Het zijn indrukwekkende en tegelijk afschuwelijke beelden, de explosies van nucleaire wapens. De paddenstoelvormige wolk van de atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki terechtkwamen, blijven in ons geheugen hangen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden zowel de Verenigde Staten als de voormalige Sovjet-Unie nog veel krachtiger atoomwapens. De bom die viel op Hiroshima (ook wel “Little boy”) was 4 kilotons en “Fat Man” die viel op Nagasaki was 18 kilotons. Na de oorlog werden er echter bommen getest met megatons! Hieronder een lijstje van de 10 grootse nucleaire explosies die in de voorbije decennia plaatsvonden. Deze explosies waren bedoeld om nucleaire bommen te testen. Laten we hopen dat deze wapens nooit in een werkelijke oorlog ingezet worden.

10. De Trinity-explosie

Op 16 juli 1945 testten de Amerikanen de eerste atoombom. De test kreeg de codenaam ‘Trinity’ en vond plaats in de woestijn van New Mexico. De explosie ontwikkelde een energetische kracht van 20 kiloton, wat gelijk is aan de energie die vrijkomt bij het ontploffen van 20000 ton TNT. De atoombom die de Amerikanen in augustus 1945 op de Japanse stad Nagasaki gooiden, had ongeveer dezelfde kracht.

9. De Sovjettesten 158 en 168 op Nova Zembla

De voormalige Sovjet-Unie wilde niet achterlopen op de Amerikanen en begon na de Tweede Wereldoorlog in snel tempo kernbommen te ontwikkelen. In 1962 voerden de Russen een hele reeks testen uit, waaronder test 158 en 168. Beide testexplosies vonden plaats op Nova Zembla. De energie van beide kernexplosies bereikte 10 megaton. Dergelijke ontploffingen zijn voldoende krachtig om een gebied van 4,6 vierkante kilometer volledig te vernietigen. Er zijn geen foto’s en films van deze explosie.

8. Ivy Mike, de eerste waterstofbom

De eerste waterstofbom (een atoombom die die veruit het grootste deel van zijn explosieve energie uit kernfusie van waterstofatomen tot helium verkrijgt) die de Amerikanen lieten exploderen, kreeg de bijnaam Ivy Mike. Men bracht de bom tot ontploffing op 1 november 1952, op het atol Elugelab in de Stille Oceaan. De explosie vernietigde het atol volledig. Wat er overbleef, was een krater met een diepte van 50 meter en een diameter van 1,9 kilometer. De paddenstoelwolk bereikte een hoogte van 33 kilometer. Bij de explosie kwam een energie van 10,4 megaton vrij. De radioactieve neerslag na de explosie was enorm. Van de vegetatie op de naburige eilanden bleef niets over.

7. Castle Romeo

Castle Romeo was de codenaam van één van de testen uitgevoerd nabij het Bikini-atol in 1954. De explosie vond plaats op het water. De bom bevond zich op een aak, die in het water lag boven een krater gevormd door een vroegere nucleaire testexplosie. Deze proef met een 11 megaton-bom was de derde grootste ooit door de Verenigde Staten uitgevoerd.

6. Sovjettest 123

De Sovjets voerden hun nucleaire proefexplosie 123 uit in 1961. Vreemd genoeg bezat de geteste atoombom een grotere kracht dan de atoombommen die een jaar later zouden getest worden (proefexplosies 158 en 168 uitgevoerd in 1962, 10 megaton). De bom van test 123 ontwikkelde een kracht van 12,5 megaton. Waarom de Sovjet-Unie de energetische kracht van hun atoombommen bij latere proeven verlaagde, blijft nog steeds een mysterie.

5. Castle Yankee

Deze proefexplosie maakte eveneens deel uit van de testreeks die de Verenigde Staten in 1954 uitvoerden nabij het Bikini-atol in de Stille Oceaan. Castle Yankee bereikte een energetische kracht van 13,5 megaton. De paddenstoelwolk steeg tot een hoogte van 56 kilometer in de atmosfeer en groeide aan tot een diameter van 160 kilometer. De wind blies de radioactieve neerslag tot boven Mexico-Stad, meer dan 11000 kilometer verderop.

4. Castle Bravo

Op 1 maart 1954 vond de krachtigste proefexplosie plaats ooit door de Verenigde Staten uitgevoerd. Nabij het Bikini-atol brachten de Amerikanen een thermonucleaire waterstofbom met een kracht van 15 megaton tot ontploffing. Binnen één seconde na de explosie was een gigantische vuurbal met een diameter van 7 kilometer zichtbaar. Een krater met een diepte van 75 meter en een diameter van twee kilometer bleef over na de ontploffing. De 40 kilometer hoge paddenstoelwolk bereikte reeds na tien minuten een diameter van 100 kilometer. De testexplosie veroorzaakte een enorme radioactieve besmetting. Een gebied van meer dan 7000 vierkante kilometer op de Stille Oceaan kreeg te maken met de radioactieve neerslag, wat ernstige gezondheidsproblemen bij de eilandbewoners in de omgeving met zich meebracht. Het protest tegen testexplosies stak meer en meer de kop op.

3. Sovjettesten 173, 174 en 147

Ondanks het protest tegen het testen van atoomwapens, gingen de Sovjets ongestoord verder. In 1962 voerden zij testen 173, 174 en 147 uit, elk met atoombommen van 20 megaton. De explosies vonden alle plaats op Nova Zembla.

2. Sovjettest 219

In 24 december 1962 brachten de Russen een atoombom van 24,2 megaton tot ontploffing op Nova Zembla. Het was de tweede krachtigste bom die ooit door de Sovjet-Unie werd getest. Een dergelijk kernwapen zou binnen een straal van 43 kilometer derdegraadsbrandwonden veroorzaken. Zoals gebruikelijk in het Sovjet-tijdperk, kreeg het Westen geen foto’s van de explosie te zien.

1. De krachtigste explosie ooit: Tsar Bomba

Verzamel alle explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, breng ze samen tot ontploffing en vermenigvuldig de kracht van de explosie met tien. Dat was de energetische kracht van Tsar Bomba, een waterstofbom met een energiewaarde van maar liefst 50 megaton. Op 30 oktober 1961 laadden de Sovjets Tsar Bomba in een Tupolev-bommenwerper en lieten de bom op een hoogte van 3000 meter exploderen. De ontploffing was zichtbaar tot in Finland, waar zelfs ruiten sneuvelden als gevolg van de schokgolf. De paddenstoelwolk schoot 64 kilometer de atmosfeer in. Zelfs op een afstand van 100 kilometer had de hitte van de ontploffing nog derdegraadsbrandwonden kunnen teweegbrengen.