Sommige mensen zijn er heilig van overtuigd dat de wereld bestaat uit geheime organisaties die de boel flessen, feiten verdonkeremanen en leugens verspreiden in plaats van de waarheid te verkondigen. Natuurlijk is het niet altijd verstandig om klakkeloos andere mensen te geloven en vertrouwen, vooral als een andere persoon veel kan winnen bij een klein leugentje. Maar mensen die in complottheorieën geloven zijn wantrouwend op een heel andere schaal.

Een ‘complottheorie’ gaat over het bekendmaken van grootschalige zwendelarij. Het ‘complot’ zelf is de grote leugen, de verdonkeremaning van feiten, of de verkondiging van leugens. De ‘theorie’ is de verkondiging van deze vervalsing aan het grote publiek, en de redenen achter het complot. Sommige mensen wijden hun leven aan een zo’n theorie, en proberen, vaak met de beste intenties voor hun medemens, de ‘waarheid’ aan het licht te laten komen. Daarom ontwikkelen zij dus een theorie, die het complot verklaart en aan het licht brengt Echter, veel complottheorieën zijn op zijn zachtst gesproken ver gezocht, en sommigen zelfs zo absurd dat erin geloven erg moeilijk wordt. En toch, hoe onwaarschijnlijk complottheorieën vaak ook zijn, er is en blijft altijd een klein kansje dat ze toch waar zijn. Hieronder sommen we tien populaire complottheorieën op. In welke theorieën zou jij geloven?

10. AIDS gemaakt door mensen?

Iedereen kent de term AIDS wel, maar weinig mensen weten dat het een afkorting is die staat voor ‘Acquired Immune Deficiency Syndrome’ (ofwel ‘verworven immuniteits-deficiëntie syndroom). Een ziekte met zo’n dramatisch effect op mensenlevens is een uitstekend onderwerp voor complottheorieën, zoals blijkt uit het feit dat er vele zulke theorieën geopperd zijn. Een van de bekendste gaat als volgt: de Pentagon heeft AIDS ontwikkelt als een wapen tegen de gestage uitbreiding van de lagere klassen in de maatschappij. Een alternatief hierop beweert dat het was ontworpen om homoseksualiteit tegen te gaan. Als bewijs wijzen deze complottheoretici naar de piek in belastinguitgaven in 1977 met bestemming ‘biologische wapens’, terwijl in 1978 in Afrika het eerste geval van AIDS werd gedocumenteerd.

Een andere theorie oppert dat AIDS een ongelukje was in het lab, toen onderzoekers druk bezig waren een middel te vinden tegen Polio. Foutje bedankt! Onderzoekers en wetenschappers zijn er tegenwoordig over eens dat deze theorieën foutief zijn. Echter, niet iedereen is zo overtuigd als de heren professoren…

9. “Paul is Dead!”

Paul McCartney, zanger van the Beatles, zou mogelijkerwijze in 1966 gestorven zijn, en vervangen door een look-alike. Aanwijzingen van zijn dood zouden volgens complottheoretici te vinden zijn in de lyrics en cd-hoezen van de band in 1969. Echter, de enthousiaste zoektocht naar bewijs in lyrics en andere media verzwakte enigszins toen aan het eind van 1969 Paul een interview gaf, waarin vrij ruw werd medegedeeld dat dit ‘a load of rubbish’ was (een hoop onzin!). Helaas voor complottheoretici, maar na dit interview vielen de meeste aanhangers van het geloof af dat McCartney dood was. Of wellicht namen ze er genoegen mee dat de vervanger-Paul net zo goed leek te zingen als de originele…

8. Subliminale advertenties

Wanneer je mensen een filmpje laat zien en ze stiekem een paar keer flitsen van een ander beeld laat zien (zo kort dat mensen het zelfs niet eens bewust zien) kan je hun stemming beïnvloeden. Sociale psychologen hebben de stemming van deelnemers in hun experimenten weten op te krikken door beelden te tonen van konijntjes, of neer te halen door bloederige beelden van moord en oorlog. De truc van subliem iets doen is dat de ontvanger het niet in de gaten heeft, het is een onbewust proces.

Zo’n effect is natuurlijk zeer gevoelig voor complot theorieën. Een van deze theorieën beweerde in 1957 dat dit gebruikt werd in cinema’s, om mensen meer Coca Cola en popcorn te laten eten. Hoewel onderzoek veelal aantoonde dat het effect, als het al bestond, heel erg klein was, werd subliem adverteren toch na een tijdje verboden. Maar ja, de vraag blijft, als het onbewust gebeurt, hoe weten we dan of de adverteerders zich werkelijk aan de regels houden?

