Van het proberen niet op de strepen van de stoeptegels te lopen tot het trekken van je oog; iedereen heeft zo z’n eigenaardigheden. Ook is het logisch dat je bang bent als je in een auto zit, die wordt bestuurd door een roekeloze chauffeur. Als dit soort angsten je leven beheersen, dan is er mogelijk sprake van een fobie. In onderstaand lijstje lees je meer over de meest voorkomende fobieën.

10. Necrofobie

dood
figuur: Incry / Wikicommons

Necrofobiepatiënten ervaren de volgende symptomen: nervositeit, onregelmatige hartslag, snelle ademhaling, rillingen, droge mond, overmatige transpiratie en angst voor dode dingen. Het laatste symptoom maakt vast wel duidelijk wat deze fobie inhoudt! Mensen – die aan necrofobie lijden – zijn bang voor de dood. Zo kunnen zij niet tegen de aanblik van dode mensen en dieren. Ook de gedachte aan hun eigen dood boezemt hen een ongekend grote angst in. Deze fobie komt voor bij zowel mannen als ook vrouwen. Vaak wordt necrofobie veroorzaakt door een stressvolle gebeurtenis. Dan moet je denken aan het overlijden van een familielid of het aanrijden van een kat. Gelukkig is deze fobie te genezen. De combinatie van medicijnen en therapie bij een psycholoog of psychiater heeft menig patiënt de gewenste rust gegeven.

9. Brontofobie

onweer
foto: Bart De Bruyn / Wikicommons

Letterlijk vertaald betekent het Griekse woord ‘bronte’ donder. Brontofobie is een angst voor donder en bliksem. Al bij het eerste gerommel – dat vaak onweer inluidt – raken sommige mensen volledig in paniek. Ze zullen de gordijnen dichttrekken en alle apparaten uit het stopcontact halen. Ook zijn er voorbeelden bekend van mensen die de kelder van hun huis invluchten of onder een bed kruipen. Een ander symptoom van mensen die lijden aan brontofobie is dat zij obsessief bezig zijn met het weerbericht. Zij zullen geen enkel bericht overslaan! Als er slecht weer wordt aangekondigd, nemen zij overdreven veel voorzorgsmaatregelen. Ook maken zij zich continu zorgen wie er mogelijk door het onweer wordt geraakt. Het probleem met brontofobie is dat het hier gaat om een uiterst besmettelijke fobie! Zo zullen ouders – die aan deze fobie lijden – hun angsten overbrengen op hun kinderen. Als je lijdt aan brontofobie, dan kan therapie je er vanaf helpen.

8. Carcinofobie

kanker

In het begrip ‘carcinofobie’ herken je vast het woord kanker. Mensen – die lijden aan deze fobie – zijn verschrikkelijk bang om kanker te krijgen. Hun leven wordt beheerst door deze ziekte. Niet alleen laten ze zich overdreven vaak controleren, ook zullen ze kankerpatiënten mijden. Ze denken namelijk dat mensen met kanker deze ziekte op hen kunnen overbrengen. Meer in het algemeen nemen ze afstand tot andere mensen. Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten bij mensen met carcinofobie. Hoewel de kans groot is dat het ofwel is ingebeeld ofwel veroorzaakt door het vele piekeren, denken ze dat er een tumor in hun hoofd zit. Dat carcinofobie iedereen – ongeacht de positie op de maatschappelijke ladder – kan overkomen, toonde oud-politica Tara Singh Varma aan. In 2000 maakte zij bekend dat ze leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Deze ziekte maakte haar functioneren in de Tweede Kamer onmogelijk. Uiteindelijk bleek dit één grote leugen!

7. Emetofobie

Hoewel emetofobie niet meteen bij iedereen een belletje doet rinkelen, lijden veel mensen aan deze fobie. Opvallend is dat 90% van de patiënten vrouw is. Emetofobie kan zich op verschillende manieren manifesteren. Sommige mensen – die lijden aan emetofobie – hebben straatvrees. Hiermee samenhangend vermijden zij cafés; zij kunnen dronken mensen simpelweg niet aanzien. Ook zijn er emetofoben, die uiterst hygiënisch leven. Zij lijden veelal aan een smetvrees voor bacteriën, die buikgriep kunnen veroorzaken. Vaak controleren zij doorlopend de houdbaarheidsdatum van de voedingsmiddelen in hun koelkast! Een ander symptoom betreft het vermijden van boot- of treinreizen. Ook zal men nooit in een achtbaan stappen! Waar het omgaat is dat emetofoben braken zo eng vinden, dat ze al het mogelijke doen om dit te voorkomen. Alleen al de aanblik van braaksel doet hen gruwelen! Een mogelijk dieperliggende oorzaak is niet bekend.

6. Acrofobie

hoogtevrees
foto: Pascal Reusch / Wikicommons

Net als bathofobie – angst voor diepten – houdt acrofobie verband met de angst om te vallen. Hoewel vrijwel iedereen op grote hoogte wel een bepaalde mate van angst voelt, kan deze extreme vormen aannemen. Deskundigen onderscheiden twee vormen van hoogtevrees. Ingeval van cognitieve hoogtevrees heeft men last van angst om te springen. Als men op een constructie staat, is men bang dat deze niet sterk genoeg is. De tweede vorm betreft pure optische hoogtevrees; verblijf in een flat veroorzaakt dan extreme paniek. Hoe ontstaat acrofobie? Vaak treedt deze fobie op als gevolg van overbelasting. Dan kun je denken aan een burnout. Hoewel hoogtevrees ongevaarlijk lijkt, kan deze fobie levensgevaarlijk zijn! Zo zijn er voorbeelden bekend van mensen die zich – overmand door een paniekaanval – vanaf grote hoogte lieten vallen. Gelukkig kan therapie helpen om acrofobie te overwinnen.

