Top 10 Armste Landen ter Wereld (2016)

Soms lijken dagen zwaar. Misschien gingen dingen niet zoals jij wilde of ben je gefrustreerd over hoe jij nu in jouw leven staat… Hoewel je misschien perfect geldige redenen hebt voor jouw frustratie, is het toch ook belangrijk dat je op sommige momenten beseft dat jouw leven om vele redenen best de moeite waard is. Het is een voorrecht dat wij westerlingen over alles kunnen beschikken (wat ons hartje maar wil hebben). Dat zit ook in hele simpele dingen, zoals internetverbinding, waardoor jij nu dit artikel kunt lezen. Helaas is lang niet iedereen zo rijk. Als een land veel geld heeft, dan kan het zich verder ontwikkelen. Als een land arm is, dan kan het zich niet ontwikkelen. Meestal zijn zelfs de meest basale behoeften niet eens voorhanden, zoals water, voedsel, woonruimte en kleding. Het grote merendeel van deze arme landen bevindt zich in het werelddeel Afrika. Dit is de top 10 lijst van de armste landen van 2016, gemeten aan de hand van het gemiddelde inkomen per persoon per jaar ($1 = € 0,908).

Mis geen top 10 lijstje! Volg onze facebook pagina.

10. Guinea ($523.10/persoon)

guinea
Julien Harneis/flickr

Al sinds 1990 is er geen economische stabiliteit meer geweest in het kleine West-Afrikaanse land Guinea. In de periode daarvoor verdiende het land nog veel geld aan mijnbouw en agricultuur. Toen dit minder werd, raakte het land in verval. Dit werd versterkt door verschillende sociaalpolitieke crisissen. De economie wordt hier nog steeds grotendeels bepaald door agricultuur, maar dit is moeilijk, omdat de boeren afhankelijk zijn van verouderde informatie en verouderde technologie. Investeerders lijken het land compleet uit de weg te gaan…

9. Ethiopië ($505/persoon)

ethiopie
Rod Waddington/flickr

Ten (midden) oosten van Afrika ligt het grote land Ethiopië. In het verleden was Ethiopië een relatief arm land. Vandaag de dag en zeker in de loop van de laatste jaren, zit er een stijgende lijn in de ontwikkeling van het land. Theoretisch gezien heeft het land de juiste hulpmiddelen voor handen. Er heeft een grote politieke hervorming plaatsgevonden in het land, waardoor het meer economische groei en stabiliteit kreeg. Sinds 2007 kan het land zich boven vele andere Afrikaanse landen plaatsen als het gaat om economische vooruitgang. Ondanks dit behoort Ethiopië nog steeds tot de armste 10 landen van de wereld. Dat komt voort uit de grote bevolkingsdichtheid en de afhankelijkheid van een onderontwikkelde, verouderde agricultuur. Toch is er gelukkig nog hoop voor de toekomst van dit land…


8. Gambia ($488,60/persoon)

gambia
Lars Curfs/wikicommons

In het kleine West-Afrikaanse land Gambia worstelen ze enorm met het proberen de economie te laten groeien. Waarschijnlijk is het grootste probleem van het land het gebrek aan diversiteit in hun economische systeem. De Gambianen leven bijna alleen maar van de landbouw en visserij, die ook nog eens zeer kwetsbaar zijn bij slechte weersomstandigheden. Daarbij komt dat de bodemvruchtbaarheid van de landbouwgrond laag is, dit heeft vervolgens weer een negatieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de seizoensgebonden opbrengsten. Dit alles zorgt ervoor dat meer dan de helft van de mensen in dit land onder de armoedegrens leeft. In het land heerst ieder jaar als de regenval op zijn hoogst is, een ‘honger seizoen’. Kortom, een land met zeer weinig toekomstperspectief…

7. Congo ($484,20/persoon)

Population fleeing their villages due to fighting between FARDC and rebels groups, Sake North Kivu the 30th of April 2012. © MONUSCO/Sylvain Liechti
© MONUSCO/Sylvain Liechti

