Groot, groter, groots, of nog toepasselijker, hoog, hoger, hoogst. De mensheid wil steeds hoger bouwen. Dat blijkt wel als we kijken naar het lijstje van grootste gebouwen in de wereld, we gaan al meer dan 800 meter de lucht in! Maar dat is blijkbaar niet genoeg, het kan altijd hoger. De volgende voorstellen lopen van 1.228 meter tot 100.000 kilometer. Het zal je niet verbazen dat de gebouwen nooit zijn gerealiseerd.

10. Bionic Tower – 1.228 meter

Bionic Tower

Hoewel vormgegeven als een toren, heeft de ‘Bionic Tower’ de functie van een heuse stad. De naam ‘Bionic City’ doet dan ook meer recht aan deze constructie! Het doel is om op een milieuvriendelijke wijze – gebruik makend van bionica – de groeiende wereldbevolking te kunnen huisvesten. Als je het ontwerp erbij pakt, dan zie je dat deze toren is opgebouwd uit twee complexen. Het ene complex biedt ruimte aan maar liefst 12 woonwijken, het andere – ‘Base Island’ genaamd – bestaat uit parken, zwembaden en kantoren. Het moge duidelijk zijn dat de ‘Bionic Tower’ niet alleen is ontwikkeld voor huisvesting, maar dat je hier ook kunt werken en recreëren. Het ontwerp van de ‘Bionic Tower’ is van de hand van een aantal Spaanse architecten.

9. Millennium Challenge Tower – 1.852 meter

Millennium Challenge Tower

De ‘Millennium Challenge Tower’ staat ook wel bekend als de ‘Al Jaber Tower’. Deze bijnaam verraadt meteen in welk werelddeel we deze toren moeten zoeken! Mogelijk siert de ‘Millennium Challenge Tower’ ooit de skyline van Kuwait op. Architect Omero Marchetti ziet de toren als onderdeel van zijn beoogde ‘ethische stad’. Het doel van dit project is om tot een zeemijl hoogte te bereiken zonder gebruik te maken van de traditionele bouwmiddelen en -technieken. Eigenlijk is de bouwwijze belangrijker dan de toren zelf! De constructie van de ‘Millennium Challenge Tower’ is gebaseerd op de zeshoekige matrices, die sneeuwvlokken vormen. Marchetti is ervan overtuigd dat zijn toren ooit wordt gebouwd. Volgens hem hebben diverse investeerders belangstelling getoond.

8. Shimizu Mega-City Pyramid – 2.004 meter

Shimizu Mega-City Pyramid

In 2004 presenteerde een aantal architecten de inwoners van Tokio hun ‘Shimuzi Mega-City Pyramid’ (bijnaam: ‘City in the sky). Het betreft een stad gebouwd volgens een piramide, waarin maar liefst 250.000 woningen én vele kantoren en winkels passen. Deze constructie moet worden opgebouwd uit gigantisch grote pijlers gemaakt van koolstof nanobuizen en glasvezel. Deze producten staan er namelijk om bekend dat zij uitermate geschikt zijn om horizontale krachten te weerstaan. Beton zou een dergelijke constructie simpelweg te zwaar en kwetsbaar maken. Momenteel discussieert men in Tokio over de mogelijke locatie. Aangezien de kosten van vrije grond relatief hoog zijn, ligt een kunstmatig eiland meer voor de hand.

7. Dubai City tower – 2.400 meter

Dubai City Tower

Het plan voor de ‘Dubai City tower’ – welke ook wel bekend staat als ‘Dubai Vertical City’ – werd op 25 augustus 2008 gepresenteerd. Op dat moment werd de toren gerekend tot de top drie van hoogste gebouwen ter wereld! Volgens het ontwerp telt de ‘Dubai City tower’ 400 verdiepingen. Een verticale trein fungeert als lift. Overigens is de toren op de begane grond en dan per 100 verdiepingen verbonden met nog zes andere gebouwen. Dit komt de stabiliteit ten goede. Dan is de link naar de Eiffeltoren snel gemaakt; het ontwerp van de ‘Dubai City tower’ is gebaseerd op de Eiffeltoren. Het is een gegeven dat laatstgenoemde constructie prima bestand is tegen de krachten van weer én wind.

