Als iemand wordt aangeduid met Viking, dan betreft het vast een jongen met helderblauwe ogen en lange blonde lokken. Dat was vroeger wel anders! Toen stonden de Vikingen bekend als ruige zeebonken, die vanuit Scandinavië naar Europa voer. Eenmaal op plaats van bestemming maakten zij zich schuldig aan brute plunderingen. Onderstaande mannen hebben zich een plek toegeëigend in de lijst van stoere Vikingen.

10. Ragnar Lodbrok

Ragnar Lodbrok

Misschien heb je de televisieserie ‘Vikings’ wel eens gezien? De makers hebben zich laten inspireren door het leven van Ragnar Lodbrok. Ook in oud-Noorse poëzie en in saga’s wordt deze Noorse Viking bejubeld. Gedurende zijn leven viel “>Ragnar Lodbrok vele malen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk binnen. Niet alleen maakte hij toen vele rijkdommen buit, ook maakte hij de vrouwen zwanger. Volgens de verhalen is Ragnan Lodbrok de verwekker van vele beroemde mannen. Op hun beurt heeft een aantal van hen ook naam gemaakt als Viking. Dan kun je denken aan Ivar Ragnarsson en Bjorn Ironside. Op een gegeven moment ging het mis; tijdens een overval werd Ragnar Lodbrok gevangen genomen. Hierop volgde de doodstraf. Deze actie moest gewroken worden; onder de naam ‘Het Groot Heidens Leger’ vielen zijn zonen het Verenigd Koninkrijk binnen. Hierbij richtten zij enorm veel schade aan.

9. Freydis Eiriksdottir

Freydis Eiriksdottir

Dat het predicaat ‘stoere Viking’ niet alleen aan mannen voorbehouden is, dat bewijst Freydis Eiriksdottir. Overigens heeft ze het van geen vreemde; haar vader was Erik de Rode. Zijn naam kom je verderop in deze lijst tegen. Omstreeks 975 is Vikingvrouw Freydis Eiriksdottir geboren in Groenland. Volgens de verhalen was zij nauw betrokken bij een expeditie naar de Verenigde Staten. Overigens lopen de verhalen uiteen; in het eerste verhaal – opgetekend door haar vader – wordt de strijdlust van Freydis stukken positiever omschreven dan in het andere verhaal. In laatstgenoemde saga wordt zij afgeschilderd als een hartenloze vrouw, die ten koste van haar landgenoten haar doel wilde bereiken. Hoe dan ook, het is heel reëel om te denken dat Freydis Eiriksdottir ooit voet aan de grond van de Verenigde Staten heeft gezet. Alleen het overleven van de barre reis is al een prestatie van formaat.

8. Bjorn Ironside

Met een vader als Ragnar Lodbrok heb je natuurlijk een naam hoog te houden. In de achtste eeuw vormde Bjorn Ironside – samen met zijn broer Hastein – een heuse plaag voor de machthebbers van Frankrijk en Spanje. Als hun Vikingenleger eenmaal de kust had bereikt, deinsde men er niet voor terug om het binnenland in te trekken. Al plunderend koersten de Vikingen – onder leiding van Bjorn Ironside – aan op Italië. Het is je vast duidelijk; Bjorn Ironside was geen kleine jongen. Vooral zijn strategische inzichten werden gevreesd! Volgens de verhalen was hij de heerser van de Munsö dynastie. Deze dynastie zou later zijn opgegaan in het Zweedse vorstenhuis. Omstreeks 1720 beweerden archeologen dat zij het graf van Bjorn Ironside hadden gevonden. Hij zou begraven zijn op het eiland van Munsö.

7.Erik I van Noorwegen

Eric Bloodaxe

Als je luistert naar de bijnaam ‘bloedbijl’, dan zegt dat wel iets over je persoonlijkheid! Eric Bloedbijl staat bekend als een moordlustige heerser. Aan het feit dat hij – als één van de vele zonen van Harald Veelhaar – recht had op een deel van diens nalatenschap, had hij geen boodschap. Om zijn rijk te vergroten heeft Eric Bloedbijl een aantal van zijn broers vermoord. Overigens had zijn vader Eric het grootste rijk nagelaten. Kennelijk was dat niet genoeg. Op het moment dat zijn halfbroer Haakon terugkwam, keerde het volk zich tegen Eric Bloedbijl. Hij kon maar net ontkomen aan de wraakacties van het woedende volk! In Engeland werd hij gekroond tot koning van Nordimbraland. Je zou verwachten dat hij zich hier gedeisd hield. Niets is minder waar; Eric Bloedbijl stopte niet met plunderen. Uiteindelijk kostte hem dat zijn leven.

6. Gunnar Hamundarson

Gunnar Hamundarson

Als we de verhalen moeten geloven dan was de typering ‘stoere Viking’ – zoals die liefkozend aan leuke, blonde jongens wordt gegeven – zeker van toepassing op Gunnar Hamundarson. Hij wordt omschreven als een geweldige strijder! Niet alleen was Gunnar Hamundarson enorm atletisch gebouwd én goed getraind, ook was hij uiterst loyaal aan zijn geboorteland. In zelfgeschreven verhalen leek hij wel betoverd door de schoonheid van IJsland. Wat de meeste van zijn collega Vikingen niet lukte, koste Gunnar Hamundarson geen enkele moeite; hij kon – zelfs vanaf grote afstand – tegenstanders doden met stenen. Je kunt wel stellen dat Gunnar Hamundarson zich heeft ontwikkeld tot een heuse held. Natuurlijk riep een dergelijke verheerlijking een antireactie op. Zo zijn er mensen die beweren dat Gunnar Hamundarson is gecreëerd om de Vikingen een ander – positiever – gezicht te geven.

