Het nummer 666: het jaagt ons allemaal een beetje schrik aan. Want 666, dat is toch een duivels nummer? Een getal dat voor eeuwig verbonden is met Satan, Lucifer, de antichrist, het kwaad, het beest of hoe je de duivel ook noemt? De angst voor het duivelse nummer 666 gaat zelfs zo ver dat sommigen geen telefoonnummer willen dat eindigt of begint met 666, dat parkeerplaatsen met het nummer 666 niet worden gebruikt en dat producten met een prijs van 6, 66 euro nooit worden gekocht. Maar waar komt het nummer 666 precies vandaan? Waarom roept 666 duivelse associaties op? Lees meer over de herkomst en de mogelijke betekenissen van het huiveringwekkende getal 666.

10. De oorsprong van ‘666’: de Bijbel

666 in de bijbel
Centre for the Study of Ancient Documents/publiek domein

In een van de boeken van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, wordt het getal 666 in verband gebracht met de antichrist. De schrijver van het boek Openbaring, Johannes, heeft het in hoofdstuk 13, vers 18 over ‘het getal van het beest’: ‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig’. Johannes bedoelt met ‘het beest’ uiteraard de duivel, en diens getal zou dus 666 zijn.

9. 666 en de Romeinse keizer Nero

nero 666
Neronkesar/wikimedia/CC BY-SA 3.0

Keizer Nero regeerde vanaf het jaar 54 na Christus tot 68 na Christus met ijzeren hand over het Romeinse keizerrijk. Zijn regeerperiode staat bekend als een van de bloedigste uit de geschiedenis van het oude Rome. Nero schrok er niet voor terug om zijn eigen moeder, zijn eerste vrouw en waarschijnlijk ook zijn tweede vrouw te vermoorden, simpelweg omdat hem dat goed uitkwam. Maar hij is vooral berucht om de afschuwelijke vervolgingen van de eerste christenen.
Misschien slaat het duivelse nummer 666 op Nero. Het is bekend dat Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, de zogenaamde gematria gebruikte: het toekennen van getallen aan woorden, namen en zinnen. Het getal 666 stemt overeen met de naam van Nero in het Hebreeuwse systeem van gematria. Het is best mogelijk dat in de tijd van Johannes de figuur van de wrede keizer Nero als de duivel werd aanzien.

8. Sloeg ‘666’ op heel het Romeinse keizerrijk?

666 romeinse rijk
Carl Theodor von Piloty/publiek domein

Misschien was het niet alleen de bloeddorstige keizer Nero die Johannes bedoelde in het boek Openbaring. Johannes kan ook de macht van Rome bedoeld hebben, Rome dat zijn overwonnen volkeren op een brutale manier overheerste. De Romeinen duldden geen enkele kritiek op hun bestuur. Elk begin van een opstand tegen Rome werd in de kiem gesmoord. En er was al helemaal geen plaats voor een nieuwe godsdienst (het christendom). Het nummer ‘7’ stond in de oudheid symbool voor volmaaktheid, iets wat ‘af’ of ‘compleet’ was. Door het getal ‘666’ te gebruiken als symbool van het Romeinse keizerrijk, drie keer het cijfer ‘6’ dus, beklemtoonde Johannes misschien dat het Romeinse keizerrijk zeker niet ‘af’ was en de Romeinse overheersers allesbehalve volmaakt waren.

7. ‘666’ in het Oude Testament

goud 666

Hoewel Johannes in Openbaring het nummer 666 in verband brengt met de duivel, is dit niet de eerste keer dat 666 opduikt in de Bijbel. Ook in een van de boeken van het Oude Testament, 1 Koningen, wordt 666 vermeld. In het Oude Testament verwijst 666 naar een bepaalde hoeveelheid gouden muntstukken. In 1 Koningen vers 10 staat: ‘Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds’. Verder in de Bijbel wordt goud geassocieerd met een immorele zaken, zoals overmoed en afgoderij. Volgens bepaalde theorieën vormen 666 gouden muntstukken een fysisch teken van de duivel.

6. Het nummer 666 in andere godsdiensten

Het getal 666 staat in het christelijke geloof symbool voor het kwade. Maar hoe zit dat in andere religies? Voor de Getuigen van Jehova bestaat er geen twijfel: 666 staat voor alles wat tegen de ware God gekeerd is. Het nummer 7 symboliseert bij de Getuigen van Jehova volmaaktheid, terwijl drie keer 6 een absolute onvolmaaktheid betekent in de ogen van God.
Nochtans zijn er ook religies waar 666 precies het tegenovergestelde voorstelt. In bepaalde stromingen en mystieke denkwijzen in het Jodendom (Kabbala) staat 666 juist voor de perfectie van de schepping.

