We leerden het allemaal in onze geschiedenislessen op school: Amerika werd ontdekt door Christoffel Columbus in 1492. Hij werd geboren in het Italiaanse Genua in 1451. In opdracht van de Spaanse kroon vertrok hij om een westwaartse route naar India te vinden en zou daarmee aantonen dat de aarde niet vlak, maar bolvormig was. De schepen waarmee hij voor de eerste maal naar Amerika voer, heetten Santa Maria, Pinta en Niña. Tot zover de overbekende feiten die in alle geschiedenisboekjes te vinden zijn. Er valt echter nog heel wat meer te vertellen over de figuur van Columbus en zijn reizen naar Amerika. Hieronder 10 minder bekende weetjes over deze historische ontdekkingsreiziger.

Het was al bekend dat de wereld bolvormig was

ronde aarde

Columbus wilde aantonen dat de aarde bolvormig en niet vlak was, en wilde daarom langs een westelijke route naar India varen. Zo staat het in vele geschiedenisboekjes, maar in feit klopt dit niet helemaal. Ten tijde van Columbus waren de meeste geleerden het er al over eens dat de aarde in feite een bol was. Dat konden ze afleiden uit allerlei astronomische observaties. Zelfs de Griekse wiskundige Pythagoras (je weet wel, die van het ‘ezelsbruggetje’) was al in de 6de eeuw voor Christus tot die conclusie gekomen. Twee eeuwen later zou Aristoteles via waarnemingen tot dezelfde slotsom komen. Columbus wilde vooral een snellere vaarroute naar India en China vinden.

Niet de eerste om de Atlantische Oceaan over te steken

Christoffel Columbus stak niet als eerste de Atlantische Oceaan van oost naar west over. Die eer gaat naar de Viking Leif Eriksson. Deze Noorse zeevaarder zou al rond het jaar 1000 na Christus het huidige Newfoundland bereikt hebben. Volgens sommigen zou de Ierse Heilige Sint-Brandaan al in de 6de eeuw vanuit Ierland naar Noord-Amerika zijn gevaren.

Columbus onderschatte de omtrek van de aarde

onderschatting

Christoffel Columbus klopte aan bij veel koninklijke hoven om geldschieters te vinden voor zijn eerste ontdekkingsreis. Vele monarchen zeiden nee. Frankrijk, Engeland en Portugal zagen geen heil in een ontdekkingstocht naar het westen van de Atlantische Oceaan. Geleerden keken de berekeningen van Columbus na en kwamen tot de conclusie dat deze niet correct waren. De Genuaanse ontdekkingsreiziger onderschatte drastisch de omtrek van de aarde. Hij had geluk dat hij toevallig op Amerika ‘botste’ tijdens zijn lange zeereis. Anders had hij het misschien niet overleefd.

Pinta en Niña waren eigenlijk bijnamen

schepen colombus

Volgens de geschiedenisboekjes vertrok Columbus met 3 schepen: het vlaggenschip Santa Maria, de Pinta en de Niña. Deze laatste twee namen zijn eigenlijk ‘nicknames’. In het Spanje van die tijd was het de gewoonte dat een schip de naam van een heilige kreeg. Vaak was een schip beter bekend onder zijn bijnaam dan onder zijn werkelijke naam. De Niña heette officieel ‘Santa Clara’, maar de bemanning gaf het schip de bijnaam Niña, omdat de eigenaar Juan Nino heette. Ook Pinta is een bijnaam die ‘de geverfde’ of… ‘hoer’ betekent.

De Santa Maria leed schipbreuk

santa maria schipbreuk

Op kerstavond 1492 voer de Santa Maria tegen een koraalrif in de buurt van het huidige Cap-Haïtien (Haïti). Met de wrakstukken van het schip bouwde Columbus de nederzetting La Navidad. Dit was de eerste Europese nederzetting op het Amerikaanse continent. Het eiland zelf noemde hij Hispaniola, dat tegenwoordig bestaat uit de staten Haïti en Dominicaanse Republiek. Columbus liet er 40 bemanningsleden achter alvorens hij naar Spanje terugkeerde op het schip de Niña. Tijdens de tweede reis van Columbus naar Amerika, van 1493 tot 1496, bezocht hij opnieuw La Navidad. Het fort bleek echter platgebrand en de bemanningsleden waren allen gedood door de lokale bevolking.

