Wanneer ze aan de toekomst denken zijn veel mensen negatief. Maar ondanks alle mogelijke rampspoed kan zelfs deze eeuw nog een positieve draai krijgen. Veel hangt daarbij af van de technologische vooruitgang. Wat zijn de tien technologieën die voor een betere toekomst kunnen zorgen?

10. Betere batterijen

betere batterijen

We gebruiken steeds meer batterijen om onze favoriete apparaten overal te kunnen gebruiken. Probleem is dat oplaadbare batterijen het bij continu gebruik nog steeds niet lang volhouden. Bovendien zijn grotere batterijen nodig om duurzame energie op te slaan. Een van de voordelen van duurzame energie is namelijk dat je het zelf kunt opwekken. Door deze energie zelf ook op te slaan kan je huishouden compleet energie-onafhankelijk opereren. Daarvoor zijn oplaadbare batterijen nodig die in staat zijn om genoeg energie op te slaan. Tesla is bezig om de Powerwall te introduceren een oplaadbare batterij waarmee een huishouden eenvoudig zonne-energie kan opslaan.

9. Fusiereactor

kernfusie

Kernenergie was ooit de energiebron van de toekomst. Met de oude reactoren zal dit niet meer gebeuren. Een aantal kernrampen hebben bewezen dat ondanks vergaande veiligheidsmaatregelen onvoorziene problemen zoals in Fukushima desastreuze gevolgen kunnen hebben. Toch heeft kernenergie een aantal grote voordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen. Wetenschappers vestigen daarom hun hoop op een nieuw soort kernenergie, die van de fusiereactor. Een fusiereactor is veel kleiner en zou bijvoorbeeld in vliegtuigen en ruimtevaarttoestellen kunnen passen. Bovendien is de reactor schoner en veiliger omdat er geen kernsplijting plaatsvindt waardoor het proces niet uit de hand kan lopen. Toch blijkt kernfusie nog moeilijk in de praktijk te brengen. Als de theorie echter realiteit wordt zal het zonder twijfel een gamechanger zijn.

8. Asteroïden mijnen

astroide mijnen

Mijnbouw is eindig. Veel mineralen en stoffen hebben miljoenen jaren in de grond gelegen voordat ze massaal werden opgegraven. Het opgraven van edelmetalen is zeer winstgevend omdat ze schaars zijn. Wanneer die schaarste te groot is wordt het echter een probleem omdat dit soort metalen nodig zijn voor de productie van bepaalde elektronische apparaten, bijvoorbeeld smartphones. Maar wat als we nu asteroïden weten te bereiken en die mijnen? Asteroïden die doelloos door de ruimte zweven, zitten vaak vol met bruikbare stoffen, een soort zwevende goudmijnen. Een mijn opzetten op een asteroïde is nog een hachelijke operatie maar misschien dat met de hulp van een nieuwe generatie robots dit zomaar haalbaar kan zijn.

7. 3D-Printing

3d printen

Wat betreft 3D-printen is de toekomst al een tijd geleden gearriveerd. Maar volgens futuristen is er veel meer mogelijk dan kunststof printen. Met 3D-printers moet het in de toekomst mogelijk zijn om eten te printen wat niet alleen tot nieuwe gerechten leidt maar ook zal helpen om hongersnood te bestrijden. Veel toepassingen zijn al medisch van aard, bijvoorbeeld het printen van vervangende botten. Maar de hoop is dat op een gegeven moment ook menselijke organen kunnen worden geprint zodat men niet meer afhankelijk hoeft te zijn van donors. De levensverwachting zal een enorme stimulans krijgen waardoor steeds meer mensen meer dan honderd jaar oud kunnen worden.

6. Draadloze energie

draadloze energie

We gebruiken steeds meer elektronische apparaten en deze dragen we vaak de hele tijd bij ons. Een van de nadelen is dat we altijd in de weer zijn met laders en draden. Het wegwerken van al die draden is bovendien een lastige klus die dan ook vaak wordt uitgesteld. Menigeen zal daarom wel eens hebben verzucht: “wat zou draadloze energie fijn zijn.” Het goede nieuws is dat dit theoretisch mogelijk is en dat aan toekomstige toepassingen wordt gewerkt. De meest veelbelovende oplossing zou een huis zijn dat door een elektromagnetisch veld wordt omhuld. Magnetisme heeft als voordeel dat het geen negatieve invloed heeft op mensen. In de toekomst zouden alle apparaten die zich in het magnetische veld bevinden direct van stroom zijn voorzien en hoef je dus nooit op zoek te gaan naar gunstig gelegen stopcontacten.

