Zo’n 500 jaar geleden leefde ‘s werelds meest beroemde toneelschrijver en dichter: William Shakespeare. Zijn invloed op de Engelse taal was immens groot. Ben jij bekend met zijn grootste werken? Test je kennis met onderstaand lijstje!

10. Richard III

Richard III

Het historiestuk ‘Richard III’ is waarschijnlijk in 1592 geschreven. Net als bij andere werken putte William Shakespeare ook voor ‘Richard III’ uit ‘The Union the Two Noble and Illustre Families of Lancaster and York’ van Edward Hall. Verder denken historici dat Shakespeare zich liet inspireren door Thomas Mores’ ‘The History of King Richard the Third’. In deze biografie werd de persoonlijkheid van Richard bijzonder gedetailleerd beschreven. ‘Richard III’ stond bekend als een uiterst corrupte en sadistische heerser. Jarenlang heeft hij de politieke kopstukken bespeeld als marionetten. Bovenal genoot hij van zijn eigen kwaadaardigheid! ‘Richard III’ wordt gerekend tot één van Shakespeare’s beste toneelstukken. Ook is dit stuk bijzonder vaak opgevoerd.

9. Much Ado About Nothing

much a do

In ‘Much Ado About Nothing’ ontdekken we de romantische kant van William Shakespeare. Deze komedie speelt zich af in de Siciliaanse plaats Messina. Hier leven Claudio en Hero. Enigszins overspoeld door verliefde gevoelens – in elk geval voor elkaar – besluit dit stel om hun vrienden Beatrice en Benedick zover te krijgen dat ook zij een liefdespaar vormen. Uiteindelijk krijgen de intriges de overhand! Waarschijnlijk is ‘Much Ado About Nothing’ voor het eerst opgevoerd in 1614 tijdens een festiviteit voorafgaand aan het huwelijk van Elizabeth en Frederik V van de Palts. Hierop volgden vele bewerkingen. De meeste hiervan zijn gemaakt voor televisie. In 2005 maakte de BBC er nog een eigentijdse versie van. De eerste verfilming was waarschijnlijk een stomme film uit 1913. Precies 80 jaar later volgde de eerste belangrijke verfilming, waarin wel werd gesproken.

8. Julius Caesar

Julius Caesar

In 1599 schreef William Shakespeare de tragedie ‘Julius Caesar’. Hoewel de titel doet vermoeden dat Caesar in alle bedrijven schittert, komt zijn personage in slechts drie scènes voor. Centraal in dit werk staat het complot tegen deze Romeinse politicus. Ook de moord en de gevolgen hiervan op de samenleving komen uitvoerig aan bod. Historici denken dat Shakespeare met ‘Julius Caesar’ zijn ongerustheid over de troonopvolging in Engeland onder de aandacht wilde brengen. In dezelfde periode weigerde de toenmalige koningin – die hoogbejaard was – om een opvolger aan te stellen. Vele inwoners van Engeland vreesden het uitbreken van een burgeroorlog. Als bron voor ‘Julius Caesar’ gebruikte Shakespeare waarschijnlijk ‘Plutarchus’ van de hand van Thomas North. Het betreft een serie biografieën van beroemde Romeinen en Grieken.

7. The Tempest

The Tempest

In 1623 werd ‘The Tempest’ voor de eerste keer opgevoerd. In dat jaar werd het ook gepubliceerd in de ‘First Folio’. Sterker nog, hierin kreeg het als openingsstuk een ereplaats. ‘The Tempest’ was in die periode dan ook enorm populair bij trouwfeesten. Vermeldenswaardig is dat ‘The King’s Men’ – het gezelschap waar Shakespeare zelf ook bij speelde – dit toneelstuk voor de eerste keer mocht opvoeren. Een groot verschil met andere toneelstukken van William Shakespeare is dat hij in ‘The Tempest’ de neoklassieke stijl volgt. Oftewel, er is sprake van eenheid in tijd, plaats en actie. Het publiek herkent de tijd, zoals in ‘The Tempest’ ter sprake komt, als de tijd waarin men zelf leeft.

6. A Midsummer Night’s Dream

A Midsummer Night's Dream

Net als ‘Much Ado About Nothing’ wordt ook ‘A Midsummer Night’s Dream’ gerekend tot de romantische komedies. Uniek aan het laatstgenoemde stuk is dat het niet gebaseerd is op een ouder verhaal. In ‘A Midsummer Night’s Dream’ volgen we de avonturen van vier jonge, verliefde mensen en een groep amateuracteurs. Vrijwel alle scènes spelen zich af in een prachtig door de maan verlicht bos. Misschien is het juist wel het luchtige verhaal dat velen heeft geïnspireerd tot het maken van een verfilming. Ook is dit stuk veelvuldig ten gehore gebracht in de opera. Leuk om te weten is dat Shakespeare ook aan ‘Romeo en Julia’ werkte, toen hij ‘A Midsummer Night’s Dream’ schreef.

