Top 10 Belangrijkste Personen uit de Geschiedenis (volgens Wikipedia)

Het is natuurlijk enorm moeilijk om een objectief antwoord te geven op de vraag ‘wie was de belangrijkste persoon uit de geschiedenis’. Het is misschien zelfs onmogelijk, want iedereen vindt andere aspecten belangrijk. Waar een toegewijde Christen wellicht Jezus op nummer één zou plaatsen, kan een fervente humanist Gandhi propageren, en een wetenschapper misschien Darwin, Einstein of Newton. Met deze lijst willen we dan ook totaal niet beweren dat dit volgens ons dé belangrijkste figuren uit de geschiedenis zijn. Maar wat dan wel?

Franse wetenschappers van de universiteit van Toulouse hebben onderzoek gedaan naar alle inhoud van Wikipedia, en daaruit een lijst ontwikkelt. Ze gebruikten gecompliceerde algoritmen (dit zijn een soort van wiskundige formules) zoals de zogeheten PageRank, 2Drank en CheiRank. Maar liefst vierentwintig talen waarin Wikipedia haar informatie weergeeft waren betrokken bij dit proces. Wij rapporteren hier de top tien historische figuren van PageRank, volgens alle Wikipedia sites in maar liefst 24 talen.

10. Koningin Elizabeth de Tweede

Elizabeth II

Elizabeth werd geboren in 1926 en ze leeft nog altijd. Ze is de constitutionele monarch (met andere woorden koningin) van Engeland en een aantal andere landen in de Common Wealth (onder andere Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Zuid Afrika en Pakistan). Daarnaast is ze hoofd van de Engelse Kerk. Ze kwam tot deze positie in 1952, vijf jaar nadat ze huwde met Prins Philip van Griekenland en Denemarken. Hun vier kinderen waren Charles, Anne, Andrew en Edward. Ze heeft nu al een lang leven achter de rug (bijna 90 jaar) maar zoiets zit in de familie, haar moeder stierf pas op 102-jarige leeftijd! Met een beetje geluk kan Elizabeth dus haar positie op deze lijst nog actief bevorderen, door Wikipedia-waardige activiteiten te verrichten!

9. Albert Einstein

einstein

Albert werd in Duitsland geboren op 14 maart 1879, hij stierf 18 april 1955. Hij staat het meest bekend om zijn genialiteit en de relativiteitstheorie. De relativiteitstheorie wordt tegenwoordig gezien als een van de twee pilaren van moderne fysica (kwantum fysica is de andere pilaar). De formule E = MC2 , ook wel ’s werelds meest bekende formule genoemd, is de creatie van Albert. Hij ontvluchte in 1933 Duitsland omdat hij als Jood voorzag dat het de verkeerde kant op zou gaan. Eenmaal in de Verenigde Staten attendeerde hij de president erop dat er mogelijk levensgevaarlijke nieuwe wapens gemaakt werden in Duitsland (met andere woorden, de atoom bom). Hij adviseerde om als maatregel die bommen zelf te ontwikkelen. Zo gezegd, zo gedaan, en Einstein werd een van de wetenschappers van het Manhatten Project, dat de atoombom als uiteindelijke product heeft gehad. Hij was echter geen voorstander van het gebruik van dit wapen, en zag het puur en alleen als een absoluut noodzakelijke voorzorgsmaatregel. Na de oorlog nam hij dan ook de positie van pacifist aan. Maar dat allemaal terzijde. Albert Einstein dus, op nummer 9, vanwege zijn grootse bijdragen in de wetenschap.

