Als we pech hebben op vrijdag de 13e, dan zeggen we weleens: ‘Dat komt doordat het vrijdag de 13e is. En kopen we een lot met daarop het getal 13, dan zijn we daar niet zo blij mee. Geloof jij dat dit getal echt ongeluk brengt? En waarom dan? Hier zijn 10 mogelijke redenen.

1. Er waren 13 mensen bij het laatste avondmaal

De gelovigen onder ons weten dat er 13 mensen verschenen op het laatste avondmaal, op de avond voor Jezus stierf (op Witte Donderdag voor Pasen). De 13e die bij de maaltijd verscheen was Judas, de verrader van Jezus.

2. De kruisiging vond plaats op vrijdag de 13e

Het is geen feit dat de kruisiging van Jesus (Goede Vrijdag) plaatsvond op een vrijdag de 13e, maar velen denken wel dat dit zo was.

3. Verhalen uit de Bijbel die te maken hebben met het getal 13 zijn vaak negatief

De Joden mopperden 13 keer tegen God in de exodus van Egypte. Het 13e psalm gaat over slechtheid en corruptie. Dit zijn een paar voorbeelden van verhalen uit de Bijbel die negatief zijn en te maken hebben met het getal 13.

4. De massa arrestatie en executie van de Tempeliers ging van start op vrijdag de 13e

De Tempeliers beschermden de Heilige Graal. Dat is de beker waar Jezus uit dronk tijdens zijn laatste avondmaal (zie de nummer 1 van deze lijst). Ook beschermden ze andere heilige objecten, waaronder die van de Europese koningen. Maar toen de Franse koning Philip IV een oorlog tegen Engeland verloor, legde hij de schuld bij de Tempeliers. Philip IV en liet ze allemaal arresteren en executeren. Daar begon hij mee op vrijdag 13 oktober 1307.

5. Een heksen coven had 13 leden

Hoewel er nu gedacht wordt dat een coven elke groep heksen (of vampiers in sommige verhalen) kan zijn, geloofden ze vroeger dat een oploop altijd bestond uit precies 13 leden.

6. Er waren 13 treden naar de galg

We kennen nu allemaal nog het populaire spelletje galgje. Een leuk spel, maar de echte galg was minder leuk. Deze stellage waarmee veroordeelden ter dood werden gebracht, aan op werden gehangen, had 13 treden. Hoewel galgen erg van elkaar verschilden, waren ze hierin gelijk.

7. Het getal 13 volgt op het perfecte getal 12 en je kunt er weinig mee

Het getal 12 wordt als een perfect nummer gezien. Waarschijnlijk komt dit doordat het als grondtal wordt beschouwd: er zijn 12 maanden, 12 uren per etmaal, 12 apostelen… Dit getal werd hiervoor gekozen, omdat het maar liefst zes delers heeft (door 1, 2, 3, 4, 6 en 12). Volgens de Christelijke leer zijn 3 en 4 heilige getallen. Het product 12 is hierdoor extra heilig (net als de som 7). Kortom genoeg redenen om 12 te vereren. Het getal dat na 12 komt, 13, kun je veel minder mee. Dan zal het wel ongeluk brengen.

8. Als je naam uit 13 letters bestaat, dan ben je vervloekt

Volgens een oud bijgeloof ben je vervloekt als je naam uit 13 letters bestaat. Jaja… , denk je nu misschien. Maar je ongeloof neemt misschien af als je bedenkt dat een aantal beruchte moordenaars namen hadden van 13 letters: Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Albert De Salvo en Theodore Bundy. En in het geval je nu aan Adolf Hitler denkt. Zijn baptistennaam is Adolfus Hitler.

9. Vrouwen menstrueren (ongeveer) 13 keer per jaar

Sommigen suggereren dat de associatie van het getal 13 met ongeluk, te maken heeft met de cyclus van vrouwen. Over het algemeen vindt deze menstruele cyclus 13 keer plaats per jaar (gebaseerd op een cyclus van 28 dagen).

10. Er wordt chaos voorspeld in het 13e millennium

De leer van het zoroastrisme voorspelt dat er aan het begin van het jaar 13.000 chaos zal zijn. De oude Perzen verdeelden de geschiedenis in vier brokken van 3.000 jaar. En hoewel de exacte tijdschema’s kunnen variëren, zijn de meeste wetenschappers het er over eens dat aan het begin van het jaar 13.000 het kwade zal zich dan tegen het slechte keren (hoewel het goede uiteindelijk zal overwinnen).