Top 10 Beroemde Koningen

Natuurlijk is de ene Koning de andere niet: er zijn Koningen, die moesten vechten voor hun macht. Andere beschikten over een aangeboren waardigheid. Of over bijzondere militaire kwaliteiten. Hoe dan ook, de Koningen uit dit lijstje hebben de geschiedenis bepaald.

10. Frederik II van Pruisen (1712-1786)

Frederik II van Pruisen

Dat Frederik II zich zou ontwikkelen tot zo’n grote machthebber, dat had zijn vader niet verwacht. Toen Frederik II 18 jaar oud was, probeerde hij te ontkomen aan zijn Koninklijke verplichtingen. Daar nam zijn vader geen genoegen mee: hij sloot zijn recalcitrante zoon voor een lange periode op. Na zijn vrijlating nam Frederik II zijn verplichtingen serieus. En hoe! Hij maakte van Brandenburg-Pruisen een grote Europese mogendheid. Zijn militaire visie bleef niet onopgemerkt: Napoleon heeft laten weten een groot fan van Frederik II te zijn.

9. Haile Selassie I

Haile Selassie I
Anefo

In de jaren ’50 was Haile Selassie I – Keizer van Ethiopië gedurende de periodes 1930 tot 1936 en 1941 tot 1974 – een voorbeeld voor een groot deel van de Afrikaanse bevolking. Hij stond namelijk symbool voor onafhankelijkheid, vrede en vooruitgang. Om die reden oefende hij veel invloed uit in de ‘Organisatie van Afrikaanse Eenheid’. Ook werd hij geroemd om zijn internationale diplomatie. Zo heeft hij diverse staatsbezoeken naar de Verenigde Staten en Europese landen afgelegd. In 1954 was Haile Selassie I even in Nederland. Misschien wel om even weg te zijn van de onrust in zijn eigen land: Ethiopië bestond – en nog steeds – uit vele religieuze groeperingen.

8. Toetanchamon

Toetanchamon
foto: Jon Bodsworth

Op negenjarige leeftijd werd Toetanchamon gekroond tot farao van het oude Egypte. Hij heeft deze functie precies 10 jaar uitgeoefend: Toetanchamon is maar 19 jaar oud geworden. In die periode bekeerden de inwoners van Egypte zich tot de traditionele religie. Toen mochten alle oude goden weer geëerd worden Toetanchamon dankt zijn bekendheid vooral aan het feit dat zijn graf – toen Howard Carter dit in 1922 vond – nagenoeg ongeschonden was. En dat hier maar liefst 3.500 kunstvoorwerpen lagen! Je kunt je voorstellen dat die een grote historische waarde hebben.

7. Peter I van Rusland

Peter I van Rusland

Gedurende de periode 1682 tot 1725 heerste Peter I – geboren als Peter I Aleksejevitsj Romanov – over Rusland. In 1721 veranderde hij de naam in het Russische Rijk. Deze benaming deed recht aan de ontwikkeling die het land doormaakte. Onder aanvoering van Peter I is het Russische Rijk namelijk enorm gemoderniseerd. Meer concreet hebben de Russen toen grote stappen gemaakt op het gebied van de wetenschap, de nijverheid en de volksgezondheid. Over groot gesproken: Peter I was ruim twee meter lang. Zijn bijnaam – Peter de Grote – was om meerdere redenen goed gekozen!

6. Hammurabi van Babylon

Hammurabi van Babylon

Hammurabi staat bekend als de zesde Koning van Babylon. Hij heerste in de periode 1795 tot 1750 voor Christus. Hoe we dat weten? Hammurabi heeft alle door hem afgevaardigde wetten laten vastleggen. In de ‘Codex Hammurabi’ – gebeiteld in een zuil van ongeveer 2,5 meter hoog – staan onderwerpen zoals moord, diefstal, landbouw en veeteelt beschreven. Ook de positie van de vrouw en die van het kind hadden zijn aandacht. Tijdens oorlogen is deze steen een aantal keren buitgemaakt. Uiteindelijk hebben archeologen de ‘Codex Hammurabi’ in 1901 gevonden in de plaats Susa.