7. De Nieuwe Wereldorde

Onder de naam ‘the New Word Order’ ofwel de Nieuwe Wereld Orde beweert dat een geheime wereldmacht zich opmaakt om de wereld te veroveren en een totalitaire dictatuur op te richten van globale omvang. Deze theorie ontwikkelde zich aanvankelijk in Amerika onder twee compleet verschillende groeperingen: een rechtse en zeer militante anti-overheid-organisatie en een groep christen-fundamentalisten die bezorgd waren om het einde der tijden en de antichrist. Er zijn inmiddels ontzettend veel versies rondom dit zogenaamde complot. Blijkbaar is wereld-overheersing een populair onderwerp!

6. Global Warming is een hoop gedoe om niets

Wanneer je net een maand regen achter de rug hebt in Nederland, is het makkelijk om schouderophalend te zuchten dat die beloofde Global Warming nogal een misvatting blijkt te zijn. Echter, zulke verzuchtingen zijn doorgaans sarcastisch bedoeld; de meeste mensen tegenwoordig geloven wel degelijk dat er een proces gaande is, ook al begrijpt niet iedereen het fijne ervan (zelfs wetenschappers begrijpen het niet compleet!). Echter, sommige complottheoretici beweren dat er niets van waar is. Global Warming zou zijn ontstaan door een professionele criminele verdonkeremaning en vervalsing voor financiële of ideologische redenen. Deze theoretici wijzen erop dat niet alle wetenschappers, maar slechts 90 % het eens is over Global Warming en haar oorzaak, het broeikas-effect. Door onderdrukking van nee-knikkers, lakse of foute onderzoeksmethoden en fraude zou het resultaat van globale wetenschap een verkeerde boodschap verkondigen. De redenen hiervoor zouden kunnen liggen in de zucht van de United Nations om een wereldorde te bewerkstelligen, of een poging van klimaat-wetenschappers om meer geld te krijgen voor hun onderzoek. Andere mensen die in het complot zouden meewerken zijn linkse anti-Amerikaanse en anti-globalisatie beweging, en voorstanders van alternatieve energiebronnen zoals nucleaire energie.

5. Mannen in witte pakken

Vlak na de Bijlmerramp in 1992, toen een Boeiing 747 van Israëlische oorsprong neerstortte in de Amsterdamse buurt de Bijlmer, verschenen op de plek van het ongeluk een twintigtal mannen in witte pakken, maakte de Trouw een half jaar na de ramp bekend. Sommige getuigen merkten op dat de mannen geen Nederlands praatten, en ze verzamelden brokstukken onder een groot wit stuk doek. Ze werden al snel gekoppeld aan de gezondheidsklachten die in de Bijlmer ontstonden vlak na het ongeluk. Jaren bleef het echter bij geruchten, tot in 1997 Kamervragen werden gesteld over deze wit-geklede mannen. Bij gebrek aan concrete verklaringen van de overheid, sloeg de media aan het fantaseren. Ze zouden zijn aangekomen met een helikopter, zo opperde het Algemeen Dagblad, terwijl de Trouw beweerde dat ze in een Franse auto waren gearriveerd. Ook bleek ineens dat vlak na de vliegtuigramp er een toename aan vluchten naar Israël ontstond, voor korte tijd.

Onderzoek van de overheid concludeerde uiteindelijk dat de mannen in witte pakken gewoon gezondheidsmedewerkers waren van de GG&GD, of reddingswerkers met lichte kleding. Helaas konden, zo lang na de ramp, niet alle waarnemingen van de getuigen verklaren. Bewijs vinden is moeilijk, en waarnemingen zijn na zo’n lange periode ook niet echt betrouwbaar meer. Het mysterie van de Mannen in Witte Pakken zal dus altijd een beetje mysterieus blijven…

4. Uit de weg, Pim!

Pim Fortuyn was een succesvol politicus in Nederland tot hij in 2002 werd vermoord op het Media Park in Hilversum. Hij had een hoop ideeën die niet geheel schoorden met iedereen in de maatschappij, maar volgens complottheoretici was één van zijn ideeën bijzonder gevaarlijk, en zelfs dodelijk. Pim was voorstander van JSF gevechtsvliegtuigen, iets dat de Verenigde Staten van Amerika absoluut niet zagen zitten. Immers, als grootmacht wil je liever geen concurrentie… Daarom, zo gaat de theorie, bedacht de CIA dat het tijd was om Pim uit de weg te ruimen, en zo vond Pim zich uiteindelijk in een benarde situatie met slechts één uitweg mogelijk, zijn eliminatie.

