In de geschiedenisboeken staan een groot aantal rampen geboekstaafd. Terwijl sommige daarvan – zoals vulkaanuitbarstingen, stortvloeden of aardbevingen – minstens deels begrepen kunnen worden, blijven anderen grotendeels een raadsel of zijn zij zelfs ronduit ‘bizar’ te noemen.

10. De Krater van Derweze

derweze

‘De Poort naar de Hel’, zo wordt de Krater van Derweze (Turkmenistan) ook wel genoemd. In 1971 werd daar overgegaan tot de winning van natuurlijke gassen in een grot. Voor de ontginning werd een gat van zeventig meter diameter gecreëerd. Tenminste: totdat de grond onder de boorinstallatie inzakte. Aangezien methaan een hoger broeikaseffect heeft dan koolstofdioxide besloten geologen over te gaan tot de uitbranding van het boorgat – en dit om de rechtstreekse ontsnapping van methaan in de atmosfeer te vermijden. ‘De Poort naar de Hel’ was geboren – ook al is men ondertussen wel van plan haar te verzegelen, ter bescherming van de andere gasbronnen in haar nabijheid.

9. Centralia, Pennsylvania

centralia

Tijdens de komende eeuwen zal Centralia, Pennsylvania zich almaar verder ontwikkelen in een smeulende woestenij. Dat begon in 1962. Toen probeerde de lokale brandweer daar een stortplaats uit te branden. Het vuur drong echter door de ondergrond en deed daar de resterende koolafzettingen in een verlaten mijn ontbranden. Het kolenvuur dat zo ontstond bleek op geen enkele manier te stoppen. Het brandde gedurende de rest van de jaren 1960 en in de jaren 1970 vergrootte ook nog eens haar schaal en intensiteit, wanneer de smeulende vlakte de tank van een gasstation tot bijna 78 graden Celsius verhitte.

Al gauw kwam Centralia over heel Amerika onder de aandacht, zeker toen er een twaalfjarige jongen wegzakte in een gat dat zich plots onder zijn voeten opende. Het Amerikaans congres maakte meer dan veertig miljoen Dollar vrij om de inwoners te evacueren en elders te lokaliseren. In 1992 werden alle gebouwen in Centralia onbewoonbaar verklaard. Ook het nabijgelegen dorp Byrnesville werd ondertussen integraal geëvacueerd. Het wordt verwacht dat de koolvlakte nog zal smeulen tot in het midden van de 23ste eeuw.

8. De Plastieken soep

grote plastieke soep

Hoewel zijn omvang onbekend is, wordt aangenomen dat de ‘Plastieken Soep’ van de Stille Oceaan de grootste vuilnisbelt ter aarde is. De ‘Great Pacific Garbage Patch’ is echter moeilijk te lokaliseren met satellieten of vliegtuigen. Dat komt omdat het merendeel van haar vuilnis zeer klein is en zich net onder het wateroppervlak bevindt. Volgens sommige schattingen omvat de Plastieken Soep zoveel als acht procent van de Stille Oceaan of zo’n vijftien miljoen vierkante meter. De “soep” ontstaat door vortex-werking en verschillende stroomconvergenties die vlottend afval verzamelen van langs de kusten van de Stille Oceaan. Op een termijn van enkele decaden bestaat het risico dat dit afval desintegreert tot op een moleculair niveau. Hierdoor zou het plankton en kleine vissen kunnen contamineren, hetgeen een kwalijk effect kan hebben op de gehele voedselketen.

