De Tweede Wereldoorlog wordt gezien als de meest rampzalige periode in de wereldgeschiedenis. Dat er zich zoveel gruwelijke taferelen hebben afgespeeld, is nog altijd onbegrijpelijk. In dit artikel staan de verantwoordelijken centraal: 10 van de meest gruwelijke nazi’s.

10. Friedrich Jeckeln

Friedrich Jeckeln

Onder aanvoering van Friedrich Jeckeln – die was aangesteld als SS Obergruppenführer – zijn maar liefst 100.000 mensen vermoord. Onder de slachtoffers bevonden zich vooral Joden. En mensen van Slavische afkomst en zigeuners. Een van de massa-executies vond plaats in Kamenets-Podolski: hier zijn 23.600 Joden vermoord. Dit gebeurde op 27 en 28 augustus 1941. Verder was Friedrich Jeckeln medeverantwoordelijk voor de massamoord in Babi Jar. Na de oorlog werd Jeckeln opgepakt door de Sovjettroepen. Tijdens de rechtzaak bekende hij schuld. Hij werd ter dood veroordeeld: op 3 februari 1946 werd hij opgehangen.

9. Ilse Koch

ilse koch

Ilse Koch was getrouwd met SS-kolonel Karl Koch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij de leiding over de concentratiekampen Buchenwald en Majdanek. Hoewel Ilse was begonnen als secretaresse werd ze al snel aangesteld als bewaker. Alle gevangenen vreesden haar aanwezigheid. Terwijl ze ter paard door het kamp reed, deelde ze zweepslagen uit. Verder stond Ilse Koch bekend om een vreemde hobby: ze verzamelde de huid met tatoeages van vermoorde kampbewoners. Uiteindelijk is ze voor haar gruwelijke daden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1967 pleegde ze zelfmoord in de gevangenis van Aichach.

8. Greta Bosel

Als je leest wat Greta Bosel allemaal op haar geweten heeft, dan zou je niet denken dat ze ooit geleerd heeft voor verpleegster. Gedurende de periode 1939 tot 1943 was ze werkzaam als kampbewaker in kamp Ravensbrück. Maar Bosel wilde meer. In 1944 hield ze zich bezig met het selecteren van gevangenen; diegenen, die niet konden werken, werden naar de gaskamer gestuurd. Of naar een ander kamp afgevoerd. Hoewel Greta Bosel – samen met haar man – wist te ontkomen aan de invasie van de Russen, werd ze later door de Britten opgepakt. Op 3 mei 1947 werd Greta Bosel geëxecuteerd.

7. Joseph Goebbels

Joseph Goebbels
foto: Bundesarchiv, Bild 102-17049 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0

Joseph Goebbels maakte deel uit van het selecte groepje naaste medewerkers van Hitler. Hij hield zich bezig met de propaganda. Van radio en pers tot de kunst- en filmwereld, op een zeker moment beheerste hij alle media. In 1923 sloot Goebbels zich aan bij Hitler’s NSDAP. Joseph Goebbels heeft een groot aandeel in het uitdragen van de nationaalsocialistische boodschap. Hij beschikte over grote retorische en publicitaire talenten. Toen duidelijk werd dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen, pleegde Goebbels – samen met zijn vrouw Magda – zelfmoord. Daarvoor had hij zijn kinderen met een blauwzuurcapsule om het leven gebracht.

6. Adolf Eichmann

Hoewel de werkzaamheden van Adolf Eichmann zich vooral op kantoor afspeelden, waren ze niet minder gruwelijk. Als secretaris van de Wannseeconferentie was hij verantwoordelijk voor de logistiek van Jodentransporten naar de diverse concentratie- en vernietigingskampen. Hij heeft miljoenen Joden de dood ingejaagd! Na de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangen genomen door de Amerikanen. Eichmann wist te ontkomen. Via enkele omwegen kwam hij in Argentinië terecht. In 1960 werd hij ontdekt en naar Israel gebracht. Hier vond het proces tegen hem plaats: hij werd veroordeeld als oorlogsmisdadiger. In 1962 is Adolf Eichmann opgehangen.

