Sinds mensenheugenis worden dieren gebruikt om oorlog te voeren. Transport is vast de eerste gedachte, die bij je opkomt. Dat gaat zeker op voor olifanten en paarden. Als het aankomt op mijnen opsporen, dan worden dolfijnen ingezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben glimwormen hoge officieren bijgestaan. Hieronder lees je meer over de heldhaftige avonturen van zogenaamde oorlogsdieren.

10. Varkens

varkens
foto: Guido Gerding / Wikicommons

De oude Romeinen zetten varkens in bij hun oorlogsvoering.

Waarom, vraag jij je af?

Deze dieren zijn niet geschikt als vervoermiddel. Je kunt er niet op rijden. De Romeinen gebruikten het varken om andere redenen. Zo wisten ze dat hun gekrijs andere diersoorten behoorlijk kan afschrikken. Sterker nog, paarden en olifanten raken geheel in paniek als zij dit geluid horen. Op die manier zaaiden de Romeinen onrust in de kampen van hun vijanden.

Een ander voordeel van een varken is dat het een veelvraat is. Als de Romeinen vijandelijk terrein naderden, dan hongerden ze de varkens een aantal dagen uit. Vervolgens lieten ze de dieren los in de kampen en dorpen van hun vijanden. De uitgehongerde varkens brachten een enorme ravage aan!

9. Vleermuizen

vleermuis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikaanse militairen geëxperimenteerd met vleermuizen.

Het plan was om er levende minibommen van te maken. Als je 40 vleermuizen – doordrenkt met brandbare vloeistof – samen in een kooi stopt, die aansteekt en boven vijandelijk gebied dropt, dan zouden ze vele kleine brandjes veroorzaken. Die zouden snel in grote vuren moeten overgaan.

Hierop voortbordurend ontstond het idee van atoombom-vleermuizen; vleermuizen uitgerust met napalm. Het idee van de vleermuis als vuur- of atoombom is nooit in praktijk gebracht. Vleermuizen zijn niet zo eenvoudig te trainen. De meeste vlogen gewoon weg!

8. Ezels

ezels in de oorlog

Een ezel staat bekend als een geduldig, intelligent en sterk dier. Ook kan het zich betrekkelijk snel voortbewegen over moeilijk begaanbaar gebied, zoals steile bergen. Beter dan paarden of jeeps. Om die reden wordt de ezel graag gebruikt als een transportmiddel. Ezels in oorlogsgebieden vervoeren voedsel en wapens van de basiskampen naar de voorste linies. Dat doen de dieren al eeuwenlang. Nog steeds trouwens. Neem nu de oorlog van de Verenigde Staten tegen Afghanistan. Hierin spelen ezels een belangrijke rol van betekenis.

7. Duiven

duiven

In de periode voordat er telefoons waren, verzorgden postduiven het boodschappenverkeer tussen mensen. Zo ook in oorlogstijd.

De bevelhebbers van het oude Perzië worden gerekend tot de eerste gebruikers van de postduif. Vele oorlogen later – om precies te zijn tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog – werd er meer gebruik gemaakt van duiven dan van de telegramdienst.

Duiven bleken gewoonweg veel betrouwbaarder! De Amerikanen pakten het voortvarend aan. Zij richtten een special opleidingscentrum voor duiven op. Hier werden de dieren getraind in het zo snel als mogelijk verspreiden van berichten.

6. Honden

oorloghond

Oorlogshonden zijn ingezet in een veelheid van rollen, onder meer als vechthond, waakhond, trekhond, speurhond en bij het uitwisselen van berichten.

In de Tweede Wereldoorlog werden oorlogshonden zelfs ingezet als anti-tankhond. Het gebruik van oorlogshonden is onder invloed van de technologische ontwikkeling, de manier van oorlogsvoering en veranderingen in ideeën over dierenwelzijn de laatste eeuw sterk veranderd. Toch worden oorlogshonden nog tot in de huidige tijd gebruikt, bijvoorbeeld in de recente oorlogen in Irak en Afghanistan, waar zij veelal als speurhond werden ingezet.

5. Glimwormen

vuurvlieg

Glimwormen hebben het geschopt tot de hogere echelons binnen de oorlogsvoering. Zij werden onder meer betrokken bij het uitstippelen van de strategie, het lezen van kaarten, het opstellen van rapporten en het schrijven van brieven. Veel glimwormen bij elkaar in een fles of in een potje vormen een prima lichtbron!

Glimwormen zijn in staat om zelfstandig licht te maken. Bij de meeste soorten is dit geelgroen van kleur. Menig officier – vooral die van Britse afkomst – heeft geprofiteerd van deze natuurlijke lichtbron.

4. Kamelen

kamelen in de oorlog

Vergeleken met vele andere diersoorten is de kameel goed bestand tegen uiterst warme en droge omstandigheden. In vroegere tijden kwam het dier goed van pas in de oorlogsvoering in het Midden-Oosten en in het noorden van Afrika.

kamelen in de oorlog 2

Kamelen werden vooral gebruikt als vervoermiddel. Halverwege de 19e eeuw besloot het leger van de Verenigde Staten om een speciaal kamelenkorps te beginnen. De kamelen moesten meedraaien in een aantal verkenningsmissies. Toen bleek het koppige karakter van de kameel een groot probleem. Ook werd duidelijk dat kamelen niet gemakkelijk overweg kunnen met andere dieren. Om die reden werd het kamelenkorps opgedoekt.

3. Dolfijnen

dolfijnen
foto: US MARINE

De afgelopen 40 jaar maakt de marine van de Verenigde Staten gebruik van dolfijnen. Deze dieren maken deel uit van het ‘Navy’s Marine Mammal Program’.

Zowel in de Vietnamoorlog als ook in die met Irak zijn dolfijnen ingezet als oorlogsdieren. Dolfijnen zijn namelijk heel goed in staat om mijnen op te sporen. Hun trainers hebben hen geleerd om speciale geluiden te maken als ze een mijn vinden. Verder doet de intelligente dolfijn dienst als onderwatergids. Het dier helpt de marine bij hun tocht langs verraderlijke punten. Én vijanden!

2. Paarden

paarden

Al meer dan 5.000 jaar worden paarden ingezet tijdens oorlogen. Het eerste bewijs van het gebruik van krijgspaarden dateert van de periode 4000 tot 3000 vóór Christus. Dat was in Eurazië.

Je kunt wel stellen dat geen enkel ander dier een grotere rol van betekenis heeft gespeeld bij oorlogsvoering dan het paard. Paarden moesten strijdwagens trekken, soldaten dragen en allerlei benodigdheden vervoeren. Al met al zijn er vele paarden gesneuveld. Zo zijn er tijdens de Eerste Wereldoorlog ongeveer 8.000.000 paarden gedood. De destriër staat bekend als het meest verfijnde strijdpaard. Dit dier is uiterst wendbaar. Bijna alle middeleeuwse ridders reden op een destriër.

1. Olifanten

olifant in oorlog

Eeuwenlang hebben olifanten een grote rol gespeeld bij de oorlogsvoering. Mensen hebben hun enorme omvang én kracht maximaal benut. Je zou de olifant als voorloper van de hedendaagse tank kunnen zien. Ook zijn er tekeningen gemaakt waarin de olifant is afgeschilderd als een soort mobiele commandopost.

Naar alle waarschijnlijkheid is de olifant als oorlogsdier voor het eerst ingezet in het oude India. Hoewel de olifant voor geen enkel ander dier bang is, is er één diersoort die deze reus de stuipen op het lijf jaagt. Olifanten worden panisch van het gekrijs van varkens!