Gefeliciteerd! Je verwacht een kindje en bent op zoek naar een mooie naam. Als je voorkeur uitgaat naar een Franse naam, dan doe je in dit lijstje volop inspiratie op. Ook als je om een andere reden interesse hebt – bijvoorbeeld omdat aan jou een Franse naam gegeven is – is het leuk om de betekenis te achterhalen. Eerst volgen de meisjesnamen, daarna die van de jongens. Het gaat hier om de populairste namen in Frankrijk van 2013.

Top 10 Franse Meisjesnamen

10. Lilou

De naam ‘Lilou’ hoor je in Nederland niet heel veel. Er zouden hier 19 meisjes wonen, die naar deze naam luisteren. Opmerkelijk is dat het vooral om betrekkelijk jonge kinderen gaat. Zo hebben negen meisjes de naam ‘Lilou’ in 2011 gekregen. De naam stond toen op positie 202 in een namenindex. ‘Lilou’ betekent zoveel als ‘God heeft gezworen’. De naam ‘Lilou’ wordt vaak afgekort tot ‘Lil’. Als koosnaampje hanteert men ook wel ‘Lola’.

9.Zoé

Als je ‘Zoé’ heet, dan bevind je je in goed gezelschap. Je kunt rekenen op veel naamgenoten! Zo stond deze naam in de afgelopen zes jaar maar liefst vier keer in de top 100 van populaire meisjesnamen. Overigens wordt de naam ook wel aan jongens gegeven. ‘Zoé’ betekent ‘leven’. Hoewel de meeste meisjes blij zijn met de betekenis van hun naam, vinden ze het wel vervelend dat zij vaak als ‘Zoë’ worden aangeschreven.

8. Louise

De vrouwelijke tegenhanger van ‘Louis’ is natuurlijk ‘Louise’. Beide namen verwijzen naar het begrip ‘roemvolle krijgsheld’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de naam hoog aangeschreven staat binnen de koningshuizen. Varianten op de naam ‘Louise’ zijn onder meer ‘Héloise’ en ‘Luisa’. Leuk om te weten is verder dat de naam ‘Louise’ in Nederland circa 17.877 keer voorkomt als meisjesnaam. Er moeten welgeteld zes mannen in ons land wonen, aan wie deze naam is toegekend.

7. Manon

Nederland telt maar liefst 13.035 vrouwen, die luisteren naar de naam ‘Manon’. Als je de betekenis erbij pakt – te weten ‘welgevormd schoon’ – dan moet het als een cadeau voelen om zo te heten! ‘Manon’ is een variant op de naam ‘Maria’. De meeste bekende Nederlandse ‘Manonnen’ zijn tennisspeelster ‘Manon Bollegraf’ en voormalig presentatrice ‘Manon Thomas’.

6. Jade

De populariteit van de naam ‘Jade’ neemt elk jaar toe. Inmiddels zijn in Nederland al 1.755 meisjes en 16 jongens zo genoemd. Waar de Engelsen de naam uitspreken als ‘Jeed’, wordt het in Frankrijk uitgesproken zoals je het schrijft. ‘Jade’ is de naam van een halfedelsteen. Het gaat hier om een veelal groen gekleurde steen met een reinigende en beschermende werking; ‘Jade’ zorgt voor harmonie en evenwicht. De steen helpt je om negatieve emoties los te laten.

5. Léa

De naam ‘Léa’ is in Frankrijk ongekend populair! In ons land luisteren slechts vijf jongens en 1.018 meisjes naar deze mooie naam. Als we de diverse bronnen moeten geloven, dan verwijst ‘Léa’ zowel naar een leeuw, als ook naar een antilope. De laatstgenoemde betekenis stamt uit periode van het Oude Testament. Veel meisjes kregen toen de Hebreeuwse naam ‘Lea’. Meer in het algemeen is deze naam een verkorte, vrouwelijke vorm van de mannennamen ‘Leendert’ en ‘Leopold’.

