Al vele duizenden jaren bestaan er legenden over heldhaftige personen, wraakzuchtige monsters, gigantische dieren, vreemde verschijnselen, goddelijke figuren enzovoorts. Het lijkt wel of de mens legenden nodig heeft om zich over iets te kunnen verbazen of om straffe verhalen te kunnen vertellen aan het nageslacht. Sommige legenden verdwenen in de loop der eeuwen, maar andere hielden hardnekkig stand. Legenden zijn geliefde onderwerpen voor een groot aantal boeken, films en televisiereeksen. Lees meer over tien beroemde legenden die al eeuwenlang van generatie op generatie worden doorverteld.

Atlantis

atlantis

Het bestaan van de verzonken stad Atlantis is nooit bewezen, maar toch blijft de legende over Atlantis in leven. Talloze films, boeken, stripverhalen, televisiereeksen en zelfs computerspellen zijn gebaseerd op deze legende.

Atlantis zou een zeer welvarende stad geweest zijn op een eiland midden in zee. De stad was een aards paradijs, tot de zee het eiland overspoelde en Atlantis naar de bodem van de oceaan zonk. Waar het eiland lag, is niet helemaal duidelijk. De enige geschreven bron over Atlantis is afkomstig van de Griekse filosoof Plato. Hij schreef dat de stad op een eiland lag dat bestond uit concentrische stukken land, onderling gescheiden door grachten.

vulkaanuitbarsting

De stad zou volgens Plato zo’n 11.400 jaar geleden haar volle bloei bereikt hebben en ten onder zijn gegaan aan een of andere natuurramp. Mogelijk lag de enorme vulkaanuitbarsting die in de 17de eeuw vóór Christus het Griekse eiland Santorini trof, aan de basis van de legende over Atlantis.

Eerder al schreven we een lijstjes met 10 Atlantis weetjes.

De fontein van de eeuwige jeugd

fontijn van de eeuwige jeugd

Lucas Cranach

Overal ter wereld doen verhalen de ronde over een fontein (of een bron) van de eeuwige jeugd. Wie water drinkt van deze fontein, zou eeuwig jong blijven. Al in de oudheid vertelde Herodotus over water dat mensen de eeuwige jeugd schonk. Alexander de Grote zou volgens de overlevering op zoek zijn geweest naar de fontein van de eeuwige jeugd.

De legende over de fontein zou echter in het leven geroepen zijn door ene Juan Ponce de León. Dit was een Spaanse veroveraar die in 1513 op zoek ging naar deze fontein, nadat hij er verhalen over gehoord had van de plaatselijke bevolking van Puerto Rico. Juan Ponce de León vertrok in 1513 en zette als een van de eerste Europeanen voet aan wal op Florida. In werkelijkheid zocht hij waarschijnlijk niet naar de fontein van de eeuwige jeugd, maar was hij eropuit om nieuw land te koloniseren.

fontein van de eeuwige jeugd florida

Tichnor Brothers, Publisher – Boston Public Library Tichnor Brothers collection #69182

Bij de stad St Augustine in Florida ligt tegenwoordig het Fountain of Youth Archeological Park. Dit is de plaats waar de eerste Europese kolonisten zich vestigden in Florida. In dit park vind je inderdaad een bron waar veel mensen van drinken, maar je bereikt er helaas geen eeuwige jeugd mee….

Bloody Mary

Bloody Mary is niet alleen de benaming van een heerlijke cocktail, maar ook van de hoofdfiguur uit een eeuwenoude legende. Bloody Mary zou een geest, een spook of een verschijning zijn die je soms in een spiegel kunt waarnemen.

Wie Bloody Mary tijdens haar leven werkelijk was, is onduidelijk. Volgens sommige mythen was ze een weduwe die haar kinderen vermoordde. Anderen beweren dat ze een heks was die op de brandstapel stierf en wiens rusteloze ziel nog steeds op aarde rondzwerft.

