Er is heel wat discussie over het gebruik van kerncentrales. Vanwege de huidige klimaatverandering, veroorzaakt door broeikasgassen zoals CO2, kijkt elk land uit naar minder vervuilende energiebronnen. Kerncentrales stoten, in tegenstelling tot steenkool-, gas- en petroleumcentrales, weinig of geen CO2 uit. Dat maakt kernenergie tot een vrij ‘propere’ energiebron, ware het niet dat het nucleaire afval van kerncentrales nog voor tienduizenden jaren radioactief is en al die tijd onder veilige condities opgeslagen moet blijven. Bovendien kan een beschadigde kernreactor leiden tot een nooit geziene nucleaire ramp, denk maar aan wat er zich in het Oekraïense Tsjernobyl of in het Japanse Fukushima heeft afgespeeld. Veel landen denken er daarom aan om hun kerncentrales in de nabije toekomst te sluiten. Toch blijft kernenergie nog steeds goed voor zo’n 10% van de wereldwijde energieproductie. Hieronder een lijstje van de tien grootste kerncentrales ter wereld.

10. De kerncentrale van Wolseong (Zuid-Korea)

Wolseong

IAEA Imagebank – Flickr: 04790183/flickr

De Zuid-Koreaanse kerncentrale van Wolseong produceert zo’n 4598 megawatt aan elektrisch vermogen. De centrale van Wolseong bestaat uit zes kernreactoren, die alle van het zogenaamde CANDU-type zijn. Een CANDU-reactor gebruikt als koelmiddel geen gewoon water, maar dideuteriumoxide (het zogeheten ‘zwaar water’). Voor zo’n reactor is er geen verrijkt uranium nodig als brandstof. ‘Gewoon’ zuiver uranium volstaat, maar ook gebruikte uraniumstaven en ander nucleair afval uit andere kerncentrales kunnen dienen. De twee modernste reactors van Wolseong dateren van 2012 en 2015. Deze leveren elk een vermogen van 997 megawatt.

9. Cattenom (Frankrijk)

De kerncentrale van Cattenom ligt in de Franse regio Grand Est, dicht bij de grens met het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland. De centrale gebruikt water uit de nabijgelegen rivier Moezel als koelmiddel. Op de site van Cattenom bevinden zich vier kernreactors, die elk een vermogen van 1300 megawatt produceren, in totaal dus 5200 megawatt. Het is de op twee na grootste kerncentrale in Frankrijk, uitgebaat door Électricité de France (EDF), een van de grootste energieproducenten ter wereld. De oudste reactor stamt uit 1971; de recentste uit 1991.

8. Paluel (Frankrijk)

De op een na grootste kerncentrale in Frankrijk is deze van Paluel, een kustplaatsje in Normandië op ca. 40 kilometer van de stad Dieppe. De centrale van Paluel bestaat uit vier reactoren, alle in gebruik genomen in de periode 1985-1986. De reactoren zijn van het PWR-type (Pressurized Water Reactor: drukwaterreactor met water onder hoge druk als koelmiddel). Het totaal elektrisch vermogen dat de centrale kan leveren, bedraagt 5320 megawatt. Volgens planning zou de kerncentrale van Paluel in gebruik blijven tot 2026. De centrale ondervond meer dan eens problemen met het koelwater, waarin zich vaak te veel algen bevonden.

7. Gravelines (Frankrijk)

De nucleaire centrale van Gravelines, aan de Franse Noordzeekust tussen Calais en Duinkerke, is in staat om 5460 megawatt elektrisch vermogen op te wekken. Gravelines is daarmee de grootste kerncentrale van Frankrijk, gerangschikt volgens elektrisch vermogen. Het is bovendien de op een na grootste in Europa en de op vijf na grootste ter wereld. De centrale van Gravelines bestaat uit zes PWR-reactoren, elk van 900 megawatt. De reactoren werden gebouwd in resp. 1980, 1981 en 1985. Uiterlijk in 2025 zou de centrale buiten dienst worden gesteld. Sinds 2006 vonden er in de centrale een drietal kleinere incidenten plaats.

6. Zaporizja (Oekraïne)

Zaporizhzhia

Ralf1969/CC BY-SA 3.0/wikipedia

De titel van grootste kerncentrale in Europa volgens elektrisch vermogen, gaat naar de centrale van Zaporizja in Oekraïne. De zes PWR-reactoren van de site zijn van het type VVER V-320 en stammen nog uit het Sovjettijdperk, meer bepaald uit de periode 1985-1989. Alleen de jongste reactor werd gebouwd in 1996, toen Oekraïne al een onafhankelijke staat was. De centrale van Zaporizja wekt 5700 megawatt op aan elektrisch vermogen, wat goed is voor zowat de helft van de Oekraïense elektriciteitsproductie. In 2017 vond er een renovatie plaats, waardoor de kerncentrale nog tot minstens 2027 in bedrijf kan blijven.