5. Harald Hardrada

Harald Hardrada
foto: Colin Smith / Wikicommons

Gedurende de periode 1047 tot 1066 was Harald Hardrada – officieel Harald III van Noorwegen – koning van Noorwegen. Zoals je uit de naam ‘Hardrada’ kunt opmaken, regeerde Harald met harde hand. Zo is hij erin geslaagd om de verschillende koninkrijken – waaruit Noorwegen toen bestond – tot één land te consolideren. Bovenal staat Harald Hardrada bekend als de Viking, die de mislukte veldtocht van 1066 leidde. Sterker nog, deze expeditie betekende het einde van het Vikingentijdperk. In dat jaar reisde Harald Hardrada – uitgerust met 300 Vikingschepen en 15.000 soldaten – af naar Engeland. Hij wilde de troon van Koning Harald II opeisen. In eerste instantie deden Hardrada en zijn mannen goede zaken. Met groot gemak versloegen ze de graven Morcar van Northumbria én Edwin van Mercia. Vijf dagen later maakte men zich op voor de slag van Stamford Bridge. Hier ging het mis; de Vikingen werden verslagen. Harald Hardrada kwam toen om het leven. Hij is begraven in Trondheim.

4. Sweyn Forkbeard

Sweyn Forkbeard

Opmerkelijk aan de Viking Sweyn Forkbeard is dat over hem uiterst tegenstrijdige verhalen zijn opgetekend. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat Sweyn Forkbeard als Viking – zoals een aantal van zijn voorgangers invulling gaf aan het Viking zijn – niet veel prestaties heeft geleverd. Zo staat hij niet bekend als een moordlustige plunderaar. Wel heeft hij aan de basis gestaan van de verbintenis tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Net voor zijn dood – omstreeks 1013 – werd hij gekroond tot de eerste ‘Deense koning van Engeland’. Zijn zoons namen het stokje van hem over. Na hun overlijden, diende het ‘House of Wessex’ zich aan. In 1469 werden de banden tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk weer aangehaald. Toen trouwde Margaret van Denemarken – een nazaat van Sweyn Forkbeard – met James III van Schotland. Zo vermengde Sweyn’s bloed zich weer met dat van het latere Verenigd Koninkrijk.

3. Egil Skallagrimsson

Egil Skallagrimsson

In doen én laten was Egil Skallagrimsson de tegenpool van Sweyn Forkbeard. Al op zevenjarige leeftijd pleegde Skallagrimsson zijn eerste moord; na een ruzie met wat leeftijdsgenootjes, plaatste hij een bijl in het hoofd van een van de jongens. Egil Skallagrimsson stond bekend als een gecompliceerd persoon. Vele van zijn acties vallen onder de noemer ‘onvoorspelbaar’!Je kunt het ook meedogenloos noemen. Om die reden werd hij door de machthebbers graag toegevoegd aan hun leger. Egil Skallagrimsson heeft gevochten in vele oorlogen en andere Vikingstrijden. Ook was hij als dichter verbonden aan het Noorse hof. Als je zijn naam googlet, dan stuit je op een brouwerij in Reykjavik. In deze brouwerij brouwt men een heerlijk biertje!

2. Ivar de Beenloze

de Beenloze

Samen met zijn (half-)broers – waaronder Bjorn Ironside – maakte Ivar de Beenloze deel uit van ‘Het Groot Heidens Leger’. Zij zetten alles op alles om de dood van hun beroemde Vikingvader – Ragnar Lodbrok – te wreken. Hierbij hebben de mannen vele slachtoffers gemaakt. Én rijkdommen vergaard! Ivar de Beenloze was de oudste zoon van Ragnar en zijn vrouw Aslaug. Hij wordt omschreven als een grote, sterke en eerlijke man. Deze combinatie van eigenschappen maakte hem tot een wijze heerser. Volgens de verhalen deden zijn broers graag een beroep op zijn expertise. Meer in het algemeen wordt Ivar de Beenloze gerekend tot één van de wijste Vikingen. Des te vreemder is het dat er op een gegeven moment niets meer van hem is vernomen. Zelfs de jaartallen – waarin hij mogelijk is gestorven – lopen uiteen! De ene schrijver noemt het jaar 870, de andere schrijver heeft vastgelegd dat Ivar de Beenloze in 873 is overleden.

1. Erik de Rode

Erik de Rode

Naar alle waarschijnlijkheid was de expansiedrift van Erik de Rode vooral ingegeven door zijn wens om nieuwe landen te ontdekken. Zo lezen we in de diverse geschriften vooral over zijn ontdekkingsreizen. Over plunderingen en moordpartijen – waarmee Vikingen zich toentertijd graag bezighielden – gepleegd door Erik de Rode, is niet veel bekend. Hij staat bekend als degene, die Groenland heeft ontdekt. Althans, Erik de Rode claimde dat hij deze ontdekking heeft gedaan. Dat er hem veel aan gelegen was om een dergelijke ontdekking te doen, blijkt wel uit het feit dat hij bijna drie jaar onderweg was. De eerste winter strandden Erik de Rode en zijn bemanning bij het eiland van Eiriksey; de tweede winter bereikte men Eiriksholmar. Pas in de daaropvolgende zomer meerde men aan bij Groenland. Vermeldenswaardig is dat de roodharige Erik zijn ‘ontdekkingsgenen’ heeft doorgegeven aan zoon Leif Ericson. Laatstgenoemde heeft zich ontwikkeld tot één van IJsland’s bekendste ontdekkingsreizigers.

Vergelijkbare Top 10 Lijstjes