Volgens de meest recente tellingen leven er 7.862.287.345 mensen op aarde. Elke acht seconden wordt er een kindje geboren, elke 12 seconden wordt er een sterfgeval gemeld. Al met al neemt de bevolking in rap tempo toe! Hieronder tref je de top 10 van landen met de meeste inwoners aan.

De data in deze lijst is voor het laatste geüpdatet in mei 2021. De inwonersaantallen van Japan zijn dalende en daarom heeft Mexico de 10e plek overgenomen

10. Mexico – 126.014.024 inwoners

mexico inwoners

Op het Amerikaanse continent heeft alleen de Verenigde Staten meer inwoners dan Mexico. Pas sinds 2019 heeft Mexico een plekje weten te bemachtigen in deze top 10, ze zijn Japan gepasseerd. De inwonersaantallen van Mexico groeien nog steeds, maar een stuk minder snel dan een aantal jaren geleden. Dit heeft onder andere te maken met emigratie en met minder grote gezinnen. Het inwonersaantal van Japan is echter dalende.

Mexico is het grootste Spaanssprekende land in de wereld. Het grootste deel van de inwoners, bijna 80% woont in steden. De grootste stad is Mexico City met meer dan 12 miljoen inwoners een van de grootste steden in de wereld.

9. Rusland – 146.171.015 inwoners

Rusland Rode Plein

Hoewel Rusland veel mensen huisvest, kent het land een lage bevolkingsdichtheid. Het grootste deel van de Russen woont in Europees Rusland, het Oeralgebied en het zuidwesten van Siberië. Het noorden van het land als ook het Russische verre oosten zijn relatief dun bevolkt. Opvallend is ook dat meer dan driekwart van de bevolking van Rusland in de stad woont. Russen vinden de hoofdstad Moskou de meest populaire stad om te wonen.

Wat betreft bevolking, staat deze stad in de boeken als een van de snelst groeiende regio’s. Ook de Islamitische republiek Dagestan scoort hoog. Hier is de bevolkingstoename vooral een gevolg van natuurlijke groei. Overigens kende de bevolkingsgroei een enorme dip in de jaren ’90 als gevolg van verslechterde economische omstandigheden. Nog altijd biedt de overheid programma’s aan om het vruchtbaarheidsniveau verder omhoog te brengen.

8. Bangladesh – 170.577.312 inwoners

Bangladesh

Als je naar Bangladesh op de wereldkaart kijkt, dan doet de vorm van dit land je vast denken aan een soort waaier. Heel bepalend voor het landschap hier zijn de rivieren de Ganges en de Brahmaputra met hun vele vertakkingen. Het beperkte leefgebied maakt Bangladesh tot één van de dichtstbevolkte landen van de wereld.

Gedurende de 20e eeuw heeft de bevolking zich vervijfvoudigd. Qua samenstelling is de bevolking vrij homogeen; 98% is etnisch Bengali. Tot de overige 2% behoren de niet-Bengali moslims en verschillende volkeren, die in het Chittagong gebergte leven. Het Bengaals is ook de officiële taal van het land. De niet-Bengali spreken het Urdu. Binnen de regering en bijvoorbeeld opleidingsinstituten spreekt men ook wel Engels.

7. Nigeria – 211.401.000 inwoners

Lagos

Van de mangrove aan de kust en een tropisch regenwoud tot de savanne- en grassteppe in het noordwesten; Nigeria kent een bijzonder gevarieerd landschap. Dan is er ook nog het berggebied in het oosten en natuurlijk de bekende Nigerdelta.

Nigeria is het volkrijkste land van Afrika. Wanneer de huidige bevolkingsgroei zich doorzet, dan telt het land omstreeks het jaar 2100 meer dan 700.000.000 inwoners!

De bevolkingssamenstelling is heel divers. Zo leven er maar liefst 250 verschillende etnische groepen in Nigeria. De Haussa en Fulani in het noorden, de Igbo in het zuiden en de Yoruba in het westen worden tot de belangrijkste etnische groepen gerekend.

6. Brazilië – 213.066.609 inwoners

brazilie

Brazilië heeft zonder meer de grootste bevolking van het Zuid-Amerikaanse continent. De oorsprong van de Brazilianen is heel divers; de bevolking is een mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en Indianen. Opvallend is ook het hoge aantal Brazilianen van Japanse afkomst. Buiten Japan heeft het land de grootste Japanse bevolking in de wereld.

Ondanks al deze invloeden staat de Braziliaanse cultuur bekend als overwegend westers. Dit blijkt onder meer uit de religie. Zo is ongeveer 86% van de bevolking christelijk, 5% heeft gekozen voor een ander geloof en 8% heeft geen religie. De officiële taal van Brazilië is het Portugees.