8. William Shakespeare

Shakespear

William Shakespeare heeft de Engelse taal gemaakt, zeggen sommigen. Dat is natuurlijk niet (helemaal) waar, want men sprak al Engels vóórdat Shakespeare op het toneel verscheen. Echter, wat wel waar is, is dat zijn werken een grote invloed hebben gehad op de Engelse taal.
William werd op 26 April 1564 geboren, en stierf 23 april 1616 (drie dagen vóór zijn verjaardag!). Hij stond bekend als een poëet, een toneelspel schrijver, acteur en schrijver. Hij is ook wel eens de Nationale dichter van Engeland genoemd, en ‘bard van Avon’. Hij is onder andere bekend om zijn tragedies Hamlet, King Lear, Othello en Macbeth, en zijn romance Romeo & Juliet. Veel Engelse woorden die tegenwoordig nog vaak gebruikt worden zijn voor het eerst opgeschreven door Shakespeare. Of hij die woorden destijds zelf heeft uitgevonden, of dat ze normaal waren voor zijn tijd, weten we niet. Hij was niet voor niets de eerste die ze opschreef, en ze dus ‘zichtbaar’ maakte voor onze geschiedschrijvers. Afijn, een enorme invloed dus, op schrijvers na zijn tijd, op toneel, op de Engelse taal, en ga zo verder. Hij verdient daarom de achtste plek op deze lijst.

7. Plato

Plato

Plato was een Griekse filosoof die nog vóór Jezus leefde. Desalniettemin heeft hij zo’n dwingende indruk achtergelaten op ons, dat we hem nu nog bij naam kennen en zijn werk in vele Wikipedia pagina’s terugvinden. Plato werd geboren in 428 (of 427) voor Christus en stierf ergens in 348 (of 347) voor Christus. Hij was een filosoof en een wiskundige, maar staat nog altijd vooral bekend om zijn filosofische opvattingen. Hij wordt ook wel de vader van de Westerse Filosofie genoemd, en met goede reden. Hij stichtte als eerste een Academie (alle academiën ter wereld zijn vernoemd naar de zijne). Een andere filosoof (Alfred Whitehead) heeft ooit gezegd dat ‘de veiligste generalisatie van Westerse filosofie is te beweren dat het een serie voetnoten is van Plato’s werk’. Een grondlegger van filosofie in West Europa (en later ook Noord Amerika) dus.

6. Julius Caesar

Julius Caesar

Eveneens een pre-Katholieke bekende is Julius Caesar. Hij werd geboren onder de naam Gaius in juli 100 voor Christus en stierf 14 maart 44 voor christus. Hij was een generaal die grote overwinningen heeft gemaakt voor het Romeinse rijk, dat destijds op haar sterkst was. Daarnaast was hij ook politicus, en een schrijver van verhalen (historici beschouwen nog altijd zijn dagboek en aantekeningen als redelijk betrouwbare bronnen). Hij staat echter vooral bekend om zijn staatsgreep, en de man die het keizerschap naar Rome bracht. Vóór hem was Rome een soort van democratie (hoewel slechts een zeer selecte groep mensen stemrecht had). Na hem had niemand dat, en was Julius keizer. Het werd hem niet in dank afgenomen, hij werd al snel vermoord, op maart de veertiende. Desalniettemin had hij in zijn relatief korte leven al een enorme naam weten te maken, ruim voldoende om op deze lijst een positie op nummer zes te bemachtigen!

Lees hier onze top 10 feiten over Julius Caesar

5. Hitler


foto: Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA

Ook slechteriken krijgen een plek op deze lijst, als ze maar vaak genoeg op Wikipedia voorkomen. Zo ook Hitler, de Duitse staatsman die de Tweede Wereldoorlog op zijn geweten heeft, net als de dood van miljoenen Joden (de schatting gaat uit van 5.5 miljoen) en anderen. Hitler werd geboren op 20 april in 1889, in Oostenrijk, en stierf in 1945 op 30 april. Als dictator van Duitsland (1934 tot 1945) heeft hij ’s werelds meest gehate man, maar na de Eerste wereldoorlog was hij betiteld als geëerde veteraan. Veel hoeven we hier niet over hem te zeggen, er is immers zo veel te vertellen dat we hier nauwelijks eer aan kunnen doen. Zijn leven was redelijk kort, maar enorm krachtig. In de laatste weken voor het einde van de oorlog huwde hij Eva Braun, met wie hij samen zelfmoord pleegde op april de 30ste.

