bermuda driehoek
De Bermuda driehoek: een mysterieus gebied in de Atlantische oceaan, vlak voor de kust van Florida en Cuba. Volgens zowel officiële als officieuze bronnen zijn hier niet alleen mensen, maar hele schepen en vliegtuigen verdwenen. Is deze Bermuda regio, een driehoekig gebied tussen Miami, in Florida, San Juan, te Porto Rico, en het eilandje Bermuda (vernoemd naar haar ontdekker in 1503, Juan de Bermudez), werkelijk zo gevaarlijk als het volksgeloof ons wil doen denken? De Amerikaanse Marine denkt in ieder geval van niet, zij erkennen de driehoek namelijk niet. Echter, er zijn genoeg complottheorieën die beweren dat er wel degelijk iets is, dat die Bermuda Driehoek zo gevaarlijk maakt. Wat die verklaringen (of complottheorieën) precies suggereren, zullen we in deze top tien behandelen. We beginnen mild, met een aantal (semi) wetenschappelijke verklaringen. Maar geen zorgen, daarna behandelen we ook de iets wildere, en ook populairdere theorieën, aliens bijvoorbeeld!

Voor we beginnen met de echte lijst eerst nog even de meest ‘gangbare’ verklaring van de meeste overheidsinstanties, namelijk: er is geen Bermuda driehoek. Aanhangers van deze (non)-theorie houden vol dat de enige reden dat er zo hevig wordt gespeculeerd over de mysterieuze Driehoek is omdat het door auteurs opgeblazen is tot een fenomeen. Terwijl er in feite helemaal niets gaande is. De Driehoek omhelst een groot en zeer druk bevaren gebied in de Oceaan en gezien deze factoren is het niet bijzonder merkwaardig dat vele schepen hier omkomen. Er zou, volgens de nihilisten die deze verklaring aanhangen, niet méér risico zijn om in de Bermuda Driehoek te varen dan in een even zo druk bevaren gebieden elders. Sterker nog, vergeleken bij andere drukke gebieden is de Bermuda Driehoek in feite helemaal niet zo gevaarlijk. Het komt niet eens voor in de top tien meest riskante oceaan-regio’s. Er is dus geen noodzaak om te verklaren, aldus overheden.

Gelukkig is niet iedereen zo onorigineel, en zijn er genoeg andere verklaringen, sommige zinnig, anderen waanzinnig.

10. Menselijk falen

Uiteraard moet er verklaard worden waarom in dit gebied hele schepen en soms zelfs vliegtuigen verdwijnen, en simpelweg zeggen dat er niet zó veel ongelukken zijn als elders is geen verklaring voor de ongelukken an sich. Gelukkig hebben we een bijzonder rationele verklaring klaar voor de logici onder ons, die niet willen meedoen aan buitenaardse waanzin, namelijk: menselijk falen.

Het is heel goed mogelijk dat de meeste (als niet alle) ongelukken in de Driehoek kunnen worden toegeschreven aan fouten gemaakt door de bemanning van de ongelukkige voertuigen, of de externe informatiebronnen. Wij nemen Harvey Conover als voorbeeld voor een vaak fatale menselijke fout: koppigheid. Harvey zeilde in 1958 tegen beter weten (en beter advies) naar de Bermuda Driehoek en kwam daar om. Daar was echter niets mysterieus aan, hij zeilde namelijk in het midden van een van de meest heftige stormen van het seizoen! Nee, we kunnen een hoop (onzin) toeschrijven aan buitenaardse wezens maar dit was toch echt een moment van menselijk falen. En zo zouden er wel meer Bermuda ongelukken verklaarbaar zijn, volgens aanhangers van deze theorie.

Maar als dit een oplossing is, dan is ze niet bevredigend. Immers, waarom maken wij mensen niet zulke menselijke falen vaker buiten de Bermuda Driehoek? Wat is er binnen die Driehoek dat ervoor zorgt dat we meer fouten begaan? Een aantal technische en natuurwetenschappelijke verklaringen, die nu volgen, kunnen helpen.

9. Kompas afwijkingen

kompas

Een voor de hand liggende verklaring is het afwijken van het kompas. De kompassen van schepen en vliegtuigen behoren altijd netjes naar het noorden te wijzen, en als zodanig kunnen ze een schip of vliegtuig op koers houden. Wat als het kompas van een schip echter niet goed werkt in de Driehoek regio? Het is wetenschappelijk gezien niet eens zo’n merkwaardige aanname, er zijn namelijk veel plekken op aarde waar een normaal kompas niet exact naar het noorden wijst. Neem bijvoorbeeld de polen zelf. Maar ook elders, bijvoorbeeld in de Gobi woestijn, wijst een kompas niet zuiver naar het noorden, maar draait in plaats daarvan ietwat onstandvastig in het rond.

