10 Uitgekomen Voorspellingen van Nostradamus

Nostradamus was een apotheker en daarnaast ook (onafgestudeerd) arts. Tegenwoordig kennen we hem als waarzegger, groot ziener en auteur van ‘les Propheties’ (de Voorspellingen). Maar Michel de Nostradame (Nostradamus was zijn Latijnse naam) was eigenlijk een doodgewone medicijnman van beroep. Hij werd geboren in 1503 in Saint Remy de Provence en stierf in 1566 in Salon de Provence, na 62 levensjaren, en zoals bijna alle geleerden in de Renaissance, was ook Nostradamus een enthousiast astroloog. Zijn voorspellingen waren zodoende helemaal niet zijn broodwinning. Sterker nog, zijn publicatie les Propheties, waarmee hij grote faam vergaarde, werd pas in 1555 gepubliceerd, toen hij al 52 jaar oud was. Overigens had hij in 1550 al een ander boek gepubliceerd, de ‘Présages’, waarin hij zijn voorspellingen geografisch beperkte tot de Provence regio.

NostradamusWe geven even een korte introductie tot Nostradamus als mens, want behalve voorspeller, was hij namelijk ook gewoon een jongen, een student, een vader en een hardwerkende apotheker. Als kind was Nostradamus één van negen in een gezin dat in het Zuiden van Frankrijk woonde. Zijn vader was een graanhandelaar en notaris, en hoewel zijn familie oorspronkelijk Joods was, had Nostradamus’ vader zich tot het Katholicisme bekeerd. Op vijftien jarige leeftijd verliet Nostradamus de Provence om in Avignon te gaan studeren. De universiteit werd echter na een jaar al gesloten vanwege de oprukkende pest epidemie. Hij ging daarom als apotheker te werk en begon pas weer in 1529 aan een nieuwe studie, Medicijnen, aan de Montpellier Universiteit. Merkwaardig genoeg werd hij van deze school geschopt toen men erachter kwam dat hij voorheen een apotheker was geweest. In de statuten van de universiteit zou hebben gestaan dat apothekers niet waren toegestaan medicijnen te studeren. Apothekers, namelijk, waren mensen die met de handen werkten. Zulke grove handwerkers konden niet worden toegelaten in de verheven sferen van een Academie! Merkwaardig, maar waar. Het document waarin deze clausule staat, kan je nog steeds bezichtigen in de universiteits-bibliotheek te Montpellier!

Hoe dan ook, Nostradamus ging verder met zijn apothekerspraktijk. Hij huwde in 1531 maar zijn vrouw en twee kinderen stierven allen drie jaar later, vermoedelijk door de Pest. Na een aantal jaren rond te hebben gedoold, vestigde hij zich uiteindelijk in 1547 samen met de weduwe Anne Ponsarde in Salon de Provence. Toen begonnen de roem-dagen van Nostradamus pas echt. Catharina de Medici, de gemalin van Koning Hendrik de tweede, was een fan van Nostradamus. Hij werd benoemd tot Raadgever en Buitengewoon Geneesheer van de Koning.

Behalve een gewone man, was Nostradamus ook een goede voorspeller. Of hij nu echt de toekomst wist, moet iedereen zelf maar beslissen, hij wist in ieder geval een hoop mensen uit zijn eigen tijdsperiode te overtuigen van zijn kennis en kunde! Hieronder beschrijven we in ieder geval tien van zijn voorspellingen die je zou kunnen interpreteren als waar. Of niet…

10. De Grote Brand van London

Grote brand van londen

In 1666 ging een enorm deel van London op in vlammen. Van 2 tot 5 september woedde vermoedelijk de grootste brand die London ooit heeft gekend, en in totaal verloor de stad ongeveer 13.200 huizen en maarliefst 87 kerken. Van de destijds 80.000 inwoners waren ruim 70.000 op een of andere manier door de brand benadeeld.
Als men de voorspellingen van Nostradamus had gelezen, was men hierop beducht geweest! Nostradamus gaf bij deze voorspelling zelfs een vrij accurate indicatie van de tijd. In zijn Voorspellingen schreef hij:

“Het bloed van de rechtvaardigen zal te Londen in gebreke blijven. Verbrand door bliksemschichten van drieëntwintig de zes… “

Dat laatste is een duidelijke tijdsindicatie, meent men. Drieëntwintig kan betekenen ‘men neemt drie keer twintig’, (60 dus) en voegt daar zes bij (66). De rest is vanzelfsprekend; een brand brengt verbranding met zich mee en dat daarmee menden in gebreke blijven hoeft ook niet te worden toegelicht.
Echter, in de Grote brand van Londen kwamen minder dan 20 personen om het leven. Sinds alleen de rechtvaardigen door deze voorspelling zouden worden geaffecteerd, kunnen we aannemen dat a) dit niet de gebeurtenis was die Nostradamus wilde voorspellen of b) dat Londen gewoon erg weinig rechtvaardige mensen huisde, destijds! Typisch, want Whitehall en het Westminster district waar de meeste aristocraten woonden, bleven nagenoeg onaangetast…

