Moderne folteringen moeten zeker niet onderdoen, maar ook in de Middeleeuwen wist men maar al te goed wat mensen werkelijk de stuipen op het lijf jaagt. Vele gefolterden stierven dan ook een gruwelijke dood ten prooi aan de tien volgende, middeleeuwse marteltuigen.

10. Folterkist

folterkist

De folterkist maakte folteren even verschrikkelijk als eenvoudig. Het slachtoffer wordt in de stalen kist geduwd, die de vorm heeft van een mensenlichaam. Al naargelang hoezeer hij al dan niet in de kist past, verloopt het proces meer of ‘minder’ pijnlijk. Wanneer het een doodstraf betrof, werden slachtoffers vervolgens voor dood achtergelaten. Dit impliceerde meestal dat ze werden opgegeten door vogels en/of wilde dieren.

9. Radbraken

Radbraken

Misschien is dit heden nog het meest gekende, middeleeuws foltertuig. Het radbraken stond garant voor een trage, maar zekere dood. Het slachtoffer werd vastgebonden aan de raden (spaken) van het rad, waarna die (langzaam) werden rondgedraaid. De folteraar gebruikte daarbij nog een hamer, om de ledematen en botten van de geradbraakte te breken. Eens zover werd die dan achtergelaten op het rad tot de dood intrad. Daarbij werd het als een daad van medeleven beschouwd wanneer de stervende slagen in de maag of op de borst kreeg toegediend om het sterfproces te versnellen. De herinnering aan deze praktijk vind je tegenwoordig nog terug in woorden zoals ‘genadestoot’ of ‘genadeslag’ (‘coup de grace’).

8. Knieënsplijter

Knieënsplijter

De knieënsplijter was een vaak gebruikt werkmiddel van de Spaanse inquisitie. Niet alleen knieën, maar ook andere lichaamsdelen kunnen door dit vervaarlijke werktuig simpelweg van het lichaam gesneden worden. Eens samengebracht scheuren de scherpe tanden door het vlees, en ze snijden door de botten. In sommige gevallen werd de knieënsplijter bovendien nog verhit om de foltering nog pijnlijker te maken.

7. Halveren

halveren

Het halveren werd gezien als een zeer effectieve en ook nog eens goedkope manier van foltering. Het slachtoffer wordt hier gekneveld en ondersteboven gehangen, zodat het bloed naar het brein trekt en het lichaam heel traag leegbloed. Meestal werden middeleeuwse slachtoffers dan (slechts) open gezaagd tussen kruis en buik. Om het proces te versnellen, of om een extreem gruwelijk statement te maken, kon het ook gebeuren dat een slachtoffer helemaal in twee gezaagd werd, vanaf het kruis.

6. Kwelpeer

Kwelpeer

De kwelpeer werd ingezet bij vrouwen die misdaden als godslastering of het verspreiden van leugens werden toegeschreven. Ook homoseksuelen en aborteurs werden met het werktuig bewerkt. De peer brengt men in in rectum of vagina, en soms ook in de mond (in geval van leugens of blasfemie). Het toestel bestaat uit vier ‘bladen’, die kunnen opengedraaid worden via een schroef. Dit gebeurt nadat de peer is toegediend. Het gevolg zijn zware verminkingen en dislocaties van het beengestel.

5. IJzeren spin

IJzeren spin

In zijn losse vorm wordt dit foltertuig ook wel ‘borstenscheurder’ genoemd. Het werd immers vooral toegepast op vrouwelijke slachtoffers. Zij werden ertoe veroordeeld wanneer zij hun man bedrogen hadden of een abortus hadden gepleegd. Het tuig veroorzaakt niet enkel verschrikkelijke pijnen, het verminkt de borsten op onherstelbare wijze en laat het slachtoffer vervolgens leegbloeden.

4. Het Rad

het rad

Een ander foltertuig dat de meeste van ons nog wel zullen kennen, is het rad. Middeleeuwse slachtoffers vreesden dit tuig nog het meest van al. Het houten frame bevat touwen onderaan en aan de draaihendel (bovenaan). Met deze windels werden polsen en enkels van het slachtoffer vastgebonden. Vervolgens draaide de folteraar via de hendel aan het rad. Hierdoor werd de gefolterde langzaam uitgerekt, tot op het punt waarop de ledematen openscheurden. Soms werden armen en benen zo ook effectief afgescheurd van het lichaam. In latere jaren werden bovendien spiesen toegevoegd aan het rad. Zij penetreerden traag de rug van de ongelukkige.

3. Spietsen

spietsen

Deze antieke techniek dwingt het slachtoffer om neer te zitten op het scherpe uiteinde van een paal. Vervolgens glijdt hij traag naar beneden. Onderweg worden de ingewanden verscheurd, tot de spies aan de andere kant het lichaam weer verlaat. Afhankelijk van welke delen geraakt worden, sterft het slachtoffer vroeger of later. Soms kon men zo tot drie dagen lang gespietst worden.

2. Hoofdbreker

Hoofdbreker

Een ander favoriet tuig van de Spaanse inquisitie was de hoofdbreker. Op dit tuig legt het slachtoffer zijn kin over de metalen bar onderaan. Op zijn bovenhoofd wordt dan het schroefkapje gezet. Vervolgens wordt het hoofd letterlijk gebroken (verpletterd, verbrijzeld) via neerwaartse druk. Tanden begeven het eerst, waarna de rest van de schedel volgt. Op sommige modellen is een bakje voorzien voor uitspringende ogen.

1. Judaswieg

Judaswieg

De Judaswieg is een vorm van spietsen. De vagina of het rectum van het slachtoffer wordt via een buikriem en windsels boven een metalen spies gehangen. Door het lossen en/of laten zakken van de touwen schuift z/hij vervolgens langzaam over de paal. Op die manier kon het spietsen natuurlijk extreem lang duren.