Een ‘gang’ wordt veelal gedefinieerd als een (criminele) groepering met een leiding en organisatie. Het fenomeen komt voornamelijk voor in grotere steden, waar gangs zich vaak met een bepaald territorium vereenzelvigen, van waaruit vervolgens een typerende illegale handel wordt gedreven en beschermd. Leden (‘gangsters’) komen erin door afkomst en/of door criminele verdienste (de zogenaamde ‘jump in’ of ‘beat in’). Hieronder ontmoet je tien gevreesde gangs van vandaag.

10. Primeiro Comando da Capital (PCC)

Volgens een rapport van de Braziliaanse overheid uit 2012, is de PCC de grootste criminele organisatie van het land. De groep telt naar schatting dertienduizend leden, waarvan er momenteel zo’n zesduizend achter tralies zitten. Zoals hun naam laat vermoeden, opereert de PCC vanuit de staat (inclusief de hoofdstad) São Paulo, de rijkste staat van Brazilië. Van daaruit spreidt hun netwerk zich minstens uit over 22 van de 27 Braziliaanse staten; en ook in Paraguay en Bolivia. De groep is vooral gevreesd voor diverse criminele activiteiten zoals uitbraken, gevangenisrellen, drugshandel en (moderne) struikroverij.

9. Solntsevskaya Gang

De ‘Solntsevskaya Bratva’ of het ‘Solntsevskaya Broederschap’ is het grootse en machtigste misdaadsyndicaat binnen de Russische maffia. De gang werd opgericht in de late jaren 1980 door Sergei Mikhailov. Die werkte eertijds als kelner en was zo gevangengezet voor fraude. Eens vrijgekomen begon hij, in het Solntsevo District van Moskou, de lokale werklozen te rekruteren – veelal agressieve jongemannen, die nu dienden als voetsoldaten. Om zijn ondernemingen te laten respecteren door de onderwereld bond hij ondertussen ook Dzhemal Khachidze aan zijn gang – een gerespecteerd elitecrimineel (een zogenaamde ’thief in law’). Via hun controle over de M-KAT snelweg en de Domodedovo International Airport brak het broederschap in in de wagenimport, waar het een oorlog met de Tsjechische maffia begon. Vanaf het einde van de jaren 1990 zocht de groep onder andere daarom meer en meer zijn heil in de financiële sector. Dat stelde hun immers ook in staat om illegaal gewonnen gelden wit te wassen en om tegelijk dichterbij de heersende Russische oligarchen te komen – een stap waardoor hun activiteiten (voornamelijk cocaïnehandel en zwendelen) tot vandaag bescherming genieten.

8. Yamaguchi-gumi

Binnen de Yakuza – een in Japan gebaseerd, internationaal misdaadsyndicaat – is Yamaguchi-gumi (ook wel ‘de Zesde Yamaguchi-gumi’) de grootste deelorganisatie. De gang werd genoemd naar zijn oprichter Harukichi Yamaguchi. Haar oorsprong situeert zich zo vroeg als in de jaren 1930, in de dokken van Kobe, waar in die periode een los-vaste vakbond van dokwerkers ontstond. Van daaruit is Yamaguchi-gumi vandaag uitgegroeid tot een van de grootste criminele organisaties ter wereld. De groep omvat immers zowat 45% van de hele Yakuza. Hun gangsters behoren tot de rijksten ter wereld. Elk jaar zetten zij miljarden om via afpersing, gok- en seksindustrie (waaronder met name internet-porno), wapen- en drugshandel, makelarij en beursmanipulatie. Momenteel wordt Yamaguchi-gumi geleid door Shinobu Tsukasa. Ondanks ontelbare politie-invallen maakt die furore met een flitsend, agressief en expansief beleid, dat de gang enkel in omvang en (internationaal) bereik deed toenemen.