5. Zelfrijdende auto’s

zelfdrijdende auto

De zelfrijdende auto is een van de technologieën die binnen handbereik ligt. Binnen een aantal jaar zullen de eerste zelfrijdende auto’s op de weg verschijnen. Het lijkt misschien een gimmick maar de consequenties kunnen verstrekkend zijn. Onder invloed rijden behoort tot het verleden en aangezien de meeste verkeersongelukken te wijten zijn aan menselijke onoplettendheid zal het aantal verkeersdoden dramatisch afnemen. Wanneer het aantal zelfrijdende auto’s op de weg toeneemt zullen files ook eindelijk tot het verleden behoren. Het probleem met files is niet alleen het aantal auto’s maar vooral het matige rijgedrag. Door in de spits de autostroom vlekkeloos te regelen zal het verkeer altijd doorstromen en ondertussen kan men rustig iets anders doen.

4. Augmented Reality

Augmented Reality

Virtual Reality was lange tijd een van de grote toekomstdromen. Inmiddels begint VR langzaamaan ingeburgerd te raken. Maar VR blijft een groot nadeel hebben: de bril is groot en sluit de gebruiker af van de rest van zijn omgeving. Voor veel onderzoekers is VR daarom maar een tussenstation naar het uiteindelijke doel van Augmented Reality. VR presenteert een compleet gesimuleerde realiteit terwijl Augmented Reality de dagelijkse realiteit verrijkt met een digitale informatielaag. Op het moment gebruikt men smartphones en tablets om toegang te krijgen tot deze extra realiteitslaag (denk bijvoorbeeld aan Pokemon Go.) Helemaal spannend wordt het wanneer we zelfs de smartphone niet meer nodig hebben en digitale informatie kan worden geprojecteerd en zelfs bewogen door handbewegingen. Games, ontwerp en bijvoorbeeld een bezoek aan een ziekenhuis zullen nooit meer hetzelfde zijn.

3. Kwantumcomputers

kwantumcomputer

De kwantumcomputer werd als idee al in 1981 gelanceerd en wordt sindsdien gezien als een van de belangrijkste ingrediënten van een toekomstige samenleving. Toch is het tot nu toe moeilijk gebleken om een werkende kwantumcomputer te realiseren. Zoals met alles wat met kwantummechanica te maken heeft is de werking van een kwantumcomputer zeer complex en mysterieus. Waar het op neerkomt is dat de basis van onze huidige computers binair is, alles wat een computer doet is een reeks van enen en nullen. Een kwantumcomputer voegt een derde component toe, de zogenaamde qubit, die zowel één als nul kan zijn. Dit resulteert in een veel grotere rekenkracht waardoor de mogelijkheden van computers enorm toenemen.

2. Gen aanpassing

Onze kennis van genen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Veel ziektes zijn genetisch bepaald dus een logisch wens is om genen aan te passen, zoals we bijvoorbeeld computercodes aanpassen om een programma beter te laten werken. Het bacterie-immuunsysteem CRISPR maakt het sinds kort eenvoudiger om DNA te veranderen. De techniek staat nog in de kinderschoenen en roept een groot aantal ethische vragen op waar wetenschappers nog lang geen sluitend antwoord op hebben gevonden. Het potentieel van CRISPR is dat genetische ziektes volledig kunnen worden uitgebannen. Maar een stap verder gaat het idee van designerbaby’s waarmee mogelijk supermensen kunnen worden gemaakt. Bovenstaande video legt CRISPR zeer goed uit.

1. Artificiële Intelligentie

AI

Artificiële Intelligentie was lange tijd een populair onderwerp binnen de sciencefiction. Door de continue groei van de rekenkracht van computers denken sommige computerwetenschappers en filosofen dat het een kwestie van tijd is voordat zoiets als A.I. zal ontstaan. Dat er iets in de lucht hangt bewijzen recente films als Her en Ex Machina die laten zien wat de invloed van A.I. kan zijn en hoe mensen hier op zullen reageren. A.I. zal enorme gevolgen hebben voor de toekomstige samenleving. De mens is dan niet meer de enige die beschikt over intelligentie. In principe zou dit tot een interessante samenwerking kunnen leiden met resultaten die nu nog moeilijk zijn voor te stellen (denk alleen maar aan de rol die A.I. kan spelen bij de verkenning van het heelal.) Maar niet iedereen is er helemaal gerust op dat A.I. wanneer het een grotere intelligentie bereikt dan de mens, zich nog veel zal aantrekken van zijn oude meesters. Het beeld van H.A.L. de boordcomputer uit de film 2001: A Space Odyssey, die op een gegeven moment zijn eigen zin doorzet, blijft voor velen een waarschuwing die men niet al te makkelijk moet vergeten. Dat computers veel intelligenter zullen worden in de toekomst lijkt in ieder geval onvermijdelijk.