Ondanks dat er in Nederland een hoop elektriciteit wordt geïmporteerd, bevinden er zich in Nederland ook een hoop elektriciteitscentrales die helpen bij de productie van elektriciteit. Niet elke elektriciteitscentrale maakt gebruikt van dezelfde brandstof, waardoor de opbrengsten van elkaar verschillen.

De meeste elektriciteitscentrales gebruiken momenteel aardgas en steenkool als brandstof om elektriciteit op te wekken. In 2030 moet het aandeel duurzame stroom in Nederland op 70 procent liggen. Hierdoor moeten veel energiecentrales overstappen naar biomassa als brandstof. Ook wordt het aandeel elektriciteit opgewekt uit wind en zon steeds hoger. Stroom wordt dus steeds milieuvriendelijker. Bijvoorbeeld een laadpaal aanschaffen wordt in de toekomst een echt duurzame aankoop, je weet dan zeker dat er grotendeels duurzame stroom gebruikt wordt.

Maar nu eerst een top 10 van de huidige grootste elektriciteitscentrales in Nederland en de brandstof die ze gebruiken.

10. Magnum in Eemshaven

Magnum

Elektriciteitscentrale Magnum werd in 2009 gebouwd in de Eemshaven in de provincie Groningen en werd in 2013 officieel geopend. De elektriciteitscentrale maakt voornamelijk gebruik van aardgas als brandstof en heeft daardoor een elektrisch vermogen van zo’n 1.311 megawatt. Het was eerst de bedoeling dat de er een kolenvergassings-eenheid op het terrein werd bijgeplaatst, maar dit plan werd in 2016 officieel geschrapt. Echter werd er in 2018 besloten om de Magnumcentrale beschikbaar te stellen als blackstartinstallatie. Hierdoor kan de elektriciteitscentrale in geval van een grote stroomuitval toch nog worden opgestart.

9. Maximacentrale in Lelystad

Maximacentrale

AVenZo – Ludo de Rooij / Shutterstock.com

De Maximacentrale, vroeger ook wel bekend onder de naam Flevocentrale, bevindt zich op een eiland in het IJsselmeer. De elektriciteitscentrale werd in 1968 geopend en later in 2008 verbouwd, omdat het één van de oudste gebouwen in Lelystad is. Ook werd een deel van de Maximacentrale gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. De elektriciteitscentrale heeft een elektrisch vermogen van 440 megawatt en kan hiermee zo’n 1,6 miljoen huishoudens van voldoende elektriciteit voorzien.

8. Kerncentrale Borssele in Borssele

Borssele

Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Nog geen vier jaar na de bouw van de in 1973 gebouwde energiecentrale in Borssele, werd deze al flink gemoderniseerd. Dit kwam voornamelijk door de kernramp van Tsjernobyl, waardoor er meer aandacht werd besteed aan verhogen van her veiligheidsniveau van Kerncentrale Borssele. Ondanks dat er geen einddatum aan de bedrijfsvergunning van Kerncentrale Borssele zat, werd er in 2013 besloten om deze tot 2033 open te houden. Door de jaren heen heeft de elektriciteitscentrale een hoop kritiek ontvangen naar aanleiding van de gevaren van kernenergie.

7. Onyx Centrale in Rotterdam

onyx centrale

oliverdelahaye / Shutterstock.com

De Onyx Centrale bevindt zich langs het Beerkanaal, waar deze overgaat in de Mississippihaven in Rotterdam. Daarnaast ligt de elektriciteitscentrale dicht in de buurt van hun concurrerende elektriciteitscentrale Centrale Maasvlakte. De energiecentrale maakt voornamelijk gebruik van steenkool als brandstof, maar is in de afgelopen jaren steeds meer gebruik van maken van biomassa als brandstof. De bouwplannen voor deze energiecentrale werden in 2007 door het toenmalige kabinet goedgekeurd, waardoor de Onyx Centrale in 2016 klaar was voor gebruik. Echter werd er sinds 2020 gekeken om de elektriciteitscentrale vervroegd te sluiten tegen een subsidie van €212,5 miljoen.