5. Hanbit (Zuid-Korea)

Hanbit

IAEA Imagebank – 04790184/flickr/CC BY-SA 2.0

De Hanbit Power Plant in Zuid-Korea behoort met een productie van 5875 megawatt tot de top vijf van grootste nucleaire centrales ter wereld. Op de site van Hanbit, in de Zuid-Koreaanse provincie Jeollanam-do, bevinden zich zes PWR-reactors. De twee oudste ervan werden opgestart in 1986. De andere reactoren volgden in de periode 1995-2002. In 2012 brachten veiligheidscontroles aan het licht dat acht leveranciers van onderdelen bepaalde kwaliteitscertificaten hadden vervalst. Het gevolg hiervan was het tijdelijk stilleggen van twee reactoren met een grootschalige veiligheidsinspectie die acht weken duurde.

4. Hanul (Zuid-Korea)

Hanul

IAEA Imagebank – 04790182/flickr/CC BY-SA 2.0

De kerncentrale van Hanul in de Zuid-Koreaanse provincie Gyeongsangbuk-do telt zes PWR-reactoren met een totale productiecapaciteit van 5928 megawatt. De centrale is volop aan het uitbreiden: aan twee bijkomende reactoren wordt de laatste hand gelegd, terwijl nog twee andere in gebruik genomen worden in 2022. Voor deze nieuwe en zeer moderne reactoren passen de ontwerpers uitsluitend Zuid-Koreaanse technologie toe.

3. Kori (Zuid-Korea)

Kori kerncentrale

IAEA Imagebank – 04790180/CC BY-SA 2.0

6040 megawatt: dat is het vermogen dat de grootste Zuid-Koreaanse kerncentrale, de centrale van Kori, produceert. Het is eveneens de op twee na grootste nucleaire centrale op de wereld. De plant van Kori bestaat uit zeven reactoren. De allereerste reactor begon elektriciteit te leveren vanaf 1979. De vier nieuwste reactoren die vanaf 2006 werden toegevoegd, de zogenaamde ‘Shin Kori’ reactoren, zijn uitsluitend van Zuid-Koreaanse makelij. De laatste twee geïnstalleerde reactoren halen een elektrisch vermogen van bijna 1400 megawatt. De oudste reactor van de plant werd ontmanteld in 2017.

2. Bruce Nuclear Generating Station (Canada)

Bruce Nuclear Generating Station

Chuck Szmurlo/Wikipedia/CC By 2.5

Het Bruce Nuclear Generating Station bevindt zich op de oostelijke oever van Lake Ontario in Zuid-Canada, dicht bij de grens met de Verenigde Staten. De nucleaire centrale neemt niet minder dan 9,32 vierkante kilometer landoppervlakte in beslag en omvat acht kernreactoren. Gemeten naar het aantal in werking zijnde reactoren, is het Bruce Nuclear Generating Station de grootste kerncentrale ter wereld. Alle reactoren zijn van het type PHWR CANDU-type, die geen gewoon water maar het zogenaamd ‘zwaar’ water gebruiken als primair koelmiddel. Het maximaal geproduceerde elektrisch vermogen bedraagt 6384 megawatt. De bouw van de centrale vond in verschillende fasen plaats vanaf 1971 tot 1987.

1. Kashiwazaki-Kariwa (Japan)

Kashiwazaki-Kariwa

皓月旗/CC BY-SA 4.0

Op dit ogenblik is de kerncentrale van Kashiwazaki-Kariwa de grootste nucleaire centrale ter wereld. Wereldwijd gezien is het zelfs de op drie na grootste elektriciteitscentrale; alleen drie waterkrachtcentrales produceren een nog groter vermogen. De centrale is in staat om met zeven kernreactoren niet minder dan 7965 megawatt elektrisch vermogen op te wekken. De site strekt zich uit over een oppervlakte van 4,2 vierkante kilometer. Vijf van de zeven reactoren zijn van het type BWR (kokendwaterreactor). De twee andere reactoren zijn meer geavanceerde ABWR-types (Advanced Boiling Water Reactor). De bouw van de centrale vond gefaseerd plaats vanaf 1985 tot 1997. Bij een aardbeving in 2007 raakten de installaties beschadigd en werd de centrale geruime tijd stilgelegd. Toen in 2011 een zeebeving met tsunami de kerncentrale van Fukushima trof, wat een nucleaire ramp veroorzaakte, besloot de Japanse overheid om de reactoren van Kashiwazaki-Kariwa een stresstest te laten ondergaan. Opnieuw legde uitbater TEPCO de centrale stil. Het (gedeeltelijk) heropstarten van de centrale staat nog steeds ter discussie.