9. De Franse Revolutie

Franse Revolutie

Van zeventiende eeuws Londen springen we naar het eind van de achttiende eeuw in Frankrijk. In 1789 hadden de Parijzenaren het helemaal gehad met hun aristocratische ‘overheersers’.. Al jaren borrelde de onrust en de Franse Revolutie ontketende een ware verandering in hoe het land beheerst werd en hoe er in de hele wereld tegen de heersende orde werd aangekeken. De aristocratie in Frankrijk werd opgepakt, weggejaagd of onthoofd, en de Koninklijke familie was daarop geen uitzondering. Regime na regime probeerde daarna de orde te herstellen in Parijs en heel Frankrijk, maar dit zou pas lukken toen Napoleon de boel overnam en zichzelf, niet simpelweg tot koning, maar tot keizer kroonde!
Nostradamus had het uiteraard allemaal voorspeld. Hij schreef:

“van de geketende bevolking komen liederen en eisen, terwijl de prinsen en heren gevangen worden gehouden…”.

Duidelijk, een revolutie van de ‘gewone man’ tegen de aristocratie! Helaas was Nostradamus minder duidelijk over de timing van deze voorspelling. Toen de revolutie eenmaal ontketende was het natuurlijk te laat. Of dit een echte voorspelling was van astrologische hoogten, of meer een vrij logisch gevolg van de voortzettende onderdrukking van de bevolking, is natuurlijk een andere vraag. Je kan je ook afvragen of het wellicht niet de Russische revolutie was, die Nostradamus had voorzien. Of enige andere revolutie?

8. Lady Diana

lady diana

“de een-na-laatste van de achternaam van de profeet”

Nostradamus schreef dat Diana haar graf in zou nemen en zodoende een groot volk van onderdrukking zou redden. De vader van het vriendje van Lady Diana, Dodi Al-Fayed heette Mohammed (‘profeet’ voor Moslims). De vader kan je wellicht zien als de een-na-laatste als het vriendje telt als de laatste (immers, het laatste vriendje van Diana). Nostradamus had het over Diana en dat moet dus wel gaan over Lady Diana, nietwaar?

Of haar dood een groot volk heeft bevrijd, is een andere vraag, maar volgens de Britten staat het buiten kijf dat zij zelf wel zeer duidelijk een groot volk zijn. Die bevrijding, die komt wellicht nog, of is al gepasseerd…

7. Katrina

Katrina

Van Diana naar Katrina, en van Engeland naar Amerika. In 2005 bracht de orkaan Katrina paniek en chaos naar New Orléans in Louisiana, en vernietigde alles op haar pad. Naast ruim 1833 doden direct gekoppeld aan de orkaan, bracht deze storm enorm veel schade. Maarliefst 108 miljard dollar aan schade werd uiteindelijk geregistreerd, en sommige regio’s kampen nog altijd met de verwoesting en de nasleep van deze catastrofale ramp.

“De steden Tours, Orléans, Blois, Angers, Reims en Nantes, zullen worden geteisterd door plotselinge verandering. Tenten worden neergezet door mensen die in vreemde talen spreken. Rivieren, projectielen bij Rennes, het schudden van de land en de zee”

Wellicht bedoelde Nostradamus ‘nieuw’ Orléans, in plaats van het Franse Orléans? Wat die andere steden ermee te maken hebben, echter, weet niemand. De vreemd sprekende mensen kunnen de internationale hulporganisaties zijn, die van heinde en verre kwamen om slachtofferhulp te bieden. Het schudden van land en zee, tja, dat moet voor zich hebben gesproken tijdens de storm. Echter, we kunnen toch niet helemaal uitsluiten dat Nostradamus’ voorspelling hiermee is voltooid. Wellicht moeten Tours, Blois, Angers, Reims en Nantes nog niet te vroeg juichen! En Rennes kan wellicht gebaat zijn bij een extra zeedijk?

6. De aanslag op John F Kennedy

JFK

“De grote man zal in het daglicht worden neergeslagen met een donderslag. Een kwaadaardige daad voorspeld door de drager van een petitie. Volgens de voorspelling zal een ander vallen in de nacht. Conflicten in Reims, Londen en een pest-plaag in Toscane”.

Uiteraard bedoelde Nostradamus hiermee de aanslag op John F Kennedy. De donderslag is gelijk aan een geweerschot, en John was inderdaad een groot staatsman. Die ander die bij nacht zou vallen, dat is wellicht Bobby Kennedy, die vijf jaar later zou vallen. Reims, Londen en Toscane zijn moeilijker te verklaren. Wellicht wilde Nostradamus er een Europese draai aan geven?