5. Claustrofobie

Claustrofobie stamt af van het Latijnse werkwoord ‘claudere’. Dit betekent sluiten. Mensen – die lijden aan claustrofobie – zijn overdreven bang om in een afgesloten ruimte te geraken. Een kleine auto of rijden door een tunnel boezemt hen ongekend veel angst in. Verder laten ze moeilijk te verlaten ruimten links liggen. Dan moet je denken aan liften, treinen en vliegtuigen. Zij zijn gewoonweg bang om opgesloten te raken en/of te stikken. Deze angst wordt groter als er zich meer mensen in de ruimte bevinden. Paniek of juist ‘bevriezend gedrag’ maakt zich dan van hen meester. Om hun leven draaglijk te maken, vertonen claustrofobiepatiënten ‘veiligheid zoekend gedrag’. Waar ze ook zijn, ze checken altijd waar de nooduitgang is. Ook zullen ze ramen en deuren openen. De angst bij claustrofobie ontstaat doordat men bang is om niet uit de groep of de ruimte te kunnen ontsnappen.

4. Agorafobie

In het oude Griekenland stond de ‘agora’ bekend als een markt. Hier kwamen kopers en verkopers bij elkaar. Meer in het algemeen fungeerde de markt als een ontmoetingsplaats. Als je een agorafobie hebt ontwikkeld, dan ben je bang om gevangen te zitten op een openbare plaats. Ook een brug of bijvoorbeeld een wachtende rij wordt vermeden. Meer concreet zullen agorafobeten plaatsen – die zij niet goed kennen of waarop ze geen controle kunnen uitoefenen – mijden. De achterliggende gedachte is dat – als de angst te groot wordt – men niet kan ontsnappen. Opvallend is dat deze fobie meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Bij laatstgenoemde sekse ligt het gevaar van alcoholisme op de loer. Wellicht worden mannen – die lijden aan agorafobie – afgeserveerd als alcoholisten. Hoe dan ook, het is een feit dat cognitieve therapie bij een psycholoog je van deze fobie kan afhelpen.

3. Aerofobie

vliegants

De termen ‘aerofobie’ en ‘aviofobie’ worden door elkaar heen gebruikt. Uit beide termen kun je wel opmaken dat het hier gaat om vliegangst. Mensen met vliegangst durven niet te vliegen. Vaak is deze fobie een gevolg van een traumatische ervaring opgelopen in een vliegtuig. Extreme turbulentie wordt wel genoemd als een oorzaak. Ook getuige zijn van een medepassagier met een paniekaanval kan leiden tot het ontwikkelen van aerofobie. Overigens zijn er ook gevallen bekend van mensen met vliegangst, die dat hebben opgelopen na het zien een vliegtuigcrash op televisie. Je kunt je voorstellen dat het aantal mensen met aerofobie in de Verenigde Staten enorm is gegroeid na de aanslagen van 11 september. In Nederland lijdt naar schatting 10 tot 40% van de volwassenen aan een vorm van vliegangst. Ongeveer 14% van hen weigert om te vliegen. Overigens gaat vliegangst vaak gepaard met andere angsten. Zo hebben deze mensen vaak ook last van hoogtevrees en claustrofobie.

2. Sociale fobie

Hoewel een sociale fobie niet de meest voorkomende is – we zijn nog niet bij nummer 10 aangekomen – is deze variant wel de meest ingrijpende. Zo ervaren mensen met een sociale fobie vrijwel continu de problemen van hun angsten. Of ze nu een feestje aandoen, telefoneren of een boodschap halen; mensen met een sociale fobie zijn bang om te worden uitgelachen, afgewezen of commentaar te krijgen. Specifieke vormen van een sociale fobie zijn trilangst, plasangst en bloosangst. Ook stotteren is een uiting van een sociale fobie. Als je lijdt aan een extreme vorm van sociale fobie dan doe je er goed aan de hulp in te schakelen van een psycholoog. Immers, deze fobie maakt sociale contacten onmogelijk. Een sociale fobie heeft een bijzonder negatieve impact op het persoonlijke én professionele leven van een persoon.

1. Arachnofobie

spin
foto: JJ Harrison / Wikicommons

Van alle fobieën – waarvan ook diverse fobieën voor dieren zoals kikkers en vogels – komt de angst voor spinnen en spinachtigen het meest voor. Deze fobie wordt ook wel arachnofobie genoemd. De helft van alle Nederlandse vrouwen en 10% van de mannen lijdt aan spinnenangst. Best wel raar als je bedenkt dat vrijwel alle spinnen in Nederland ongevaarlijk zijn! Je herkent mensen met arachnofobie aan beven, zweten en soms ook wel hyperventileren. Ook hartkloppingen en duizeligheid zijn bekende symptomen. Helemaal duidelijk wordt het als ze wegrennen bij het zien van een spin! Om arachnofobie te bestrijden wordt therapie toegepast. Al naar gelang de ernst van de situatie kiest men voor ofwel de directe confrontatie – dan toont de therapeut een spin in een potje of heeft deze zelf vast – ofwel langzaam laten wennen. Zodra men zich realiseert dat er geen angst nodig is, zal het effect van de therapie sneller en positief evolueren.