4. Inès

In Nederland gaan we overwegend uit van ‘Ines’. De accent grave blijft vaak achterwege. ‘Ines’ komt in Nederland 505 keer voor als meisjesnaam. De naam is een variant van ‘Ina’ of ‘Agnes’. Het heeft in elk geval dezelfde betekenis als ‘Agnes’, namelijk ‘kuis’, ‘zuiver’ en ‘heilig’. Deze naam voert ons terug naar de derde eeuw. Toen stierf de heilige ‘Agnes’ op dertienjarige leeftijd als martelares voor het christelijke geloof.

3. Chloé

‘Chloé’ wordt ook wel gespeld als ‘Chloë’ of ‘Chloe’. Overigens is de schrijfwijze heel bepalend voor de uitspraak van de naam. Deze meisjesnaam is afgeleid van het Griekse woord ‘Chloeia’, dat ‘jong groen’ of ‘jonge scheut’ betekent. Ook was het de bijnaam voor de Griekse godin ‘Demeter’. Voor zover bekend dragen 776 Nederlandse meisjes de naam ‘Chloé’. Ook vijf jongens staan onder deze naam bekend bij de Burgerlijke Stand.

2. Lola

‘Lola’ is een variant van ‘Dolores’. In deze context komt ook de naam ‘Lolita’ veelvuldig voor. ‘Dolores’ stamt af van het Latijnse woord ‘dolor’, dat pijn of smart betekent. Spanjaarden noemen Maria, de moeder van Jezus, ook wel ‘Maria de los Dolores’. Oftewel, onze lieve vrouw van smarten. Hiervan is de naam ‘Dolores’ afgeleid. Toen de band ‘The Kinks’ hun lied ’Lola’ uitbrachten, kreeg de naam voet aan de grond in Nederland.

1. Emma

Sinds de jaren ’90 vertoont de populariteit van de meisjesnaam ‘Emma’ een continu stijgende lijn. In 2003 was een heuse piek waarneembaar, daarna nam de populariteit wat af. Inmiddels is de stijgende lijn weer ingezet. De naam ‘Emma’ heeft dan ook een prachtige betekenis, namelijk ‘groot en geweldig’. Wie gunt zijn of haar kind nu niet deze superlatieven! Inmiddels wonen er in Nederland 15.187 meisjes, die ‘Emma’ heten.

Top 10 Franse Jongensnamen

10. Arthur

De naam ‘Arthur’ komt in Nederland 8.084 keer voor als jongensnaam. Ongetwijfeld moet je nu denken aan Koning Arthur en zijn ronde tafel ridders. Volgens deze legende riep ‘Arthur’ een halt toe aan de veroveringen door de Angelsaksen in het Brittannië van de zesde eeuw. De naam ‘Arthur’ komt dan ook uit de omgeving van Schotland. Het is een variant op het bij ons minder gebruikelijke ‘Arnthor’. Overigens winnen de verbasteringen ‘Thuur’ of ‘Tur’ en ‘Turie’ momenteel aan populariteit in Nederland.

9. Hugo

Ook de roots van de naam ‘Hugo’ liggen in het Verenigd Koninkrijk. Als je ‘Hugo’ eens hardop uitspreekt, betrap je jezelf er vast op dat je dat op een waardige manier doet. ‘Hugo’ betekent dan ook ‘denkende geest’ en ‘verstandig’. De fraaie betekenis heeft menig lid van een Europees koningshuis doen besluiten om zijn nazaat zo te noemen! Anno 2014 leven er in Nederland 8.432 mannen, die naar de naam ‘Hugo’ luisteren.

8. Timéo

Over de naam ‘Timéo’ is relatief weinig bekend. Het gaat hier dan ook om een nieuwe jongensnaam. Hoewel ‘Timéo’ in Frankrijk al de top 10 van meest populaire jongensnamen heeft bereikt, is de naam in de Nederlandse statistieken blijven steken op plek 237. In 2011 is aan slechts een jongen deze naam toegekend.

7. Jules

In Nederland luisteren maar liefst 2.680 jongens naar de Franse naam ‘Jules’. Ook aan meisjes wordt de naam gegeven; welgeteld 79 Nederlandse meisjes heten ‘Jules’. De naam is een variant van ‘Julius’ en verwijst naar het volk van Julus. Aangezien de mannen in die periode waren uitgevoerd met weelderige baarden, betekent de naam ‘Jules’ ook wel ‘jongeling met licht gezichtshaar’. Overigens wordt deze naam vooral in Engelstalige landen gebruikt.

