Waar zijn de grootste legers ter wereld te vinden? Dat is de vraag die de onderstaande lijst stelt. De antwoorden worden gedistilleerd in een top tien van ’s werelds militaire grootmachten. Uiteraard zijn de gebruikte getallen daarbij constant onderhevig aan veranderingen, aangezien elk leger een levend organisme is. Toch slagen de bekende gegevens erin een beeld te scheppen – en dat is voor Westerlingen vaak verrassend te noemen.

Met grootste wordt hier bedoeld, aantal ‘personeel’. Dit is een combinatie van de actieve militairen (A), militaire reserve (R) en de paramilitairen (P).

10. Brazilië – A: 327.710, R: 1.340.000, P: 395.000

brazilie
foto: Victor Soares/ABr

De gewapende troepen van Brazilië (Forças Armadas Brasileiras) bevatten een totaal van 2.062.710 manschappen. Het is een geünificeerde, militaire organisatie bestaande uit het Braziliaans Leger, de Braziliaanse Zeemacht en de Braziliaanse Luchtmacht. Het Braziliaans leger is het grootste van Zuid-Amerika. Bij gebrek aan interne of externe vijanden werkt dit leger vandaag aan een nieuwe invulling van haar identiteit. Daartoe vergrootte het zijn aanwezigheid in het Amazone-gebied, ter bescherming van de natuurlijke rijkdommen aldaar en sloot het zichzelf aan bij de Vredestroepen van de Verenigde Naties, waarvoor het onder andere de stabilisatiemissie in Haïti leidt. Het leger telt een actieve militaire kracht van 327.710 manschappen, 340.000 reserves en 395.000 paramilitairen.

9. USA – A: 1.429.995, R: 850.880, P: 11.035

Verrassend ‘laag’ in deze lijst vinden wij de Verenigde Staten van Amerika al terug met een troepenmacht van 2.291.910 hoofden. Hieronder bevinden zich relatief gezien wel een uitzonderlijk groot aantal actieve militairen: maar liefst 1.429.995 mensen (wat meer is dan bij onze nummer één). Verder bezit de USA ook nog een reservekorps van 850.880 militairen en een paramilitaire macht van 11.035 krachten. De ‘United States Armed Forces’ bestaan uit een landmacht (Army), een zeemacht (Navy), een marinecorps (Marine Corps), een luchtmacht (Air Force) en de kustwacht (Coast Guard). USA eerbiedigt daarbij een lange traditie van burgercontrole op zijn strijdmachten. Finaal is het dan ook steevast de president die het leger aanvoert.

8. Iran – A: 523.000, R: 350.000, P: 1.510.000

Iran

De 2.383.000 manschappen van het Iraans Leger worden onderverdeeld in drie verschillende takken: de IRIA grondtroepen (ook ‘Artesh’ genaamd), de IRGC of ‘Revolutionaire Garde’ en de geüniformeerde, politionele macht. De Artesh leunt daarbij het dichtst aan bij wat Westerlingen onder ‘het leger’ verstaan, daar waar de Revolutionaire Garde met name in het leven geroepen werd om het gedachtegoed van de Islamitische revolutie te beschermen, voornamelijk tegen bedreigingen van buitenaf. Het is een van de voornaamste redenen waarom de paramilitairen overheersen in het Iraanse leger met een aanwezigheid van 1.510.000 manschappen tegenover een relatief beperkt actief leger van 523.000 mensen met 350.000 reservisten.

7. De Russische Federatie – A: 766.000, R: 2.035.000, P: 449.000

russishce leger
foto: Northfoto / Shutterstock.com

Het leger van de Russische Federatie telt een totaal van 3.250.000 manschappen. Hieronder bevinden zich een uitzonderlijk groot aantal reservisten: maar liefst 2.035.000 mensen in vergelijking met een actief leger van 760.000 koppen. De Gewapende Troepen van de Russische Federatie werden op poten gezet na de val van de Sovjet Unie. Dat gebeurde aan de hand van het presidentieel decreet van 7 mei 1992, een verwezenlijking van president Boris Yeltsin. De hoofdcommandant van het Russische leger is de president. In 2011 spendeerde die bijna 72 miljard Dollar aan de herbewapening van zijn militaire diensten.

6. Bangladesh – A: 280.000, R: 2.400.000, P: 1.100.000

Bangladesh

De ‘Bānglādēśh Saśastra Bāhinī’ bestaat uit drie geüniformeerde militaire diensten: het leger, de zeemacht en de luchtmacht. In oorlogstijd komt ook nog de kustwacht de rangen van de zeemacht vervoegen en valt alle paramilitaire activiteit onder het gezag van de landmacht. In vredestijd vallen deze diensten echter onder de jurisdictie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook in Bangladesh is de president de ultieme leider van het leger. Hij wordt daarbij administratief gesteund door het Ministerie van Landsverdediging. Bangladesh beschikt over een totaal van 3.780.000 militaire krachten. Daaronder bevindt zich een eerder beperkte actieve groep van 280.000 mensen. De overgrote meerderheid van de troepen zijn hier immers reservisten (2.400.000 manschappen) en paramilitairen (1.100.000 manschappen).