De legende kent vele varianten. In sommige verhalen is Bloody Mary een vriendelijke verschijning, terwijl in andere vertelsels Bloody Mary wordt afgeschilderd als een bloeddorstige heks. Het aanroepen van Bloody Mary terwijl je voor een spiegel staat in een duistere kamer met een brandende kaars in je hand, is een populair ritueel (in Amerika) bij veel jongeren.

Koning Arthur

koning arthur

Gary Perkin / Shutterstock.com

Iedereen kent wel verhalen over de Britse koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. Arthur zou in de zesde eeuw na Christus met veel succes het Britse grondgebied hebben verdedigd tegen de Saksen.

Hoewel velen geloven dat Arthur werkelijk heeft bestaan, kan dit historisch niet worden bewezen. Volgens de verhalen was Arthur getrouwd met koningin Guinevere en woonde hij in het kasteel Camelot. Hij werd geholpen door tovenaar Merlijn en bijgestaan door zijn ridders, met wie hij vergaderde aan een ‘ronde tafel’. Zij werden daarom ‘De ridders van de Ronde Tafel’ genoemd. Bekende ridders zijn onder meer Lancelot, Percival en Gawain.

koning arthur legende

Arthur verwekte ook een onwettige zoon, Mordred genaamd. Mordred bracht zijn vader Arthur een fatale slag toe, waaraan Arthur later overleed. Hij stierf op het mythische eiland Avalon, waar tegenwoordig de stad Glastonbury zou liggen. In de twaalfde eeuw beweerden de monniken van de abdij van Glastonbury dat ze de lichamen van Arthur en Guinevere hadden gevonden, maar ook hierover bestaat geen zekerheid.

De verhalen over koning Arthur doken voor het eerst op in de negende eeuw. De Britse geschiedschrijver Godfried van Monmouth nam in de twaalfde eeuw de verhalen over koning Arthur op in zijn werk ‘Geschiedenis van de Britse koningen’.

De schat van Yamashita

verloren schat

De schat van Yamashita zou bestaan uit goud en juwelen, afkomstig van plunderingen tijdens de Japanse invasie van de Filipijnen in de Tweede Wereldoorlog. De Japanse generaal Tomoyuki Yamashita zou de buit van de plunderingen verborgen hebben in grotten en spelonken op de Filipijnen. Het was de bedoeling om de schat op het einde van de oorlog naar Japan over te brengen, maar dat zou nooit gebeurd zijn.

Yamashita

Het grootste deel van Yamashita’s goud, sieraden en juwelen is volgens de verhalen nog steeds verstopt in Filipijnse grotten. Schattenjagers zoeken tot op de dag van vandaag naar de buit, maar tot nu toe is er nog niets gevonden van de schat van Yamashita.

De Gordiaanse Knoop

alexander haakt de knoop door

Jean-Simon Berthélemy

Volgens de legende van de Gordiaanse Knoop stond er in Gordium, de hoofdstad van Frygië, in een tempel van Zeus een strijdwagen die met een onontwarbare knoop was vastgemaakt. De strijdwagen had ooit behoord tot koning Gordius, de eerste koning van Frygië. Een orakel voorspelde dat diegene die als eerste de knoop kon ontwarren, de volgende heerser over Frygië zou worden.

Alexander de Grote bezocht in 333 voor Christus de stad Gordium en probeerde de knoop te ontwarren. Dat wilde niet lukken, maar Alexander loste het probleem op een andere manier op. Omdat het orakel niet had verteld welke middelen men mocht gebruiken om de knoop te ontwarren, hakte Alexander de knoop simpelweg door met zijn zwaard. Alexander zou in de jaren die daarop volgden, een groot deel van de toen bekende wereld inderdaad veroveren. De uitdrukking ‘de knoop doorhakken’ betekent nog steeds een moeilijke beslissing nemen op een doortastende manier.

