Helaas blijkt het nodig dat een land een leger bezit. Het zou naïef zijn om te denken dat alleen met goede afspraken, onderhandelingen en diplomatie de soevereiniteit van een land gewaarborgd is. Van zodra een heerszuchtig leider aan de macht komt, laat deze al snel een oogje vallen op een minder machtig buurland. De geschiedenis van de mensheid heeft keer op keer aangetoond, ook reeds in onze 21ste eeuw, dat een land een leger nodig heeft om zichzelf te beschermen.

Oorlog voeren in onze moderne tijd heeft wel een erg gevaarlijk kantje gekregen: sinds de ontwikkeling van kernwapens kan de mensheid zichzelf vernietigen. Bij het uitbreken van een Derde Wereldoorlog riskeren we dat er geen winnaars of verliezers zijn, alleen maar een totaal verwoeste wereld. Op het ogenblik bestaan er op de aarde zo’n 9.920 bekende kernwapens, maar slechts 100 ervan zijn voldoende om aan onze beschaving definitief een einde te maken.

Dat neemt niet weg dat vele landen zich alleen maar veilig voelen door veel geld te investeren in een sterk leger. Hieronder een lijstje van de 10 sterkste legers ter wereld, rekening houdend met 50 verschillende factoren.

laatste update juni 2018

10. Het Egyptische leger

Egypte is een land in Noord-Afrika dat grenst aan Israël. Het land bevindt zich in de broeihaard van het Midden-Oosten, een gebied waar er reeds vele tientallen jaren conflicten zijn tussen allerlei bevolkingsgroepen. Niet verwonderlijk dus dat Egypte flink investeert in een machtig leger.
Het Egyptische leger is goed voor een jaarlijks budget van zo’n 4,4 miljard dollar en telt ruim 454.000 actieve militairen. Het leger mag bovendien rekenen op de steun van 875.000 reservisten. De landmacht is het grootste onderdeel van de Egyptische krijgsmacht en heeft de beschikking over meer dan 4.000 tanks. De Egyptische luchtmacht telt meer dan 1.100 vliegtuigen, waaronder 228 F-16’s. Twee vliegdekschepen varen onder Egyptische vlag.
Het Egyptische leger is het grootste van alle Afrikaanse landen. In de 20ste eeuw nam de Egyptische krijgsmacht deel aan 4 oorlogen tegen Israël en aan Operatie Desert Storm, het luchtoffensief tegen Irak in de eerste Golfoorlog.

9. De Duitse Bundeswehr

duitse leger

De Duitse krijgsmacht is uiteraard bekend omwille van zijn rol in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het verslagen Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog bezet door buitenlandse mogendheden. Het land kreeg in 1955 de toestemming om opnieuw een eigen leger op te richten: de Bundeswehr. Tegenwoordig wordt de Bundeswehr als lid van de NAVO ingezet in tal van buitenlandse missies. Het Duitse leger mag rekenen op een budget van 39,2 miljard dollar, telt 180.000 actieve militairen en 30.000 reservisten. De luchtmacht van de Bundeswehr beschikt over 698 vliegtuigen, waaronder ‘multirole’ gevechtsvliegtuigen als de Eurofighter Typhoon en de Panavia Tornado.

8. Het Turkse leger

fotostory / Shutterstock.com

De krijgsmacht van Turkije vormt het machtigste leger van een moslimland in deze lijst. Het Turkse leger maakt deel uit van de NAVO en bestaat uit vijf onderdelen: de landmacht, luchtmacht, marine, gendarmerie en kustwacht. Het Turkse leger werd opgericht in 1920 en heeft zijn ‘roots’ in het vroegere Ottomaanse Rijk.
De Turken besteden jaarlijks een budget van 8,2 miljard dollar aan hun leger, dat 383.000 actieve militairen telt. In tijden van onrust of oorlog kunnen bovendien 361.000 reservisten opgeroepen worden. De landmacht is het belangrijkste onderdeel van de Turkse krijgsmacht. De Turkse luchtmacht beschikt over een aanzienlijk aantal Amerikaanse F-16’s. De bedoeling is dat deze F-16’s in de toekomst stilaan vervangen worden door Amerikaanse F-35’s en door gevechtsvliegtuigen van eigen Turkse makelij: de TAI TFX.

