De top 10 beroemde verloren steden bestaat uit steden die daadwerkelijk hebben bestaan, maar waarvan de locaties in de loop der jaren in vergetelheid zijn geraakt. De redenen hiervoor lopen sterk uiteen. Dankzij archeologische inspanningen zijn veel van dit soort steden weer teruggevonden en bovendien op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst.

Eerder publiceerden we een top 10 van verloren steden uit de mythen en legendes. In deze top 10 van verloren steden kijken we naar de steden die weer zijn teruggevonden, en dus daadwerkelijk hebben bestaan.

10. Tikal

Tikal
foto: Bjørn Christian Tørrissen / Wikicommons

Tikal (400 v. Chr. tot 1.000 n. Chr.) was één van de meest imposante Mayasteden uit haar tijd. De stad lag in het noorden van Guatemala en kende een populatie tussen de 10.000 en 90.000. Tikal leefde van de landbouw. Daarnaast was zij in een constante strijd verwikkeld met haar aartsrivalen. Met de aantreding van Jasaw Chan K’awill I bereikte de Mayastad een absoluut hoogtepunt. Hoewel Tikal onder zijn leiding in 711 n. Chr. een overwinning behaalde op haar aartsrivaal Calakmul betekende dit niet het einde van de oorlog. Aan het einde van de negende eeuw ging de stad ten onder aan de gevolgen van de jarenlange oorlogsvoering.

9. Great Zimbabwe (Groot-Zimbabwe)

Great Zimbabwe

Groot-Zimbabwe was de hoofdstad van een rijk dat zich tussen 400 en 1.450 n. Chr. uitstrekte over het huidige Zimbabwe en Mozambique. Deze stad bood ruimte aan circa 14.000 mensen die voornamelijk leefden van de handel met China, Perzië en India. Dankzij de goudhandel in het oosten van Afrika groeide Groot-Zimbabwe uit tot een politiek en religieus centrum. Het gebied kenmerkte zich door de heuvels, een vallei en een 225 meter lange stenen muur van 11 meter hoog (de Great Enclosure). In tegenstelling tot andere verloren steden is de ondergang van deze stad onduidelijk.

8. Chan Chan

Chan Chan
foto: Veronique Debord / Wikicommons

Het in Peru gelegen Chan Chan betekent in het Nederlands ‘Zon Zon’. Chan Chan werd rond 850 n. Chr. gesticht als de keizerlijke hoofdstad. Het gemiddelde aantal inwoners was 30.000. Maar tijdens haar hoogtepunt zouden er zelfs 100.000 mensen in deze stad hebben gewoond. Voor elke keizer werd een eigen paleis gebouwd. Na het overlijden van de keizer fungeerde het paleis als mausoleum. De 90 concubines van de keizer werden waarschijnlijk opgeofferd en bijgezet om mee te nemen naar het hiernamaals. Chan Chan kent 9 van dit soort mausolea. In 1470 werd Chan Chan door de Inca’s veroverd en is deze stad in de vergetelheid geraakt.

Wij zoeken schrijvers
Gek op schrijven en top 10 lijstjes? Dan zoeken we jou! Alletop10lijstjes.nl ontvangt maandelijks meer dan 500.000 lezers. Wil je dat jouw teksten ook door duizenden mensen gelezen worden dan is dit je kans. Lees er hier meer over.

7. Memphis

Memphis

Memphis was van 3.000 tot 2.200 v. Chr. de hoofdstad van het Oude Egyptische Rijk. Farao Narmer verenigde het bovenste en benedenste deel van Egypte. Hij maakte van deze stad een cultureel en religieus centrum met rijke standbeelden, tempels en piramiden. Ptah, de god van de schepping en kunst, was de beschermgod van de stad. Memphis lag op de westelijke oever van de Nijl. Het maximaal aantal inwoners wordt geschat rond de 30.000. Toen Memphis haar status als hoofdstad verloor bleef zij belangrijk, maar met de verovering van de Arabieren was het einde nabij. De ruïnes werden geplunderd en de stenen hergebruikt.

6. Persepolis

Persepolis
foto: درفش کاویانی / Wikicommons

Persepolis, ‘stad van de Perzen’, is in 518 v. Chr. door Darius I gesticht als het ceremonieel en politiek centrum van het Achaemenidische Rijk. Het koninklijk paleis, de schatkamer en het verhoogde terras (530 bij 330 meter) waren de pronkstukken van de stad. De voorvaderen en koningen kregen in Persepolis een symbolische plaats. Mythes en militaire expedities werden vereeuwigd in de vorm inscripties, geïllustreerde friezen en mausolea. Xerxes I, opvolger van Darius I, voegde hier later de ‘Poort van alle Volkeren’ aan toe. Door toedoen van Alexander de Grote is Persepolis in 330 v. Chr. verwoest en platgebrand om deze dynastieke herinnering te vernietigen.