7. Crips

De naam ‘Crips’ is afgeleid van het oorspronkelijk ‘Cribs’, een naam die unaniem verkozen werd uit een lijst van drie mogelijke namen, waaronder ook ‘The Black Overlords’ en ‘The Assasins’. De ‘kribbe’ moest daarbij aanvankelijk de jonge leeftijd van de gangsters aanduiden. Toen deze echter steeds vaker met een wandelstok in het straatbeeld verschenen – om hun status als ‘PIMP’ (pooier) te onderstrepen – maakte de ‘b’ plaats voor een ‘p’ en werden de ‘geborenen’ ‘kreupelen’. De Crips ontstaan in Los Angeles, Californië (zowat de bakermat van het fenomeen ‘street gang’). Het zijn hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Afro-Amerikanen. De groep groeide uit de alliantie tussen de twee autonome gangleiders Raymond Washington en Stanley Williams, in 1969. Volgens dat model ontwikkelde zich langzaam een lost-vast netwerk van autonome groepen, die even vaak samenwerken als dat zij in conflict liggen met elkaar. De Crips worden algemeen beschouwd als de grootste en gewelddadigste straatgang in de USA. Hun 30.000 tot 35.000 leden houden zich vooral bezig met moord, diefstal, drugshandel en vele andere criminele bedrijven.

6. Bloods

De aartsvijanden van de Crips zijn de Bloods. Tegenover de blauwe Crips staat hier het rode bloed (hoewel de Crips hun kernkleur hebben laten varen toen bleek dat die te veel directe arrestaties mogelijk maakte). The Bloods werden oorspronkelijk opgericht om te kunnen concurreren met de overmacht van de Crips in de straten van Los Angeles. Directe aanleiding was een scheuroorlog in de jaren 1970, waarbij de Pirus-fractie zich loskoppelde van de Crips om een alliantie te vormen met verschillende andere, kleinere straatgangs. Als compensatie voor de aanvankelijke wanverhouding van 1 Blood op 3 Crips verwierven de Bloods hun macht in eerste instantie via extreem geweld, met name ten aanzien van Crips. De opkomst van crack – en hun daaropvolgende omschakeling naar drugsproductie – zorgde vervolgens ook voor een financieel draagvlak voor de groei van de Bloods.

5. 18th Street Gang

M18, Mara-18, Barrio 18, Calle 18 of La18: het zijn allemaal benaming voor de ’18th Street Gang’. Deze groep is gebaseerd in Centraal-Amerika en ontstond nabij 18th street: in het walgebied, aan de randen van Los Angeles. Opvallend aan de M18 is hun klemtoon op multi-etniciteit en internationaliteit. Vandaag wordt zij dan ook beschouwd als de grootste transnationale misdaadgang van Los Angeles. Deze ‘multi-culturaliteit’ is definiërend voor M18, die zich hiervoor losrukte van Clanton 14, dat de opname van niet-Afrikaanse gangsters weigert. Sindsdien evenaart de rivaliteit tussen Clanton 14 en M18 die tussen Crips en Bloods.

4. Latin Kings

‘The Almighty Latin King and Queen Nation’, zo luidt de volledige naam van de ‘Latin Kings’ (afgekort: ALKQN, ALKN of LKN). De Latin Kings zijn de grootste en één van de best georganiseerde Spaanse straatgangs in de USA. Hun wortels liggen in het Chicago (Illinois) van de jaren 1940. Daar groeide de gang aanvankelijk voornamelijk binnen de Puerto Ricaanse gemeenschap (terwijl de meeste Latin Kings vandaag Mexicanen zijn). LKN is berucht omwille van zijn meedogenloosheid. Velen van haar leiders en leden stonden of staan terecht voor massamoord, grootschalige drugshandel en illegaal wapenbezit; maar ook aanranding, diefstal, moord, identiteitsroof en witwas-praktijken. De primaire inkomstenbron van de Latin Kings is echter de straatdistributie van cocaïnepoeder, crack cocaïne, heroïne en marihuana. Daarbij onderscheiden zij zich vooral door hun strikte maffia-achtige organisatie. Ontelbare ‘chapters’ of ’tribes’ opereren zowel volgens regionale codes als volgens staatscodes en nationale codes. Elk niveau heeft zijn leider, overzien door een soort parlement/gerechtshof (de ‘Crown Council’). De ‘boss’ is hier de ‘Supreme Inca’. Hij wordt bijgestaan door ‘Coronas’ (‘kronen’).