7. De Japanse Zelfverdedigingstroepen

japanse leger

US Army

Na de bloedige rol van het Japanse Keizerlijke leger in de Tweede Wereldoorlog, werd de krijgsmacht van Japan sterk gereduceerd en omgevormd tot de Japanse Zelfverdedigingstroepen. De rol van het leger wordt aan banden gelegd door artikel 9 van de Japanse Grondwet, dat alleen zelfverdediging toestaat indien het land wordt aangevallen. De Japanse Zelfverdedigingstroepen hebben daarom nog nooit aan een echt offensief deelgenomen. Het Japanse leger speelt wel een rol in vredesoperaties en hulpoperaties.
Omwille van de dreiging die uitgaat van landen als Noord-Korea en China, heeft Japan de laatste decennia toch flink geïnvesteerd in zijn leger. Het jaarlijkse militaire budget bedraagt 43,8 miljard dollar. Het leger telt bijna 249.000 actieve manschappen en 63.300 reservisten.

6. Het leger van het Verenigd Koninkrijk

engelse lger

Ooit was het Britse leger het machtigste ter wereld. Het Verenigd Koninkrijk heeft ooit geregeerd over bijna een derde deel van de wereldbevolking en bezat een rijk waarin de zon nooit onderging. Die glorietijd is lang voorbij, maar het Britse leger is nog steeds een van de modernste, krachtigste en technologisch meest geavanceerde ter wereld. De Britse krijgsmacht beschikt bovendien over kernwapens.
De regering van het Verenigd Koninkrijk besteedt jaarlijks ruim 45 miljard dollar aan haar leger. Formeel is koningin Elisabeth II opperbevelhebber, maar in werkelijkheid ligt het bevel bij de Britse premier en het kabinet. Het Britse leger neemt de laatste jaren alleen nog deel aan operaties binnen een internationale coalitie. Het laatste grootschalige eenzijdige optreden van het Britse leger vond plaats tijdens de Falklandoorlog in 1982. Tegenwoordig telt de Britse krijgsmacht ruim 151.000 actieve militairen en 81.500 reservisten.

5. Het Franse leger

franse leger

Pierre Delattre/wikimediacommons

Frankrijk bezit als vierde grootste kernmacht ca. 300 kernwapens. De meeste zijn kernraketten die afgeschoten kunnen worden vanaf onderzeeërs en gevechtsvliegtuigen. Het Franse leger heeft een enorme militaire slagkracht. Dat bewijs werd geleverd toen de Franse regering na de aanslagen te Parijs in november 2015, haar luchtmacht binnen 48 uur kon mobiliseren in de strijd tegen IS.
Het Franse leger ontvangt jaarlijks een budget van 35 miljard dollar, heeft ca. 204.000 actieve militairen en zo’n 184.000 reservisten in dienst. Het eliteonderdeel van het Franse leger is het vreemdelingenlegioen, waarin rekruten worden toegelaten uit allerlei landen. Momenteel bestaat het vreemdelingenlegioen uit 150 verschillende nationaliteiten.
De landmacht vormt met 112.800 manschappen het grootste onderdeel van het Franse leger. De luchtmacht telt 57.000 militairen en beschikt over ruim 1200 militaire vliegtuigen, waaronder 600 gevechtsvliegtuigen. In Frankrijk wordt overigens een van de meest gesofistikeerde gevechtsvliegtuigen gebouwd: de Dassault Rafale. In de wereldzeeën varen bovendien 4 Franse vliegdekschepen rond.