Het centraal gelegen Congo is (na Algerije) het twee na grootste land van Afrika. Het inwonertal is enorm, 77 miljoen mensen. Dit maakt in een arm land als Congo dat er (nog) minder geld is per persoon om van rond te komen. Een groot deel van de bevolking is werkeloos. Dit heeft zeer slechte leefomstandigheden tot gevolg. Eigenlijk heeft Congo veel rijkdom aan waardevolle natuurlijke bronnen, zoals bossen, vruchtbare landbouwgrond en water. Maar de mensen in het land zijn het slachtoffer van een erg onstabiel, corrupt politiek systeem, dat de armoede in het land in stand houdt.


6. Madagaskar ($463/persoon)

Madagaskar

Madagaskar is een land gevestigd op een eiland, gelegen aan de oostkust van Afrika. De situatie in dit land is zeer schrijnend. De laatste 20 jaar is de levensstandaard niet verbeterd, maar alleen maar verslechterd. Bijna 70% van de bevolking leeft hier onder de armoedegrens. Het probleem is bij dit land de eenzijdige economie, die gericht is op agricultuur, een zeer kwetsbare industrie. Madagaskar heeft ook nog eens een gebrek aan landbouwgrond en een enorme bevolkingsgroei… Dit alles maakt het land armer en armer en armer…

5. Liberia ($454,30/persoon)

liberia
DFID – UK Department for International Development/flickr

Aan de westkust van Afrika bevindt zich het kleine land Liberia. Dit land heeft tussen 1999 en 2003 te kampen gehad met een oorlog. Dat leverde het land economisch niet veel goeds. Ook is het land primair afhankelijk van agricultuur, die ook hier, net als in veel andere landen onderontwikkeld en verouderd is. De infrastructuur in dit land is extreem slecht. Meer dan 80% van de bevolking leeft hier van minder dan $1,25 per dag.


4. Niger ($415,40/persoon)

In het noorden van Afrika, onder Algerije, bevindt zich het grote land Niger. Het land staat bekend als één van de meest onderontwikkelde landen op het gebied van verschillende categorieën. Hoewel de kinderarbeid hier afneemt en scholing toeneemt, blijft de armoede stagneren. Dit komt doordat de twee grootste inkomstenbronnen van het land zwaar afhankelijk zijn van het klimaat en weer. Het gaat hier om agricultuur en de winning van waardevolle natuurlijke bronnen, zoals goud, uranium en olie. Niger blijft worstelen in haar economische ontwikkeling.

3. Centraal Afrikaanse Republiek ($333,20/persoon)

centraal-afrikaanse-republiek
hdptcar/flickr

In het midden van Afrika is de Centraal Afrikaanse Republiek gelegen. In het verleden heeft dit land te kampen gehad met veel oorlog en politieke instabiliteit. Daarnaast beschikt het over een zeer armoedige infrastructuur, dat een beperking geeft voor de distributie van de bronnen van het land. Hier is de economie net als bij vele andere Afrikaanse landen afhankelijk van de primaire agricultuur, die ook nog eens verouderd is. Daar komt bij dat maar 4% van het land gebruikt wordt.

2. Burundi ($267,10/persoon)

burundi
SuSanA Secretariat/flickr

Het zeer kleine, centraal gelegen land, Burundi is extreem arm. Herhaaldelijk geweld en politieke geschillen zijn de grootste boosdoeners voor het land. Het land is continue bezig om zichzelf weer overeind te hijsen. Hier leeft 67% van de bevolking onder de armoedegrens. De vijandige politieke rivaliteit is ook desastreus geweest voor de ontwikkeling van de agricultuur van het land. Het heeft hierdoor nog maar weinig landbouwgrond tot zijn beschikking. En de grond die wel hiervoor gebruikt kan worden, is extreem kwetsbaar voor wisselende klimaten en weersomstandigheden. Met een populatie die groeit, voedselprijzen die stijgen en een gemiddeld inkomen van slechts $267,10 per persoon is Burundi de nummer 2 op deze lijst.