Eén wetenschappelijk feitje dat al eeuwen bekend is onder navigators is dat een kompas van plek tot plek altijd een beetje afwijkt van het echte Noorden (behalve op een specifiek aantal plekken). Het is dus helemaal niet ‘vreemd’ dat een kompas verandert over de grote afstanden die de Driehoek behelst. Echter, waar komen dan de nood-roepen vandaan, van schepen die om zijn gekomen in een Bermuda verdwijning, vlak vóór ze van de radio verdwenen: “het kompas slaat op hol!”. Andere verklaringen zijn nodig!

8. Gravitatie velden

zwaartekracht

Gravitatie (zwaartekracht) komt voor in bepaalde concentraties, hoewel wij dit niet merken omdat we zo gewend zijn aan de ‘normale’ concentratie. Echter, soms komt er een bepaalde verdikking in concentratie voor, een ‘mass concentration’ ofwel mascon in astrofysische termen. Op zulke plekken is de zwaartekracht ineens een stuk sterker dan normaal. In feite is er overal op aarde een minuscule variatie op de ‘normale’ concentratie, maar deze is doorgaans zo klein dat we het niet kunnen waarnemen. Echter, zo willen aanhangers van deze verklaring, wellicht is er onder de Bermuda Driehoek een mascon die zo hevig is, dat ze in staat is hele schepen tot zinken te brengen, als deze schepen toevallig net tussen twee grote golven hun neerwaartse beweging maken.

7. De Golfstroom

goflstroom

De Golfstroom is een soort van oceaan-rivier, het is een warme stroming in de Atlantische oceaan die onder andere langs de Oostkust van Noord Amerika stroomt (en daarna Europa komt opwarmen). Deze stroom is ongeveer 100 kilometer breed en een kilometertje diep en de snelheid is zo’n 2.5 meter per seconde (9 km per uur). Voor een anders vrij kalme oceaan is dit een behoorlijke snelheid (en de meeste mensen kunnen de stroom dus niet eens (lang) rennend bijhouden). Driemaal raden waar deze stroming op zijn snelst is. Precies, in de Bermunda Driehoek regio. Derhalve is de Golfstroom een van de meest populaire zondebokken voor de Bermuda verdwijningen.

De Golfstroom is met name een verklaring voor waarom we omgekomen schepen bijna nooit kunnen terugvinden, nadat ze van de radar zijn verdwenen. In plaats van te zijn ge-dematerialiseerd door buitenaardse wezens, is het schip wellicht simpelweg een stukje met de golfstroom mee gedobberd. Schepen zinken immers niet direct als bakstenen, na te zijn verongelukt, maar blijven nog een tijdje drijven. In die tijd kan een schip dus best ver van zijn originele ‘ongeluk’ locatie zijn gedobberd.

Maar waarom verongelukten al die schepen en vliegtuigen in eerste instantie? Als je de voorgaande oplossingen voor het mysterie niet voldoende vond, dan wellicht de volgende: stinkgas.

6. Methaan bubbels

methaan bubbels

Methaangas is een gas dat onder andere van winden (met name koeien-scheten) komt, maar dit is niet de enige bron. Er zijn namelijk onder de zeebodem een overvloed aan gasbubbels met dit gas als voornaamste bewoner. Sommige van deze bubbels liggen vlak onder de zeebodem, sommige kilometers diep. Hoeveel er zijn, over de hele wereld, weet de wetenschap (nog) niet precies, maar er zouden best zulke bubbels in de Bermuda Driehoek kunnen voorkomen, natuurlijk.

Wat is nou het probleem met deze gasbellen, anders dan dat ze wellicht vreemd ruiken? Welnu, het probleem ligt in hun openbarsten, zoals we zagen in de olieramp van 2010 met de Deepwater Horizon (een olie boor installatie voor de kust van Louisiana). Deze ramp werd namelijk ook veroorzaakt door een methaanbubbel die barste vanwege de booractiviteiten.

Zulke gasbel ontploffingen als in de Deepwater Horizon ramp kunnen ook de reden zijn geweest van ongelukken in de Bermuda Driehoek. Zo’n bubbel kan namelijk ook uit zichzelf barsten, of vanwege een aardbeving, bijvoorbeeld. Wellicht is er in dat geval geen hevige explosie, maar desalniettemin kan een schip ervan zinken. Het gas stijgt namelijk op van de zeebodem naar het oppervlakte en daar maakt het gas het water poreus. Vanwege de gasbelletjes kan het normaliter ‘dichte’ water ineens geen schip meer dragen. Immers, schepen varen op water, en niet op gas. Ieder zeewaardig voertuig zou in zo’n zee van gas ten onder gaan, in minder dan tien seconden. De zee slokt het hele schip op.

