Er werd wat afgevochten in de loop van de geschiedenis. Historische documenten staan vol met verslagen over veldtochten, belegeringen, bezettingen, plunderingen enzovoorts. Dat al die veldslagen en oorlogen miljoenen en miljoenen slachtoffers hebben gemaakt, lijdt geen twijfel.
Het ligt voor de hand dat de beide wereldoorlogen uit de 20ste eeuw een zeer groot aantal doden hebben veroorzaakt. Voor het eerst in de geschiedenis vochten er zoveel verschillende landen en volkeren tegen elkaar met geavanceerde vernietigingswapens. Toch stamt de veldslag met het grootste aantal doden niet uit WOI of WOII, maar uit… de 13de eeuw.

10. Het beleg van Leningrad

slag om leningrad
RIA Novosti archive, image #1000 / Vsevolod Tarasevich / CC-BY-SA 3.0

Een van de bloedigste episodes uit de Tweede Wereldoorlog was ongetwijfeld het beleg van Leningrad, dat duurde van 8 september 1941 tot 27 januari 1944. Bijna 2,5 jaar lang werd de Sovjet-Russische stad Leningrad (tegenwoordig Sint-Petersburg) onder vuur genomen door troepen van het Duitse en Finse leger. In november 1941 was de stad al volledig omsingeld door vijandelijke troepen. Leningrad werd zwaar gebombardeerd en de voedselopslagplaatsen gingen in vlammen op. De bevolking ging een lange periode tegemoet van rantsoenering, honger en ontbering. In het jaar 1942 alleen al stierven er 650 000 inwoners. De enige weg om voedsel in de stad te brengen, liep via het aangrenzende Ladogameer. In de loop van 1943 slaagde het Sovjet-Russische leger erin om de omsingeling rond Leningrad gedeeltelijk te doorbreken. In januari 1944 werd het verzwakte Duitse leger uiteindelijk verdreven en was het beleg van Leningrad voorbij. Het beleg van de stad had 1,12 miljoen slachtoffers geëist.

9. De slag aan de Somme

De slag aan de Somme vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk. Ook deze veldslag kostte 1,12 miljoen mensen het leven. Duitse troepen vochten hier vanaf juli tot november 1916 tegen Franse en Engelse legereenheden. De eerste dag van de slag, 1 juli 1916, ging de geschiedenis in als de bloedigste dag uit de geschiedenis van het Britse leger. Op die dag alleen lieten er niet minder dan 57470 Britse militairen het leven. De strijd ging nog zo’n drie maanden door, ten koste van een enorm aantal slachtoffers. Slechts een honderdtal vierkante kilometers werd uiteindelijk op de Duitsers heroverd. Een van de Duitse soldaten die meevocht, was niemand minder dan Adolf Hitler.

8. De slag om Stalingrad

De slag om de Sovjet-Russische stad Stalingrad (de huidige Russische stad Wolgograd) betekende een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst tijdens WOII werd een legereenheid van het Duitse leger verpletterend verslagen. De slag om Stalingrad vond plaats vanaf 23 augustus 1942 tot 2 februari 1943. Stalingrad, genoemd naar de Sovjet-Russische leider Joseph Stalin, had voor Hitler een symbolische betekenis. Hij maakte de fatale vergissing om zijn troepen niet verder te laten oprukken naar de Kaukasus, maar om het symbolische Stalingrad aan te vallen. De Russen verzetten zich hevig en vrijwel om elke straat moest er gestreden worden. Uiteindelijk werden de Duitse troepen ingesloten door het Sovjet-Russische Rode Leger en gedwongen tot een vernederende overgave. De slag eiste in totaal zo’n 1,25 miljoen slachtoffers.

7. Operatie Ichi-Go

Operatie Ichi-Go
IJA military reporter/publiek domein

Operatie Ichi-Go, die begon op 19 april 1944, is een vrij onbekende militaire veldtocht uit de Tweede Wereldoorlog. Nochtans eiste deze operatie 1,3 miljoen doden. Het Japanse leger streed tegen de Geallieerden, waartoe ook China behoorde. De Japanners waren er vooral op uit om een strategische spoorweg tussen Beiping en Hong Kong in handen te krijgen. Een tweede doel waren de militaire vliegvelden van de Geallieerden in Zuid-China. Vanaf deze vliegvelden voerden Amerikaanse vliegtuigen immers bombardementen uit op Japanse steden. De Japanners slaagden erin om grote delen van Zuid-China te bezetten, maar konden niet voorkomen dat het Amerikaanse leger Japan bleef bombarderen.

