Het is niet toevallig dat arme landen niet alleen te kampen hebben met een schrijnende armoede, maar ook vaak getroffen worden door allerlei tegenspoed en rampen. Denk bijvoorbeeld aan burgeroorlogen, droogte, overstromingen, de invloed van de klimaatverandering enzovoorts. Al deze bijkomende factoren zorgen er vaak voor dat arme landen in een patroon van armoede blijven steken en zich niet verder kunnen ontwikkelen.

In het lijstje hieronder geven we een overzicht van de tien armste landen ter wereld. Hierbij houden we rekening met het bruto nationaal inkomen van een land, maar ook met de levensverwachting van de bevolking, het aantal jaren onderwijs, analfabetisme enzovoorts.

10. Mozambique

maputa mozambique

Maputa – Hoofstad van Mozambique

Mozambique ligt in Zuidoost-Afrika. Het land is rijk aan natuurlijke grondstoffen. De economie in Mozambique is goed op weg om een van de snelst groeiende economieën in Afrika te worden. Helaas kampt Mozambique nog steeds met de gevolgen van een bloedige burgeroorlog, die duurde van 1975 tot 1992.

Het bruto nationaal inkomen per inwoner wordt geschat op 1.093 dollar. De inwoners van Mozambique hebben een levensverwachting van 58,9 jaar en gaan gemiddeld slechts 3,5 jaar van hun leven naar school. Zowat 46% van de Mozambikanen leeft onder de armoedegrens. In maart en april 2019 werd het land getroffen door twee zware cyclonen, Idai en Kenneth. Deze richtten een enorme ravage aan in Mozambique en de omringende landen, zodat dringende hulp uit het buitenland noodzakelijk was.

9. Liberia

liberia

foto: llucky78 / Shutterstock.com

Liberia ligt aan de westkust van Afrika. Het land is de oudste republiek in Afrika, gesticht in 1847. Een reeks burgeroorlogen teisterden het land tussen 1989 en 2003.

Nadat de rust en vrede was teruggekeerd in Liberia, werd het land in 2014 getroffen door de dodelijke ebola-epidemie, die meer dan 4.800 doden veroorzaakte. De gevolgen voor de economie van het land waren desastreus. Ongeveer 51% van de Liberianen leeft in armoede. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt 667 dollar. De Liberianen leven gemiddeld 63 jaar en gaan slechts 4,7 jaar naar school.

8. Mali

mali

foto: Watch The World / Shutterstock.com

Mali is een land in West-Afrika, ten zuiden van de Sahara. Mali wordt volledig omgeven door andere landen en heeft geen toegang tot de zee.

Qua oppervlakte is Mali het op drie na grootste land op het Afrikaanse continent.

Een van de Malinese steden, Timboektoe, speelde in de 14de eeuw een belangrijke rol als handelspost en centrum van onderwijs. Van die glorietijd in het verleden is in het hedendaagse Mali echter geen spoor meer te bekennen.

Mali was een kolonie van Frankrijk en werd onafhankelijk in 1960. Het land werd sinds zijn onafhankelijkheid voortdurend getroffen door droogte, watertekorten, burgeroorlogen en staatsgrepen. Al deze problemen leidden ertoe dat een gemiddelde Malinees slechts 2,3 jaar op de schoolbanken zit en mag rekenen op een levensverwachting van 58,5 jaar. 41% van de Malinese bevolking moet leven onder de armoedegrens. Het bruto nationaal inkomen per inwoner wordt geschat op 1.953 dollar.

7. Burkina Faso

Burkina Faso,

Ouagadougou – Hoofdstad van Burkina Faso. Foto: Dave Primov / Shutterstock.com

Deze republiek in West-Afrika heette tot 1984 Opper-Volta. Net als Mali is Burkina Faso volledig omringd door andere landen. Het land behoorde eveneens tot Frankrijk en werd een soevereine staat in 1960.