Niet één, maar vier reizen naar de Nieuwe Wereld

De reis van Columbus naar Amerika in 1492 was een keerpunt in de geschiedenis. De geschiedenisboekjes besteden echter veel minder aandacht aan zijn drie volgende reizen naar Amerika. In 1493 vertrok hij opnieuw naar de Nieuwe Wereld, dit keer met een vloot van 17 schepen. Hij deed daarbij onder meer de eilanden Dominica, Puerto Rico, Cuba en Jamaica aan. In 1498 begon hij zijn derde reis, die hem naar het noordelijke deel van Zuid-Amerika bracht. Tijdens zijn vierde en laatste reis (1502 – 1504) verkende hij onder meer de oostkust van Centraal-Amerika.

Geketend terug naar Spanje

columbus geketend

In het jaar 1500, tijdens zijn derde reis naar Amerika, werd Columbus in ketens terug naar Spanje gestuurd. Als gouverneur van Hispaniola gedroeg hij zich wreed en meedogenloos, zowel tegenover de inheemse bevolking als tegen rebellerende Spaanse kolonisten. Bovendien maakte hij zich schuldig aan slavenhandel. Op bevel van de koning van Spanje werd Columbus gearresteerd. Als een gevangene verscheen hij op 16 december 1500 voor het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella. Hij ontving gratie en mocht nog een vierde ontdekkingsreis naar Amerika leiden, maar was zijn gouverneurschap over Hispaniola definitief kwijt.

Gered door een maansverduistering

maansversduistering columbus

In het jaar 1503 strandden de schepen van Columbus voor de kust van Jamaica. De omstandigheden dwongen hem om op Jamaica op hulp te blijven wachten. Hij bedacht een slimme truc om de inheemse bevolking te overtuigen hem en zijn bemanning van voedsel te blijven voorzien. Columbus wist dat er in februari 1504 een maansverduistering zou plaatsvinden. Hij vertelde de inheemse bevolking dat de goden zo boos waren dat de maan rood zou kleuren. Dit maakte een grote indruk op de lokale stammen. Hij kreeg voedsel in overvloed en kon in juni 1504 zijn reis eindelijk voortzetten.

Ook na zijn dood reisde hij naar Amerika

graf columbus

Columbus overleed in 1506. Oorspronkelijk werd hij in de Spaanse stad Valladolid begraven en nadien bijgezet in het familiegraf in Sevilla. Na de dood van zijn zoon Diego vroeg zijn schoondochter om de stoffelijke resten van Christoffel en Diego Columbus over te brengen naar de kathedraal van Santo Domingo op het eiland Hispaniola (Midden-Amerika) . Na het verlies van de Spaanse bezittingen op Hispaniola en Cuba groef men de stoffelijke resten weer op om deze opnieuw in een praalgraf in de kathedraal van Sevilla bij te zetten. Het is echter niet duidelijk of Christoffel, dan wel zijn zoon Diego, in het praalgraf in Sevilla ligt.

Aanslepende rechtszaken

rechtzaken

In zijn latere jaren eiste Columbus dat de Spaanse kroon hem 10 procent van alle winst zou geven die in de nieuwe landen werd verdiend, zoals bepaald in de “Capitulaciones de Santa Fe”. Omdat hij was ontheven van zijn taken als gouverneur, voelde de kroon zich niet gebonden door dat contract en werden zijn eisen afgewezen. Na zijn dood hebben zijn erfgenamen de Kroon aangeklaagd voor een deel van de winst uit de handel met Amerika, evenals andere beloningen. Dit leidde tot een langdurige reeks juridische geschillen, bekend als de pleitos colombinos. De rechtszaken tegen de Spaanse kroon sleepten vele tientallen jaren aan. Sommige ‘claims’ werden zelfs betwist tot ver in de 16de eeuw…