Hoewel de meningen over het wel of niet bestaan van UFO’s verdeeld zijn, houdt het ‘unidentified flying object’ – zoals de Engelse benaming luidt – de gemoederen wel bezig. In de periode 1947 tot 1989 is een groot aantal UFO’s waargenomen. Niet zo lang geleden is er nog een UFO gesignaleerd boven het Engelse Bracknell. Een top 10 van de UFO waarnemingen die het meeste indruk hebben gemaakt:

10. Teheran Incident – 1976

teheran

In 1976 – om precies te zijn in de nacht van 18 op 19 september – vond er een opmerkelijk ‘UFO incident’ plaats hoog boven Teheran. Het gesignaleerde object bewoog zich door het verboden luchtruim. Om die reden is er een bijzonder gedetailleerd rapport opgesteld. Na een aantal telefonische meldingen verplaatste Hossain Perouzi – het hoofd van de nachtdienst – zich naar het terras van de controletoren. Met behulp van een verrekijker nam hij een cilindervormig object van ongeveer twee meter breed en zeven meter lang waar. De uiteinden van het object kleurden witblauw; rondom het middengedeelte van de UFO was een rood licht. Perouzi aarzelde geen moment en gaf zijn waarneming door aan de luchtmacht. De toenmalige bevelhebber stuurde twee F-4 Phantom straaljagers het luchtruim in. Beide piloten waren niet in staat om het object van dichtbij te benaderen; alle instrumenten en communicatie vielen uit! In dezelfde nacht ondervond ook een burgertoestel een communicatiestoring.

9. Sao Paulo – 1986

Precies tien jaar later nam men via de radar in de Braziliaanse staat Sao Paulo welgeteld 20 UFO’s waar. Vanaf vliegvelden verspreid over het hele land stuurde de ‘Brazilian Air Force’ er een aantal militaire toestellen – waaronder twee F-5E en drie Mirage jet gevechtstoestellen – op af. Op het moment dat deze toestellen naderden, verdwenen de UFO’s als sneeuw voor de zon! Hoewel er nooit een spoor van de UFO’s is teruggevonden, heeft de woordvoerder van het ministerie van Luchtvaart verklaard dat er wel degelijk objecten in het luchtruim boven Brazilië zijn waargenomen. De radarbeelden maken onmiskenbaar duidelijk dat er sprake geweest moet zijn van bewegende, solide, metalen constructies.

8. Phoenix Lights – 1997

phoenix lights

Op 13 maart 1997 zagen honderden mensen in de Amerikaanse staat Arizona verschillende lichtflitsen. Ook in Sonora (Mexico) zijn deze lichten waargenomen. Meer gedetailleerde verklaringen maken duidelijk dat het zou gaan om een driehoekige formatie van lichten – een UFO – omgeven door een aantal stilstaande lichten. Deze lichtverschijnselen staan ook wel bekend als de ‘Phoenix Lights’. Gezien de omvang van het gebied – en de vele ooggetuigen – kun jij je wel voorstellen dat hier honderden foto’s en video’s van gemaakt zijn! Het kon niet uitblijven of een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht bracht de volgende verklaring naar buiten: de stilstaande lichten waren afkomstig van de vuurpijlen van een A-10 Thunderbolt II. Deze verklaring komt niet overeen met de bevindingen van de ooggetuigen. Immers, zij hebben geluidloze objecten gezien die geen rookspoor achterlieten. Ook is er beweerd dat het zou gaan om de vlucht van een geheim toestel. Ook deze bewering wordt in twijfel getrokken; de luchtmacht zou nooit een dergelijk toestel boven een stad met de omvang van Arizona laten vliegen.

7. Levelland Case – 1957

Levelland Case

Ook het zogenaamde incident bij Levelland (1957) kenmerkte zich door relatief veel getuigen. Zo hebben 15 verschillende mensen melding gemaakt van een eivormig, lichtgevend, vliegend voorwerp in de lucht boven de stad Levelland. Deze waarnemingen zijn gedaan in tijdsbestek van drie uur. De optelsom van deze feiten – het aantal getuigen in combinatie met het korte tijdsbestek waarin de verschijnselen zijn waargenomen – maakte dat UFO-deskundigen op het puntje van hun stoel gingen zitten!
De Amerikaanse luchtmacht heeft verklaard dat het zou gaan om een bol bliksem. Dit verschijnsel staat ook wel bekend als ‘St. Elmo’s Fire’. De verklaring is gebaseerd op het onderzoek van een naar Levelland afgevaardigde sergeant. Op de dag na de waarnemingen heeft hij diverse mensen – waaronder drie ooggetuigen – gesproken. Hun kleurwaarnemingen in combinatie met de grillige weersomstandigheden brachten hem ertoe om te concluderen dat het om een uitzonderlijke vorm van bliksem zou gaan.

6. Ronald Reagan zag UFO’s – 1974

Net als een aantal van zijn voorgangers, heeft ook president Ronald Reagan verklaard UFO’s te hebben gezien. Twee keer zelfs! In die periode (1967-1975) was Reagan aangesteld als gouverneur in de staat California. Tijdens de landing van het toestel – waarin hij zat – merkte de gouverneur een vreemd licht achter het vliegtuig op. Het zou gaan om een helder wit licht. Reagan gaf opdracht om achter het licht aan te gaan. Zo vloog het toestel een aantal minuten achter het lichtverschijnsel aan. Plotseling boog het licht af; het verdween met grote snelheid in de hemel. Alle aanwezigen – waaronder de crew – waren getuige van dit opmerkelijke verschijnsel. Geen van allen heeft zich er formeel over uitgesproken; men wilde niet het risico lopen om te worden uitgemaakt voor een onbenul. In latere interviews is Reagan er nog wel eens om gevraagd. Toen heeft hij het verhaal verteld, zoals hierboven is omschreven.

