Top 10 Meest Nutteloze Gebouwen (Follies)

De mensheid heeft al al wat prachtige gebouwen geconstrueerd. Volgens het Guinness Book of Records staat het oudste op het eiland Malta. Het is de Gigantija-tempel, gemaakt rond 6.000 voor Christus door een volk die stenen tot 50 ton wist te verplaatsen, nodig voor de constructie. Vandaag staan we nog steeds met open mond te kijken naar wat de Oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen neerzetten en wat onze hedendaagse architecten uit hun potlood en computer toveren. Toch is er ook de andere kant van het spectrum. Mensen hebben ook al totaal nutteloze gebouwen neergezet. Ze worden wel eens omschreven als ‘follie’, bedoeld voor decoratie, maar voor de rest totaal nutteloos. Lees ons lijstje van de 10 meest nutteloze gebouwen in de wereld.

10. Hagley Hall Castle

Hagley Hall Castle
Paul Brooker/wikicommons

Niet ver van Worcestershire vind je dit ‘kasteel’, dat in eigendom is van de familie Lyttelton. Het is een prachtig, groot domein. Het kasteel lijkt een ruïne te zijn. Je stelt jezelf vragen als ’is dit vernietigd door de vijanden’, ‘neergemaaid door een vreselijke storm’, ‘bestormd tijdens een oorlog’? De waarheid achter dit verhaal is echter iets heel anders. De ruïne werd zo gebouwd. Het was een zekere Sanderson Miller die dit idee had in de 18e eeuw. Sindsdien staat het er zo. Het dient helemaal tot niets (buiten misschien om wat mooie foto’s van te maken).

9. Broadway Tower

Broadway Tower
Newton2/wikicommons

Ook in Worcestershire vind je een toren. Dit bouwwerk ligt niet ver van het dorp met dezelfde naam. De toren werd gebouwd voor Lady Coventry. Zij wilde namelijk iets om naar te kijken vanuit haar kasteel, dat 25 km verder ligt. Een dure wens, die ze trouwens helemaal zelf betaalde.

8. Bishop Castle

Bishop Castle
Hustvedt/wikicommons

In 1969 kocht Jim Bishop een stuk land in Colorado voor $450. Bijzonder is dat niet, want hij wou er een gezellig huis voor zijn familie bouwen, helemaal in zijn eetje. Tijdens de bouwwerken begon ‘het huis’ echter meer en meer op een kasteel te lijken. Bishop besloot dan maar ‘all the way’ te gaan en er een heus kasteel van te maken. Zonder bewoners echter, want er heeft nooit een mens in dit gebouw gewoond. Wel is het ondertussen uitgegroeid tot een populaire toeristenattractie.

7. Clavell Tower

Clavell_Tower

Te vergelijken met de Broadway Tower, want deze toren dient ook voor niets. Een zekere John Clavell , een geestelijke, verwierf de grond waarop deze toren staat in 1817. Het bleef een ‘follie’. Alhoewel het bouwwerk één keer echt voor iets diende. Het vormde namelijk de inspiratie voor het boek ‘The Black Tower’ van P.D. Jame.

6. Sham Castle

Sham Castle
Paul Brooker/wikicommons

Ook uit Engeland komt dit nutteloos bouwwerk. Het is gelegen in Bathampton. Het werd gebouwd in 1762 door Richard James. Hij wilde graag iets dat mooi was om naar te kijken. Het kasteel heeft nooit één echte functie gehad. Niet gek, want van de voorkant ziet het eruit als een echt stevig fort, loop je echter naar de achterkant sta je gewoon in een weiland.

5. Conolly’s Folly

Conolly’s Folly
Ilja Klutman/flickr

Dit bouwwerk is beter bekend als ‘the obelisk’. Het werd gebouwd rond 1740 en het gaf Ierse bouwvakkers werk tijdens de grote hongersnood. Het heeft nooit voor iets gediend, behalve om er gewoon te staan. Recent is de obelisk wel gerestaureerd, omdat die stilletjes gewoon uit elkaar begon te vallen!

4. Needly’s Eye

Needly’s Eye

Dit is een grappig verhaal van een follie, dat in het begin van zijn bestaan wel een doel had. De man die Needly’s Eye ontwierp, Charles Wentworth, heeft het laten bouwen om een weddenschap te kunnen winnen. Hij had gewed dat hij kar en paard door het oog van een naald kon rijden. Zo gebeurde het ook. De weddenschap werd aanvaard, het ‘gebouw’ werd neergezet en de man reed met kar en paard erdoor. Sindsdien is de Needly’s Eye nooit meer voor iets gebruikt.

3. Ballandean Pyramid

Ballandean Pyramid

Het eerste bouwwerk zonder nut uit Australië op onze lijst. Het is een piramide, zelfs een bijzonder exemplaar. Tijdens een mijnontginning in deze regio bleven er veel granieten stenen over. Een man vond dat zonde en bouwde er zijn piramide mee. Dat nam acht maanden in beslag, maar daarna dan had hij wel zijn eigen piramide. Wie kan dat nog zeggen?

2. Nederlands Kremlin

Nederlands Kremlin

Ook in Nederland kennen we ‘follies’, de beroemdste is waarschijnlijk het Nederlands Kremlin te vinden aan de Limmerschouw in Winkel, Noord-Holland. Het bouwerk wordt gemaakt door Ger Leegwater die allerhande materialen gebruikt als bouwafval, tegels en trottoirbanden. Het gebouw is flink uit de kluiten gewassen, sommige follies zijn wel 10 meter hoog!

1.Device To Root Out Evil

Device To Root Out Evil
Thom Quine/flickr

Een perfect kerkje zou je zeggen, ware het echter niet dat deze op ze kop staat. Zo is het toch wat moeilijk om deze echt te gebruiken. Deze bijzonder kerk is te vinden in Vancouver (Canada) en is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Dennis Oppenheim. Hij had er zelf over te zeggen: “Turning something upside-down elicits a reversal of content and pointing a steeple into the ground directs it to hell as opposed to heaven.” Misschien toch niet zo geschikt voor het aanbidden van god dus…