6. De slag om Berlijn

slag om berlijn
Bundesarchiv, Bild 183-E0406-0022-012 / CC-BY-SA 3.0

De slag om Berlijn luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het verzwakte Duitse leger verzette zich hevig tegen de verpletterende aanval van Sovjet-Russische troepen, die begon op 16 april 1945. Niet minder dan 20 Sovjet-Russische legereenheden, 8500 vliegtuigen en 6300 tanks trokken op naar de Duitse hoofdstad. Berlijn was volledig omsingeld op 24 april. Het Duitse leger bleef zich heldhaftig verzetten tegen de Russische belagers. Het resultaat werd een bloedbad: 1,3 miljoen doden, ontelbare gewonden en een totaal verwoeste stad bleven achter na de slag. Hitler pleegde op 30 april zelfmoord in zijn bunker diep onder de Rijkskanselarij. Het Duitse leger gaf zich onvoorwaardelijk over op 7 mei 1945.

5. Operatie Barbarossa

Operatie Barbarossa
Bundesarchiv, Bild 101I-020-1268-36 / Hähle, Johannes / CC-BY-SA 3.0

Op 22 juni 1941 lanceerde Adolf Hitler een van de grootste militaire operaties uit de geschiedenis: operatie Barbarossa. De veldtocht was gericht tegen de Sovjet-Unie. Zowat 3 miljoen militairen van Duitse, Roemeense en Finse nationaliteit en 3500 Duitse tanks werden ingezet in de strijd. De aanval vond plaats over een front dat 2900 kilometer lang was. Het Duitse leger boekte aanvankelijk veel succes en wist diep tot in Sovjet-Russisch grondgebied door te dringen. Het Rode Leger sloeg echter ongenadig terug, en de barre Russische winter maakte de situatie voor het Duitse leger er niet gemakkelijker op. De operatie kwam uiteindelijk tot stilstand in december 1941, en ging gepaard met een verlies van 1,4 miljoen mensenlevens.

4. Het Lenteoffensief

Lenteoffensief
British government/publiek domein

In de lente van 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, lanceerde het Duitse leger een reeks offensieven in de hoop om een doorbraak te forceren op het westelijke front. Het belangrijkste doel was een wig te drijven tussen de Franse en Britse legereenheden. Op 21 maart werden de eerste aanvallen ingezet. De Duitsers boekten terreinwinst, maar ten koste van veel verliezen en zonder veel strategisch voordeel. In juli 1918 waren alle Duitse offensieven vastgelopen. Het dodental liep op tot 1,55 miljoen.

3. Slag om de Dnjepr

De slag om de Russische rivier de Dnjepr behoort tot de grootste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. De strijd vond plaats in augustus en september 1943 op het grondgebied van de toenmalige Sovjet-Unie. In totaal waren er maar liefst 4 miljoen manschappen bij betrokken, behorende tot het Duitse of het Russische leger. De gevechten vonden plaats over een front met een lengte van 1400 kilometer. Het Sovjet-Russische leger behaalde de bovenhand en kon de Duitse legermacht verdrijven van de oostelijke oever van de Dnjepr. Het aantal slachtoffers bedroeg 1,58 miljoen.

2. Het Broesilov-offensief

Broesilov-offensief
George H. Mewes /publiek domein

Het Broesilov-offensief staat bekend als het grootste Russische offensief tijdens de Eerste Wereldoorlog. De strijd werd uitgevochten van juni tot september 1916 tussen troepen van het toenmalige Russische keizerrijk enerzijds en legereenheden van Oostenrijk-Hongarije en het Duitse keizerrijk anderzijds. De Russische generaal Alexander Broesilov leidde het offensief tegen het Oostenrijks-Hongaarse 4de leger, dat verpletterend werd verslagen. Het offensief ging echter ook de geschiedenis in als het bloedigste van de 20ste eeuw, met een dodental van 1,6 miljoen slachtoffers.

1. De Mongoolse belegering van Bagdad

belegering van bagdadDe twee wereldoorlogen in de 20ste eeuw veroorzaakten enorm veel slachtoffers, maar de bloedigste belegering uit de geschiedenis stamt uit 1258. De belegering en plundering van Bagdad door Mongoolse strijders had 2 miljoen doden tot gevolg, zowel burgers als krijgers. De aanval op Bagdad vond plaats van 29 januari tot 10 februari 1258, slechts 12 dagen dus. Leider van het Mongoolse leger was Hulagu Khan, de broer van de Mongoolse keizer. Omdat de kalief van Bagdad zich niet wilde overgeven, werd de stad door de Mongolen onder de voet gelopen. Het resultaat was een enorm bloedbad, een ongeëvenaard aantal slachtoffers en het einde van het Gouden Tijdperk van de Islam.