5. Pakistan – 225.200.000 inwoners

Pakistan
Pichugin Dmitry /Shutterstock.com

Pakistan heeft een oppervlakte van 796.095 m2. Het noorden van het land is bergachtig. Hier ligt bijvoorbeeld de indrukwekkende K2. Het zuiden van Pakistan beslaat vooral woestijn. De belangrijkste rivier van het land is de Indus.

Pakistan heeft in de 20e eeuw een enorme bevolkingsgroei doorgemaakt. Zo is het aantal inwoners verzevenvoudigd! In de stad Karachi wonen de meeste Pakistani. Tot de grootste etnische groep van het land behoren de Punjabi’s. Andere belangrijke etnische groepen zijn de Pathanen, Sindhi’s, Beloetsji’s, Muhajirs en de Seraiki’s. De veelal wat kleinere groepen wonen in de bergen. Verder huisvest Pakistan veel vluchtelingen uit buurland Afghanistan.

4. Indonesië – 271.350.000 inwoners

indonesie
Luisa Puccini / Shutterstock.com

Het eiland Java is het dichtstbevolkte eiland van de wereld. Hier wonen maar liefst 130.000.000 Indonesiërs! Hoewel de overheid een redelijk succesvol familieplanning programma hanteert, groeit de bevolking gestaag. De verwachting is dat Indonesië in het jaar 2035 297.000.000 inwoners telt.

In het land wonen zo’n 300 etnische groeperingen en spreekt men 742 verschillende talen en dialecten. De Javanen vormen de grootste groep, 42% om precies te zijn. De Soedanezen, etnische Maleisiërs en de Madoerezen worden tot de grootste niet-Javaanse etnische groeperingen gerekend. Je kunt je voorstellen dat de verschillen in religie en etnische afkomst tot op de dag van vandaag tot spanningen onder de bevolking leiden.

3. Verenigde Staten – 331.449.281 inwoners

Amerikanen

In 1776 telden de oorspronkelijke staten nog geen 3.000.000 inwoners, in 1915 waren het er 100.000.000 en in 1968 woonden er 200.000.000 in de Verenigde Staten. Zo’n 65% van het huidige inwoneraantal is van Europese oorsprong. De Latino’s worden gerekend tot de grootste etnische minderheid. Dan moet je denken aan mensen van Mexicaanse, Puerto Ricaanse en Cubaanse oorsprong. De Afrikaans-Amerikaanse bevolking betreft ongeveer 12% van het totaal aantal inwoners. Ongeveer 4,5% van de bevolking wordt gevormd door mensen van Chinese, Filipijnse, Indiase, Vietnamese, Koreaanse en Japanse afkomst. Vooral in de periode tussen 1890 en 1924 nam de immigratie ongekend grote vormen aan.

2. India – 1.376.318.536 inwoners

India
Andrey Armyagov/ Shutterstock.com

Anno 2020 levert een volkstelling in India nog altijd verschillende cijfers op. Uitgaande van de officiële cijfers telt het land nu 1.363.314.879 inwoners. Het verschil met het voorgaande land is simpelweg te groot om te twijfelen aan India’s tweede plek in deze lijst. Ruim 72% van de bevolking woont op het platteland. India telt dan ook 638.588 dorpen. Dit gegeven staat een exacte telling van het totaal aantal inwoners in de weg. In samenhang met de vele dorpen, is India verdeeld in een groot aantal etnische groepen. In Noord- en Centraal-India wonen overwegend de Indo-Ariërs en in het zuiden de donkerkleurige Dravidiërs. Deze groeperingen spreken een andere taal. Hiertussen in wonen vele kleine groepen.

1. China – 1.407.722.000 inwoners

Chineze Mensen
testing / Shutterstock.com

China is zonder meer het grootste land van de wereld als we uitgaan van het inwonersaantal. Hoewel het land diverse nationaliteiten huisvest, vormen de Han-Chinezen met 94% de grootste groep. De kleinere groepen, waarvan de Oeigoeren weer de grootste groep vormen, wonen vooral in het noord- en zuidwesten van het land.

Hoewel men er de noemer ‘Chinees’ aan toekent, worden in China verschillende talen gesproken. Onderling begrijpt men elkaar meer niet dan wel! Maar om politieke en economische redenen vindt China het belangrijk om naar buiten toe één geheel te vormen. Zoals ook de taal vele dialecten kent, heeft de term ‘Chinese cultuur’ betrekking op een veelheid aan tradities en religieuze gebruiken, zoals deze vroeger hebben bestaan en nog steeds worden nageleefd.

Meer lijstjes over landen