5. Othello

Othello

In ‘Othello’ – uit 1603 of 1604 – draait alles om de thema’s liefde, jaloezie, wraak en ambitie. Het stuk maakt onmiskenbaar duidelijk dat ook nobele mensen onderuit kunnen gaan als ze zich laten leiden door deze eigenschappen. Het was aan de ‘King’s Men’ om ‘Othello’ voor de eerste keer te mogen opvoeren. Het verhaal gaat dat Richard Burge – destijds de belangrijkste acteur van het gezelschap – de hoofdrol op meesterlijke wijze heeft neergezet. Waarschijnlijk heeft Shakespeare ‘The History of the Turks’ van Richard Knolles gebruikt als bron. Hierin werd het conflict tussen Venetië en het Ottomaanse Rijk in de zestiende eeuw uitvoerig beschreven. Hoewel het hier om een langdurig conflict ging, wist William Shakespeare het verhaal kort en bondig uiteen te zetten.

4. King Lear

King Lear

Precies tussen ‘Othello’ en ‘Macbeth’ in, schreef William Shakespeare de meeslepende tragedie ‘King Lear’. Hoeveel meesterwerken kan een man produceren! In ‘King Lear’ is het publiek getuige van de worsteling van de hoofdpersonen als het gaat om rechtvaardigheid, autoriteit en verzoening. Hoewel ‘King Lear’ – zoals ook de hoofdpersoon heet – zijn opvolging naar eer en geweten wil regelen, laat hij zich leiden door zijn liefde voor één van zijn dochters in het bijzonder. Dit laten de andere dochters niet zomaar gebeuren. Mogelijk liet Shakespeare zich inspireren door een beruchte rechtszaak – waarin een van de drie dochters probeerde om haar vader krankzinnig te verklaren – die zich in die periode afspeelde. In dit opzicht wordt ook het verhaal genoemd van een burgemeester, die niet tot een goede verdeling van zijn bezit kon komen. Welke bron hij ook gebruikte, ‘King Lear’ bleek een groot succes.

3. Romeo and Juliet

Romeo and Juliet

‘Romeo and Julliet’ – officieel ‘The most excellent and lamentable tragedy of Romeus and Juliet’ – wordt gerekend tot één van Shakespeare’s vroegste tragedies. Dit stuk is geschreven tussen 1591 en 1596. Hoogstwaarschijnlijk heeft William Shakespeare zich laten leiden door het verhaal ‘Mariotti en Gianozza’ van Masuccio Salernitano uit 1476. Sinds 1900 zijn in totaal ruim 40 verfilmingen gemaakt van ‘Romeo and Julliet’. Ook de musical ‘West side story’ geldt als een versie van het bekende verhaal. In 2001 maakte Theo van Gogh de televisieserie ‘Najib en Julia’. Hierin waren we getuige van de opbloeiende liefde tussen een Marokkaanse pizzakoerier en een Haags hockeymeisje. Alle verfilmingen maken duidelijk dat op het onderwerp ‘romantisch liefde’ een onbeperkte houdbaarheidsdatum is toegekend.

2. Macbeth

Macbeth

‘Macbeth’ staat bekend als de kortste tragedie van William Shakespeare. Ook vloeit hierin ongekend veel bloed! Het verhaal is grotendeels gebaseerd op de geschiedenis van de Schotse koning Macbeth, die in 1040 de troon pakte door Duncan I van Schotland te doden. Hij zou hiertoe aangezet zijn door drie heksen. Om zijn niet eervol verkregen machtspositie te behouden, ziet ‘Macbeth’ zich genoodzaakt om angst en verderf te zaaien. Uiteindelijk leidde dit tot zijn eigen dood. Na de eerste opvoering is het stuk veelvuldig gespeeld. Saillant detail is wel dat menig toneelspeler angst voelde om te spelen; bij een aantal producties vonden namelijk noodlottige ongevallen plaats. In de afgelopen decennia is ‘Macbeth’ diverse malen verfilmd. Ook is het stuk bewerkt tot een televisieserie.

1. Hamlet

Hamlet

In ‘Hamlet’ – waarschijnlijk geschreven tussen 1600 en 1602 – paste Shakespeare de techniek van de zogenaamde ‘revenge tragedy’ toe. Dit genre was toen erg populair! Het verhaal gaat over Claudius, die zijn broer vermoordt en zo koning van Denemarken wordt. Of het nog niet erg genoeg is, neemt hij ook de vrouw van zijn broer over. Zo wordt Claudius de stiefvader van de jonge ‘Hamlet’. Laatstgenoemde wil zijn vermoorde vader eren. Op onnavolgbare wijze gaat ‘Hamlet’ de strijd aan met Claudius. “To be, or not to be, that is the question” en “There’s more between heaven and earth” zijn beroemde citaten uit het toneelstuk ‘Hamlet’.