5. Pasteurisatie

Louis Pasteur

Louis Pasteur was een wetenschapper uit de 19e eeuw die onder andere pasteurisatie heeft uitgevonden, het proces waarbij door verhitting de verspreiding van bacteriën in een bepaalde stof kan worden afgeremd. Nu schreef Nostradamus dat

“Het verloren ding is terug gevonden, na eeuwen verborgen te zijn. Pasteur zal worden gevierd als een god, dit wanneer de maan haar grote cirkel compleet heeft afgerond. Maar andere geruchten zullen hem onteren.”

Vermoedelijk bedoelde Nostradamus met ‘pasteur’ simpelweg de pastoor. Pasteur is namelijk Frans voor pastoor. Het hoeft dus helemaal niet over Louis Pasteur te gaan, denken sommigen, het kan over iedere pastoor gaan! Mensen die dit zeggen zijn duidelijk die ‘andere geruchten’ die hem (Pasteur) zullen onteren. Aanhangers van Pasteur zijn ervan overtuigd dat de man die pasteurisatie heeft uitgevonden, en een vaccin vond tegen hondsdolheid, de eer verdient die Nostradamus hem toeschrijft. Gevierd als een god!

Het verloren ding en de maan… laten we even buiten beschouwing.

4. De Atoombom

atoombom

Sommige voorspellingen van Nostradamus zijn zo angstaanjagend correct in hun beschrijving, dat zelfs de meest sceptische onder ons beginnen te twijfelen. Neem nu de volgende beschrijving, die door velen is geïnterpreteerd als een voorspelling van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki:

“Nabij de poorten en tussen twee steden, zal een plaag uitbreken van ongeziene omvang. Plagen en hongersnood, mensen vernietigd door staal, biddend naar de grote onsterfelijke God voor verlossing”.

Atoombom aanval bij uitstek, toch? Maar aan de andere kant, kan deze voorspelling niet even waar hebben geklonken toen de eerste machinegeweren werden ingezet? En de eerste bommenwerpers? En wellicht wanneer in de toekomst de eerste grote biologische wapens worden ingezet in een derde wereldoorlog? Deze beschrijving toont aan dat, hoewel de voorspelling angstaanjagend accuraat lijkt, door haar vaagheid ze eigenlijk toepasbaar is voor iedere oorlogssituatie in het verleden, en vermoedelijk in de toekomst. Dat maakt de atoomexplosie op deze Japanse steden echter niet minder gruwelijk…

3. Hitler?

Hitler

Nostradamus heeft in zijn originele tekst vaak gebruik gemaakt van het woord ‘Hister’ en daarmee geloven sommigen dat de grote voorspeller Hitler heeft bedoeld. Hij zal het in zijn visioenen niet goed hebben gehoord, of gelezen. Een spelfout is gemakkelijk te maken, niet? Zeker als je als fransoos visioenen krijgt over Duitsers, en de taal misschien niet helemaal beheerst! Echter, het feit dat in het Latijns de Donau de ‘Hister’ genoemd wordt, is misschien een betere verklaring?

In ieder geval schreef Nostradamus:

“Van de diepten van West Europa, zal een jong kind worden geboren van arme ouders. Zijn tong zal een grote troep verleiden en zijn roem zal verspreiden tot het rijk in het Oosten.”

Het kan natuurlijk over Hitler gaan. Het kan ook over een van de andere leiders gaan die ‘troepen’ hebben overtuigd om ten strijde te gaan. En wanneer Nostradamus iemand als Hitler zou moeten omschrijven, zou hij dan niet iets meer nadruk hebben gelegd op de enorme genocides en andere gruwelpraktijken? Een beetje slordig van de voorspeller om dat aspect te vergeten…

2. Nine Eleven

9 11

Op elf september 2001 boorden twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York. Velen kwamen om het leven of raakten gewond, en sommigen vinden in Nostradamus’ voorspellingen een waarschuwing hiervoor.

“Aardbevingen en vuur van het centrum van de Aarde, zal bevingen veroorzaken in de Nieuwe Stad. Twee grote rotsen zullen lange tijd oorlog voeren, en Arethusa (een soort bloem) zal een nieuwe rivier rood verven.”

Goed, wellicht niet de meest accurate voorspelling van Nostradamus, maar houd in gedachten dat de goede man uit de zestiende eeuw kwam. Wat moet hij van twee enorme flatgebouwen als de Twin Towers hebben gedacht, als hij die in een visioen zou hebben waargenomen? Het kan goed zijn dat hij er ‘twee grote rotsen’ van heeft gemaakt, en zo dicht bijeen, moeten ze wel in oorlog zijn geweest. Waarom zou je anders twee van zulke bouwwerken naast elkaar zetten? De rook die door de vliegtuigen werd veroorzaakt zal ongetwijfeld het vuur van het centrum van de aarde zijn, en de nieuwe stad, tja, welke anders dan New York?