4. Het leger van India

indische leger

Jayakumar / Shutterstock.com

India is eveneens een kernmacht. Het land behoorde ooit tot het machtige Britse rijk, maar werd in 1947 onafhankelijk. Nu bezit het een leger dat machtiger is dan het Britse leger. India geeft jaarlijks zo’n 51 miljard uit aan zijn krijgsmacht. Maar liefst 1.363.000 actieve militairen maken deel van het Indiase leger. Bovendien kan de krijgsmacht rekenen op de hulp van 2.845.000 reservisten.
Het leger van India beschikt over een enorme hoeveelheid tanks (meer dan 4.400) voor de verdediging van zijn uitgestrekte grondgebied. Circa 2.100 militaire vliegtuigen maken deel uit van de Indiase luchtmacht, waaronder vele Russische Sukhoi-gevechtsvliegtuigen.

3. Het Volksbevrijdingsleger van China

china leger

Alexander Ryabintsev / Shutterstock.com

China, een van de oudste en grootste landen ter wereld, kan beroep doen op een enorm krachtig leger. De Chinese regering spendeert jaarlijks meer dan 161 miljard dollar aan militaire uitgaven. Het Volksbevrijdingsleger van China telt het grootste aantal actieve militairen ter wereld: meer dan 2.260.000. Voeg daarbij nog eens 1.452.500 reservisten en je bekomt een krijgsmacht die in tijden van oorlog kan rekenen op meer dan 3.712.500 manschappen.
Vooral de 68 militaire duikboten van China trekken de aandacht. China is ook aanwezig in de ruimte en bracht reeds 113 militaire satellieten in een baan om de aarde. De Chinese luchtmacht maakt gebruik van 2955 militaire vliegtuigen. China is bezig met de ontwikkeling van de Chengdu J-20, een gevechtsvliegtuig van de 5de generatie met stealth-technologie.

2. Het Russische leger

russische leger

Vitaly V. Kuzmin/wikicommons

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden in 1992 de ‘Strijdkrachten van de Russische Federatie’ opgericht. Opperbevelhebber is de Russische president. Rusland besteedde het laatste jaar 44,6 miljard dollar aan zijn leger. De strijdkrachten hebben zo’n 798.000 actieve militairen in dienst en kunnen een beroep doen op 2.572.500 reservisten.
Het enorme Russische grondgebied wordt verdedigd met meer dan 15.000 tanks (sommige bronnen spreken over meer dan 20.000 tanks), de grootste tankvloot ter wereld. Het hypermoderne Russische luchtafweersysteem S-400 kan elk gevechtsvliegtuig binnen een straal van 400 kilometer uit de lucht schieten en werd recent ingezet in Syrië. Rusland is bovendien een van de grootste kernmachten ter wereld.

1. Het leger van de Verenigde Staten

amerikaanse leger

Op een onbetwiste eerste plaats staat het leger van de Verenigde Staten. Dat merk je onmiddellijk aan het jaarlijkse militaire budget: 587 miljard dollar! Opperbevelhebber is de president van de Verenigde Staten, de machtigste man ter wereld.
De United States Armed Forces hebben zo’n 798.000 actieve manschappen in dienst, en kunnen bijkomend nog eens 990.000 reservisten oproepen. De Amerikaanse krijgsmacht bestaat uit de US Army (de landmacht), het US Marine Corps (mariniers, elite-eenheid), de US Navy (marine), de US Air Force (luchtmacht) en de US Coast Guard (de kustwacht).
De US Air Force bezit ca. 13.800 militaire vliegtuigen. Wereldwijd worden er meer dan 10 Amerikaanse vliegdekschepen ingezet en varen er 72 duikboten rond. De Verenigde Staten zijn ook koploper in het aantal kernwapens en hebben een militair overwicht in de ruimte.
Het Amerikaanse leger treedt overal ter wereld op. Recente militaire operaties waren vooral gericht tegen het Syrische regime.