lees hier de top 10 feiten over Adolf Hitler

4. Napoleon

Napoleon

Napoleon leefde lang genoeg in het verleden om een romantische connotatie bij de naam te krijgen. Er zijn echter sommigen die beweren (met goede redenen) dat Napoleon net zo’n dictator was als Hitler. Hij had simpelweg minder middelen om de vernietigingskracht te behalen die Hitler wist te bemachtigen. Of dat waar is of niet, laten we even in het midden.
Napoleon werd in Corsica geboren op 15 augustus 1769. Hij was de derde zoon, en erfde dus bitter weinig. Hij stierf 5 mei 1821, en was, zoals we wel weten, de keizer van het Franse keizerrijk. Dit was in de jaren 1804 tot 1814 (en even gedurende het jaar 1815). Naast keizer was hij ook een instigator van liberale beleidsmaatregelen in heel (veroverd) Europa. Dit hield in Frankrijk, grote delen van Duitsland, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Nederland, en een aantal andere gebieden aan de rand van deze landen. Hij probeerde zelfs Rusland aan te vallen, maar hier ging hij manco. Hij had namelijk geen rekening gehouden met de koude winters die het binnenland van Rusland plagen, en in de campagne naar Moskou verloor hij zo veel mankrachten dat hij in een relatief kleine veldslag daarna ( in Leipzig) met de grond gelijk werd gemaakt. Hij werd verbannen naar het eiland Elba, maar wist te ontsnappen, en kwam in 1815 weer terug aan de macht. Frankrijk was echter nog niet op kracht gekomen, en de terugkomst van Napoleon eindigde in een laatste vernietigende veldslag in Waterloo, België. Ditmaal werd Napoleon verbannen naar het veraf gelegen eiland Sint Helena, en hier stierf hij uiteindelijk aan een maagkanker. Sommige wetenschappers echter beweren dat hij aan arseen vergiftiging is overleden. We weten het niet zeker…

3. Aristoteles

Aristoteles

Plato zagen we al eerder in deze lijst, maar zijn ster leerling genaamd Aristoteles heeft het nog verder weten te schoppen. Aristoteles werd geboren in 384 en stierf 322 voor Christus. Hij studeerde aan Plato’s Academie, en stichtte later in zijn leven zijn eigen leerschool, genaamd Lyceum (wederom, alle lycea ter wereld zijn naar dit lyceum vernoemd). Aristoteles was een echte manus van alles, hij bestudeerde biologie, fysica, metafysica, logica, ethiek, poëzie, theater, talen, retorica, politiek en ga zo maar door. Hij heeft ook tijdelijk de taak als privé leraar op zijn schouders genomen, voor Alexander de Grote (toen deze nog niet zo groot was…). Zijn vele werken zijn bekend over de hele wereld en hebben invloed gehad op alle takken van de wetenschap en schone kunsten. Er is bijna geen veld te bedenken waar Aristoteles géén invloed op heeft gehad. Geen wonder dus dat onze top drie begint met hem. Maar wie waren er dan nog belangrijker, volgens Wikipedia?

2. Jezus Christus

Jezus Christus

Het is merkwaardig dat Jezus niet op de eerste plek staat. Vermoedelijk hadden sommigen van jullie dit wel verwacht. Mijn excuses, ik kan er niets aan doen dan de resultaten van het onderzoek rapporteren. Jezus is dus de een na belangrijkste man in onze geschiedenis, volgens vermeldingen op Wikipedia. Wie is dan de nummer één?

