Nederland heeft een rijke natuur met de meest uiteenlopende dieren. Het is een genot om door het natuurlandschap te wandelen om verschillende diersoorten te spotten, maar wist je dat een groot aantal dieren bedreigd wordt in Nederland? Zij staan op het punt te verdwijnen, vaak omdat ze niet genoeg leefruimte hebben. Er zijn zelfs al een aantal diersoorten die voorheen in Nederland woonden, maar inmiddels helemaal zijn verdwenen. Ontdek om welke dieren het gaat in de top 10 dieren op de rode lijst in Nederland.

Kwetsbaar in Nederland

10. Veldspitsmuis

Veldspitsmuis

De veldspitsmuis is een erg zeldzame muizensoort die op slechts een aantal plekken in Nederland voorkomt. Je herkent hem aan zijn donkere bovenzijde en witte of grijze buik. Ze leven het liefste op landbouwgrond, maar dan wel op plekken die niet te goed onderhouden worden. Grote velden met veel begroeiing hebben hun voorkeur. Omdat deze plekken weinig te vinden zijn in Nederland wordt hun leefgebied steeds kleiner. In Nederland leven ze vooral in het oosten van Drenthe en het zuiden van Zeeland.

9. Hermelijn

Hermelijn

De hermelijn is een marterachtige die soms wordt verward met de wezel. Hermelijnen zijn alleen een stuk groter en hebben een lange zwarte staart met een karakteristieke pluim. De dieren worden om meerdere redenen met uitsterven bedreigd. Zo komt hun natuurlijke vijand, de vos, meer voor in het Nederlandse landschap. Daarnaast worden hermelijnen regelmatig per ongeluk gevangen in klemmen die eigenlijk voor muskusratten bedoeld zijn. Verder neemt hun leefgebied ook af.

8. Bunzing

Bunzing

Net als de hermelijn hoort de bunzing thuis in de familie van de marterachtigen. Dit lange, bruine zoogdier leeft het liefste in rustige landschappen, zoals weilanden of buitenwijken van dorpen. Ondanks dat ze vooral in rustige gebieden leven, is het verkeer een van de grootste bedreigingen voor de dieren. Jonge bunzingen gaan namelijk op zoek naar een nieuw leefgebied, weg van hun ouders. Onderweg worden ze soms geraakt door een auto. Ook deze dieren trappen soms in een val bedoeld voor muskusratten. Verder zijn er niet genoeg schuilplekken voor de dieren omdat steeds meer platteland in Nederland bebouwd wordt.

Bedreigd in Nederland

7. Zwarte rat

Zwarte rat

De zwarte rat komt oorspronkelijk niet uit Nederland, maar leeft hier inmiddels wel al honderden jaren. Helaas worden ze tegenwoordig met uitsterven bedreigd doordat er steeds meer maatregelen tegen ratten genomen worden. Mensen leven hygiënischer, waardoor er minder voedsel voor ze is. De dieren hebben bovendien een warme plek nodig om te kunnen overleven, maar huizen zijn steeds beter geïsoleerd. Hierdoor kunnen ze geen warme schuilplek vinden op een lege zolder.

6. Hazelmuis

Hazelmuis

Het bijzondere aan de hazelmuis is dat hij niet op de grond, maar het liefste in heggen en struiken woont. De beestjes komen nauwelijks op de grond en hebben dus een groot gebied nodig met veel middelhoge begroeiing. Helaas komen dat soort plekken steeds minder voor in het Nederlandse landschap, waarbij bossen soms direct overgaan in woonwijken. Bosranden en wegbermen worden meestal helemaal gekapt om het landschap zo strak mogelijk te houden, maar dat maakt het vrijwel onmogelijk voor de hazelmuis om in Nederland te overleven.

Ernstig bedreigd

5. Hamster

Hamster

De meeste mensen kennen hamsters vooral als huisdieren, maar deze dieren leven ook gewoon in het wild. Je kent ze dan ook wel onder de naam korenwolf. Ze komen in Nederland nog maar amper voor en zijn alleen in het zuiden van Limburg te vinden. De dieren zouden zonder hulp al lang niet meer voorkomen in Nederland. Gelukkig is er een fokprogramma opgesteld waardoor er inmiddels alweer honderden hamsters in het wild zijn uitgezet.

4. Eikelmuis

Eikelmuis

De eikelmuis leeft net als de hazelmuis het liefste in hogere gebieden. Ze zoeken hun thuis op in middelhoge struiken en komen weinig op de grond. Inmiddels zijn deze dieren ernstig bedreigd in Nederland, waarbij er misschien nog maar tientallen in het wild te vinden zijn. Het is niet zeker waarom deze dieren bedreigd worden. Waarschijnlijk is het een combinatie van het krimpen van hun leefgebied, het verdwijnen van kleine rustige plekjes in de natuur en het afnemen van het voedselaanbod.

Verdwenen in Nederland in Nederland

3. Tuimelaar

Tursiops truncatus

Niet alleen in bossen, weilanden en velden vind je bedreigde diersoorten. Ook de onderwaterwereld rondom Nederland blijft veranderen, waardoor enkele zeedieren ook verdwijnen uit ons land. De tuimelaar is daar een voorbeeld van. Deze dolfijnensoort was vroeger vooral te vinden in de Waddenzee en de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee werd afgesloten, ging er meteen een groot leefgebied van de dieren verloren. Sindsdien is het aantal tuimelaars in Nederland aanzienlijk afgenomen en inmiddels leven ze hier niet meer.

2. Vale vleermuis

vale vleermuis

Er zijn verschillende vleesmuissoorten die in Nederland wonen, waar de vale vleermuis er lange tijd een van was. Deze vleermuizen zijn de grootsten die in Europa voorkomen en zijn te herkennen aan hun grote vleugels en grijsbruine kleur. De dieren leven het liefste in warme gebieden. Daarom was Nederland lange tijd de noordgrens van hun leefgebied. De afgelopen jaren worden de dieren helaas niet meer gespot in Nederland.

1. Kleine hoefijzerneus

Kleine hoefijzerneus

Ook de kleine hoefijzerneus is een vleermuis die ooit in Nederland voorkwam. Het zijn erg kleine, snelle vleermuizen die met hun behendigheid makkelijk prooien kunnen vangen. Ook deze dieren leven het liefste in warme gebieden. Nederland zat lange tijd net aan de noordkant van hun leefgebied, maar de afgelopen jaren worden deze vleermuizen niet meer gezien in ons land.

Bekijk ook de lijst van bedreigde diersoorten in de wereld die we al eerder schreven.