Zelfs nu Google Maps elke centimeter van de aarde in kaart brengt, bevat onze moederplaneet nog steeds veel onontdekte schatten. Schatjagers lijken misschien een fenomeen uit een ver verleden, maar niks is minder waar. Ook vandaag jagen deze gelukzoekers nog steeds op die ene hit. Hieronder ontdek je tien verloren schatten waar zij nog steeds naar op zoek zijn.

10. De Schat van Yamashita in de Filipijnen

Yamashita goud

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) resulteerden de zogenaamde Japanse Invasies even zo vaak in plundertochten. Toen de Geallieerde troepen hier een einde aan stelden, bleken grote delen van de Japanse buiten echter verdwenen. De schat van Yasmashita is één van die verdwenen schatten. Ze is genoemd naar de Japanse generaal Tomoyuki Yamashita. De mythe wil dat hij zijn leger bij de invasie van de Filipijnen voor ettelijke miljoenen Dollars aan goud liet ontroven. Yamashita verstopte de buit in de grotten en tunnels van zijn invasiegebied. Aan het einde van de oorlog zou de schat weer naar Japan verscheept worden, maar dat is nooit gebeurd. Schatjagers geloven daarom dat de buit zich nog steeds (minstens deels) op de Filipijnen bevindt. Eén onder hen beweerde ooit zelfs een deel van de schat te hebben gevonden. Tenminste: tot zijn vondst weer werd ontvreemd door het leger van dictator Ferdinand Marcos.

9. De ‘Barber Dimes’ van Colorado

barber dime

Muntenverzamelaars zullen beamen dat de ‘Barber dime’ – naar de naam van hoofdgraveerder Charles E. Barber – één van de meest zeldzame en mysterieuze munten in de Amerikaanse geschiedenis zijn. Hoewel er meer dan vier miljoen munten werden geslagen, bestaan er vandaag nog maar een twaalftal exemplaren. Waar zijn al deze munten heen? Volgens de legende werden zij, nog tijdens het jaar van de uitgave, getransporteerd vanuit Denver (Colorado, waar zij werden uitgegeven) naar Phoenix (Arizona). De munten kwamen alleen nooit aan op hun eindbestemming. Schatjagers geloven dat de treinwagon die de munten vervoerde het spoor bijster raakte en in de Black Canyon verzeilde. Die is zeer diep en een oversteek van de kloof is vrijwel onmogelijk. Omdat er geen overlevenden van deze treincrash waren, blijft het echter onmogelijk om zeker te weten of deze legende waarheid bevat. Maar de schatjager die zijn hand weet te leggen op de tonnen vol zilvermunt is in één klap drie miljoen Dollar rijker.

8. De Goudmijn van Arizona

lost duchtman mine

In de late negentiende eeuw was de ‘gold rush’ één van de economische motors van de Verenigde Staten. Eén van de grootste problemen van de goudjager was de bescherming van zijn gewonnen bezit. Daarom stonden de zoekers bekend voor hun zwijgzaamheid met betrekking tot hun vondsten. Zo schijnt het dat de Duitse immigrant Jacob Waltz in Arizona een goudader had gevonden, maar de locatie nooit heeft verteld. De mijn staat bekend als de ‘Lost Dutchman Mine’ (Dutchman werd in die tijd door de Amerikanen gebruikt voor Duitsers). Sinds zijn dood in 1981 jagen schatjagers wanhopig naar de mijn, zij het zonder succes. Eén van de goudzoekers, Adolph Ruth, liet zelfs het leven tijdens zijn zoektocht.