5. Petra (Mada’in Saleh)

Petra

Petra 2
foto: David Bjorgen / Wikicommons

Petra ligt in het huidige Jordanië. In 1812 werd deze verloren stad herontdekt door de Zwitser Jean Louis Burckhardt. De Nabateeërs maakten van deze moeilijk bereikbare plaats tussen de rotsen hun hoofdstad. Petra was een kruispunt van verschillende handelsroutes. Met name de wierookhandel met Jemen leverde veel belastingopbrengsten op. Petra had ongeveer 25.000 inwoners en de woestijnstad stond bekend om haar ondergrondse waterhuishouding. Vanaf 106 n. Chr. maakte Petra onderdeel uit van de Romeinse provincie Arabia. In 551 n. Chr. ging de stad ten onder aan een militaire inval van de Byzantijnen en een verwoestende aardbeving. Doordat de oude handelsroutes vervangen werden door de handel over zee verdween Petra.

4. Babylon

Babylon
foto: Radomil, CM / Wikicommons

Babylon was met ruim 200.000 inwoners één van de grootste steden ter wereld in de Oudheid. De stad lag aan de vruchtbare oever van de Eufraat en de graslanden werden door hoge dijken beschermd tegen de jaarlijks terugkerende overstromingen. Kenmerkend voor deze stad waren de muren en hangende tuinen. De muren van Babylon hadden naar schatting een lengte tussen de 37 en 88,8 kilometer. De hoogte varieerde volgens geschriften tussen de 7,75 en 92 meter. De hangende tuinen van Babylon, die door Nebukadnezar II werden aangelegd, behoorden tot één van zeven wereldwonderen. In de laatste eeuw v. Chr. waren bijna alle inwoners gevlucht of omgekomen door militaire conflicten.

3. Angkor Wat

Angkor Wat

Angkor Wat Tomb Raider Boom
foto 1: Diego Delso, Wikimedia Commons, License CC-BY-SA 3.0

Angkor Wat is een hindoeïstisch tempelcomplex dat onderdeel uitmaakt van de verloren stad Angkor. Deze Cambodjaanse stad vindt haar oorsprong in de Khmerrijk periode (negende tot en met vijftiende eeuw). De naam Angkor betekent ‘Heilige stad’. Vandaar dat er tegenwoordig veel ruïnes van heiligdommen in Angkor te vinden zijn. De Angkor Wat tempel is in het begin van de twaalfde eeuw gebouwd tijdens het bewind van Suryavarman II. De tempel is gewijd aan de oppergod Vishnu. De ondergang van Angkor was te wijten aan langdurige militaire conflicten, extreme droogte en uitputting van de landbouwgrond.

2. Pompeï

Pompeii

pompeii 2
foto 1: Paul Vlaar / Wikicommons, foto 2: Kim Traynor

In 79 n. Chr. werd Pompeï bedekt onder een vier meter dikke laag vulkaanas. Een uitbarsting van de Vesuvius zorgde ervoor dat het leven in deze Romeinse stad plotseling werd stilgezet. Pompeï stamde uit de zevende eeuw v. Chr. Pas in 80 v. Chr. werd de stad door Sulla veroverd en als koloniaal gebied toegevoegd aan het Romeinse Rijk. Pompeï was in deze periode welvarend en had naar schatting 12.000 inwoners. In 1860 begon archeoloog Giuseppe Fiorelli met een reconstructie van de stad, die inmiddels voor 60 procent is voltooid. De gipsen afdrukken van de menselijke en dierlijke slachtoffers zijn wereldberoemd geworden.

1. Machu Picchu

Machu Picchu

Machu Picchu peru 2
foto 1: audrey_sel / Flick, foto 2: Rtype909 / Wikicommons

Machu Picchu werd rond 1440 gesticht door de Inca’s. Hoewel deze Inca-stad nooit door de Spaanse veroveraars is ontdekt, betekende de verovering van Peru in 1532 het einde van het voortbestaan van deze stad. Machu Picchu lag verborgen op 2.400 meter hoogte tussen twee bergtoppen. De stad herbergde zo’n 750 inwoners. De meeste woningen werden door edelen en koningen gebruikt als tijdelijk buitenverblijf. Machu Picchu was alleen bereikbaar via een steil pad. Vandaag de dag is deze verloren stad nog steeds bereikbaar via dit Inca-pad, maar je kunt ook van een bus of trein gebruikmaken.