Briljante wetenschappers houden zich al lang bezig met de vraag hoe de wereld die wij kennen, ooit is ontstaan. Er blijven nog tal van onopgeloste vragen, maar toch kunnen astronomen en natuurkundigen een vrij betrouwbaar beeld geven over de manier waarop het heelal, de aarde en de mens werden gevormd. De ouderdom van onze aarde is min of meer bekend en er bestaan vrij duidelijke theorieën over de evolutie van het leven op onze planeet. In de loop van de geschiedenis ontwikkelden diverse culturen en godsdiensten hun eigen visie over het ontstaan van de aarde. En daar zitten best opmerkelijke mythes tussen, gaande van masturberende goden tot aliens die de aarde als een wetenschappelijk project creëerden. Oordeel zelf welke theorie jou het meest aannemelijk lijkt, de verklaringen van moderne wetenschap of een van de onderstaande tien mythes…

10. De aarde uitgebraakt door een eenzame god

Bushongo

In het zuidoosten van de huidige Democratische Republiek Congo beleefde het koninkrijk van de Bushongo, ook wel het Kuba-koninkrijk genoemd, zijn bloeiperiode van de 17de tot de 19de eeuw. De Bushongo hadden een aparte kijk op het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens hun visie waren de zon, de sterren, de maan en de planeten niet meer dan braaksel, overgegeven door de eenzame god Bumba. Bumba zag eruit als een gigantische mens. Hij leefde als een eenzame godheid in volstrekte duisternis. Op een dag voelde Bumba zich misselijk, had veel last van zijn maag en begon over te geven. Hij braakte de zon, de maan, de sterren en de planeten uit. Uiteindelijk gaf hij ook dieren en mensen over. De dieren creëerden na een tijdje ook andere dieren en de mensen vermenigvuldigden zich en bevolkten de aarde.

9. Uit de incest tussen twee goden kwamen de Japanse eilanden voort

Izanagi en Izanami,

In het begin waren er alleen Izanagi en Izanami, twee oergoden die elkaars broer en zuster waren. Dat geloven althans de aanhangers van het Shintoïsme, de oorspronkelijke religie van Japan. Zij creëerden volgens de mythe het eerste eiland van Japan, het mythische eiland Onogoro. Broer en zus deden dit door een hemelse speer (de Amenonuhoko) in de oerzee te werpen. De druppels die van deze speer vielen toen Izanagi en Izanami hem terug uit het water trokken, vormden het eerste eiland. Broer en zus trouwden met elkaar en uit hun incestueuze huwelijk kwamen vele kinderen voort, die de overige eilanden van Japan werden. Ze gaven ook het leven aan verschillende andere goden en natuurgeesten, die nog steeds aanwezig zijn in de bergen, valleien, watervallen, wind, vuur en andere natuurfenomenen in Japan.

8. Man en vrouw geschapen uit… insecten

insect

De mensheid geschapen uit insecten? Waarom niet, dachten de Koreaanse sjamanen. Volgens het sjamanisme in Korea splitste de reusachtige oergod Mireuk de hemel en de aarde door koperen zuilen in elke hoek van de aarde te plaatsen en zo de hemel naar boven te houden. Toen werd het tijd om de aarde door mensen te laten bevolken. Mireuk koos vijf gouden en vijf zilveren insecten uit waaruit hij respectievelijk de eerste vijf mannen en de eerste vijf vrouwen schiep. De mensen leefden in vrede onder het waakzame oog van Mireuk, tot er een andere godheid op het toneel verscheen: Seokga. Mireuk en Seokga vochten beiden om de heerschappij over de wereld. Jammer genoeg won Seokga op een oneerlijke manier deze strijd, waardoor het kwaad en de zonde hun intrede deden in de mensenwereld.

7. Het ontstaan van de wereld volgens het Taoïsme

pangu

Het Taoïsme is een Chinese religieuze en filosofische stroming, die al meer dan 2000 jaar oud is. Volgens het Taoïsme was er in de oertijd alleen maar een gigantisch ‘kosmisch ei’. In dat kosmisch ei zat de god P’an Ku of Pangu. Pangu groeide voortdurend en na 18.000 jaar brak hij uit het ei en viel in vele stukken uiteen. Toen Pangu stierf, werd de aarde gevormd uit zijn vlees en bloed. Zijn vlees werd de aardbodem en zijn bloed vormde de rivieren op aarde. Zijn ogen vormden de zon en de maan. De rest van zijn overblijfselen hadden ook een functie: zijn botten vormden mineralen, zijn lichaamshaar veranderde in bomen en struiken, en uit de vlooien in zijn lichaamshaar ontstonden dieren en mensen. De Taoïsten geloven dus dat we in feite leven op de overblijfselen van een dode oergod.

6. De wereld als resultaat van een buitenaards experiment

Raëlians

Ene Claude Vorilhon, geboren in Frankrijk in 1946, verkondigt dat de wereld zoals wij die kennen niet meer is dan het resultaat van een buitenaards experiment. Volgens Vorilhon, ook wel Raël genoemd, werd alles op onze aarde geschapen door een superintelligente buitenaardse beschaving (Elohim), wiens technologie 25000 jaar voorsprong heeft op de onze. De mensheid en alle andere leven op aarde is volgens Raël ontstaan door DNA-manipulatie.

