Niemand weet met zekerheid wanneer het einde van de wereld, ook wel ‘doomsday’ genoemd, aanbreekt. Sommige religieuze leiders beweren echter dat ze exact weten wanneer doomsday de mensheid zal treffen. Als de leden van een sekte hun goeroe blindelings volgen in zijn overtuiging, kan dit erg gevaarlijk worden. Een bekend voorbeeld is de sekte van Peoples Temple, waarvan de volgelingen collectief zelfmoord pleegden omdat hun leider het einde der tijden voorspelde. Lees hieronder meer over 10 doomsday culten, die leidden tot brutale moordpartijen of de collectieve zelfmoord van grote groepen mensen.

Aum Shinrikyo

aum shinrikyo doomsday cult

Aum Shinrikyo was een Japanse sekte onder leiding van Asahara Shoko (‘absolute waarheid’ ). Hij beweerde dat je de leer van Aum Shinrikyo blindelings moest volgen om te ontsnappen aan doomsday. Iedereen op de wereld zou volgens hem sterven op de Dag des Oordeels, behalve de leden van Aum Shinrikyo. Wie zich tegen de sekte verzette, werd in elkaar geslagen of bruut vermoord. De bekendste aanslag van de sekte vond plaats op 20 maart 1995. Toen lieten leden van Aum Shinrikyo in de metro van Tokio het zenuwgas sarin ontsnappen. Het effect van het zenuwgas liet niet lang op zich wachten. In totaal vonden 13 personen de dood en raakten 5500 mensen gewond. De politie arresteerde Asahara Shoko en 12 andere kopstukken van de sekte. Ze werden allen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd in juli 2018.

Russische doomsday cultus

In april of mei 2008 zou de wereld vergaan volgens de Wit-Russische predikant Pyotr Kuznetsov. Al snel verzamelde hij wat volgelingen en vestigde zich in het Russische plaatsje Nikolskoye. Omdat april 2008 snel naderde, raadde Kuznetsov zijn sekteleden aan om te schuilen in een onderaardse grot. Zo zouden ze ontsnappen aan doomsday. 29 personen, waaronder 25 volwassenen en 4 kinderen, trokken in september 2007 de grot in. Kuznetsov zelf was daar niet bij, omdat hij verkondigde dat God andere plannen met hem had. De politie en hulpdiensten probeerden tevergeefs om de sekteleden te overhalen om de grot te verlaten. Ze weigerden om buiten te komen en dreigden er zelfs mee om de grot op te blazen. In maart 2008 moesten echter verschillende sektleden de grot verlaten omdat een deel ervan was ingestort. Nadien stierven nog 2 leden door instortingen in de grot. De laatste sekteleden verlieten hun schuilplaats op 18 mei 2008. Kuznetsov probeerde zelfmoord te plegen en werd opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Beweging tot Herstel van de 10 Geboden

beweging tot herstel

Deze beweging wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste extremistische katholieke groeperingen in de geschiedenis. De beweging, onder leiding van Joseph Kibwetere, ontstond eind jaren ’80 in Oeganda en wilde op een radicale manier respect voor de 10 Geboden afdwingen. De groepering beweerde ook dat het einde van de wereld zou plaatsvinden in 1999. Alleen de volgelingen van de beweging zouden doomsday overleven. Toen de wereld niet verging in 1999, kwamen in april 2000 meer dan 500 volgelingen om het leven tijdens een brand. In de dagen daarna werden nog honderden doden gevonden in de huizen van de sekteleiders en op andere plaatsen. Na onderzoek bleek het niet over een collectieve zelfmoord te gaan. De leiders van de sekte hadden hun leden brutaal vermoord.

De Manson Family

charles manson
California Department of Corrections and Rehabilitation

In 1967 trok Charles Manson naar Los Angeles met een groep volgelingen die hij om zich heen verzameld had. Hij noemde zijn beweging ‘The Family’. Hij verplichtte zijn sekteleden om op rooftocht te gaan. Manson geloofde steevast dat een rassenoorlog en een nucleaire oorlog snel een einde aan de wereld zouden maken. Leden van The Family vermoordden en beroofden een hele hoop mensen.

Een van de bekendste moorden is deze op de zwangere actrice Sharon Tate in 1969, de vrouw van regisseur Roman Polanski. The Manson Family verschool zich in Death Valley, omdat Manson had verkondigd dat er zich onder Death Valley een plaats bevond waar ze veilig waren tegen een nucleaire aanval. Manson en zijn sekteleden werden daar eind 1969 gearresteerd. Manson kreeg een levenslange gevangenisstraf en overleed in 2017, op 83-jarige leeftijd.

De Orde van de Zonnetempel

De Orde van de Zonnetempel werd gesticht in 1984 door Joseph Di Mambro en de Belgische dokter Luc Jouret. De Orde kreeg al snel duizenden volgelingen. Di Mambro en Jouret verkondigden dat ‘doomsday’ niet zo lang meer op zich liet wachten. De enige mogelijkheid om aan het einde der tijden te ontsnappen, zou een reis naar de verafgelegen ster Sirius zijn, waar de leden de komst van een nieuwe en betere wereld moesten afwachten. Sekteleden pleegden massaal zelfmoord in Quebec, Zwitserland en Frankrijk. Ook de twee stichters pleegden zelfmoord, door zich eerst te verdoven en daarna in brand te steken. In 1997 telden de autoriteiten 73 zelfmoorden onder de sekteleden. De beweging werd daarna verboden in Frankrijk, Zwitserland en Canada.