6. Gabriel

‘Gabriel’ is een afgeleide van ‘Gabriël’. Laatstgenoemde naam is ooit gegeven aan een aartsengel. Deze boodschapper van God speelt in zowel het Oude als ook in het Nieuwe Testament van het Christelijke geloof een belangrijke rol. ‘Gabriel’ betekent zoveel als ‘sterke man’. Hoewel meisjes vaker ‘Gabrielle’ worden genoemd, is het een gegeven dat 45 Nederlandse vrouwen de naam ‘Gabriel’ dragen. De naam komt hier 1.416 keer voor als jongensnaam.

5. Louis

Evenals de vrouwelijke tegenhanger ‘Louise’, verwijst ook ‘Louis’ naar het begrip ‘roemvolle krijgsheld’. Andere taalkundigen spreken liever van ‘strijder om de buit’. In Frankrijk en vele Engelstalige landen is de naam ‘Louis’ al jaren onverminderd populair. Spanjaarden koesteren hun ‘Luis’. In Nederland hebben bijna 10.000 mannen de naam ‘Louis’ bij hun geboorte gekregen. Een naam, die in deze context veel wordt genoemd, is ‘Lodewijk’.

4. Enzo

De naam ‘Enzo’ komt uit Italië en betekent ‘heerser van het land’. Ook het begrip ‘zwaard’ wordt aan ‘Enzo’ toegekend. Dit wapen heeft hij vast nodig bij zijn missie! Hoewel de naam een opmars in Frankrijk doormaakt – en in Italië nog altijd heel populair is – is de naam in de Noord-Europese landen beduidend minder ingeburgerd. In Nederland heten ongeveer 521 mannen ‘Enzo’. Ook meisjes ontkomen er niet altijd aan; gegevens van de Sociale Verzekeringsbank maken duidelijk dat de naam ‘Enzo’ vijf keer aan een meisje is toebedeeld.

3. Léo

Net als ‘Louis’ en ‘Lodewijk’ kom je de naam ‘Léo’ met enige regelmaat tegen in de geschiedenisboeken. Dan moet je denken aan pausen, keizers en andere gezaghebbers, die ooit de dienst hebben uitgemaakt. De jongensnaam ‘Léo’ dankt zijn oorsprong aan het Latijnse woord ‘Leo’, dat ‘leeuw’ betekent. ‘Léo’ of gewoon ‘Leo’ komt in Nederland 6.183 keer voor als jongensnaam. Hoewel er ook een handvol vrouwen naar deze naam luistert, worden zij vaker ‘Lea’ of ‘Lola’ genoemd.

2. Lucas

In 2003 voerde de naam ‘Lucas’ de lijst met populaire jongensnamen in Nederland aan. Hoewel er daarna beduidend minder jongens zo genoemd zijn, vertoont de grafiek sinds 2011 weer een stijgende lijn. ‘Lucas’ betekent letterlijk ‘afkomstig uit Lucanië’ en ‘licht’. De oorsprong van de laatstgenoemde betekenis vinden we in de Latijnse taal. De evangelist ‘Lucas’ wordt wel gerekend tot de bekendste ‘Lucas’ uit de Oudheid.

1. Nathan

Ook de naam ‘Nathan’ wordt met het Christelijke geloof in verband gebracht. Zo betekent ‘Nathan’ ‘geschenk van God’ of ‘God heeft gegeven’. Als jongensnaam komt ‘Nathan’ in Nederland 2.327 keer voor. De populariteit blijkt vooral uit het gegeven dat de naam ‘Nathan’ in de afgelopen zes jaar twee keer de top 100 wist te bereiken. Ook de varianten ‘Natan’ en bijvoorbeeld ‘Nate’ doen het goed bij dit soort rankings.

Zijn de Franse namen niks voor jou? Misschien vind je een leuke naam bij de Italiaanse namen!