Helaas kan de wetenschap niet bevestigen wat de aanhangers van dit idee vermoeden: er zijn in feite niet meer methaan bubbels gebarsten in de oceaanbodem in de Bermuda Driehoek dan elders. Wat dan?

5. Wispelturig weer

orkaan

Florida en de omringende Verenigde Staten staan bekend om hun orkanen. Niet voor niets heet het gebied in Noordoost Amerika en Centraal Amerika de ‘orkaan steeg’ (Hurricane Alley). Als verantwoordelijk en goed geïnformeerde kapitein is het tegenwoordig vrij gemakkelijk om orkanen te vermijden, immers via satellieten kunnen we vrij accuraat voorspellen waar er eentje zal los barsten. Maar dat was niet altijd zo, en het kan best zijn dat een paar van de eerste mysterieuze verdwijningen in de Bermuda regio inderdaad te maken hebben met een show-down tussen schip en orkaan!

Een van de pluspunten van deze verklaring is dat hij ook werkt voor vliegtuigen. Immers, een van de meest gevaarlijke ‘bijproducten’ van een orkaan zijn de valstromen (genaamd windschering), een rukwind die aan de randen van een orkaan kan ontstaan. Deze rukwinden bereiken snelheden tot wel 270 kilometer per uur (let op, de ‘categorie’ orkaan in de Windkracht tabel (windkracht 12) begint bij 120 kilometer per uur!). Het is goed mogelijk dat zulke rukwinden de fatale slag worden voor piloten, en wanneer ze eenmaal zijn neergestort in de grote Atlantische Oceaan (laten we zeggen, in de Golfstroom) hoe vinden we ze dan ooit nog terug?

Maar, afgezien van (geo-, astro- of meteo-) fysische verklaringen, wat kan nog meer de oorzaak zijn van de mysterieuze verdwijningen in de Bermudadriehoek?

4. Piraten!

piraten

Arg! Piraten! Met populaire Hollywood films als Pirates of the Caribbean, hebben de meesten van ons tegenwoordig een ietwat romantisch en toch op zijn minst positief beeld van piraten. Echter, in werkelijkheid zijn piraten niet alleen iets van de Gouden Eeuw, maar zijn nog altijd actief op de oceanen. Bovendien zijn deze tegenwoordige alles behalve romantisch. In feite staan ze bekend om hun wrede en genadeloze gedrag en hun activiteiten in met name drugs, mensen en wapenhandel. Geen romantische bezigheid, dat in ieder geval.

Het is mogelijk dat piraten een handje hebben (gehad of nog altijd) in het zinken en verdwijnen van zo veel schepen in de Driehoek. Vanwege de moeite om een gevangen genomen schip te verkopen op de internationale markt tegenwoordig kan het voor veel piraten gunstiger zijn om zo’n schip dan maar gewoon tot zinken te brengen. Nadat alle rijkdommen zijn overgeheveld, natuurlijk, en de bemanning de plak heeft belopen. Maar zijn er werkelijk genoeg piraten in deze regio om alle verdwijningen te verklaren? En waarom alleen hier?

Tot nu toe hebben we nog geen bevredigende verklaring gevonden, dus laten we kijken naar de iets wildere verklaringen.

3. Wormgaten

wormgat

Een breuk in de ruimte en tijd, volgens sommigen, is precies de juiste verklaring voor de Bermuda ongelukken. Volgens Einsteins relativiteitstheorie is de ruimte en tijd één enkele entiteit, en alles bestaat in dezelfde tijdruimte. Maar deze tijdruimte, een soort van stofje waarop alles is vast gestikt, kan gaten bevatten, zoals Zwarte gaten. Wat is aan de andere kant van zo’n gat? En kunnen zulke zwarte gaten ook ontstaan in een veel kleiner formaat, laten we zeggen, vlak onder een schip in de Bermuda Driehoek, misschien?

Zulke kleine zwarte gaten worden in de sci-fi wereld ook wel wormholes genoemd, of een ‘wormgat’, en het zijn min of meer afkortingen in het tijdruimte stofje, waarmee je snel van de ene naar de andere plek in de tijdruimte kan springen. Is het mogelijk?