1. Carl Linnaeus

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus was een Zweed die geboren werd op 23 mei 1707 en stierf op 10 januari 1778 – op een destijds zeer respectabele leeftijd van 70 jaar. Zijn officiële naam was Carl von Linné, na zijn riddering, maar het was in die tijd modieus om je naam te vervormen tot een Latijns klinkende. Daarom is Carl von Linné onder ons nog steeds bekend als Linnaeus.
Wat deed Carl nou om eeuwige roem en glorie op Wikipedia te verdienen? Hij was een bioloog in hart en nieren, een botanist (planten-deskundige) maar ook een zoöloog (dierendeskundige) en dokter. Waar hij echter beroemd mee is geworden, is de ontwikkeling van een binomische nomenclatuur. Een hele mondvol, maar als we dit ontleden snap je het al gauw. Binomisch betekent simpelweg tweevoudig. Nomenclatuur is een moeilijke (Latijnse) term voor benoeming. Carl had voor het eerst dus een tweevoudige benoeming voor organismen bedacht. Vóór zijn tijd was het een enorme chaos in de naam-boeken van de planten en dierenwereld, en het was Carl die hier voor het eerst een beetje orde in wist te scheppen (met succes). Iedere plant en dier ( en ander organisme) krijgt volgens zijn systeem een genus (soort van familie van een soort) en een soortnaam toegeschreven. Om dat voor elkaar te krijgen was het ook noodzakelijk om organismen te groeperen volgens hun familie (geni – meervoud van genus). Dat deed Carl daarom ook even terzijde. Hij staat daarom ook bekend als de vader van moderne taxonomie, de wetenschap van het definiëren van groepen biologische organismen op de basis van gedeelde karakteristieken.
Overigens moeten we een kleine kanttekening maken bij onze nummer één. Omdat er nogal vaak onenigheid was over hoe een diersoort moest worden genaamd, en wetenschappers de neiging hadden om hun eigen bevindingen te vernoemen naar zichzelf, kwam het meer dan eens voor dat er twee of meer diersoorten met dezelfde soortnaam rondliepen. Carl loste dit slim op door wetenschappers toe te laten hun naam te zetten achter de naam van het organisme in kwestie. Natuurlijk was Carl zelf degene die de meeste al reeds bekende diersoorten classificeerde, en dus zijn er een hele hoop namen tegenwoordig die eindigen op linn. Afijn, je begrijpt wel dat Wikipedia dus barst van de artikelen die refereren aan Carl Linnaeus, zonder ook maar iets met de persoon zelf te maken te hebben. Desalniettemin heeft Carl dus een enorme indruk achtergelaten op onze (wetenschappelijke) wereld! Hij verdient deze plek dus toch dubbel en dwars!
Om even te benadrukken dat de top tien belangrijkste mensen aller tijden erg subjectief is, hier nog wat alternatieven. Het algoritme van 2Drank gaf de volgende top drie: Adolf Hitler, Michael Jackson en Madonna (de entertainer, niet het kunstwerk). De top vrouwen waren koningin Elizabeth de Tweede, Maria (moeder van Jezus) en koningin Victoria. De top drie van Nederlands talige Wikipedia was Napoleon, Pierre André Latreille en Carl Linnaeus. Onze koningin Beatrix staat op de 23ste positie één plek boven Maria, moeder van Jezus. Jezus zelf staat op nummer vier.

En kijken we naar de volledige top 100 van het pagerank algoritme dan zien we de volgende lijst:

1. Carl Linnaeus
2. Jesus
3. Aristotle
4. Napoleon
5. Adolf Hitler
6. Julius Caesar
7. Plato
8. William Shakespeare
9. Albert Einstein
10. Elizabeth II
11. Alexander the Great
12. Isaac Newton
13. Muhammad
14. Karl Marx
15. Joseph Stalin
16. Augustus
17. Christopher Columbus
18. Charlemagne
19. Louis XIV of France
20. George W. Bush
21. Immanuel Kant
22. Barack Obama
23. Mary (mother of Jesus)
24. Vladimir Lenin
25. Wolfgang Amadeus Mozart
26. Paul the Apostle
27. Charles Darwin
28. Martin Luther
29. Herodotus
30. Franklin D. Roosevelt
31. Galileo Galilei
32. Pope John Paul II
33. Constantine the Great
34. Benito Mussolini
35. Cicero
36. Ren Descartes
37. Saint Peter
38. Ludwig van Beethoven
39. George Washington
40. Moses
41. Johann Sebastian Bach
42. Bill Clinton
43. Leonardo da Vinci
44. Johann Wolfgang von Goethe
45. Gautama Buddha
46. Winston Churchill
47. John F. Kennedy
48. Charles V, Holy Roman Emperor
49. Pope Benedict XVI
50. Richard Nixon
51. Sigmund Freud
52. Ronald Reagan
53. Abraham Lincoln
54. Saddam Hussein
55. Ptolemy
56. Richard Wagner
57. Diocletian
58. Queen Victoria
59. Napoleon III
60. Charles de Gaulle
61. Mao Zedong
62. William Herschel
63. Michael Jackson
64. Justinian I
65. Augustine of Hippo
66. Ali
67. Jean-Jacques Rousseau
68. Ernst Haeckel
69. Pliny the Elder
70. Pope Gregory XIII
71. Confucius
72. Henry VIII of England
73. Thomas Jefferson
74. Francisco Franco
75. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
76. Pierre Andr Latreille
77. Pope Paul VI
78. Gottfried Wilhelm Leibniz
79. Chiang Kai-shek
80. John Herschel
81. Elizabeth I of England
82. J. R. R. Tolkien
83. Socrates
84. Genghis Khan
85. Qin Shi Huang
86. Umar
87. Philip II of Spain
88. Frederick the Great
89. Johannes Kepler
90. Emperor Wu of Han
91. Friedrich Nietzsche
92. Plutarch
93. Thomas Edison
94. Max Weber
95. Dante Alighieri
96. Ashoka
97. Tacitus
98. Ernst Mayr
99. Jean-Baptiste Lamarck
100. Elvis Presley

  1. asdasd123 augustus 20, 2014
   • mo april 16, 2017
  2. auto augustus 23, 2014
  3. Henk december 28, 2014
   • Anoniem maart 12, 2017
  4. coole boy januari 16, 2015
  5. Alex januari 20, 2015
  6. Aaaaaaa januari 21, 2015
  7. Gerda april 17, 2015
  8. wil je wel weten he mei 7, 2015
  9. Anoniem december 12, 2015
  10. . maart 20, 2016
  11. Ac maart 23, 2016
  12. Anoniem oktober 7, 2016
  13. Bart november 24, 2016
  14. Alex januari 7, 2017
   • Anoniem november 6, 2019
  15. Wie de fuck is Carl Linnaeus januari 25, 2017
  16. jep maart 25, 2017
  17. anoniem november 2, 2017
  18. Anoniem juni 18, 2018
  19. Henkiespankie oktober 25, 2018
  20. Oukubay april 24, 2019
  21. Anoniem oktober 5, 2019
  22. Anoniem oktober 31, 2019
  23. Wilmar januari 9, 2020
   • Wilmar januari 9, 2020
  24. Anoniem juni 1, 2020
  25. Anoniem september 17, 2020
  26. je bolle moeder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oktober 9, 2020
  27. F.B oktober 25, 2020
  28. Khalid november 7, 2020
  29. Anoniem november 23, 2020
  30. anoniem december 7, 2020
  31. Anoniem december 24, 2020
  32. isaa. januari 5, 2021
  33. de losse handjes van je opa !! april 29, 2021
  34. de losse handjes van je opa !! april 29, 2021
  35. Anoniem april 29, 2021
  36. Anoniem april 29, 2021
  37. Anoniem mei 25, 2021
  38. Anoniem juni 3, 2021
  39. wie is die nummer 1 juni 3, 2021

  Jouw Reactie?