6. Amercentrale in Geertruidenberg

Amercentrale

Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

De elektriciteitscentrale Amercentrale is zowel een steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale. De energieproductie van Amercentrale wordt voor 50% geleverd door steenkool en 40% door biomassa. Daarnaast is Amercentrale één van de weinige elektriciteitscentrale die gebruik maken van houtgas. Zo’n 10% van de energieproductie wordt geleverd door het verstoken van houtgas. In de nacht van 28 september in 2003 stortte een steiger in, tijdens onderhoudswerkzaamheden in de vuurhaard van een stoomketel. Vijf mensen kwamen tijdens het ongeluk om het leven en de machine moest worden gereinigd van asbest.

5. Eemscentrale in Eemshaven

Aan de grootste zeehaven van Noord-Nederland in de provincie Groningen ligt de elektriciteitscentrale Eemscentrale, die naast aardgas ook gebruik maakt van andere brandstoffen. De Eemscentrale bestaat uit oud deel dat in 1978 werd gebouwd en een nieuw gedeelte dat in 1996 werd gebouwd. Beide delen maken gebruik van koelwater uit de Waddenzee voor het produceren van energie. Daarnaast maakt de energiecentrale ook gebruik van negen windmolens, die samen een vermogen van 27 megawatt opleveren.

4. Rijnmond Energie in Rotterdam

Elektriciteitscentrale Rijnmond Energie werd gebouwd door het Amerikaanse moederbedrijf Intergen in 2004 en maakt voornamelijk gebruik van aardgas als brandstof. Echter werd het door de toename van het aanbod van wind- en zonne-energie steeds moeilijker voor de gasgestookte centrale om goedkoop te produceren. In 2015 werd de eigenaar van de elektriciteitscentrale failliet verklaard, waardoor Rijnmond Energie stil kwam te liggen. Later in 2019 begon de elektriciteitscentrale onder de naam Rijnmond Power Holding weer met draaien voor de nieuwe eigenaar Uniper.

3. Centrale Maasvlakte in Rotterdam

Centrale Maasvlakte

De elektriciteitscentrale Centrale Maasvlakte werd in 2008 gebouwd en pas in 2016 officieel in gebruik genomen. De Centrale Maasvlakte bevindt zich op de Rotterdamse Maasvlakte en maakt voornamelijk gebruik van steenkool als brandstof. De eigenaar van de elektriciteitscentrale, genaamd Uniper, is een rechtszaak gestart tegen het verbod van het gebruik van steenkool als brandstof door elektriciteitscentrales. De Centrale Maasvlakte is namelijk in staat om zelfs na 2030 elektriciteit te produceren. Daarom eist Uniper een financiële compensatie in plaats van het laten sluiten van de elektriciteitscentrale.

2. Clauscentrale in Maasbracht

Clauscentrale

In de buurt van Roermond bevindt zich de elektriciteitscentrale genaamd Clauscentrale. Deze elektriciteitscentrale maakt gebruik van aardgas als brandstof en is daarmee één van de grootste gasgestookte elektriciteitscentrales in Nederland. Clauscentrale heeft na de forse daling van de elektriciteitsprijs en stijging van de aardgasprijs in 2014, zes jaar lang stil gelegen. Sinds 2020 werd de elektriciteitscentrale weer opnieuw opgestart en kwam de commerciële elektriciteitsproductie in de Clauscentrale weer op gang. Daarnaast wil België stroom vanuit de Clauscentrale importeren, doordat de Belgische kerncentrales stil zullen worden gelegd.

1. Eemshavencentrale in Eemshaven

Eemshavencentrale

Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

De grootste elektriciteitscentrale van Nederland met een nominaal elektrisch vermogen van zo’n 1.560 megawatt bevindt zich in de stad Eemshaven in de provincie Groningen. De Eemshavencentrale behoort tot de drie nieuwste kolencentrales van Nederland samen met Centrale Maasvlakte en Riverstone Centrale Rotterdam. De elektriciteitscentrale heeft een hoog rendement van 46%, waardoor er veel minder steenkool nodig is om een hoge hoeveelheid energie op te wekken. Echter werd er eind 2016 een investeringsbesluit genomen om vanaf 2019 zo’n 15% van de steenkool te vervangen door biomassa. Het is nog niet duidelijk of de Eemshavencentrale doorgaat op biomassa als brandstof.