7. Peigneur meer

Op 20 november 1980 werd het Peigneur meer (een meer te Louisiana) het decor van een ‘freak accident’. Aan de basis van het ongeluk lag een menselijke fout, meer bepaald een rekenfout. Die zorgde ervoor dat ingenieurs van de oliereus Texaco hun boorplaats verkeerd bepaalden. Tijdens hun zoektocht naar petroleum veroorzaakten zij zo de drainage van het meer. Dat vloeide namelijk integraal af naar een ondergrondse mijn. Daarbij werd ook al het bewijs weggespoeld en vernietigd, waardoor de exacte oorzaak van de ramp moeilijk te onderzoeken werd. Terwijl het meerwater werd afgevoerd door het boorgat ontstond een draaikolk die 65 are van de meerkant wegzoog, inclusief bomen, elf sleepschepen en het boorplatform. Wonder boven wonder kwam niemand om en een paar dagen later werd het meer zelfs opnieuw gevuld met zout water uit de baai van Vermillion en het Delcambre kanaal. Resultaat: een geiser van 120 meter ontsproot uit de mijnschacht. Nadat de waterdruk zich stabiliseerde ontdekte de plaatselijke bevolking dat negen van de elf vermiste sleepschepen door de geiser weer waren opgeworpen.

6. De Biervloed van Londen

London Beer Flood

De Biervloed van Londen vond plaats op 14 oktober 1814. In de brouwerij ‘Meux & Company’ barstte toen een aantal grote biervaten, en 1,5 miljoen liter bier stroomde door de straten van Londen. De bizarre golf liet de muur van een pub afbrokkelen en vernietigde twee huizen in de buurt van de brouwerij, te St. Giles Rockery (West End). Acht mensen verdronken in het bier. Rechter en volksjury oordeelden uiteindelijk dat de ramp een werk gods was. De brouwer en zijn medewerkers werden dus niet verantwoordelijk geacht. Jammer genoeg kon Meux het verlies van zo een gigantische hoeveelheid van zijn verkoopwaar niet aan. In 1918, na de Eerste Wereldoorlog, werd de brouwerij gesloten. Op de lokatie werd vanaf 1928 het beroemde Dominion Theatre opgetrokken, dat in 1929 de deuren opende.

De liters bier trokken overigens duizenden feestbeesten die zich volledig laveloos dronken

5. De melassekatastrofe van Boston

melasse boston

Soortgelijk aan de bierramp van Londen is de melassekatastrofe van Boston. Deze vond plaats op 15 januari 1919, toen 8,7 miljoen liter melasse door de buitenwijken van Boston stroomde en op zijn weg alles meenam wat het tegenkwam: auto’s, paarden, wagons, kleine gebouwen en nietsvermoedende voetgangers.

Melasse of ‘molasse’ is een stroopachtig bijproduct van de suikerwinning uit suikerriet of -bieten. Een torenhoge tank van zes verdiepen vol met dit goedje ontplofte met zo’n kracht dat één van de staalbladen een nabijgelegen brandweerstation platlegde. Getuigen lieten noteren dat vlak voor de explosie de klinknagels van de tank in snelle opeenvolging losschoten.

Bij het ongeluk kwamen 21 mensen om en 150 personen raakten gewond. Reddingswerkers hadden vier dagen nodig om door de stroop bij hun slachtoffers te geraken. Sommige van de doden bleven daarbij voorgoed ongeïdentificeerd omdat zij volledig geglaceerd werden door de melasse. De opruimingswerken duurden meer dan een half jaar.

4. De Grote Smog van Londen

smog van londen

In de winter van 1952 werd de Engelse hoofdstad bevangen door een uitzonderlijk dikke mist. Die was zo koud en niet te penetreren dat hij de Londenaars verplichtte om meer kolen te verbranden voor hun verwarming. Na amper twee dagen werd de niet aflatende mist zo overladen met koolpartikels en roet dat het gevaarlijk werd om de Londense wegen te berijden en alle publieke evenementen werden afgelast.

Binnenshuis blijven had echter ook geen zin. In een tijdspanne van een paar maanden konden ongeveer twaalfduizend sterfgevallen in verband gebracht worden met ademhalingsproblemen. Het werd geschat dat nog eens honderdduizend mensen aan de smog gerelateerde gezondheidsproblemen ondergingen. De dodelijke smog hield vier dagen halt boven Londen vooraleer eindelijk de wind naar de stad terugkeerde en de smog verspreidde. Als een gevolg van dit voorval werd in 1956 de Clean Air Act opgesteld.