3. Aryan Brotherhood

Het ‘Arische Broederschap’ (The Brand, The AB, Alice Baker, The One-Two) gelooft in de suprematie van het blanke ras. Het is in wezen een gevangenisgang, uitgegroeid vanuit het gevangeniswezen tot een georganiseerd misdaadsyndicaat. AB concentreert zich daarbij voornamelijk op de typische economische activiteiten van gangs, zoals drugshandel, afpersing, gevangenisprostitutie en huurmoord. De organisatie van AB-filialen varieert al naargelang de context. In de gevangenis van Arizona spreekt men bijvoorbeeld van ‘kindreds’ (verwanten), die zich organiseren in ‘families’. Boven de families heerst een ‘raad’. Verwanten kunnen vervolgens ook steeds nieuwe leden werven (‘progeny’), voor wie zij instaan als ‘mentors’. Zoals de meeste gevangenisgangs, onderscheidt AB zich via tatoeages en handgebaren. Onder de bekendere AB-symbolen bevinden zich diverse nazi-symbolen (zoals de initialen ‘SS’, runetekens en de swastika), maar ook het klavertje vier en andere Keltische iconografie.

2. Los Zetas

Vertaald komt het Spaanse ‘Los Zetas’ neer op ‘De Z’en’. Het is een machtige en zeer gewelddadige gang gebaseerd in Mexico. Volgens de Amerikaanse overheid is Los Zetas technologisch gezien het meest geavanceerde syndicaat van Mexico. In wezen zijn Los Zetas dan ook gespecialiseerde commandotroepen van het Mexicaans leger. Eind jaren 1990 besloten zij echter te deserteren en zich aan te sluiten bij de vermaarde drugshandelaars van het Golfkartel. Dat bleef zo tot in februari 2010, wanneer de groep zich afscheurde. Los Zetas zijn zwaar bewapend en goed uitgerust. Hun tactieken zijn brutaal en omvatten onthoofding, foltering en willekeurige slachting. Zo werd Los Zetas het grootste drugskartel van Mexico. Ruim 50% van hun inkomsten worden verkregen uit drugshandel of uit de verstoring van de drugshandel van hun concurrenten.

1. Mara Salvatrucha (MS-13)

Er bestaat onduidelijkheid over de herkomst van de naam ‘Mara Salvatrucha’ (MS, MS-13, Mara). Waarschijnlijk is hij afkomstig van ‘La Mara’, een straatgang uit San Salvador, die onder andere als guerrilla’s streden in de plaatselijke burgeroorlog. In het lokale slang betekent ‘mara’ dan ook ‘gang’ en ‘Salvatrucha’ zou vervolgens verwijzen naar de woorden ‘Salvador’ en ’trucha’, wat ‘waakzaam zijn’ betekent. Als gang groeide MS-13 op de straten van Los Angeles. De gangsters zijn hier voornamelijk Centraal-Amerikanen. Zij onderscheiden zich door tatoeages over het ganse lijf (en op het gezicht) en door een eigen gebarentaal. Ook staan zij bekend voor hun gewelddadige subcultuur, waarin ‘genadeloze wraak’ en ‘brutale vergelding’ centrale begrippen in de morele code vormen. Deze karaktertrek was meteen ook aanleiding voor het Sinaloa drugskartel om Mara in te zetten in het gevecht tegen Los Zetas, om de macht in de Mexicaanse onderwereld.