5. UFO’s boven pub in Bracknell – 2013

breacknell

Sceptici vonden het een goede grap; hoog in de lucht boven een pub in het Engelse Bracknell zou een UFO hebben gevlogen! Toch is getuige Steve Lambert – die met zijn mobiele telefoon een foto heeft gemaakt – ervan overtuigd dat hij een UFO heeft gezien. Zittende op het terras van de pub viel zijn oog op een vliegtuig – voorzien van twee lichten – dat zich bovengemiddeld snel door het luchtruim bewoog. Jammer genoeg was Lambert de enige, die het verschijnsel heeft opgemerkt. Begin van 2013 heeft zich in deze stad een vergelijkbaar voorval voorgedaan; toen nam een man – die anoniem wenst te blijven – een oranje/rood gekleurd object waar, dat zich pijlsnel verplaatste door de lucht. Vormt Bracknell misschien een soort knooppunt op de UFO routekaart?

4. Kenneth Arnold case – 1947

Kenneth Arnold

In 1947 werd voor de eerste keer de aanduiding ‘vliegende schotel’ gebruikt. Deze woorden kwamen overeen met de verklaring van de Amerikaanse piloot Kenneth Arnold. Tijdens een vlucht – op 24 juni 1947 – werd Arnold’s toestel ingehaald door negen UFO’s. Arnold schatte in dat de objecten zich voortbewogen met een snelheid van circa 2.000 kilometer per uur. De UFO’s vlogen over de Mount Rainier. Bijzonder aan zijn UFO waarneming is dat Kenneth Arnold alle mogelijke verklaringen – die hij hoog in de lucht heeft bedacht – tot in detail met het publiek heeft gedeeld. Toen hij de lichten voor de eerste keer zag, dacht hij dat zijn vliegtuig een ander vliegtuig te dicht was genaderd. De radar maakte duidelijk dat zich in de verste verte geen ander toestel bevond. Daarna checkte Arnold of het niet een reflectie betrof van de vleugels van zijn toestel. De volgende gedachte – die bij hem opkwam – was dat het om een zwerm ganzen moest gaan. Deze beesten konden onmogelijk zo snel vliegen! Toen wist Kenneth Arnold het zeker; hij had een aantal UFO’s waargenomen.

3. UFO Waarneming in Westall – 1966

Westall

In april 1966 zagen ruim 200 studenten – en hun leraren – van twee scholen in het Australische Melbourne een vliegende schotel in de lucht. Tot hun verbazing daalde de UFO neer in een nabijgelegen stuk gras. Even later steeg het object weer op en verdween in het luchtruim. Ondanks het feit dat de UFO zich – volgens hun zeggen – even in hun midden bevond, is geen van de getuigen erin geslaagd om een foto of video van deze waarneming te maken. Het object was ongeveer 20 minuten in beeld. Je kunt je voorstellen dat het ontbreken van enig beeld van deze waarneming door sceptici werd gebruikt om te benadrukken dat UFO’s – als ook buitenaards leven – niet bestaan. Hiermee samenhangend is beweerd dat het zou gaan om een experiment van de Australische luchtmacht. Overigens heeft de luchtmacht zich hierover nooit uitgesproken.
Met enige regelmaat komen de studenten en leraren samen om hun UFO waarneming te herdenken.

2. De Belgische UFO golf – 1989 / 1991

Belgische UFO golf

Van eind 1989 tot begin 1991 was België in de ban van een heuse UFO golf. Gedurende deze periode hebben vele mensen – op uiteenlopende plekken – driehoekig gevormde UFO’s waargenomen. Deze donkergekleurde driehoeken – voorzien van een markeringslicht in het midden en op elk hoekpunt – bewogen zich geluidloos door de lucht. In de nacht van 30 op 31 maart zagen maar liefst 13.500 mensen diverse onbekende objecten vliegen! Hiervan zijn vele foto’s gemaakt. Een aantal daarvan is getoond in de Belgische media. De meest bekende is gemaakt in Petit-Rechain; de fotograaf in kwestie had een foto gemaakt van een maquette van piepschuim. Een vervalsing! De Belgische luchtmacht de UFO-zaak heel serieus. Zo heeft men F-16’s het luchtruim ingestuurd om de UFO’s te onderscheppen. Helaas, dit is niet gelukt. Men heeft nooit kunnen vaststellen wat de aard van de lichtverschijnselen was.

1. Het incident bij Roswell – 1947

roswell

Bijna 70 jaar geleden speelde zich de meest opzienbare UFO waarneming af. Nabij een boerderij in Roswell – gelegen in de staat New Mexico – zou een UFO zijn neergestort. De hulpverleners ter plaatse hebben buitenaardse lijken geborgen. De Amerikaanse luchtmacht was een andere mening toegedaan; het zou gaan om een neergestorte weerballon. Later gaf een woordvoerder van de luchtmacht een andere verklaring af. Dit bracht weer een nieuwe geruchtenstroom op gang! In 1978 kwam ‘het incident bij Roswell’ weer in het nieuws. De Canadese UFO-onderzoeker Friedman had gesproken met oud-majoor Marcel, die bij de berging van het object betrokken was. Marcel verklaarde dat het ging om een buitenaards ruimtevaartuig.