Heb je wel eens gehoord van de ‘Fiere Stede’ of ‘Arteveldestad’? Zo noemt men de Belgische stad Gent ook wel. Een andere omschrijving is ‘bloemenstad’; Gent ligt is omgeven door planten- en bloemenkwekerijen. Vermeldenswaardig is dat de gemeente Gent – met een inwoneraantal van ongeveer van 250.000 inwoners – de op één na grootste gemeente is van België. Los van deze feiten nodigt Gent uit tot een bezoek. Deze stad kent een groot aantal bezienswaardigheden.

10. Klein Begijnhof

Klein Begijnhof
foto: Francis Schonken / Wikicommons

Anno 2015 tref je in het Klein Begijnhof ongeveer 100 huisjes, de kerk van Onze Lieve Vrouw Ter Hoyen, een kerkhof en een aantal kapellen aan. Het Klein Begijnhof van Gent staat bekend als een van de best bewaard gebleven begijnhoven uit de periode voor de Franse Revolutie. Omstreeks 1234 is begonnen aan de bouw van dit begijnhof. In de daaropvolgende eeuwen is er een aantal bouwwerken toegevoegd. Vanaf 1600 ontwikkelde het Klein Begijnhof zich als een soort bedevaartsoord voor de Heilige Goedelieve. In deze periode werden de houten huisjes vervangen door stenen woningen. Hermina Hoogewijs was de laatste begijn, die woonde in het Klein Begijnhof in Gent. Sindsdien worden hier exposities en tentoonstellingen georganiseerd.

9. Stadhuis

Stadhuis
foto: Bernard bill5 / Wikicommons

Bijzonder aan het Stadhuis van Gent is dat dit complex bestaat uit een geheel blok opgebouwd uit diverse delen. Met het blote oog zichtbaar zijn de twee vleugels. De ene vleugel – opgetrokken in laat Gothische stijl – is gebouwd in de periode 1519 tot 1539. Deze vleugel biedt ruimte aan maar liefst 51 zalen. Kenmerkend aan de vleugel zijn ook de beelden van de graven van Vlaanderen. Overigens zijn de beelden eeuwen later gemaakt. De andere vleugel is opgeleverd in het jaar 1618. Hier zie je de invloed van de Renaissance. Vooral de zuilen springen in het oog!

8. Patershol

Patershol

De wijk Patershol bevindt zich middenin het historische centrum van Gent. Het gebied – met een oppervlakte van ongeveer 4,5 hectaren – kenmerkt zich door een authentiek, gesloten stratenpatroon. Dit is in de Middeleeuwen gebouwd! Zoals het vergelijkbare stadsdelen verging, hebben er vele – uit diverse lagen van de samenleving afkomstige – mensen hun intrek genomen. Eerst was het Patershol in handen van de graven van Vlaanderen. Later woonden er vooral paters. Begin 1700 trokken de magistraten en advocaten naar deze wijk. Later maakten zij plaats voor de middenstanders. Toen het Patershol een wijk werd, waar vooral arbeiders woonden, lag de verpaupering op de loer. Gelukkig is dit stadsdeel in ere hersteld. Nu staat het Patershol bekend als een gezellige uitgaansbuurt; je treft er vele sfeervolle cafés en restaurants aan.

7. Belfort van Gent

Belfort van Gent
foto: Paul Hermans / wikicommons

De 95 meter hoge Belforttoren staat in het centrum van Gent. Samen met de Sint-Baafskathedraal en de Sint-Niklaaskerk maakt deze toren deel uit van de bekende Gentse torenrij. Aan de hand van gevonden berekeningen werd duidelijk dat men in 1314 is begonnen aan de bouw van het Belfort. Tien jaar later had men de eerste vier bouwlagen voltooid. Omstreeks 1380 heeft men de torenspits aangebracht. Deze staat bekend als de ‘Draak van Gent’. De oorspronkelijke spits was vervaardigd uit hout; later is deze vervangen door een gietijzeren exemplaar. Vermeldenswaardig is dat het Belfort van Gent is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

6. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Ben je geïnteresseerd in kunst? Dan moet je zeker een bezoek brengen aan het Gentse Citadelpark. In dit deel van Gent tref je twee musea aan. Eén daarvan is het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK), het andere is het Museum voor Schone Kunsten. Het fundament onder het SMAK is gelegd in 1957. Toen richtte Karel Geirlandt de ‘Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst’ op. Ongeveer 20 jaar later werd de naam veranderd in het Museum van Hedendaagse Kunst. Men toonde exposities in een aantal zalen van het Museum voor Schone Kunsten. Al snel bleek dat de exposities een grotere ruimte nodig hadden. In 1999 nam het SMAK – zoals men de naam had aangepast – haar intrede in het voormalige casino van Gent pal tegenover het Museum voor Schone Kunsten.