1. Het einde van de wereld

einde van de wereld

Een mooie manier om deze opsomming te eindigen: het einde van de wereld. Na al dat doemdenken en voorspellen, moet Nostradamus toch zeker ook iets hebben gezegd over het einde der dagen? 2012, was het niet? Dat die datum nou niet helemaal correct was, betekent niet per se dat de wereld niet zal vergaan. Had Nostradamus daar niets over te zeggen?
Vreemd genoeg, nee. Nostradamus, hoewel veel mensen denken dat hij één van de 2012-aanhangers was, heeft in zijn boeken niets geschreven over het einde van de wereld. We kunnen er dus vanuit gaan dat de aarde nog wel even zal blijven bestaan. Toch?

Was Nostradamus een echte ziener, of een gewoon man, met een goede gok-hand? We zullen dat nooit te weten komen. Hijzelf was echter bescheiden over zijn voorspellingen. Hij vertelt zijn lezers in een introductie dat zijn voorspellingen enkel gelden tot het jaar 3797. Daarna garandeert hij niets. Wij ook niet, maar we hopen dat je toch genoten hebt van deze opsomming!

  1. esmeralda.morales juli 25, 2014
   • Ronald groot november 30, 2019
   • Anoniem februari 2, 2020
  2. Erik september 5, 2014
   • Anoniem maart 29, 2020
  3. Ikhouvanslapen.com oktober 31, 2014
  4. dirk november 14, 2014
  5. John november 22, 2014
  6. Erik januari 9, 2015
  7. matt januari 10, 2015
   • ERWillows december 29, 2015
  8. Anoniem januari 13, 2015
  9. peyton januari 14, 2015
  10. Peter Ranzijn januari 15, 2015
   • JJ maart 20, 2020
  11. JG maart 1, 2015
  12. Anne maart 11, 2015
  13. Robin van Leeuwen juli 25, 2015
   • Marjo september 5, 2015
   • Anoniem november 21, 2018
   • Anoniem november 19, 2019
   • Daniella februari 15, 2020
   • Anoniem april 10, 2020
   • X april 10, 2020
  14. De Geest Christel oktober 23, 2015
   • henry december 15, 2016
    • Paul Muntinga oktober 29, 2018
     • Nel Groen maart 17, 2020
     • John maart 18, 2020
  15. Arie december 16, 2015
  16. Zack januari 15, 2016
  17. Openyoureyes november 9, 2016
  18. odre november 15, 2016
  19. odre november 15, 2016
  20. odre november 15, 2016
  21. anoniem november 16, 2016
   • Robert december 15, 2016
  22. anoniem november 16, 2016
   • Robert december 15, 2016
    • Anoniem januari 18, 2017
   • Wendy van Dek maart 13, 2020
  23. mourad november 22, 2016
  24. erwin januari 25, 2017
  25. Lest Best februari 8, 2017
   • Ronald groot november 30, 2019
   • Anoniem maart 30, 2020
  26. geheim.... april 7, 2017
  27. James april 22, 2017
  28. Banaan april 27, 2017
  29. Nostras kleinkind mei 5, 2017
  30. Moosdijk mei 21, 2017
  31. Harry juli 1, 2017
   • Anoniem augustus 16, 2017
   • Anoniem april 28, 2020
  32. Anoniem november 18, 2017
  33. Christien november 25, 2017
   • Yani april 10, 2019
  34. John Hendrickson december 8, 2017
  35. Pedro februari 26, 2018
  36. Pedro februari 27, 2018
  37. Anne mei 29, 2018
  38. giel scheepmaker juni 5, 2018
  39. Illuminousz juni 27, 2018
  40. NEALAUSTIN juli 16, 2018
  41. NEAL AUSTIN juli 16, 2018
  42. henry november 21, 2018
  43. Anne van Urk juni 11, 2019
  44. Anne van Urk november 28, 2019
  45. Anne van Urk februari 4, 2020
  46. Jo februari 25, 2020
   • Gerard maart 30, 2020
  47. Ashword maart 14, 2020
  48. Jos maart 21, 2020
  49. Anoniem maart 22, 2020
   • Hans maart 22, 2020
  50. Hans maart 22, 2020
  51. Yvonne april 4, 2020
  52. Nick april 27, 2020
  53. Nick april 27, 2020
  54. X april 30, 2020
  55. Margareta mei 13, 2020
  56. JiM juni 17, 2020

  Jouw Reactie?