7. De Schat van Lake Toplitz in Oostenrijk

schat van Lake Toplitz

Het einde van een oorlogstijd is ideaal voor plunderingen. Aan het slot van de Tweede Wereldoorlog bleken de Nazi’s zich daarvan bijzonder bewust. Op de vlucht door de Oostenrijkse Alpen ontdeed een groep Nazi-officiers zich bijvoorbeeld van een grote hoeveelheid ijzeren kisten. Ze dumpten ze in het Toplitz-meer, een bergmeer dat enkel te voet te bereiken is via een jungle-achtig bosgebied. Duikers hebben meermaals geprobeerd om de kisten boven water te brengen, maar een laag van gezonken boomstammen halfweg het meer maakt hun opdracht moeilijk tot onmogelijk. Zo blijft de schat tot vandaag begraven onder water.

6. De Verloren Fabergé Eieren van Rusland

faberge

De immense juweel-eieren van het Huis van Fabergé zijn één van ’s werelds meest gewaardeerde pareltjes van vakmanschap. Fabergé maakte de eieren voor de tsaar van Rusland tussen 1885 en 1917. De 52 ‘keizerlijke’ eieren zijn belegd met edelstenen, dure metalen en horlogetechnologie. In 1918, na de val van de tsaarfamilie Romanov, werden zij echter ontvreemd door de Bolsjewieken. Die bestormden zowel het Huis van Fabergé als het paleis van de tsaar. Alle eieren werden geconfisqueerd en naar het Kremlin gebracht, van waaruit zij later werden doorverkocht. Maar niet allemaal. Acht Fabergé eieren ontbreken. Elk exemplaar is ettelijke miljoenen Dollar waard.

5. Het Graf van Qin Shi Huang in China

Qin_Shi_Huang

De eerste keizer van China, hij die de periode van chaos beëindigde en de verdeelde natie verenigde, nam een fascinerend geheim mee in zijn graf: zijn graf. De tombe van Qin Shi Huang is één van de meest waardevolle historische relicten aller tijden. Het is alleen nooit opgegraven. Historische bronnen beschrijven nochtans een ondergronds complex ter grootte van een stad. De straten van deze stad worden bewoond door duizenden, levensgrote terracotta beelden van soldaten en concubines. Een aantal van deze standbeelden werd zelfs opgegraven. Zij worden tentoongesteld op verschillende plaatsen ter wereld. Maar de centrale grafkamer blijft dus tot vandaag onaangeroerd. Eén van de redenen daarvoor zijn de rivieren van kwik die volgens de overlevering de grafkamer omringen. Bij onvoorzichtigheid zouden deze de grond en het grondwater ernstig kunnen vergiftigen.

4. De Kluis van Dutch Schultz in New York

dutch schultz

Arthur Flegenheimer – bijgenaamd ‘Dutch Schultz’ – is één van de meest iconische maffiafiguren uit de jaren 1930. Bekend voor zijn woede-uitbarstingen, was Schultz de leider van de Joods-Duitse maffia in New York. Zo won hij miljoenen Dollars met bootlegging (de productie en verkoop van alcoholische dranken tijden de drooglegging), loterijen en andere illegale praktijken. De bestemming van ettelijke van die miljoenen nam de man echter mee de dood in. Opgejaagd door de belastingdiensten op beschuldiging van belastingontduiking zou Schultz nochtans zeven miljoen Dollar in een ijzeren kluis hebben verstopt. Eén van zijn bodyguards zou die kluis hebben begraven in het Catskills-gebergte. Jammer genoeg voor hen werden Shultz en zijn bodyguard kort na deze actie echter vermoord in een restaurant te New Jersey. Op zijn sterfbed zou de ijlende Schultz zijn omstanders een aantal aanwijzingen naar de locatie van de kluis hebben toegefluisterd, maar zijn schat blijft tot vandaag onberoerd.

