Meestal ontstaan vriendschappen spontaan. Je realiseert je daarbij niet hoe het precies is ontstaan. Op sommige momenten in je leven kom je mensen tegen met wie je graag bevriend zou willen worden. Het kan ook zijn dat je afstand voelt tot mensen en graag dichter bij ze wilt staan of je wilt gewoon graag dat mensen jou aardig vinden. In al deze gevallen kun je de volgende trucs gebruiken. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat ze bijdragen aan het sneller ontwikkelen van betere relaties met mensen. En dan maar hopen, dat ze jou nog steeds aardig vinden als ze erachter komen dat je er deze trucs voor hebt gebruikt…

10. Gedraag je alsof je ze aardig vindt

alsof

Het principe van wederkerigheid houdt in dat als we denken dat een ander ons aardig vindt, wij geneigd zijn om diegene ook aardig te vinden. In een psychologisch experiment werd aan proefpersonen verteld dat bepaalde leden van een groepsdiscussie hen waarschijnlijk aardig vonden. Deze leden werden bij toeval door de proefleider uitgekozen. Toch gaven de proefpersonen na afloop van de groepsdiscussie aan dat zij de leden, die hen waarschijnlijk aardig vonden, het aardigste vonden. Als jij aan een ander laat zien dat je de ander aardig vindt, dan zullen ze jou dus ook zeer waarschijnlijk aardig gaan vinden.

9. Raak ze subtiel aan

subtiel aanraken

Subliminaal aanraken, houdt in dat je iemand zo subtiel aanraakt, dat diegene het nauwelijks merkt. Voorbeelden hiervan zijn op iemands rug tikken of iemands arm aanraken. Dit kan ervoor zorgen dat ze meer warmte naar jou gaan voelen. In een Frans psychologisch experiment kwam naar voren dat jonge mannen, die op straat een onbekende vrouw aanspraken, dubbel zoveel succes hadden als ze heel subtiel de arm van de vrouw aanraakten tijdens het gesprek dan wanneer ze niet aanraakten. Ook in een onderzoek waarbij serveersters heel kort de hand of schouders van klanten aanraakten, kwam de zelfde uitkomst naar voren. Zij ontvingen een hogere fooi dan de serveersters die de klanten niet aanraakten. Raak mensen dus heel subtiel aan. Doe dit vooral niet te overdreven, want dan bereik je zeer waarschijnlijk het tegenovergestelde.

8. Geef complimenten, maar niet te veel

complimenten

Het maakt niet uit wat je zegt over een ander, het zal altijd invloed hebben op hoe de ander over jou denkt. Dat blijkt uit onderzoek. Als jij een ander omschrijft als oprecht en aardig, dan zal de ander jou ook gaan associëren met deze kwaliteiten. Het tegenovergestelde blijkt ook. Als je continue negatief over mensen praat achter hun rug om, dan zullen jouw vrienden jou beginnen te associëren met deze negatieve kwaliteiten. Het is dus veel beter voor jouw positie bij anderen als je positief praat over anderen. Complimenten zijn natuurlijk ook nog eens goed voor iemands zelfvertrouwen. Geef hiervan echter niet teveel, want dat maakt jou ongeloofwaardig.

7. Vertel ze een geheim

geheim

Zelfonthulling is een zeer goede techniek om mensen naar jou toe te trekken. In een onderzoek werden studenten in groepjes van twee ingedeeld en kregen daarbij de opdracht elkaar beter te leren kennen in 45 minuten. Sommige studentenparen moesten hierbij persoonlijke, diepgaande vragen aan elkaar te stellen, zoals ‘hoe voel je je over de relatie met je moeder?’ Andere paren moesten een gesprek voeren met nuchtere, meer gesloten vragen. Een voorbeeld hiervan is: ‘Wat is jouw favoriete vakantie?’ De studenten, die de meer persoonlijke, diepgaande vragen aan elkaar stelden, gaven na afloop van het experiment aan dat zij zich veel meer met elkaar verbonden voelden dan de studenten van de andere groep. Als je iets persoonlijks van iemand weet, dan ben je meer geneigd om je verbonden te voelen en in de toekomst te investeren in de ander. Het schept een vertrouwensband als je een geheim vertelt aan de ander. De ander zal jou hierdoor waarschijnlijk ook eerder in vertrouwen nemen.

