zelf een nieuwe ziekte ontwikkelingen die de mensheid overvalt en zichzelf nog efficiënter verspreidt. Daarnaast heeft de mens, niet bijster slim, zelf ziektes in laboratoria gecreëerd bijvoorbeeld om in te zetten als chemisch wapen. Er is geen garantie te geven dat bij een ongeluk of calamiteit een supervirus ontsnapt uit een laboratorium en vervolgens een complete bevolking dodelijk treft.

1. Asteroïde

astroid

De meest effectieve manier om het leven op Aarde uit te roeien zonder inmenging van de mens zelf is zonder de twijfel door middel van een asteroïde. Het heelal is gevuld met rotsen die er doelloos doorheen bewegen. Een botsing van de Aarde met een rots met een diameter van een paar kilometer zou genoeg moeten zijn om al het leven te vernietigen. De botsing zou al een explosie veroorzaken vergelijkbaar met de detonatie van miljoenen kernwapens en vele levens eisen. De vloedgolven die hierop volgen doen het dodental toenemen. Daarna zal het stof dat door de botsing massaal in de atmosfeer is gelanceerd de zon verduisteren waardoor het leven al snel onmogelijk wordt en iedereen door honger zal omkomen. Over het algemeen wordt aangenomen dat een eerdere inslag tot de uitroeiing van de dinosauriërs heeft geleid. Men probeert mogelijke inslagen beter en ver van te voren in kaart te brengen. Het probleem is echter dat op het moment niets een dodelijke asteroïde kan tegenhouden, ook kernraketten niet tenzij men, zoals in de film Armageddon, op de asteroïde weet te landen en deze vervolgens met een explosie van baan doet veranderen. Dat houdt wetenschappers niet tegen om allerlei strategieën te bedenken om het leven op Aarde te behoeden van een zekere uitroeiing, bijvoorbeeld door zeer krachtige lasers te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat er voorlopig geen botsing gepland is.

Nu niet gelijk angstig worden, er zijn al vaak genoeg voorspelling van het wereld gedaan die niet uit zijn gekomen, lees hier onze top 10