3. De Schat van Lima op het Kokoseiland

cocos eiland

Toen de Europese ontdekkingsreizigers de kusten van Zuid-Amerika bereikten, sloegen zij meteen aan het plunderen. Daarbij trachtten zij onder andere zoveel mogelijk goud uit het ontdekte gebied te ontvreemden. Zo verzamelde het Vaticaan tijdens de zeventiende en achttiende eeuw bijvoorbeeld een enorm stapelhuis vol goud in Lima, Peru. Toen de Peruviaanse onafhankelijkheidsoorlog de bezetters in 1820 het land uit joeg, kwam deze buit in handen van kapitein William Thompson. De schat omvatte onder andere levensgrote, gouden standbeelden van de maagd Maria en een overvloed aan juwelen. Voor deze beloning – met een waarde tussen de twaalf en de zestig miljoen Dollar – besloten Thompson en zijn crew voor eigen rekening te gaan werken. Zij vermoordden alle Spanjaarden aan boord van hun schip en begroeven de schat op het Kokoseiland, net buiten Costa Rica. Jaarlijks komen nu honderden schatjagers naar het eiland overwaaien. Maar nog geen enkele daarvan bleek in staat om de rijkdommen van Peru bloot te leggen.

2. De Barnsteenkamer in Konigsberg, Duitsland

Barnsteenkamer

De Barnsteenkamer (of ‘Amberzaal’) is één van de bekendste verloren schatten op aarde. De kamer was opgetrokken uit achttiende eeuwse platen gemaakt van gefossiliseerde boomhars en bezet met goud en edelstenen. Zij werd gemaakt in opdracht van de bekende tsaar Peter De Grote. Toen Duitsland Rusland bestormde tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kamer uit elkaar gehaald en in kratten vervoerd naar Konigsberg, Oost-Pruisen. Daarna is men het spoor van de kratten bijster, zeker nadat de Geallieerden Konigsberg begonnen te bombarderen. Er bestaan ondertussen ontelbare theorieën over wat er met de Amberzaal is gebeurd, maar behalve één mozaïeksteentje in 1997, werd niks teruggevonden dat op haar overleving wijst. Nochtans is de zaal miljoenen waard, zelfs in gedemonteerde toestand.

Om hun verlies toch enigszins te verzachten besloten de Russen in 1999 dan maar over te gaan tot een reconstructie van de prachtzaal. De bouw daarvan werd gesponsord door de Duitse firma Ruhrgas AG, een handelaar in Russisch gas. De nieuwe Barnsteenkamer werd officieel geopend op 31 mei 2003, de driehonderdste verjaardag van Sint-Petersburg. De opening gebeurde door de toenmalige Russische president Vladimir Poetin en de toenmalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. De kamer blijft tot vandaag te bewonderen in het Catharinapaleis te Poesjkin, daar waar Hitler ze eerder ontvreemdde.

1. Engelse Kroonjuwelen van King John

kroonjuwelen

King John was één van de meest corrupte leiders die Engeland ooit heeft gekend. Zijn haatdragende natuur leidde tot een systematische krimping van het Engelse rijk. Indirect leidde zijn beleid in 1215 ook tot de ondertekening van de Magna Carta, die de machtsverhoudingen tussen de koning en het Engelse volk hervormde. Zij legde vrijheden vast voor de leenmannen en verzekerde een onafhankelijke rechtspraak die de absolute macht van de koning beknotte.

Eén van de pijnpunten van Johns beleid was zijn neiging om potsierlijk te pronken met zijn rijkdommen. Zo waren zijn kroonjuwelen voor hem van opperbelang. Altijd en overal reisden zij met hem mee. Op één van die reizen – van Licolnshire naar Norfolk in 1216 – vervoerde John ze in de bagagewagon. De reis moest onderweg de riviermonding van Oost-Anglia overwinnen. Deze monding was bekend als ‘The Wash’ en kon enkel bij laagtij overgestoken worden, wat gebeurde, maar niet tijdig. De paarden die de bagagewagon trokken konden de afstand niet snel genoeg overbruggen. Zij werden opgeslokt door de vloed. En ook Koning Jan stierf een goede week later. Zijn kroonjuwelen werden nooit meer teruggevonden.