Burkina Faso ging gebukt onder verschillende staatsgrepen, die echter relatief vreedzaam verliepen. Wel had Burkina Faso af te rekenen met enorme droogtes in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Het land behoort net als Mali tot de Sahellanden, een droge regio waarin de woestijn verder oprukt en watertekorten een enorm probleem vormen.

De Burkinezen bereiken gemiddeld een leeftijd van 60,8 jaar. Tijdens hun leven zitten ze gemiddeld slechts 1,5 jaar op de schoolbanken. Zo’n 40% van de Burkinezen leeft in armoedige omstandigheden. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt 1.650 dollar.

6. Sierra Leone

freetown Sierra Leone

Freetown – Hoofdstad van Sierra Leone

De republiek Sierra Leone ligt aan de westkust van Afrika. Het land was lange tijd een Britse kolonie en kreeg zijn onafhankelijkheid in 1961.

Tussen 1991 en 2001 woedde er een verschrikkelijke burgeroorlog in Sierra Leone, die het land grotendeels verwoestte. Vanaf 2002 heerst er opnieuw een relatieve vrede en wordt er gewerkt aan de heropbouw.

In 2014 werd Sierra Leone opnieuw getroffen door tegenspoed: de ebola-epidemie, die vooral in Sierra Leone meedogenloos toesloeg. De levensverwachting van de bevolking bedraagt slechts 52,2 jaar. De Sierra Leoonse kinderen zitten amper 3,5 jaar op school. Meer dan de helft (53%) van de bevolking leeft in schrijnende armoede. Het bruto nationaal inkomen per inwoner van Sierra Leone is ongeveer 1.240 dollar bruto per jaar.

5. Burundi

burundi

foto: giulio napolitano / Shutterstock.com

Burundi is een republiek in Centraal-Afrika. Het land verkreeg zijn onafhankelijkheid van België in 1962. Burundi leed voortdurend onder het etnisch geweld tussen Hutu- en Tutsi-stammen. In de periode 1993 – 1999 vond er een opflakkering van dit etnisch geweld plaats, waarbij ten minste 250.000 doden vielen en een enorme stroom vluchtelingen naar de omringende landen op gang kwam.

De genocide in de jaren negentig van de vorige eeuw was catastrofaal voor de economie van het land en voor de levensomstandigheden van de bevolking. Ongeveer 65% van de inwoners leeft in extreme armoede. De Burundezen moeten het stellen met een levensverwachting van slechts 57,9 jaar. Burundese kinderen gaan gemiddeld drie jaar naar school. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt slechts 702 dollar per jaar.

4. Tsjaad

Tsjaad

Tsjaad is een land in Centraal-Afrika. Tsjaad bezit olie, vooral in het zuiden van het land. Amerikaanse bedrijven investeerden bijna vier miljard dollar in de exploitatie van de olievelden en de aanleg van een pijpleiding via buurland Kameroen naar de Atlantische Oceaan. Helaas blijkt de bevolking van Tsjaad niet veel te profiteren van de opbrengst van deze olie.

De republiek Tsjaad werd in 1960 onafhankelijk van het moederland Frankrijk. In 1965 brak een burgeroorlog uit, die het land teisterde tot 1996. Ook na de wapenstilstand bleef het onrustig in Tsjaad. Rebellen in het oosten van het land probeerden de regering omver te werpen in 2008. Ook de terreurorganisatie Boko Haram is actief in Tsjaad.

De gevolgen van het geweld, de klimaatverandering en de overbevolking zijn desastreus voor het land. De inwoners van Tsjaad hebben een levensverwachting van 53,2 jaar. Naar school gaan is er niet veel bij: gemiddeld zitten Tsjaadse kinderen slechts 2,3 jaar van hun leven op de schoolbanken. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt zo’n 1.750 dollar.