De Branch Davidians

Branch Davidians - cultleider
McLennan County Sheriff’s Office.

De leden van deze religieuze groepering verbleven in Waco, een stad in Texas (VS). Hun leider, David Koresh, verkondigde dat het einde der tijden nabij was en propte zijn hoofdkwartier vol met wapens. Al zijn volgelingen verschansten zich in het hoofdkwartier. Op 28 februari 1993 wilden agenten van de federale politie Koresh arresteren wegens het illegale bezit van wapens. Dit leidde tot een vuurgevecht, waarbij 4 agenten en 5 Davidians omkwamen.

Branch Davidians 2
Federal Bureau of investigation

De FBI startte onderhandelingen met Koresh, die 51 dagen aansleepten. Toen de ordediensten de Davidians met geweld uit het hoofdkwartier wilden verwijderen, stak Koresh het gebouw in brand. In de brand kwamen 76 sekteleden, waaronder 28 kinderen, om het leven. Het optreden van de ordediensten leidde tot veel kritiek in de VS. Het incident ging de geschiedenis in als de ‘belegering van Waco’.

De Kerk van de Almachtige God

De Kerk van de Almachtige God staat ook wel bekend als de Oosterse Bliksem. De beweging werd opgericht in China door Zhao Weishan. De sekte verkondigt dat de Mensenzoon (Christus) is weergekeerd naar de aarde in de persoon van een vrouw, Yang Xiangbin. Deze teruggekeerde Christus wordt ‘de Almachtige God’ genoemd. De beweging beweert dat na de voltooiing van het werk van de Almachtige God op aarde, een periode zal komen van rampen, hongersnood en oorlogen. De ware gelovigen overleven echter. De beweging is eveneens gekant tegen het communistische bewind in China. De Kerk van de Almachtige God krijgt echter veel kritiek. De leden worden beschuldigd van mishandelingen en moordpartijen. Bij een van de incidenten zouden volgelingen in een McDonald’s restaurant in de Chinese stad Zhaoyuan een vrouw hebben gedood, die weigerde om haar telefoonnummer te geven aan de sekteleden.

Peoples Temple

jim jones people temple
Nancy Wong/ wikipedia

De volgelingen van Peoples Temple pleegden collectief zelfmoord op 18 november 1978. Het incident is een van de ergste gevallen van collectieve zelfmoord in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Peoples Temple werd in 1953 opgericht door dominee Jim Jones in Indianapolis (Indiana, VS). De beweging hielp in het begin vooral daklozen, armen en drugsverslaafden. Na enkele jaren kwam Jim Jones echter op negatieve wijze in het nieuws: hij zou geweld gebruiken tegen zijn volgelingen en sommigen onder hen seksueel misbruiken.

jonestown

Toen Jones in de VS te veel kritiek kreeg, vertrok hij met zijn sekte naar Guyana. De sekte richtte er de nederzetting ‘Jonestown’ op. Ex-leden van Peoples Temple verspreidden in de VS geruchten over misbruik. Het Amerikaanse congreslid Leo Ryan bracht met journalisten een bezoek aan Jonestown en werd neergeschoten toen hij terug naar huis wilde keren. Daarop beval Jim Jones zijn volgelingen een giftig drankje te drinken. Wie weigerde, werd neergeschoten. Meer dan 900 mensen vonden de dood.

Heaven’s Gate

Heavensgatelogo

De volgelingen van de religieuze groepering Heaven’s Gate (website is nog steeds online!) waren er rotsvast van overtuigd dat een buitenaardse UFO hen naar het paradijs zou brengen. De leiders van de sekte waren Marshal Applewhite, een voormalige muziekleraar, en de verpleegster Bonnie Nettles. Beiden dachten dat ze waren uitverkoren om de boodschap van God te verspreiden. Er was nog geen UFO komen opdagen toen Nettles in 1985 overleed. Applewhite verkondigde dat het lang verwachte ruimteschip samen met de komeet Hale-Bopp naar de aarde zou komen in het jaar 1997. In dat jaar pleegden 38 leden van de sekte zelfmoord, ervan overtuigd dat ze hun aardse lichaam moesten achterlaten om geestelijk voort te leven in het buitenaards ruimteschip, op weg naar het paradijs.

House of Yahweh

house of yahweh

De House of Yahweh, een doomsday cult uit Texas, voorspelt al geruime tijd het einde van de wereld. De sekte gelooft dat de wereld momenteel wordt geregeerd door Satan (een “zij” in dit geval) en dat de wereld binnenkort de grote rampspoed zal ervaren. Ze voorspelden eerst dat viervijfde van de wereldbevolking zou worden geëlimineerd tussen 1999 en 2002.
De beweringen worden daarna nog vreemder. Eerst werd beweert dat een nucleaire oorlog het leven op aarde in september 2006 zou beëindigen. Toen dit niet gebeurde was de volgende voorspelling dat er een vrouw zal bevallen van een nucleaire baby ergens in of vóór juni 2007. Toen dat allemaal niet gebeurde veranderde de cult het verhaal dat de nucleaire oorlogsvoering in september 2006 al is begonnen – we hebben het gewoon nog niet gemerkt.