Welnu, wetenschap kan niet doorslaggevend neen antwoorden op deze vraag. De wiskunde is simpelweg niet geavanceerd genoeg om het te kunnen ontkennen, maar erg waarschijnlijk is het ook niet. Maar toch, maar toch.

Neem nu Carolyn Cascio, een veteraan pilote die af en toe vluchten deed naar de Bahama’s. Op 7 juni 1964 vloog ze van Nassau naar het Grand Turk Island, over een stuk Bermuda Driehoek. Echter, toen ze aankwam zag ze niet het druk bevolkte eiland dat ze eerder had gezien. Ze zag exact het juiste eiland, zo kunnen we op haar radio contact horen, maar zonder enige menselijke tekenen van leven. Alsof ze het eiland terug vond in haar onaangetaste staat zo’n 1.000 jaar geleden.

De radio melde Carolyn dat ze haar in beeld hadden, dat ze het juiste eiland had, en dat ze ieder moment kon landen. Maar Carolyn deed dat uiteindelijk niet, want ze kon het hele vliegveld niet eens vinden. Ze vloog herhaalde malen over het vliegveld maar kon, ondanks de aanmoedigingen van de toren en radio, niets vinden. Sterker nog, haar radio ontving de pogingen van de toren niet eens meer, terwijl de toren haar wel kon horen. Uiteindelijk vloog Carolyn terug naar Naussau, maar noch zij, noch haar passagier, noch het vliegtuig zelf werd ooit nog weder gezien. Griezelig…

2. Buitenaardse wezens!

aliens

Eindelijk zijn we beland bij de uitleg waar iedereen op zat te wachten: aliens. Geen noodzaak tot ingewikkelde natuurkundige verklaringen of uitleg, immers, buitenaardse wezens hebben technologie die zo ver vooruit is op de onze dat we het niet kunnen begrijpen. Alle problemen opgelost, immers: betere techniek.

En waarom zouden aliens te maken hebben met de Bermuda Driehoek. Evident, buitenaardse wezens zijn uiteraard geïnteresseerd in het menselijk ras, en willen exemplaren van ons om mee te experimenteren. Met boot en al, als het moet, want ach, de techniek daarvoor hebben ze toch. Dit zou onder andere verklaren wat er gebeurde met de USS Cyclops, een marine schip dat maarliefst 11.000 ton mangaan met zich mee bracht, en spoorloos verdween, geen enkele spoor achterlatend. Dit gebeurde in 1918, overigens, een hele tijd geleden, en vóór de tijd dat we dergelijke dingen met een satelliet konden volgen. Onverklaarbaar, dus het moeten wel aliens zijn geweest! Of…

1. Atlantis

ATlantis

Als je het beu bent om buitenaardse wezens te gebruiken als zondebok, dan ben je wellicht geïnteresseerd in de volgende theorie: Atlantis. Ongeveer vier a vijf meter onder water, vlak voor de kust van het Bimini Eiland (in de Bermuda regio, uiteraard) zijn namelijk structuren gevonden die ogenschijnlijk gemaakt zijn door mensenhanden. Het wordt de Bimini Weg genoemd, en werd in 1986 ontdekt door scubaduikers. Het is een constructie van kalksteen en heeft het uiterlijk, zoals je al vermoed, van een weg.

Het is zo regelmatig en goed afgewerkt dat men niet anders kan denken dan dat ze door mensen gemaakt zijn. En gezien het onder water is, moet het wel een indicatie zijn van Atlantis, de gezonken stad.

Oké, Atlantis dus, in de buurt van de Bermuda Driehoek. Wat heeft dat te maken met gezonken schepen? Welnu, wat als de geavanceerde cultuur van Atlantis het zinken van de stad heeft overleefd? Stel dat er onder water nog Atlantiërs zijn die, ondanks onze huidige geavanceerde sonar en radar, toch on-gedetecteerd zijn gebleven? Zo’n onderzee-civilisatie zou inderdaad zeer geavanceerd moeten zijn om te kunnen overleven, z’n zes kilometer onder het wateroppervlak. Weinig dieren kunnen dat! Maar ach, techniek? En als ze dan inderdaad zo geavanceerd zijn, dan kunnen we gemakkelijk ook elektromagnetische velden aan hen toeschrijven, niet? Vandaar alle gezonken schepen en vliegtuigen, en mysterieus verdwenen brokstukken! Immers, zelfs de meest geavanceerde civilisatie heeft reserve onderdelen nodig, zo nu en dan.

Lees ook onze top 10 weetjes over Atlantis.

Tot dusver de tien verklaringen voor de mysteries rondom de Bermuda Driehoek. Aan eenieder zijn favoriete uitleg, mijn stem gaat naar de wormgaten!