Door de klimaatverandering warmt onze planeet steeds verder op. Ook ons land krijgt te maken met zeespiegelstijging en een warmer klimaat. Zware stormen zullen dan ook steeds vaker voorkomen. We spreken van een storm als er minstens windkracht 9 is gemeten op de schaal van Beaufort door het KNMI. Lees verder over de top 10 van grootste stormen in Nederland in de laatste eeuw.

10. 28 en 29 december 1914

Volgens het KNMI bereikte de wind tijdens de storm van 28 en 29 december 1914 windkracht 11. Bovendien ging de storm gepaard met zeer zware windstoten.

9. 13 november 1972

13 november 1972 storm
Bert Verhoeff / Anefo

9 Nederlanders overleden ten gevolge van de storm van 13 november 1972. De storm met windkracht 11 bereikte windstoten van maar liefst 151 kilometer per uur in IJmuiden en op Terschelling.

8. 2 april 1973

2 april 1973 storm
Verhoeff, Bert / Anefo

Op 2 april 1973 veroorzaakte een zware storm veel schade in het westen en noorden van Nederland. Drie mensen kwamen om het leven. Het zendschip van het toen nog illegale Radio Veronica, Norderney, was ook slachtoffer. het schip werd losgerukt van haar ligplaats en naar het strand geworpen. De bemanning moest snel zendapparatuur overboord geven om niet opgepakt te worden met een bedrijfsklare zender op het schip.

7. 7 september 1944

De storm van 7 september 1944 was zeer groot met windkracht 12. Hiermee was het de enige orkaan van de afgelopen eeuw. De schaal van Beaufort was oorspronkelijk gemaakt voor de scheepvaart. Windkracht 12 betekent: geen zeil dat de windkracht overleeft.

6. 6 november 1921

Tijdens de storm van 6 november 1921 werd de zwaarste windstoot van de afgelopen eeuw gemeten: de wind bereikte een snelheid van 162 kilometer per uur in Hoek van Holland.

5. 18 januari 2018

18 januari 2018 storm
Ellywa/wikipedia

Een zeer zware storm zorgde op 18 januari 2018 voor veel hinder. ’s Ochtends gaf het KNMI een weeralarm af. Het treinverkeer werd in heel Nederland stilgelegd door de Nederlandse Spoorwegen. Mensen vlogen over de straten en daken vlogen er letterlijk af. De storm heeft daarnaast ontzettend veel schade aangericht.

4. 18 januari 2007

18 januari 2007 storm

Storm Kyrill had windkracht 10 en veroorzaakte op 18 januari 2007 zeven doden en veel schade. In 36 uur tijd viel er maar liefst 50 tot 60 millimeter regen. De stormschade liep op tot honderden miljoenen euro’s. Om je huis, schuur en garage tegen schade door storm te beschermen, is het aan te raden om een opstalverzekering af te sluiten. Heeft jouw huis schade opgelopen door een storm van minstens windkracht 7? Dan vergoedt jouw verzekeraar de kosten van de opgelopen schade.

3. 25 januari 1990

Op 25 januari 1990 kreeg Nederland, en een groot deel van Europa, te maken met een zeer grote storm (een van de ergste van de twintigste eeuw, ook wel Orkaan Daria genoemd). Met windkracht 11 tot 12 legde de storm het openbaar vervoer plat. Schiphol was onbereikbaar. Ook het wegverkeer ondervond veel hinder, zowel aan de kust als in het binnenland. In Groot Brittanië vielen 39 doden, in Nederland 17 en in België 11.

2. 2 en 3 januari 1976

3 januari 1976 storm
Anefo / Mieremet, R.

In de nacht van 2 op 3 januari 1976 trok er een zeer zware storm over Nederland. Er waren twee doden te betreuren. Langs de kustlijn was er veel stormschade en landinwaarts waaiden veel bomen om. Zeeland werd het zwaarst getroffen.

1. Watersnoodramp 1953

Watersnoodramp

De Watersnoodramp is een van de grootste natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis. Een zware noordwesterstorm veroorzaakte flinke overstromingen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De storm had duizenden doden tot gevolg, voornamelijk op de eilanden van Zuid-Holland en Zeeland. Na deze natuurramp werd er gestart met het aanleggen van betere kustverdediging door stormvloedkeringen.