Je zult raar opkijken als de weerman van het NOS Journaal een vissenregen voorspelt. Óf een vuurregenboog! In Nederland komen deze zogenaamde bizarre weer fenomenen al helemaal niet voor. Mensen in Azië en Zuid-Amerika kijken er minder vreemd van op.

10. Valwind

Valwind
foto © Samuel Blanc

Een valwind doet zich als de koude lucht – in een wolk neerslag die op de aarde terechtkomt – uit deze regenbui verdwijnt. Dan stijgt de wind als het ware vanaf de aardoppervlakte op. Onderschat een valwind niet; de snelheid kan oplopen tot wel 200 kilometer per uur! Je kunt je voorstellen dat bomen omvallen alsof ze niets wegen. Opvallend is dat bomen, die geveld door een valwind, allemaal dezelfde richting opvallen. De Mistral in Zuid-Frankrijk is een goed voorbeeld van een valwind. In Japan spreken ze wel van de Oroshi.

9. Vuurregenboog

Vuurregenboog
foto: Dehk / Wikicommons

Een vuurregenboog wordt veroorzaakt door plaatvormige ijskristallen in hoge cirruswolken, die het zonlicht op een heel fraaie manier breken in alle kleuren van de regenboog. Helaas doen vuurregenbogen zich in Europa vrijwel nooit voor. Zelfs hartje zomer staat de zon gewoonweg te laag. Als het al gebeurt, dan in het uiterste zuiden van ons continent. Daarentegen hebben inwoners van de Verenigde Staten meer geluk; op bepaalde plekken komen daar in de zomer vuurregenbogen voor.

8. Vuurtornado

vuurtornado

Als de lucht – in of bij een brand – een verticale vorticiteit krijgt, dan kan zich een tornadoachtige vuurwolk vormen. Dan is er sprake van een vuurtornado. Een logisch gevolg van het feit dat de lucht aan de grond wordt verhit door de hitte van het vuur op het moment dat er koelere lucht wordt aangezogen. Vuurtornado’s kunnen veel schade aanrichten. Ze kunnen wel 10 tot 50 meter hoog worden! In 1923 zijn er 38.000 mensen gestorven aan de gevolgen van zo’n tornado. Deze vormde zich na een aardbeving. Een vuurtornado wordt ook wel een vuurduivel of een vuurkolk genoemd.

7. Onweersneeuw

onweerssneeuw

Als je onweer met een sneeuwstorm combineert, dan kan er onweersneeuw ontstaan. Dit verschijnsel laat zich als volgt verklaren: een depressie – hoog in de bovenlucht – zet een stroming van lucht uit het Poolgebied in beweging die – boven water – kan uitmonden in heel zware buien. Overigens doet dit fenomeen zich alleen hoog in de wolken voor. Én als er sprake is van een noordwesten wind. In dit geval spreken deskundigen wel van ‘hoog’ onweer.

6. Mammatus wolken

Mammatus wolken
foto: Craig Lindsay / Wikicommons

Ook mammatus wolken komen zelden voor. De kans op het ontstaan van deze bijzondere wolken is het grootst als er zich een zware onweersbui voordoet. Dan kan het voorkomen dat de lucht bezaaid is met dit type wolken. De vorm van een mammatus wolk lijkt nog het meest op een grote buidel. Hoewel het lijkt alsof de buidels elk moment kunnen openbarsten, zijn mammatus wolken geheel ongevaarlijk. De vorm laat zich verklaren door het feit dat de lucht in de wol zwaarder is dan de omgeving. Hierdoor zet zich een dalende beweging in.

5. Vulkanische bliksem

Vulkanische bliksem
foto: Oliver Spalt

Zeker als er bij een vulkaanuitbarsting veel water in het spel is, dan kan vulkanische bliksem optreden. Je kunt dit ook wel zien als een elektrostatische ontlading. Afhankelijk van het stadium, waarin de uitbarsting zich bevindt, worden er verschillende vormen van vulkanische bliksem onderscheiden. In het eerste stadium van de uitbarsting, kan zich een vulkanische bliksem vormen die wel 100 meter lang kan worden. Dat is nog maar het begin! Bij de volgende fases kan de vulkanische bliksem kilometers hoog de lucht inschieten. De meest extreme vorm staat bekend als pluimbliksem.

4. Bolbliksem

Bolbliksem
foto: Joe Thomissen / Wikicommons

Zoals je uit de naam kunt opmaken, is een bolbliksem een lichtgevend rond object. Dit verschijnsel doet zich – heel zelden – voor rondom een blikseminslag. Je kunt het dan slechts enkele seconden zien. De meest voor de hand liggende verklaring voor het ontstaan van bolbliksem is het samenkomen van vuur en gas. In weilanden kunnen moerasgassen ontstaan. Als hier de bliksem inslaat, dan kan er bolbliksem ontstaan.

3. Landorkanen

Het is een feit dat orkanen zich vooral boven water voordoen. De meeste mensen weten niet dat er ook landorkanen bestaan. Het betreft uiterst krachtige windstormen, die in een rechte lijnen over het vasteland razen. Hierbij worden snelheden van meer dan 93 kilometer per uur behaald! Landorkanen worden aangewakkerd – en voortgedreven – door een bepaalde verhouding tussen warmte en luchtvochtigheid. In 2012 kostte een landorkaan in de Verenigde Staten het leven van diverse mensen.

2. Bloedregen

bloedregen

Heel vroeger waren de mensen er vast van overtuigd dat het zo nu en dan bloed regende. Dat was vast een boodschap van een kwade geest! Inmiddels is bekend dat regenwater allerlei soorten stof bevat. Er kan zelfs zand uit de woestijn bijzitten. Soms vinden in bepaalde woestijngebieden stof- en zandstormen plaats, waardoor de stof kilometers hoog in de lucht wordt geblazen. Als er op dat moment een luchtstroming hangt, die van zuid naar noord is gericht, dan kan er in Nederland saharazand uit een regenbui komen. Als de stroming sterk genoeg is merken ze het ook in Scandinavië. Bloedregen tekent zich vooral goed af op auto’s en tuinmeubelen.

1. Vissenregen

vissen regen

Vissenregen zullen wij in Nederland niet meemaken. Dit verschijnsel doet zich alleen voor in de Hondurese stad Yoro. Elk jaar! Én dan ook nog in een specifieke periode, namelijk tussen mei en juni. Na een heftige storm met veel regen wordt het vrijwel geheel donker. Als het regenen is gestopt, dan ligt de grond bezaaid met visjes. De inwoners van het stadje hebben de gewoonte om de vissen op te eten. Sterker nog, ze hebben er een soort feestdag van gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een waterhoos het water met de vissen opgezogen en komt dit kilometers verderop – precies boven Yoro – weer naar beneden.