In het jaar 1900 telde de wereld ongeveer 1,65 miljard mensen. Hieronder een lijstje van landen die in 1900 qua inwonertal behoorden tot de top 10 van grootste landen. De meeste van deze landen bestaan in hun toenmalige vorm al lang niet meer.

10. Het Europese Frankrijk

Het Europese deel van Frankrijk, kolonies niet meegerekend, stond in 1900 op de 10de plaats qua inwonertal. Frankrijk telde toen zo’n 38,9 miljoen inwoners. Het land had in 1870 de republiek uitgeroepen (de Derde Franse Republiek) nadat keizer Napoleon III een nederlaag had geleden in de Frans-Pruisische oorlog. Sinds 1870 stond een president in plaats van een monarch aan het hoofd van het land. De Derde Franse Republiek bestond tot 1940, toen het land door Duitsland werd bezet.

9. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland

In het jaar 1900 vormden Groot-Brittannië en Ierland één koninkrijk. Het inwonertal van dit Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland bedroeg 39,88 miljoen. Groot-Brittannië en Ierland waren al sinds 1800 één koninkrijk. In de 19de eeuw kende het koninkrijk een grote industrialisatie. Groot-Brittannië ontwikkelde een sterke zeemacht, wat leidde tot het zeer machtige Britse Rijk. Toenemende onvrede in Ierland leidde tot de oprichting van de onafhankelijke Ierse Republiek in 1922.

8. Nederlands-Indië

Nederlands-Indië was vanaf 1816 tot 1949 de benaming van het koloniale gebied dat Nederland in bezit had in de Indische Archipel. Dit grondgebied kwam overeen met het huidige land Indonesië. In het jaar 1900 woonden er in Nederlands-Indië 42,75 miljoen inwoners. Nederlands-Indië was voor Nederland een belangrijke leverancier van grondstoffen als koffie, thee, suikerriet, tabak en rubber. Nieuwe spoorwegen werden aangelegd tot in de binnenlanden, wat leidde tot de groei van de plaatselijke steden. Nederlands-Indië bestond tot 1949, toen de onafhankelijke Republiek Indonesië werd erkend door Nederland.

7. Het Keizerrijk Japan

Het voormalige Keizerrijk Japan ontstond in het jaar 1868 en bleef in die vorm bestaan tot 1947. In het jaar 1900 telde dit keizerrijk 43,85 miljoen inwoners. Tijdens deze periode werden economische hervormingen doorgevoerd, met onder meer de invoering van één munt (de yen), een verbeterd communicatienetwerk, een financiële structuur met moderne banken, beurzen enzovoorts. In 1889 werd de eerste Japanse grondwet ondertekend. Ook breidde Japan zijn grondgebied uit door de annexatie van Taiwan, Korea, Mantsjoerije en delen van Noord-China. Na de nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog werd het Keizerrijk Japan in 1947 afgeschaft en vervangen door de staat Japan, die een nieuwe grondwet kreeg.

6. Oostenrijk-Hongarije

Het keizerrijk Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije vormden in 1900 een zogenaamde dubbelmonarchie onder leiding van de Oostenrijkse keizer. Deze Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie ontstond in 1867 en bleef bestaan tot 1918. In het jaar 1900 leefden er 47,29 miljoen mensen, wat goed was voor een 6de plaats op de wereldranglijst. De dubbelmonarchie kende achtereenvolgens twee keizers: Frans Josef I en Karl I, die tegelijk koning waren van Hongarije. Oostenrijkers en Hongaren bezaten een grote autonomie in het rijk. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog viel de dubbelmonarchie uiteen.

5. Het Duitse Keizerrijk

Duitsland was een keizerrijk vanaf 1871 tot in 1918. In 1871 verenigden diverse Duitse staten zich tot een Duits Rijk, onder de leiding van keizer Wilhelm I van Pruisen. Het Duitse Rijk moderniseerde in een snel tempo. In 1900 telde het Rijk 56,37 miljoen inwoners. Wilhelm I overleed in 1888 en werd opgevolgd door Wilhelm II. Hij stortte het land in de Eerste Wereldoorlog, die Duitsland verloor in 1918. Dit betekende het einde van de regering van Wilhelm II die naar Nederland vluchtte. Het Duitse Keizerrijk werd afgeschaft en vervangen door een republiek, de zogenaamde Weimarrepubliek.

4. De Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika telden in 1900 75,99 miljoen inwoners. Daarmee bereikten de VS de 4de plaats in de wereldranglijst. In 1900 bestonden de VS al uit de 50 staten waaruit de natie tegenwoordig nog steeds bestaat. In 1776 riepen 13 Engelse kolonies de onafhankelijkheid uit en vormden het prille begin van de Verenigde Staten. In de 19de eeuw breidden de VS hun territorium steeds verder uit naar het westen. Alaska werd in 1867 als voorlaatste staat aan de VS toegevoegd. Hawaï was in 1898 de 50ste staat die tot de VS ging behoren. Na WO II ontwikkelden de VS zich tot de machtigste natie ter wereld.

3. Het Keizerrijk Rusland

Het Russische Keizerrijk bestond van 1721 tot 1917. In 1900 leefden er 119,55 miljoen inwoners in het Keizerrijk. Rekent men de inwoners van de geannexeerde landen Finland en Polen ook mee, dan komt het inwonertal op 136,3 miljoen mensen. Het Russische Keizerrijk werd geregeerd door een keizer (tsaar) uit het geslacht Romanov. In 1900 was tsaar Nicolaas II aan de macht, die de laatste tsaar van het keizerrijk zou worden. Ontevredenheid onder de bevolking leidde tot opstanden en revolutie in 1917, wat Nicolaas II dwong om af te treden. Het Keizerrijk Rusland werd afgeschaft en in 1922 zag de Sovjet-Unie het levenslicht.

2. Brits-Indië

Brits-Indië stond in 1900 op de 2de plaats in de rangschikking van landen met het grootste aantal inwoners, met 330,57 miljoen onderdanen. Brits-Indië was een Britse kolonie van 1858 tot 1947. Het gebied omvatte de huidige landen Indië, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh en delen van Myanmar. Het stond rechtstreeks onder het bestuur van de Britse regering. In 1947 werd Brits-Indië onafhankelijk en werd het gebied opgesplitst in Indië en Pakistan. Sri Lanka (toen nog Ceylon) werd in 1948 onafhankelijk. Bangladesh splitste zich in 1971 af van Pakistan.

1. Het Chinese Qing Keizerrijk

Reeds in het jaar 1900 telde China het grootste aantal inwoners ter wereld. In 1900 was China nog een keizerrijk, geregeerd door keizers van de Qingdynastie. Het aantal inwoners in 1900 bedroeg 400 miljoen. De keizers van de Qingdynastie regeerden over China vanaf 1644 tot 1912. De laatste keizer, Puyi, kwam in 1908 op de troon. Hij was toen slechts 2 jaar oud. In 1912 werd het keizerrijk afgeschaft en werd de republiek uitgeroepen. De zesjarige Puyi mocht de Verboden Stad te Beijing niet meer verlaten en werd dus min of meer een gevangene in zijn eigen paleis.

bron: wikipedia