Men stelt zich een haai vaak voor als een enorm dier met angstaanjagende tanden. De Jawsfilms hebben ongetwijfeld bijgedragen tot dat beeld. Er bestaan inderdaad gigantisch grote haaiensoorten, die wel tot 15 meter lang kunnen worden. Ook in lang vervlogen tijden zwommen er flink uit de kluiten gewassen haaien rond, die inmiddels al vele miljoenen jaren uitgestorven zijn. Hieronder een overzicht van de 10 grootste haaiensoorten aller tijden. De eerste 5 leefden miljoenen jaren geleden. De laatste 5 zijn haaiensoorten die je nog steeds in levenden lijve kunt tegenkomen als je een duik in de oceaan neemt.

Grootste haaien uit de prehistorie

5. Cretoxyrhina

Cretoxyrhina
Dmitry Bogdanov/wikipedia

Deze uitgestorven haaiensoort leefde in het Midden- en Laat-Krijt, zo’n 100 tot 80 miljoen jaar geleden. De Cretoxyrhina bereikte een lengte van 7,6 meter en woog zo’n 450 tot 900 kilogram. In zijn tijd was de Cretoxyrhina waarschijnlijk een van de grootste haaiensoorten. In grootte was hij vergelijkbaar met de huidige witte haai. Van deze haaiensoort werden vooral de tanden als fossielen teruggevonden, maar ook delen van het skelet zijn bewaard gebleven. Met zijn lange en scherpe tanden kon de Cretoxyrhina een dieet aan van zeeschildpadden, grote vissen en – waarom niet – kleine dinosauriërs zoals de Tylosaurus.

4. Otodus

Otodus
Nobu Tamura/wikipedia

In het Paleoceen en Eoceen (60 tot 45 miljoen jaar geleden) zwom er ook een enorme haai in de wereldzeeën rond: de Otodus. De Otodus was een rechtstreekse afstammeling van de gigantische Megalodon (zie verder) en kon meer dan 9 meter lang worden. Tegen zijn gewicht kon je ‘u’ zeggen: het beestje woog zo’n 900 tot 1800 kilogram. De benaming ‘Otodus’ komt van het Grieks en betekent ‘oorvormige tanden’. Van deze soort zijn inderdaad vooral de tanden bewaard gebleven, die tot 10 centimeter lang werden. Met zo’n tanden peuzelde de Otodus zonder moeite andere haaien en zeezoogdieren op.

3. Helicoprion

Helicoprion
Helicoprion2

Het was een vreemd dier, de Helicoprion. Zijn Griekse naam verwijst naar een… spiraalzaag. De onderkaak van deze haai bevatte immers een ‘tandkrans’: een spiraalvorm die tot 180 tanden kon bevatten. Het dier kon zijn onderkaak inderdaad gebruiken als een soort spiraalzaag waarmee hij zijn prooi kon doden. Hij zwom zo’n 290 tot 250 miljoen jaar geleden rond in de wereldzeeën. De Helicoprion kon tot 9 meter lang worden en een gewicht bereiken tot 450 kilogram.

2. Ptychodus

Ptychodus
Dmitry Bogdanov/wikipedia

De Ptychodus leefde in het Laat-Krijt, 90 tot 60 miljoen jaar geleden. Deze haai viel op door zijn grote, rechthoekige tanden met scherpe dwarsrichels. Het was een dier dat zijn voedsel vooral op de zeebodem zocht. Zijn menu bestond hoofdzakelijk uit schaal- en schelpdieren. De Ptychodus bereikte een lengte tot 9 meter. De kolos kon 900 kilogram zwaar worden.

1. Megalodon

megalodon
megalodon2
Karen Carr/wikipedia

De allergrootste haaiensoort die ooit geleefd heeft, is relatief gezien nog niet zo lang uitgestorven. De Megalodon domineerde de wereldzeeën ongeveer 26 tot 2,3 miljoen jaar geleden. Deze gigantische haai bezat piramidevormige tanden die tot 18 centimeter lang werden. Met een lengte tot 24 meter en een kolossaal gewicht tot 90 ton spreekt het dier tot de verbeelding. De Megalodon voedde zich met walvissen. Zelfs een van de grootste walvissoorten uit de geschiedenis, de ‘Leviathan melvillei’, werd zonder pardon verzwolgen door de Megalodon.