5. Gentse Feesten

Gentse Feesten
foto: sam decle / flickr

Feestvieren kun je wel aan de Gentenaren overlaten. Zo nemen de Gentse Feesten maar liefst 10 dagen in beslag. Én de gehele binnenstad van Gent! Net als het Oktoberfest in München worden de Gentse Feesten gerekend tot de grootste feesten in Europa. Overigens zijn de Gentse Feesten voortgekomen uit de Algemene Kermis. Dit fenomeen is omstreeks 1843 in het leven geroepen. Deze kermis was bedoeld als een goedmakertje voor de arbeiders. Later werd het feest uitgebreid met een heus bal. Volgens goed 20e eeuws gebruik vierden de aristocraten en het gewone volk hun eigen feest. Halverwege de vorige eeuw gaven de inwoners van Gent de voorkeur aan het maken van uitstapjes buiten de stad. Onder aanvoering van Walter De Buck werden de Gentse Feesten nieuw leven ingeblazen. Anno 2015 is het ondenkbaar dat dit feest er niet zou zijn.

4. Sint-Michielsbrug

Sint-Michielsbrug
foto: Demeester / Wikicommons

De meest bekende brug over de Leie is zondermeer de Sint-Michielsbrug. Meer concreet is de brug gelegen ten zuiden van de Korenlei en de Graslei. Als je op de Sint-Michielsbrug staat, dan kun je in de verte het Gravensteen zien. Verder geeft deze brug zicht op de Gentse torenrij. Overigens dateert de Sint-Michielsbrug – in de huidige opzet – van de periode 1905 tot 1909. Net daarvoor was het postgebouw opgeleverd. De brug is in dezelfde stijl opgetrokken. Architect Louis Cloquet was verantwoordelijk voor de beide ontwerpen. Daarvoor liet de brug zich nog het beste omschrijven als een platte draaibrug. Sinds 1983 geniet de Sint-Michielsbrug de status van monument.

3. Het Gravensteen

Het Gravensteen
foto: Paul Hermans / wikicommons

In Gent ligt de enige overgebleven burcht uit de Middeleeuwen van Vlaanderen. Meer concreet bestaat het hedendaagse Gravensteen uit een walmuur, de donjon, een poortgebouw, een grafelijke residentie en een paardenstal. Naar alle waarschijnlijkheid is men eind negende eeuw begonnen aan de bouw van dit verdedigingssysteem. Net als andere Europese landen moest België zich verdedigen tegen de Vikingen. In de daaropvolgende eeuwen werden er steeds meer huizen gebouwd op de voormalige – inmiddels dichtgeslibde – grachten van Gravensteen. Omstreeks 1807 werd er een grootschalig industrieel complex gebouwd op het terrein. Toen werden de oorspronkelijke gebouwen volledig aan het zich onttrokken. Natuurlijk zette dit een tegenbeweging in gang. Begin van de 20e eeuw startte men met de restauratiewerkzaamheden. Stukje bij beetje kwamen de resten van het middeleeuwse kasteel tevoorschijn.

2. Graslei en Korenlei

Graslei en Korenlei
foto: Thomas Kindermans / Wikicommons

Als je weet dat de Graslei en de Korenlei worden gerekend tot het oudste deel van Gent, dan maakt dat een wandeling langs de Leie wel heel bijzonder. De straten Graslei en Korenlei liggen aan weerskanten van deze rivier, die dwars door de stad stroomt. In de 11e eeuw was de Korenlei in gebruik als een aanlegsteiger; hier legde men aan om graan – en andere goederen – van én naar de omliggende pakhuizen te brengen. In die tijd moest al het graan uit Frankrijk worden vervoerd via Gent. Deze stad was namelijk in bezit van het zogenaamde graanstapelrecht. Je kunt aan de diverse panden zien dat hier ooit goede zaken zijn gedaan. Nu tref je in de pakhuizen vooral restaurants aan.

1. Sint-Baafskathedraal met schilderij het Lam Gods

Sint-Baafskathedraal
foto: Michael Kranewitter / Wikicommons

Het Bisdom Gent rekent de Sint-Baafskathedraal tot haar titelkerk. Ongetwijfeld lagen aan dit besluit de ligging, de omvang én de rijke (schilder-)kunst van de Sint-Baafskathedraal ten grondslag. Zo kun je hier het beroemde polyptiek ‘De aanbidding van het Lam Gods’ bewonderen. Dit schilderij – gemaakt in 1432 – is van de hand van Jan van Eyck. Verder hangen er werken van Frans Pourbus de Jongere, Gaspar de Crayer en Peter Paul Rubens. Ook het barokke hoogaltaar en de rococopreekstoel zijn origineel.

lams god