1. Malawi ($226,50/persoon)

malawi
DFID/flickr

Het zuidoost gelegen Afrikaanse land Malawi is het armste land ter wereld. Het is een zeer dichtbevolkt land. Er wonen 16 miljoen mensen op een kleine oppervlakte. Het land lijdt aan alle categorieën die er maar mogelijk zijn: afwezigheid van onderwijs, slechte medische voorzieningen, een slechte infrastructuur, slechte wooncondities… Hier wordt slechts agricultuur gebruikt als bron van inkomen. Ook hier, net als in vele andere Afrikaanse landen, is deze verouderd en primitief. De enorme weersverschillen in het land doen deze bron van inkomsten ook weinig goeds. Ook het aantal grote gewonden en doden, als gevolg van de slechte medische zorg, veroorzaken een nog slechter inkomen. Het ziet er niet naar uit dat Malawi in haar positie zal gaan dalen op deze lijst…

  1. anoniem mei 10, 2011
   • mutskebab december 4, 2011
    • mutskebab december 4, 2011
     • Anoniempje juni 16, 2012
   • Anoniem januari 26, 2012
  2. enrico juni 11, 2011
   • Anoniem april 6, 2017
  3. Tom juni 12, 2011
  4. kevin lobbers juni 24, 2011
  5. nick juni 24, 2011
  6. Mozhda augustus 12, 2011
   • Nilofar maart 10, 2019
  7. chipotle oktober 16, 2011
   • aurelius januari 25, 2017
  8. mocro oktober 23, 2011
  9. bolle november 4, 2011
   • mat december 2, 2011
    • Anoniem augustus 1, 2012
  10. i love suzie december 2, 2011
  11. mutskebab december 4, 2011
  12. Anoniem december 5, 2011
  13. me oma december 14, 2011
  14. Massud januari 16, 2012
   • Anoniem augustus 1, 2012
    • Yoshi april 28, 2014
    • Yoshi april 28, 2014
    • salam april 3, 2015
    • salam april 3, 2015
  15. bolle januari 19, 2012
  16. jwz januari 28, 2012
   • jwz januari 28, 2012
  17. Rene maart 20, 2012
   • Anoniem maart 25, 2012
  18. Geert april 11, 2012
  19. fereshta mei 3, 2012
   • Anoniem mei 31, 2012
   • Anoniem augustus 1, 2012
  20. henk pikeboer mei 22, 2012
   • Anoniem mei 22, 2012
  21. JJ juli 26, 2012
   • charlotte januari 5, 2018
   • Anoniem maart 19, 2019
   • thijs juni 8, 2019
  22. Zanita augustus 13, 2012
  23. yonathan augustus 26, 2012
   • yonathan oktober 7, 2012
  24. yonathan augustus 26, 2012
  25. Anoniem augustus 28, 2012
  26. Rohit juni 19, 2013
  27. anoniem juli 28, 2013
  28. Anoniem november 22, 2013
  29. fred december 8, 2013
   • Anoniem maart 19, 2019
  30. geheim mei 21, 2014
  31. gail februari 17, 2015
  32. Anonymous maart 22, 2015
  33. jip april 16, 2015
  34. Martin Welas april 28, 2015
  35. asdasd123 juni 24, 2015
  36. anoniem september 16, 2016
  37. Anoniemand januari 23, 2017
  38. amir augustus 7, 2017
   • Anoniem oktober 4, 2017
   • Marcel oktober 24, 2018
   • Anoniem maart 19, 2019
  39. dikke december 4, 2017
  40. prof. L .Ter Meer april 11, 2018
  41. prof. L .Ter Meer juni 22, 2018
  42. Anoniem augustus 12, 2018
  43. gurt november 14, 2018

  Jouw Reactie?