5. 666 in de film The Omen

the omen 666
© 20th Century Fox

De horrorfilm ‘The Omen’ uit 1976, met Gregory Peck in de hoofdrol, werd een kaskraker. The Omen gaat over een Amerikaans ambassadeur, waarvan het geadopteerde zoontje de antichrist blijkt te zijn. Het adoptiezoontje, Damien, werd geboren om 6 uur op de 6de dag van de 6de maand. Wanneer in de omgeving van het opgroeiende kind allerlei mysterieuze zaken gebeuren, krijgt de stiefvader (de Amerikaanse ambassadeur in Londen) argwaan. Een priester vertelt hem dat hij op het lichaam van Damien moet zoeken naar het merkteken van Satan, namelijk 666. Hij vindt dat merkteken inderdaad: onder het hoofdhaar van Damien staat 3 keer het cijfer ‘6’. Wanneer de stiefvader probeert om Damien te doden, wordt hij door de politie doodgeschoten. Damien wordt op het einde van de film geadopteerd door de Amerikaanse president, waardoor de antichrist verder opgroeit in de omgeving van de machtigste man ter wereld…
Het is met name door de film ‘The Omen’ dat het nummer 666 in heel de wereld bekend werd als het merkteken van de duivel. Curieus is ook dat de film “The Omen” verloekt lijkt te zijn, lees er hier meer over.

4. 666 en de dood van Stanley Kubrick

Sommigen beweren dat de wereldberoemde filmregisseur Stanley Kubrick op 7 maart 1999 niet op een natuurlijke manier is overleden aan een hartstilstand. Hij zou in feite vermoord zijn door de Illuminatie, een geheim genootschap waarnaar verwezen zou worden in Kubrick’s laatste film ‘Eyes Wide Shut’. De moord op Kubrick zou precies 666 dagen voor 1 januari 2001 zijn gepland, om Kubrick in verband te brengen met de duivel. Het jaar 2001 zou uiteraard verwijzen naar Kubrick’s bekendste film ‘2001: A Space Odyssey’.
Uiteraard een erg vergezocht verhaal, maar er zijn complottheorie websites die hier volledig van overtuigd zijn.

3. 666 verborgen in het logo van vele bedrijven

Omdat 666 zo’n huiveringwekkend getal is, zien velen het getal van de duivel op allerlei plaatsen en in allerlei afbeeldingen en logo’s opduiken. Je moet soms goed kijken, maar met een beetje fantasie zie je drie zessen in de logo’s van Walt Disney Pictures, Vodafone, Google Chrome en nog tal van andere bedrijven. Hebben deze bedrijven dan allemaal een band met de duivel? Moeilijk te geloven, maar sommige mensen zien nu eenmaal overal een samenzwering in.

2. Wie is de antichrist?

antichrist
William Blake/publiek domein

Vele religieuze groeperingen en sekten voorspellen het einde der tijden. De antichrist speelt meestal een rol in de verhalen over de ondergang van de wereld. Wie de antichrist precies is en hoe we zijn komst kunnen voorspellen, is een vraag die de mensheid al vele eeuwen bezighoudt. Iemand die het merkteken of het getal van de duivel draagt, 666 dus, zou de antichrist zijn. In de loop van de geschiedenis werd van vele figuren beweerd dat ze de antichrist waren.
Die twijfelachtige eer viel bijvoorbeeld te beurt aan keizer Nero, Napoleon en Hitler. Van deze dictators kan men zich nog inbeelden dat ze inderdaad duivelse trekjes vertoonden, maar wat te denken over Franklin Roosevelt, Barack Obama en Bill Gates? Ook deze 3 figuren zouden verpersoonlijkingen van de duivel zijn. Zelfs Barney The Dinosaur, een populair animatiefiguurtje uit een succesvol Amerikaans kinderprogramma, werd geassocieerd met de antichrist…

1. Veroorzaken microchips het einde der tijden?

microchips

Volgens sommige theorieën betekent het ‘teken van het beest’ iets heel anders, namelijk microchips. Hoe dat zo? Net als microchips die bij honden, katten en tal van andere dieren al zijn geïmplanteerd zouden ook alle mensen uiteindelijk (of nu al) implantaten krijgen met daarop al onze persoonlijke informatie. Op deze manier zouden machtshebbers het doen en laten van hun onderdanen perfect kunnen volgen en de mensheid volledig beheersen. De verwijzing die ze zien in de bijbel is het brandmerken van mensen met het nummer ‘666’ als synoniem voor het implanteren van microchips. Vergezocht? Zeker, maar wiet weet is het dus niet het getal 666 de antichrist, maar zijn het hoogtechnologische chips die het einde der tijden inluiden…