5. Karel de Grote

karel de grot
PHGCOM /wikicoomns

In de vroege Middeleeuwen heerste Karel de Grote over grote delen van Europa. Begonnen als Koning van het rijk der Franken – waartoe ook Nederland behoorde – trok hij ten strijde tegen heersers uit alle windstreken. In het jaar 800 werd Karel de Grote door de paus gekroond tot Koning van het Westen. Om dit enorme rijk te besturen bedacht hij een systeem van leenmannen. In ruil van het bestuur over een bepaald gebied – met de bijbehorende inkomsten – moesten de leenmannen hem adviseren bij allerlei bestuurlijke zaken. Ook moesten zij dienen als krijger in oorlogen.

4. Cyrus II van Perzië

Cyrus II van Perzië

Cyrus II staat in de geschiedenisboeken als de stichter van het Perzische Rijk. Ook hij verwierf de bijnaam ‘de Grote’. En die van meest liberale vorst van de Oudheid. Cyrus II kenmerkte zich namelijk door uitzonderlijke visionaire kwaliteiten. Hij gold niet alleen als een briljant legeraanvoerder, maar ook als een tolerante veroveraar. Zo gunde hij de overwonnen volkeren hun eigen godsdienst. De mensen mochten hun leven leiden, zoals zij dat wensten. En dat was zeker in die periode heel bijzonder.

3. Alexander III van Macedonië

Alexander III van Macedonië

Een andere Koning, die in de Oudheid heerste, was Alexander III van Macedonië. Toen hij 30 jaar oud was, strekte zijn rijk zich uit van de Himalaya tot de Ionische Zee. Volgens de verhalen heeft hij nooit een strijd verloren. En dat heeft alles te maken met zijn tactieken. Anno 2016 behoren die nog altijd tot de verplichte lesstof aan militaire academies. Meer in het algemeen speelt Alexander III een belangrijke rol in de geschiedenis. Zo komt zijn naam terug in verschillende Griekse mythes.

2. Henry VIII van Engeland

Henry VIII van Engeland

Het belangrijkste wapenfeit, dat Koning Henry III van Engeland op zijn naam heeft staan, is de samensmelting van Engeland en Wales. Verder heeft hij – geheel onbedoeld – een grote bijdrage geleverd aan de protestantse reformatie in zijn land. Een persoonlijk conflict met de paus was de oorzaak van deze ontwikkeling. Verder staat Henry VIII bekend als een wreed man. Hij heeft vele tegensprekers, dienaren of echtgenotes uit de weg geruimd. Ook zijn liefdesleven sprak tot de verbeelding: hij was getrouwd met zes vrouwen. En twee van hen liet hij onthoofden.

1. Lodewijk XIV

Louis XIV

In de periode dat Koning Lodewijk XIV aan de macht kwam, gold Frankrijk als één van de belangrijkste Europese machten. Het kon niet uitblijven dat Lodewijk XIV verwikkeld raakte in een aantal grote oorlogen. Dan kun je denken aan de Hollandse Oorlog, de Negenjarige Oorlog, de Devolutie Oorlog en de Frans-Spaanse Oorlog. Deze oorlogen betekenden een grote aanslag op de liquide middelen van Frankrijk. Toen Lodewijk XIV kwam te overlijden, was het land nagenoeg bankroet. Ongetwijfeld hebben de geringe militaire kwaliteiten van Lodewijk XIV hiermee te maken. Tijdens zijn regeerperiode heeft hij dan ook vooral gewerkt aan een systeem van absolute vorstelijke heerschappij. Uiteindelijk heeft deze manier van regeren geleid tot de Franse Revolutie.

    1. A februari 18, 2016
    2. luka juni 20, 2019
    3. jaja juni 20, 2019
    4. Anoniem juni 1, 2021

    Jouw Reactie?