Kun jij er ook zo van genieten dat je op een rustig moment in de lente of zomer vogels kunt horen zingen? Voor vogels is hun gezang een manier om te communiceren net zoals wij taal gebruiken. Vaak is het mooie deuntje ervoor bedoeld om een partner aan te trekken, maar in sommige gevallen kan vogelgezang ook juist soortgenoten waarschuwen voor gevaar. Bijvoorbeeld voor de nabijheid van katten of slangen. Iedere vogelsoort zingt zijn eigen lied, waardoor je ze kunt herkennen als je goed luistert. We bespreken de top 10 van Nederlandse zangvogels die het mooiste zingen volgens het Nederlandse publiek.

10. Putter

De putter bevindt zich veelal bij boomgaarden en parken met een rijke vegetatie met veel composieten zoals distels en paardenbloemen. Deze produceren de zaden waarvan de putter bijna geheel afhankelijk is. De zang van de putter is gevarieerd, maar kenmerkt zich door een hoog, tinkelend en kwetterend geluid. Ook in vlucht zingt de putter.

9. Koolmees

De koolmees is één van tuinvogels die we het vaakst zien, met zijn gitzwart petje, witte wangen en citroengele buik. Het zijn de mannetjes die hun ritmische lied in een marcheermaat zingen om vrouwtjes aan te trekken. Vrouwtjes vinden het aantrekkelijk als mannetjes laag zingen. Hoe lager, hoe groter de kans dat ze een vrouwtje bereid vinden om overstag te gaan. Sterker nog: als vrouwtjes vinden dat hun mannetje niet laag genoeg zingt, kunnen ze zelfs geneigd zijn om vreemd te gaan. Daarom is het lastig dat door het omgevingslawaai in steden de koolmees hoger moet zingen om gehoord te worden.

8. Veldleeuwerik

De veldleeuwerik is te horen op mooie dagen in het voorjaar. Ook vanaf grote hoogte kan je hem horen, omdat de mannetjes spectaculaire zangvluchten maken. Ze klimmen tot zeer hoog en vliegen dan luid zingend omlaag om uiteindelijk in de buurt van een vrouwtje te landen. De zang van de veldleeuwerik is uitbundig, zeer gevarieerd en wordt zeer lang aangehouden. Daarbij imiteert hij ook andere vogelsoorten.

7. Bosuil

De bosuil is de uilensoort die hier in Nederland het meest voorkomt. Je vindt hem in bossen, maar ook in stadsparken en groene woonwijken. Hij is ’s nachts actief, waardoor je hem niet vaak zult opmerken. De bosuil zoekt boomholtes op om te broeden en begint al zeer vroeg in het jaar met nestelen. De mannetjes slaan een hoge, spookachtige ‘hoe-hoe-hoeee’ roep uit die veel gebruikt wordt in griezelfilms. De vrouwtjes beantwoorden die roep vervolgens met een luid ‘ke-wik’.

6. Tuinfluiter

Hoewel de naam tuinfluiter doet vermoeden dat je deze vogel veel tegenkomt in je tuin, is hij vaak moeilijk te spotten omdat hij zich verstopt in struikgewas. Wel is hij vaak goed te horen. Qua zang lijkt de tuinfluiter wat op andere vogels: het doet denken aan een versnelde roep van een merel én lijkt vaak ook op de zang van de zwartkop. De tuinfluiter slaat echter geen heldere, luide tonen uit, maar produceert zachte tonen.

5. Winterkoning

De winterkoning, met zijn opgewipte staartje en opvallende verschijning, is één van de kleinste broedvogels in Europa. Daarnaast is hij ook één van de meest veelvoorkomende broedvogels in Nederland. De zang van de winterkoning is luid en explosief. Zingt hij vroeg in de buurt van je slaapkamerraam, dan kun je denken dat je wekker afgaat, omdat het einde van zijn roep doet denken aan een trillend wekkertje.

4. Roodborst

Een van de meest geliefde vogels die we kennen in Nederland, is de mooie roodborst die veel mensen gewoon in hun eigen tuin kunnen spotten. Hij staat vol zelfverzekerdheid met zijn ronde lichaam opgericht en met zijn iconische rode borst naar voren. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zingen. De vrouwtjes doen dat vooral in de herfst. De zang van de roodborst kan omschreven worden als parelend en klinkend als een klaterende waterval.

3. Zanglijster

De zanglijster kun je van vroeg in het voorjaar tot het begin van de zomer horen zingen. Daar begint hij ruim voor zonsopgang al mee vanaf een verheven positie, zoals daken, de top van een boom of een schouw. Opmerkelijk genoeg laat hij zich extra veel horen bij regenachtig weer. Zijn zang is rijk, luid en zeer melodieus en het geluid draagt ver.

2. Nachtegaal

De nachtegaal is zo’n vogel die je wel hoort, maar niet snel ziet. Vanaf het schermduister kun je de roep van nachtegaal waarnemen. De zang van de nachtegaal is zeer gevarieerd en heeft een heldere klank. Daarnaast is de nachtegaal er vooral ook goed in om véél geluid te produceren. Zijn zang kan namelijk geluidspieken tot wel 93 decibel bereiken, zeker als hij probeert ander lawaai te overstemmen.

1. Merel

De grootste favoriet van Nederlanders is de merel. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat bekendheid bemind maakt, want de merel is in het voorjaar luidkeels aanwezig. Vooral bij zonsopgang en in de schemering van de avond kun je merelmannen luidkeels horen fluiten. Dit gebeurt doorgaans vanaf de schouw, een dak of vanuit een boomtop. De zang van een merel is in het voorjaar prachtig fluitend en rollende zang en verder hoog en schel. Het einde van zijn roep doet en beetje denken aan een ouderwetse printer die aan het afdrukken is. Maar dan mooier.