Volgens Raël was hij dit te weten gekomen tijdens een ontmoeting met een ‘alien’ op 13 december 1973. Het buitenaardse wezen vertelde Raël dat hij deze verklaring over het ontstaan van de aarde moest verkondigen aan de mensheid. De buitenaardse wetenschappers zouden in de nabije toekomst ook terugkeren naar de aarde. Raël is de stichter van het Raëlisme, schreef verschillende boeken over de creatie van de mensheid en trekt de wereld rond om zijn ‘boodschap te verkondigen’.

5. De mensheid geschapen uit modder

modder

De Shilluk-stam in Zuid-Soedan houdt er nog een andere mening over het ontstaan van de mensheid op na. Het opperwezen van de Shilluk is Juok , de schepper van de aarde met alles erop en eraan. Toen de tijd was gekomen om de mens te creëren, vond Jouk er niets beters op dan de mens te ‘boetseren’ uit modder. Om inspiratie op te doen over hoe het menselijk lichaam er moest uitzien, keek hij naar een groep flamingo’s in de buurt. Zo kwam hij op het idee om de mens twee lange benen te geven. Juok was creatief: hij gebruikte modder van verschillende kleuren om mensen met een verschillende huidskleur te maken. Aldus ontstonden er volgens de Shilluk blanke, bruine en zwarte mensen.

4. De wereld ontstond uit… geklaarde boter volgens de oude Hindoes

boter

Volgens de oude Hindoes hadden de goden eerst een soort ‘kosmische man’ gecreëerd: Purusha, een reusachtig wezen met duizend hoofden, ogen en voeten. De oude Hindoegoden offerden Purusha, die veranderde in een hele hoop geklaarde boter. Het is uit die geklaarde boter dat de oude Hindoegoden de aarde, de zon, de maan, de bergen, de dieren en de mensen schiepen.

3. De mensen zijn in feite buitenaardse wezens

L.R. Hubbard

De stichter van de Scientologybeweging, L.R. Hubbard, beweerde dat een buitenaardse dictator Xenu miljarden van zijn onderdanen naar de aarde bracht, zo’n 75 miljoen jaar geleden. Xenu hield zijn aliens opgesloten in de buurt van vulkanen en liet nadien waterstofbommen ontploffen in de vulkanen, waardoor miljarden aliens werden gedood. De ziel van deze aliens was echter onsterfelijk, en Xenu zorgde ervoor dat deze onsterfelijke zielen of ‘Thetanen’ foutieve en misleidende informatie en herinneringen ingeprent kregen. Deze zielen verbonden zich met een menselijk lichaam. De mensheid is dus ‘geïnfecteerd’ door onsterfelijke Thetaanse zielen.

2. De schepping van de wereld volgens een Siberische sjamaan

Sjamanen zouden volgens de traditie contact kunnen maken met de geesten, om genezing en geluk te vragen voor de mensheid. In de documentaire ‘In Pursuit of the Siberian Shaman’ wordt een Siberische sjamaan geïnterviewd, die een wel heel aparte opvatting verkondigt over het ontstaan van de wereld. Volgens deze laatste creëerde de oppergod de hemel en de aarde. De aarde liet hij door een gigantische schildpad rondslepen, zodat het land niet in de oceaan zou wegzinken. Een grote mammoet kreeg de opdracht om de hemel op zijn rug te dragen. De aarde was gewoon een platte schijf, zonder bergen, dalen of rivieren. De dieren op aarde waren daar best tevreden mee, maar de mens vond de aarde maar een saaie plaats en mopperde voortdurend. Om een oplossing te vinden, groef de mammoet met zijn slurf in de aarde en deed zo de eerste bergen ontstaan. Een reusachtige slang kronkelde zich tussen de bergen en schuurde de valleien uit, waardoor rivieren konden stromen. Zo ontstond de aarde zoals we die nu kennen, voortgekomen uit het gemopper van de mens…

1. Een masturberende Egyptische god creëerde de wereld

atoem

Hoe je het ook draait of keert, elke mens is voortgekomen uit een zaadcel en een eicel. Het was dus te verwachten dat zaad een rol speelt in sommige mythes over het ontstaan van de aarde en de mensheid. Volgens de oude Egyptenaren was Atoem de eerste god, die zichzelf schiep uit het oerwater. Hij schiep het eerste land als een soort oerheuvel die uit opstak uit het oerwater. Zijn lichaam had zowel mannelijke als een vrouwelijke aspecten. Zijn hand symboliseerde het vrouwelijk aspect. Volgens de mythe had hij ‘gemeenschap met zijn hand’ (hij masturbeerde dus), slikte zijn eigen zaad in en bracht twee kinderen voort door te niezen of te spugen: dat waren de goden Sjoe en Tefnoet. Deze drie goden brachten het licht in de wereld en verdreven de chaos. Na het scheppen van Shu en Tefnut weende Atoem, en uit zijn tranen ontstonden de eerste mensen.

Andere lijsten verwant aan dit onderwerp