Top 10 Oudste Diersoorten

Wist je dat bepaalde diersoorten al miljoenen jaren deel uitmaken van het aardse leven? Blauwalgen spannen de kroon! Opvallend is dat vrijwel alle dieren, die tot de oudste diersoorten worden gerekend, in de zee leven.

10. Martialis heureka – 120 miljoen jaar

Martialis heureka
foto: Michael Branstetter / antweb.org

Als we het spoor van Martialis heureka volgen, dan komen we uit in het Amazone regenwoud. Het gaat om een mierensoort. Letterlijk vertaald betekent Martialis heureka: mieren van Mars. Niet zo vreemd als je weet dat deze mieren zich met geen enkele andere mierensoort laat vergelijken. Martialis heureka heeft een vale kleur, is 3 millimeter lang en heeft geen ogen. Ook hun gedrag wijkt behoorlijk af. Hoe dan ook, deze mierensoort bestaat al meer dan 120 miljoen jaar.

9. Franjehaai – 150 miljoen jaar

Franjehaaien, die al 150 miljoen jaar voorkomen, laten zich niet graag zien aan het publiek. Gewoonlijk bevinden ze zich op 120 tot 1.280 meter diepte! Ze houden zich in leven met bodemvissen en diepzee-inktvissen. Franjevissen komen voor in het noorden van Chili, Californië, Japan en Europa. Het uiterlijk van de franjehaai wijkt op een aantal punten af van de bekende haaiensoorten. Zo is het lichaam vrij langwerpig. Ook de platte, reptielachtige kop doet niet denken aan die van de gemiddelde haai. Een laatste punt betreft de aarsvin; bij franjehaaien is deze groter dan de rugvin. De franje vind je bij de kieuwspleten.

8. Strijkboutkreeftjes – 200 miljoen jaar

strijkboutkreeft

Het ontstaan van de strijkboutkreeftjes gaat ongeveer 200 miljoen jaar terug in de tijd. In die periode leefde ook de dinosaurus. Van deze diersoort is bekend dat hij niet opgewassen was tegen de wetten van de natuur. Kennelijk hebben de piepkleine hoefijzerkreeftjes zich wel op de juiste manier ontwikkeld. Overigens zijn bepaalde soorten wel uitgestorven. strijkboutkreeftjes komen in wateren over de hele wereld voor. Dit verklaart meteen hun grootste kracht; deze diersoort weet zich onder vele omstandigheden te handhaven. Bijzonder is ook dat – wanneer het aantal strijkboutkreeftjes kleiner wordt – de eitjes van de groep gedurende een langere periode verstopt blijven. Pas als de omstandigheden beter zijn, dan ontwikkelen zich weer nieuwe hoefijzerkreeftjes.

7. Steur – 200 miljoen jaar

steur

In dezelfde periode als het ontstaan van hoefijzerkreeftjes, dook ook de steur op. Deze vis kan wel 6 meter lang en 400 kilogram zwaar worden. Hoewel de steur gemiddeld 50 jaar oud wordt, zijn er gevallen bekend die 100 jaar in leven waren. Als het tijd is om zich voort te planten, dan bewegen steuren zich naar de rivieren. Vrouwtjes zetten gemiddeld 1 miljoen eitjes af. Als de jongen uitkomen blijven ze nog zeker vier jaar in het zoete water. Pas dan zijn ze bestand tegen het zoutgehalte van zee. In zee geven ze de voorkeur aan ondiep water bij de kust.

6. Coelacant – 360 miljoen jaar

Coelacant

Nog veel eerder dan de steur maakte de coelacant deel uit van het onderwaterleven. Deze diersoort bestaat al 360 miljoen jaar. Het uiterlijk van de coelacant, waarvan acht geslachten bekend zijn, wijkt af van dat van de meeste andere vissen. Dat zie je vooral terug bij de vinnen. Met uitzondering van één rugvin kun je de andere vinnen nog het beste vergelijken met zelfstandig beweegbare lichaamsdelen. Verder onderscheidt deze vissensoort zich door een onbekend zintuig op de kop. Deskundigen denken dat de coelacant hiermee prooien kan opsporen in het donkere water.

5. Degenkrab – 445 miljoen jaar

Al 445 miljoen jaar leeft de dgenkrab in de oceanen. Deze diersoort heeft nog het meeste weg van een kleine gevechtsmachine! Niet alleen is de degenkrab uitgerust met een bijzonder hard schild, ook beschikt het dier over negen ogen. Handig zijn ook de diverse sensoren, waarmee de bewegingen van andere dieren kunnen worden gevolgd. Bovendien kan het dier zich met zijn lange staart – én vijf paar poten – snel voortbewegen door het water. Deze eigenschappen maken van de degenkrab een bijzonder sterke vissoort.

4. Nautilus – 500 miljoen jaar

Nautilus
foto: Profberger / Wikicommons

Onder nautilus wordt een geslacht van inktvissen verstaan. Deze diersoort leeft alleen in het zoute water van de Grote en de Indische Oceaan. Anno 2015 beperkt het leefgebied van de nautilus zich tot het noordelijk deel van het Australaziatische gebied en het continentaal plat van Zuidoost Azië. En wel op een diepte van ongeveer 500 meter. Bijzonder aan de nautilus is zijn manier van voortbewegen. Het dier zuigt water op in de mantel en perst dat krachtig weer naar buiten. Dit is een vorm van waterstraalaandrijving. Verder is deze inktvis uitgerust met een uitstekend gezichts-, reuk- en tastvermogen.

3. Kwallen – 550 miljoen jaar

kwal

Ook de ontstaansgeschiedenis van kwallen gaat ver terug in de tijd. Om precies te zijn 550 miljoen jaar. Zou je het ontbreken van een zenuwsysteem en hersenen tot hun ‘succesfactoren’ kunnen rekenen? Dit is wel uniek aan kwallen. Als we kijken naar de uitvoering – kleurstelling en vorm – dan onderscheiden we vele soorten kwallen. De ene soort is giftiger dan de andere. Zo staat de zogenaamde dooskwal bekend als extreem giftig. De tentakels van deze kwal zijn uitgerust met meer dan 5.000 grote gifcellen. Kwallen komen voor in alle oceanen ter wereld.

2. Sponsdieren – 580 miljoen jaar

Sponsdieren

Bijzonder aan sponsdieren is dat ze niet beschikken over armen, organen of een hoofd. Een sponsdier doet denken aan een plant. Als er een stuk afbreekt, dan groeit dat vanzelf weer aan. Meer concrete gaat het om primitieve meercellige dieren, die al meer dan 580 miljoen jaar leven op de bodem van oceanen en zeeën. Overigens bestaan er ook zoetwatersponsdieren. Door het water te filteren vangen ze hun voedsel. Uit een telling in 2013 bleek dat er meer dan 8.400 verschillende sponsdieren bekend zijn. Dit aantal neemt nog altijd toe.

1. Blauwalgen – 2,8 miljard jaar

Blauwalgen
foto: Lamiot / Wikicommons

Blauwalgen voeren de lijst van oudste diersoorten aan. Dit dier maakt ongeveer 2,8 miljard jaar deel uit van het leven op aarde. De naam blauwalg is wat misleidend. Het lijkt alsof er geen andere kleuren voorkomen. Dat is niet waar. In de Rode Zee leven blauwalgen die roodbruin van kleur zijn. Bovendien behoort de blauwalg niet tot de familie van de algen maar tot die van de bacteriën! De aanduiding blauwalg wordt vaak gebruikt als ze overlast veroorzaken. Dan is het betreffende water besmet met blauwalg.