3. De Explosie van Texas City

explosie van texas

De explosie van Texas City is één van de grootste rampen ooit veroorzaakt door de mens. Het begint met het Franse vaartuig, de ‘SS Grandcamp’. Die lag gedokt in de haven van Texas City met een grote lading ammoniumnitraat en enige munitie voor kleine wapens. Een dikke 150 meter verder was ook de ‘High Flyer’ aangemeerd. Hij had 3,5 pond solfer aan boord en 960 ton ammoniumnitraat.

Op 16 april 1947, rond 08u00, leek het water onder de SS Grandcamp te koken en kwam er rook uit het laadruim. Iets meer dan een uur later barstte het schip letterlijk uit. Iedereen aan boord kwam om. De schokgolf van de uitbarsting maakte meer dan duizend huizen gelijk met de grond. De beving werd tot 200 mijl ver gevoeld. Vijftien uur later gebeurde hetzelfde met de High Flyer.

De ‘Texas City Disaster’ is tot vandaag het ergste ongeluk in de Amerikaanse industriegeschiedenis. Er werden 468 lichamen geborgen waarvan er 63 niet te identificeren bleken. Omdat er niet voldoende herkenbare lichaamsdelen werden teruggevonden, staan er vandaag ook nog steeds 113 mensen opgegeven als vermist. Hiertoe behoren onder andere de bemanning van de SS Grandcamp en de volledige brandweerbrigade van Texas City. Omgerekend naar vandaag wordt de materiaalschade van de ramp geschat op meer dan één biljoen Dollar.

2. De Toengoeska-explosie

Toengoeska explosie

De Toengoeska rivier ligt in Krasnoyarsk Krai te Rusland. Op 30 juni 1908 werd de regio opgeschrikt door een gigantische explosie. De oorzaak ervan blijft tot vandaag een raadsel. De meest plausibele theorie schrijft de ontploffing echter toe aan de inslag van een (fragment van een) komeet of een afgebroken stuk meteoriet. Het gesteente had alleszins een diameter van twintig meter en maakte tussen tien en twintig megaton TNT vrij. Dat is sterker dan de impact van de atoombom op Hiroshima. Meer dan tachtig miljoen bomen vielen in een gebied van 2.150 vierkante kilometer bos. Tot vandaag tonen satellietbeelden nog steeds overblijfsels van de vernietiging.

1. Het Meer van Nyos

nyos meer

Op 22 augustus 1986 vonden 1.700 mensen de dood rond het Nyos-meer te Kameroen. Ook duizenden dieren – wild en vee – lieten het leven. De omstandigheden waarin dat gebeurde bleven een mysterie. De gevonden lichamen toonden immers geen enkel teken van ziekte of trauma.

Tot onderzoekers erachter kwamen dat het meer de dag voordien het decor was geweest van een zogenaamde ‘limnische eruptie’. Daarbij komt een grote hoeveelheid koolstofdioxide (of methaangas) vrij uit het water. Met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur rees er zo een wolk van 1,5 miljoen ton CO2 op uit het meer. Die eruptie verplaatste de lucht met als resultaat dat alles in een perimeter van 25 kilometer rond het meer verstikt werd. De dorpen Subum, Nyos en Cha werden daarbij het zwaarst getroffen.

Mogelijk was deze eruptie te wijten aan een aardverschuiving. Ergens in de toekomst is het daarom mogelijk dat er zich een nog catastrofalere eruptie zal voordoen in het Kivu-meer te Kongo. Dat is tweeduizend keer zo groot als het meer van Nyos en is verzadigd met CO2-deposito’s.

Meer lijstjes over rampen