Helaas zijn er talloze diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Hun soort verdwijnt langzaam maar zeker, waardoor deze dieren op den duur helemaal niet meer op aarde voorkomen. Dat is natuurlijk ontzettend zonde, waardoor er talloze programma’s zijn opgesteld die ervoor moeten zorgen dat deze dieren nog lang op onze aarde rondlopen. Hier vind je tien diersoorten die niet langer met uitsterven worden bedreigd.

10. De Louisiana zwarte beer

Louisiana zwarte beer

Beren zien er ontzettend schattig uit, maar je wilt zeker niet met ze knuffelen. Het zijn namelijk gevaarlijke dieren die niet altijd even vriendelijk op mensen reageren. De Louisiana zwarte beer is één beersoort die in de Amerikaanse staat Louisiana leeft. Het dier werd lange tijd met uitsterven bedreigd, wat vooral kwam doordat jagers maar al te graag op de dieren jaagden. Dit gebeurde vooral rond het jaar 1900, maar de beersoort heeft er lang door geleden. Daar kwam verandering in in 2016, toen de Louisiana zwarte beer officieel niet meer met uitsterven werd bedreigd.

9. De grijze wolf

grijze wolf

Het is prachtig om een grijze wolf in het wild te zien, maar boeren zijn nooit blij met deze dieren. Wolven jagen namelijk op dieren op boerderijen, waardoor boeren hun inkomsten verliezen. Hierdoor is er al jarenlang een strijd over het wel of niet beschermen van de grijze wolf.

grijze wolf 2

Het was in ieder geval zeker dat de diersoort rond de jaren zeventig bijna was verdwenen in de Verenigde Staten. Door goede bescherming knapte de diersoort weer een beetje op, waardoor de grijze wolf nu niet meer bij de bedreigde diersoorten hoort.

8. De Stellerzeeleeuw

Stellerzeeleeuw

Je vindt de Stellerzeeleeuw voornamelijk in Amerika, bijvoorbeeld rondom Alaska en de bijbehorende Aleoeten. Voor de oude bevolking van Alaska waren deze zeeleeuwen ontzettend belangrijk. Niet alleen het vlees had veel waarde, maar ook hun bont en de olie die uit hun huid en organen werd gehaald. Hierdoor werd er volop gejaagd op deze dieren, waardoor ze langzaam maar zeker steeds minder voorkwamen.

Stellerzeeleeuw 2

Uiteindelijk werd het een beschermde diersoort, waardoor de hoeveelheid Stellerzeeleeuwen weer heeft kunnen toenemen. Inmiddels worden ze niet meer met uitsterven bedreigd.

7. De Monito gekko

Monito gekko

Deze gekko vind je maar op één plek op aarde: Isla Monito in Puerto Rico. Het leefgebied van deze dieren is dus al beperkt en ze kunnen zich niet verspreiden doordat ze op een eiland leven. Lange tijd was er de angst dat deze reptielen helemaal zouden verdwijnen. Ze werden namelijk verjaagd door een grote rattenplaag. De bewoners van Isla Monito hebben hun best gedaan om de ratten te verdrijven, waardoor de Monito gekko weer alle ruimte voor zichzelf had. Inmiddels leven er meer dan elfduizend van deze dieren op het eiland.

6. Spitssnuitkrokodil

Spitssnuitkrokodil

Wanneer je in de Amerikaanse staat Florida komt, moet je niet gek opkijken wanneer je een krokodil in het water ziet liggen. Deze dieren komen namelijk veel voor in de warmste delen van de Verenigde Staten. Dat was anders in de jaren zeventig, toen de dieren met uitsterven werden bedreigd.

Spitssnuitkrokodil 2

Inmiddels zijn de dieren weer flink aangesterkt en bovendien naar andere landen verhuisd. Je vindt de Spitssnuitkrokodil nu ook in landen zoals Jamaica, Mexico en Cuba.

5. De grijze walvis

grijze walvis

Voordat we elektriciteit hadden, waren grijze walvissen ontzettend waardevol voor mensen. De dieren produceren namelijk een bepaalde blubber waaruit walvistraan gemaakt kon worden, een soort olie die voor lampen gebruikt kon worden. Daarom was de walvissenjacht lange tijd een lucratieve business, waardoor er talloze grijze walvissen stierven. Hierdoor werd de diersoort uiteindelijk met uitsterven bedreigd. Door de komst van elektriciteit waren de dieren niet meer zo interessant. Ze werden bovendien goed beschermd, waardoor deze diersoort sinds 1994 niet meer zo kwetsbaar is.

4. De noordereiland kiwi

noordeilandkiwi

Het is algemeen bekend dat de kiwi een zeldzame vogel is die je alleen in Nieuw-Zeeland vindt. De noordereilandkiwi is een bepaalde soort kiwi die lange tijd met uitsterven werd bedreigd. Dat had niet met mensen te maken, maar met andere dieren. De eieren van deze kiwi waren namelijk een geliefde snack voor roofdieren.

Hierdoor daalde de hoeveelheid noordereilandkiwi’s flink, waardoor er actie moest worden ondernomen. De eieren werden uit het bos gehaald en op een veilige plek gelegd. Zo konden ze uitkomen zonder roofdieren in de buurt, waarna de kiwi’s konden worden uitgezet.

3. De Amerikaanse zeearend

Amerikaanse zeearend

Hij is hét symbool voor de Verenigde Staten, maar lange tijd nauwelijks in Amerika te zien. Amerikaanse zeearenden waren zo zeldzaam dat de Amerikanen vreesden dat ze zouden uitsterven. Daardoor werd er een speciale wet opgezet die de dieren moest beschermen. Het is verboden om op Amerikaanse zeearenden te jagen en hun natuurlijke leefomgeving mag absoluut niet worden aangetast.

Amerikaanse zeearend 2

Deze wet heeft geholpen, want inmiddels is de hoeveelheid Amerikaanse zeearenden weer flink gegroeid. Het blijft zeldzaam om deze dieren in het wild te zien, maar je hoeft niet bang te zijn dat ze van de aardbodem verdwijnen.

2. De zuidelijke witte neushoorn

zuidelijke witte neushoorn

De witte neushoorn leeft enkel in Afrika en kan onderverdeeld worden in twee soorten. De noordelijke en de zuidelijke witte neushoorn. Helaas is de noordelijke soort bijna uitgestorven. Voor zover we weten leven er nog maar twee vrouwtjes van deze diersoort. De rest van hun soortgenoten zijn vermoord door stropers die hun hoorns willen verkopen.

zuidelijke witte neushoorn 2

Er werd lang gedacht dat de zuidelijke witte neushoorn al was uitgestorven, maar daar kwam verandering in toen er een groep van honderd neushoorns ontdekt werd in Zuid-Afrika. Deze groep werd vervolgens streng beschermd, waardoor er alleen maar meer zuidelijke witte neushoorns geboren werden.

1. De reuzenpanda

reuzenpanda

De reuzenpanda is misschien wel een van de bekendste bedreigde diersoorten. Er zijn namelijk talloze acties die ervoor moeten zorgen dat de dieren niet langer uitsterven. In 2016 was de reuzenpanda niet langer “bedreigd” maar “kwetsbaar” op de officiële lijst van bedreigde diersoorten.

reuzenpanda 2

Dit is gelukt doordat er grote natuurreservaten voor panda’s zijn gemaakt. Er is ook een groot internationaal fokprogramma en afgezonderde panda’s zijn in contact gebracht met soortgenoten door veilige paden voor ze te maken.

Meer dieren lijstjes? Bekijk eens onze partner website dierenfun.com met honderden lijstjes over dieren.