5. Maria Mandl

Maria Mandl

Maria Mandl werd geprezen om haar intelligentie. En om haar toewijding aan de idealen van Adolf Hitler. Haar aanstelling tot leidinggevende van alle Auschwitz kampen – waar vrouwen waren ondergebracht – liet dan ook niet lang op zich wachten. Ze gaf ook leiding aan de kampen in Hindenburg, Raisko en Lichtewerden. Maria Mandl wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan 500.000 vrouwelijke gevangen. Hiertoe worden ook vele kinderen gerekend. Op 10 augustus 1945 werd ze gearresteerd door het leger van de Verenigde Staten. Mandl werd uitgeleverd aan Polen. Hier werd ze begin 1947 opgehangen.

4. Josef Mengele

In de laatste fase van de Tweede wereldoorlog – gedurende de jaren 1944 en 1945 – voerde Josef Mengele medische experimenten uit op gevangenen. Dan moet je denken aan het amputeren van ledematen, het verwijderen van organen en het testen van allerlei geneesmiddelen. Ook stelde hij mensen bloot aan extreme kou. Of aan een vacuümbehandeling. Ondanks een internationale klopjacht wist Josef Mengele uit handen van de autoriteiten te blijven. Hij is in 1979 overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Zijn dood is lange tijd geheim gehouden. In 1985 is zijn lichaam opgegraven. Pas in 1992 – toen zijn DNA is vergeleken met dat van familieleden – is vastgesteld dat het om Josef Mengele ging.

3. Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich
Bundesarchiv, Bild 146-1969-054-16 / Hoffmann, Heinrich / CC-BY-SA

Reinhard Heydrich werd ook wel ‘De slager van Praag’ genoemd. En: ‘Het blonde beest’. Uit die laatste bijnaam kun je opmaken dat hij groot en blond was. Het prototype van het Arische ras. Deze nazileider werkte – samen met Heinrich Himmler – bij de Gestapo. Dat was de geheime dienst van de SS. Heydrich wist zich op te werken tot de hoogste baas. Hoewel hij zich onaantastbaar waande, werd een ritje in zijn open Mercedes hem fataal. Op 27 mei 1942 werd hij middenin het centrum van Praag aangevallen. Na een week overleed hij aan de gevolgen van een bloedvergiftiging.

2. Heinrich Himmler

Heinrich Himmler
Bundesarchiv, Bild 183-R99621 / CC-BY-SA

In 1923 was de eerste ontmoeting tussen Heinrich Himmler en Adolf Hitler. Beide mannen waren een groot voorstander van een ‘Grootduits Rijk voor Arische Duitsers’. In deze wereld was geen plaats voor Joden en andere ‘onreine’ mensen. Al snel kreeg Heinrich Himmler de functie van rijkspropagandaleider toebedeeld. Hij heeft meegewerkt aan de rassenpolitiek van de regering van Hitler. Toen duidelijk werd dat de Duitsers de Tweede Wereldoorlog zouden verliezen, ging Himmler ervandoor. Hij vluchtte richting Scandinavië. Uiteindelijk werd hij opgepakt. Tot een veroordeling is het niet gekomen: hij pleegde zelfmoord door een cyanidecapsule – verstopt in een kies – door te bijten.

1. Adolf Hitler

Adolf Hitler

Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA

Alle genoemde Nazi’s waren aanhangers van de theorieën van Adolf Hitler. Hij was tot op het bot gedreven om de vernederingen, die Duitsland moest ondergaan na het tekenen van de Vrede van Versailles, te wreken. Duitsland moest meer ‘lebensraum’ krijgen. In dat nieuwe Duitse rijk was er alleen plaats voor het Arische ras. Adolf Hitler was vastbesloten om alle ‘untermenschen’ uit te roeien. Zijn politiek heeft meer dan 6 miljoen slachtoffers gemaakt.