3. Zuid-Soedan

Juba hoofdstad van zuid soedan

Juba hoofdstad van zuid Soedan

Zuid-Soedan verwierf zijn onafhankelijkheid op 9 juli 2011, na vele jaren van gewapende conflicten en geweld. Tot 2011 maakte Zuid-Soedan deel uit van de republiek Soedan. Kort nadat Zuid-Soedan als een onafhankelijke natie door de meeste landen werd erkend, ontstond er een grensconflict met buurland Soedan in 2012. In 2013 brak er in Zuid-Soedan een burgeroorlog uit, die bleef aanslepen tot 2018. Nog steeds blijft het erg onrustig in het land.

De burgeroorlog bracht een nooit geziene vluchtelingstroom teweeg: naar schatting sloegen er sinds 2013 meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht naar de buurlanden. Grote delen van de bevolking verlieten hun oorspronkelijke woonplaats en vestigden zich in andere gebieden van Zuid-Soedan.

De Wereldbank schat dat ongeveer 82% van de Zuid-Soedanese bevolking in extreme armoede leeft. Jonge Zuid-Soedanezen gaan gemiddeld 4,8 jaar naar school. Een inwoner van Zuid-Soedan leeft gemiddeld 57,3 jaar. Het bruto nationaal inkomen per inwoner ligt niet hoger dan 963 dollar.

2. Centraal-Afrikaanse Republiek

bangui centraal afrikaanse republike

Bangui – hoofstad van Centraal Afrikaanse Republiek. Foto: sandis sveicers / Shutterstock.com

In 1960 werd de Centraal-Afrikaanse Republiek onafhankelijk. Het land werd tientallen jaren geregeerd door corrupte presidenten die op een frauduleuze manier de verkiezingen wonnen of met geweld aan de macht kwamen.

Een van de meest besproken figuren was president Bokassa, die zichzelf in 1976 uitriep tot keizer van het Centraal-Afrikaanse Keizerrijk. Staatsgrepen volgden elkaar op. In 2012 brak een burgeroorlog uit met slachtpartijen tussen christelijke en islamitische bevolkingsgroepen.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is niet alleen een van de armste landen ter wereld, maar ook een land waar de bevolking alarmerend veel honger lijdt. Zo’n 62% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De inwoners worden gemiddeld slechts 52,9 jaar oud en gaan amper 4,3 jaar naar school. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt slechts 663 dollar.

1. Niger

Niamey hoofdstad niger

Niamey Hoofdstad Niger – foto: Catay / Shutterstock.com

Niger is volgens rapporten van de Verenigde Naties in 2020 het armste en het minst ontwikkelde land ter wereld. Niger ligt in West-Afrika, heeft geen toegang tot de zee en een groot gedeelte van het land bestaat uit woestijngebied (Sahara). Slechts 10% van de oppervlakte kan gebruikt worden voor landbouw of veeteelt.

Het land was een kolonie van Frankrijk en werd onafhankelijk in 1960. Nadien kende Niger verschillende staatsgrepen en heerste er voortdurend politieke instabiliteit. De slavernij werd in Niger pas in 2003 officieel verboden. Toch komt slavernij er tot op de dag van vandaag nog steeds voor. Droogtes en voedseltekorten zijn schering en inslag in Niger. Het land lijdt ook onder de opwarming van de aarde, het oprukken van woestijngebieden, een enorme bevolkingsaangroei en allerlei ziekten zoals malaria. Bovendien voerde de terroristische organisatie Boko Haram in Niger diverse aanslagen uit, waarvoor veel inwoners op de vlucht sloegen.

De levensverwachting van de inwoners bedraagt 60,4 jaar. De Nigerezen gaan gemiddeld slechts twee jaar naar school. In 1999 stierf 27,5% van de Nigerese kinderen voor de leeftijd van vijf jaar. Zo’n 44,5% van de Nigerezen leeft in schrijnende armoede. Het bruto nationaal inkomen per inwoner bedraagt 906 dollar.

bron: concernusa

Vergelijkbare lijstjes op alletop10lijstjes.nl