6. Ultima tower – 3.217 meter

Ultima Tower

Net als de andere torens uit de lijstje, kunnen ook in de ‘Ultima tower’ miljoenen mensen wonen. Dit idee van de Amerikaanse Eugene Tsui werd in 1991 wereldkundig gemaakt. Als je een afbeelding van de ‘Ultima tower’ ziet, dan zul je vast snel de vergelijking met een termietenheuvel maken. Bijzonder is wel dat deze heuvel maar liefst 3.217 meter hoog is! De architect praat niet zozeer van verdiepingen, maar van landschappen. Meer in het algemeen laat de structuur van de ‘Ultima tower’ zich het best vergelijken met die van een levend organisme. Zo wordt lucht geademd, zonlicht opgevangen en omgezet in energie. Deze toren moet worden gebouwd in een meer. Het water wordt namelijk opgezogen en gebruikt voor zowel verwarming als ook verkoeling. Je moet de ‘Ultima tower’ zien als een op zichzelf staand ecosysteem, waarin de bewoners leven in hun eigen natuur.

5. X-seed 4000 – 4.000 meter

X-Seed 4000

De ‘X-seed’ torent 4.000 meter boven de zeespiegel uit. Echter, de basis ligt 6.000 meter in zee. Al met al telt deze constructie 800 verdiepingen. In totaal kunnen hier 1 miljoen mensen wonen. Bijzonder aan deze wolkenkrabber is dat het de bewoners goed beschermt tegen wisselende weersomstandigheden en sterke luchtdrukverschillen. Het is de bedoeling dat het ontwerp op zonne-energie moet werken. Vermeldenswaardig is dat ook de ‘X-seed’ is ontwikkeld voor de stad Tokio. Men schat in dat de realisatie van dit project tussen € 238 miljard en € 712 miljard zal kosten. Dan moet je denken aan de helft van Tokio’s BNP. De kans dat dit plan ooit werkelijkheid wordt, is heel klein.

4. StarTram generation 2 – 20.000 meter

Star Tram Generation 2

‘StarTram generation 2’ moet je zien als een bijzonder lanceerplatform. De initiatiefnemers – James Powell en George Maise – willen de ruimte zo voor iedereen toegankelijk maken. Hun ‘StarTram’ is gebaseerd op de werking van de magneetzweeftrein. Meer concreet stellen de heren zich voor dat een ruimtevaartuig wordt opgetild en versneld middels magneten. Anders dan bij de magneetzweeftrein bevindt het ruimtevaartuig zich in een kilometerslange tunnel. Zo heeft men minder last van de luchtweerstand. Het verschil tussen de toevoegingen ‘generation 1’ en generation 2’ betreft de inhoud van het ruimtevaartuig. Zo kan men in de eerste versie alleen voorraden naar de ruimte vervoeren en brengt ‘generation 2’ ook mensen naar boven.

3. Scaled-down space elevator – 20.000 meter

Op de derde plek in deze lijst treffen we het kleine broertje van de nummer één, ‘The space elevator’, aan: de ‘Scaled-down space elevator’. Eigenlijk moet je laatstgenoemde ruimtelift als een schaalmodel van ‘The space elevator’ zien. Zo is de ‘Scaled-down space elevator’ ongeveer 20 kilometer hoog. Niet alleen zou het schaalmodel kunnen worden gebruikt voor toeristische doeleinden, ook zou men dit als communicatiestation, windgenerator of ruimtestation kunnen inrichten. De ‘Scaled-down space elevator’ is ontwikkeld door Candese wetenschappers.

2. The launch loop – 80.000 meter

Launch loop

Dat de ruimte enorm tot de verbeelding spreekt, blijkt wel uit ‘The launch loop’. Omstreeks 1981 konden wetenschappers in de ‘American Astronautical Society News Letter’ voor het eerst lezen over dit ambitieuze plan. Het duurde nog vier jaar voordat ontwerper Keith Lofstrom de wereld een meer gedetailleerd plan kon presenteren. ‘The launch loop’ zou mensen de ruimte in kunnen lanceren volgens het principe van ‘mag-lev’ acceleratie techniek. Het betreft een ingenieus samenspel van magnetische krachten.

1. The space elevator – 100.000.000 meter

space elifator

Er kan er maar één de winnaar zijn: ‘The space elevator’. Volgens het plan gaat deze constructie maar liefst 100.000.000 meter de hoogte in! Deze ruimtelift vormt een verbinding tussen de aarde en de ruimte. Meer concreet betreft het een lange kabel, die vanaf de evenaar de ruimte ingaat. De constructie is gebaseerd op balans tussen zwaartekracht en centrifugale kracht. Langs de kabel kunnen robots omhoog klimmen. Het plan dateert van 1895; toen bedacht de Russische wetenschapper Konstantin Tsiolkovski dat het mogelijk was om een toren te maken, die zo hoog is als de ruimte. Hierbij liet hij zich inspireren door de Eiffeltoren. Je kunt je voorstellen dat de bouw van de ‘The space elevator’ een gigantische project zou zijn.

Lees ook:

De hoogste gebouwen ter wereld die wel zijn gebouwd
De hoogste gebouwen van Nederland
De hoogste gebouwen in aanbouw