5. India- A: 1.325.000, R: 2.142.821, P: 1.300.586

india leger
foto: Jayakumar / Shutterstock.com

‘Devanāgarī’ of ‘Bhāratīya Saśastra Sēnāēn’, zo worden de militaire troepen van India in hun thuisland benoemd. Het Indiaans leger bestaat uit vier, professionele en geüniformeerde diensten, te weten: de landmacht, de zeemacht, de luchtmacht en de kustwacht. Het wordt verder ondersteund door een aanzienlijke reeks paramilitaire organisaties (zoals de speciale grenstroepen) en verschillende dienstinstellingen (zoals de Strategische Troepenleiding). Het Indiaans leger heeft een totale bezetting van 4.768.400 troepen. Hieronder bevinden zich een actieve strijdmacht van 1.325.000 hoofden, 2.142.821 reservisten en 1.300.586 paramilitairen.

4. De Republiek van Korea (Zuid-Korea): A: 687.000, R: 1.000.000, P: 3.500.000

zuid korea

De troepen van de Republiek van Korea ontstonden in 1948, na de opdeling van Korea in noord en zuid. De ‘ROK-troepen’ zijn vandaag dus de beschermers van Zuid-Korea. Met een totale macht van 5.187.000 manschappen staan zij vooral in voor het behoud van de Zuid-Koreaans soevereiniteit en de integriteit van het Zuid-Koreaans grondgebied. Tegelijk wordt het leger ook vaak ingezet bij humanitaire acties, met name bij rampspoed. Meer recent laat het ROK-leger zich ook internationaal gelden. Zo neemt Zuid-Korea meer en meer zijn verantwoordelijkheden op als een van de vijftien machtigste economische krachten ter wereld. Vandaag helpt dit leger zo bijvoorbeeld ook bij diverse vredesmissies en in de strijd tegen terrorisme. Het leger van de Koreaanse Republiek bestaat uit 687.000 actieve leden, 1.000.000 reservisten en 3.500.000 paramilitairen.

3. Vietnam – A: 455.000, R: 5.000.000, P: 40.000

Vietnam

Met het Vietnamees Volksleger duiken wij de top drie van onze lijst in. Het is de militaire macht van de Socialistische Republiek van Vietnam. Het volksleger omvat grondtroepen, een zeemacht, grenstroepen en een kustwacht. Alle grondtroepen, het legerkorps, de militaire districten en gespecialiseerde wapens zijn daarbij het eigendom van het Ministerie van Defensie. Dat staat direct onder het gezag van de Centrale Militaire Commissie, de Minister van Defensie en de Generale Staf. De vlag van het ROK-leger is dezelfde als die van de republiek, zij het met toevoeging van de gele woorden ‘Quyết thắng’, wat zoveel betekent als ‘vastberaden om te overwinnen’. Het leger bevat een actieve populatie van 455.000 hoofden en een overmacht van 5.000.000 reservisten. Opgeteld met een 40.000 paramilitairen geeft dat het Vietnamees leger een slagkracht 5.495.000 mensen.

2. De Volksrepubliek van China – A: 2.285.000, R: 800.000, P: 3.969.000

China
foto: Alexander Ryabintsev / Shutterstock.com

In een totale strijdmacht van 7.054.000 mensen tellen de gewapende troepen van de Volksrepubliek van China 2.285.000 actieve militairen (de grootste groep ter wereld), 800.000 reservisten en zoveel als 3.969.000 paramilitairen in hun rangen. De macht staat er bekend als het ‘Bevrijdingsleger van het Volk’ en is in wezen de militaire tak van de Communistische Partij van China (CPC). Het Bevrijdingsleger werd opgericht op 1 augustus 1927 als het ‘Rode Leger van Arbeiders en Boeren’. Tot vandaag wordt deze dag in China jaarlijks gevierd als een feestdag. Het moderne Bevrijdingsleger bestaat uit vier, professionele diensttakken: de grondtroepen, de zeemacht, de luchtmacht en een tweede artilleriekorps.

1. De Democratische Volksrepubliek van Korea (Noord-Korea) – A: 1.106.000, R: 8.200.000, P: 189.000

korea leger
foto: Maxim Tupikov / Shutterstock.com

Met een totale strijdmacht van 9.495.000 hoofden is het Koreaans Volksleger de grootste militaire macht ter wereld. De overgrote meerderheid van hun troepen bestaat echter wel uit 8.200.000 reservisten. In vergelijking met dat aantal is de actieve militaire bevolking van 1.106.000 mensen eerder beperkt te noemen. De paramilitaire activiteit in Noord-Korea is zelfs relatief verwaarloosbaar met zo’n 189.000 mensen personeel. De Noord-Koreaanse troepenmacht is opgedeeld in vijf takken: grondmacht, zeemacht, luchtmacht, strategische raketkrachten en special forces. Ook de zogenaamde ‘Rode Garde’, een burgermacht bestaande uit arbeiders en boeren, staat onder legergezag.

De CIA heeft een lijst gemaakt van de sterkste legers gebaseerd op het militaire verleden, huidige operaties, de grootte en reputatie van het leger. Hierin kun je teruglezen dat de grootte van het leger niet altijd bepalend is voor succes.