3. Bermuda!

De Bermuda driehoek, een krachtige magnetische plek op aarde die schepen en vliegtuigen aantrekt en hen de vernietiging in stort. Het is een gebied voor de Oostkust van de Verenigde Staten, en het is een feit, geen vage aanname, dat veel schepen in dit gebied zijn verongelukt. Het waarom hiervan, echter, is open voor speculatie. Volgens de regels van complottheoretici; waarom de simpele verklaring kiezen, als er ook een ingewikkelde en vergezochte verklaring bestaat? Zo zou het bijvoorbeeld de locatie kunnen zijn van het gezonken Atlantis! Of een gebied dat overgenomen is door buitenaardse wezens, die de schepen en hun bemanning aantrekken om op te experimenteren. Of er is ‘simpelweg’ sprake van bovennatuurlijke krachten en elementen.

De US kustwacht en andere deskundigen verwerpen al deze opties. Zij wijzen op het feit dat de Bermuda driehoek, in feite een groot gebied dat ontzettend druk zee-verkeer te verstouwen heeft, gewoon onderhevig is aan verkeersongelukken. De ongelukken komen niet vaker voor dan in een ander gebied met zoveel zeeverkeer. Daarnaast wordt het gebied frequent bezocht door tropische stormen, en reuzen-golven, en kampt het gebied met hoge activiteit van piraten.

2. Roswell Aliens

Er is zelfs een succesvolle serie over gemaakt: Roswell. Roswell is een klein plaatsje in New Mexico, in de Verenigde Staten. In 1947 stortte er een object uit de hemel neer in een boerderij in de buurt van dit plaatsje. Destijds werd beweerd dat het een bewakings-ballon was, maar waarom die geheimzinnigheid van het leger? Later gaven zij toe dat het ging om onderdelen van de bewakingsballon, die deel uitmaakte van een geheim programma onder de naam Mogul. Maar complottheoretici geloven dat het in plaats hiervan ging om een buitenaards object, en dat de ingezetenen gevangen genomen waren. Destijds kwam deze theorie niet echt van de grond, en bleef ongeveer 30 jaar ‘begraven’.

In 1978 echter, interviewde ufoloog Stanton Friedman Jesse Marcel, die mee had geholpen met het opruimen van het neergestorte object. Marcel beweerde dat het wel degelijk om een buitenaards object ging. De complottheorie werd nieuw leven ingeblazen, en kort na deze bevinding ontdekte men niet minder dan 11 andere locaties waar buitenaardse objecten zouden zijn neergestort, en verdonkeremaand door het leger. De overheid stelde twee onderzoeken in. De eerste concludeerde dat de brokstukken in Roswell wel degelijk van een ballon uit het project Mogul kwamen. Het tweede constateerde dat de herinneringen van de betrokkenen wellicht lichtelijk verbogen waren door jaren van speculatie. Maar de uitkomst van een onderzoek door de overheid was niet voldoende om complottheoretici te verzadigen. Immers, de overheid, het leger, is dat niet allemaal min of meer hetzelfde? De complottheorie blijft dus bestaan; het leger heeft in Roswell buitenaardse wezens gevonden en probeert ons te overtuigen van niet!

1. Terroriseer ons op de 11e september, graag!

< De wereld was geschokt toen op de 11e september in 2001 twee vliegtuigen de twin-towers in New York City binnen vlogen. Een derde vloog het Pentagon binnen. Vele mensen kwamen om het leven en het schudde de wereld wakker, de angst voor terrorisme was geboren. Echter, wat nu, vragen complottheoretici, als het niet de Al Qaida was die deze verschrikkelijke ramp veroorzaakte, maar de overheid van de Verenigde Staten zelf? De mildste versie van deze theorie is dat de overheid gewaarschuwd was voor deze aanvallen, maar er actief voor verkoos niets te doen. De andere versie: de overheid had een actieve rol in het ontwikkelen van deze aanslag! Waarom? Om de oorlog met Irak en Afghanistan te verantwoorden, natuurlijk. Wat kon nu beter het volk bijeen krijgen voor een overtuigende aanval op het Midden-Oosten als de aanslag op de 11e september? Was niet iedere Amerikaan, na de 11e, overtuigd van de noodzaak om het terrorisme hard aan te pakken? Een zeer succesvolle, maar lugubere manier van politiek, mocht dit het geval zijn geweest. Bijna alle complottheorieën zijn mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Ze kunnen in principe een bron van waarheid bezitten. Hoewel de alternatieve verklaringen vaak logischer en beter onderbouwd zijn, wil dat niet per se zeggen dat de complottheorieën niet waar zijn. Ze zijn dus niet per definitie fout, alleen ergonwaarschijnlijk... [adsenseo]