Deze 5 uitgestorven grootste haaiensoorten behoren definitief tot de geschiedenis. Maar ook in onze tijd leven er flink uit de kluiten gewassen haaien. Hieronder een lijstje van de 5 grootste soorten die je tegenwoordig in de zeeën en oceanen terugvindt.

5 Grootste haaien die nu nog leven

5. De Pacifische sluimerhaai

Pacifische sluimerhaai

Zeven meter lang en 900 kilogram zwaar wordt hij, de Pacifische sluimerhaai. Hij voelt zich thuis in het poolgebied en de noordelijke Grote Oceaan. Het dier heeft een afgeronde, korte snuit en een donkergrijze tot zwarte kleur. De Pacifische sluimerhaai deinst er niet voor terug om de allergrootste inktvissen op te peuzelen. Ook vis, weekdieren en zeeschildpadden staan op zijn menu.

4. De tijgerhaai

tijger haai
Albert kok/wikipedia

Met zijn gestreepte rug en flanken heeft de tijgerhaai zijn naam niet gestolen. Deze strepen vervagen overigens als het dier ouder wordt. Voor de tijgerhaai moet je opletten: hij behoort tot de gevaarlijkste haaiensoorten voor de mens. Met zijn lengte tot 7,6 meter en zijn gewicht tot meer dan 1300 kilogram wil je hem niet tegenkomen als je aan het zwemmen bent. Hij komt voor in tropische en subtropische zeeën. De tijgerhaai is niet kieskeurig wat zijn eten betreft: hij verslindt met evenveel plezier kwallen, vissen, zeeslangen, zeezoogdieren, inktvissen, zeeschildpadden en zelfs andere haaien.

3. De witte haai

witte haai
witte haai 2

Pterantula & Olga Ernst /wikipedia

De witte haai is de grootste roofvis ter wereld. Hij voelt zich het meest thuis in wateren dicht bij de kust, in de gematigde streken van het noordelijk en zuidelijk halfrond. In Europa kun je hem aantreffen in de Middellandse Zee en in de Golf van Biskaje. De grootste concentratie aan witte haaien vind je rond Dyer Island in Zuid-Afrika. Gegevens over de afmetingen van witte haaien lopen uiteen, maar er zouden exemplaren waargenomen zijn met een lengte van 8 meter en een gewicht rond 900 kilogram. Het dier jaagt vooral op vissen en zeezoogdieren.

2. De reuzenhaai

reuzenhaai

De reuzenhaai is een planktoneter. Hij is dus niet gevaarlijk voor andere dieren of voor de mens, maar een klap van zijn staart wil je niet krijgen. De reuzenhaai leeft in de zeeën van gematigde streken in het noordelijk en zuidelijk halfrond. Regelmatig wordt er eentje gespot of spoelt er eentje aan bij de Nederlandse of Belgische kust. Ook bij deze soort liggen de waarnemingen van lengte en gewicht ver uiteen. De grootste waarneming betrof een gevangen reuzenhaai in de Fundybaai in Canada, die een lengte bereikte van 12 meter en een gewicht van 19 ton. Gemiddeld zijn de dieren echter 6 tot 8 meter lang en wegen ze zo’n 4 ton.

1. De walvishaai

walvishaai

De grootste levende haaiensoort is de walvishaai. De walvishaai komt voor in de tropische zeeën rond de evenaar. Er zijn exemplaren bekend die 15 meter lang waren en 15 ton wogen. De walvishaai voedt zich met plankton, kleine visjes, krill en pijlinktvissen. Zijn naam dankt hij uiteraard aan zijn gelijkenis met een walvis. Jongere walvishaaien kun je relatief gemakkelijk benaderen en fotograferen. Men laat zelfs toeristen samen met de dieren in zee zwemmen.