6. Laat ze over zichzelf praten

praat over jezelf

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat praten over onszelf een noodzakelijke behoefte is. Op dezelfde manier als voedsel, geld en seks dat zijn. In een experiment kwam naar voren dat het niet uitmaakt als we over onszelf praten of er mensen naar luisteren of dat we het vertellen zonder dat een ander het hoort. Ook zonder enkel doel praten we nog graag over onszelf. Het is dus zeker de moeite waard om mensen over hun eigen leven te laten praten in plaats van alleen maar te praten over ons eigen leven. Zo zal de ander positievere herinneringen hebben aan jullie gesprek.

5. Toon warmte en competentie

Het stereotype content model geeft aan dat mensen anderen beoordelen op hun warmte en competentie. Volgens dit model geldt dat als je een warme persoonlijkheid bent (dat wil zeggen niet competitief en vriendelijk), dan zullen mensen het gevoel krijgen dat ze jou kunnen vertrouwen. Als je competent bent doordat je bijvoorbeeld een goede opleiding hebt gevolgd, goede manieren laat zien, dan zijn mensen geneigd om jou te respecteren. Creëer vertrouwen en respect bij de ander door warm en competent te zijn.

4. Benadruk de overeenkomsten

overeenkomsten

Hoe meer gelijkenis we met een ander hebben, hoe aantrekkelijker we de ander vinden. Dat blijkt uit een experiment waarbij proefpersonen in een huis werden geplaatst om daar samen te gaan wonen. De duo’s leken qua interesses, persoonlijkheid en gedrag in meer of mindere mate op elkaar. De tweetallen die meer met elkaar gemeen hadden, vonden elkaar aan het eind van hun verblijf aardiger, dan de andere groep proefpersonen. Het televisieprogramma Married at First Sight is gebaseerd op dit principe. Hierin worden acht singels door een team van experts aan elkaar gekoppeld op basis van overeenkomsten. Het is dus goed als je vrienden met iemand wilt worden om de overeenkomsten die jullie hebben (subtiel) onder de aandacht van de ander te brengen.

3. Onthul af en toe jouw gebreken

gebreken

Mensen zullen jou aardiger vinden als je af en toe een foutje maakt of iets niet weet. Daarbij is het wel belangrijk dat je meestal een competente persoonlijkheid bent. Onthullen dat je niet perfect bent, maakt jou betrouwbaarder en kwetsbaarder. Uit een onderzoek waarbij studenten een filmpje bekeken van deelnemers aan een quiz kwam het volgende naar voren. Als mensen het goed deden op de quiz en na afloop koffie morsten, werden zij aardiger gevonden dan degenen die het goed deden op de quiz en na afloop geen koffie morsten. Ook degenen die het niet goed deden op de quiz en koffie morsten werden minder aardig gevonden door de studenten. Voordeel van kwetsbaarheid tonen, is ook dat mensen zich meer op hun gemak voelen in jouw aanwezigheid. Als jij kwetsbaar bent, zal een ander dat ook gemakkelijker zijn.

2. Laat positieve emoties zien, een blije stemming

blij
mooks262/flickr

Emotionele besmetting houdt in dat mensen sterk beïnvloed worden door de stemmingen van anderen. Uit onderzoek blijkt dat mensen (in meer of mindere mate) onbewust in staat zijn de emoties van anderen aan te voelen en dat hun eigen stemming daardoor wordt beïnvloed. Je kunt dus mensen een blij gevoel geven door zelf blij te zijn. Laat positieve emoties zien, lach veel en gebruik humor. Je zult zien dat anderen het fijn vinden om bij jou in de buurt te zijn.

1. Luister aandachtig en kopieer

spiegelen

Iemands gedrag kopiëren, deze strategie wordt in de psychologie spiegelen genoemd. Als je met iemand praat, kopieer je hun lichaamstaal, bewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Uit onderzoek komt naar voren dat als je dit doet, de ander jou aardig zal vinden. Mensen moesten aan een taak werken met een partner, die in het geheim meewerkte aan een onderzoek. Deze partners kregen de opdracht om heel veel of om juist niet te kopiëren. Degene die veel kopieerden, werden veel aardiger gevonden dan degenen die dit niet deden. Door te kopiëren geef je mensen de indruk dat je heel aandachtig (met oprechte interesse) met hen bezig bent of naar hen luistert. Dat is wat mensen aan jou waarderen. Het omgekeerde gebeurt ook: Als je aandachtig naar mensen luistert, ga je vanzelf kopiëren. Luister dus aandachtig en kopieer, dan ben je geliefd bij de ander.