Pape Jan

pape jan

Hartmann Schedel

Pape Jan of ‘priester Johannes’ zou volgens de legende de koning geweest zijn van een groot christelijk rijk in het oosten van Azië. In de tijd van de kruistochten (12 en 13de eeuw) geloofden velen dat er inderdaad een christelijke vorst over een groot gebied in het oosten heerste, en dat deze vorst de westerse kruisvaarders zou helpen in hun strijd tegen de moslims.

Volgens de legende zou hij een afstammeling geweest zijn van een van de drie wijzen uit het oosten, die Jezus bezochten vlak na zijn geboorte. Het was ene Otto von Freising, een bisschop die diende onder paus Eugenius III, die het verhaal over Pape Jan voor het eerst optekende.

pape jan map

Abraham Ortelius – Theatrum Orbis Terrarium, 1564.

De legende bleef eeuwenlang vele avonturiers, geleerden, missionarissen en machtshebbers inspireren. Sommigen geloofden dat het rijk van Pape Jan in Indië, in Irak of in Ethiopië lag. Het zogenaamde rijk van Pape Jan staat zelfs aangegeven op oude wereldkaarten uit de 16de eeuw. Er is echter geen enkel historisch bewijs van het bestaan van Pape Jan.

Lady Godiva

Lady Godiva

John Collier

Dame Godiva of ‘Lady Godiva’ was volgens de legende de vrouw van graaf Leofric, die heerste over het Engelse Coventry. Lady Godiva vond dat haar man te veel belastinggeld vroeg aan de inwoners van Coventry. Zij smeekte de graaf om de belastingen te verlagen, maar Leofric wilde niet luisteren. Als grap verkondigde hij dat zijn vrouw eerst naakt op haar paard door Coventry moest rijden. Ten einde raad reed Godiva inderdaad naakt op haar paard door de straten van de stad. Toen de graaf dit hoorde, stemde hij onmiddellijk in met een belastingverlaging.

De legende komt voor de eerste maal voor in een werk van geschiedschrijver Roger van Wendover rond het jaar 1200. In latere eeuwen werden er nog elementen aan de legende toegevoegd. De bevolking van Coventry zou op voorhand aangemaand zijn om niet toe te kijken terwijl Godiva naakt op haar paard zat. Toch zou er een kleermaker (Tom) geweest zijn die door een sleutelgat loerde. Hij werd op slag blind. In het Engels gebruikt men de benaming ‘Peeping Tom’ nog steeds voor een gluurder.

El Dorado

El Dorado

De legende over El Dorado gaat over een koning die heerste over een ‘land van goud’, ergens in Zuid-Amerika. De Spaanse conquistadores hoorden in de 16de eeuw verhalen over dit ‘land van goud’ van de plaatselijke bewoners. De indianen vertelden de Spaanse veroveraars dat er ergens een meer was waarin een lokale koning dagelijks een bad nam. Als de koning opstond uit het meer, was hij bedekt met goud. Deze gouden man (‘el hombre dorado’) en het goudmeer zouden ergens te vinden zijn bij de bovenloop van de Orinoco.

El Dorado kaart

Jodocus Hondius

Tal van expedities vonden plaats om het goudmeer te vinden. Niet alleen de Spanjaarden, maar ook Fransen, Engelsen en Nederlanders trokken op pad. Lang dacht men dat het meer Guatavita (Colombia) het goudmeer was, omdat het stamhoofd van de plaatselijke indianenstam zich daar met goudpoeder bedekte tijdens een inwijdingsritueel. In de loop der jaren werd de legende aangedikt en ontstonden er verschillende verhalen over een gouden koning die heerste over een stad of een volledig koninkrijk gevuld met goud. Geen enkele expeditie is er echter in geslaagd om een stad of een koninkrijk vol met goud te vinden.

Robin Hood

robin hood

Lucian Milasan / Shutterstock.com

Deze middeleeuwse Britse volksheld zou volgens de legende geleefd hebben in Sherwood Forest (graafschap Nottinghamshire, Engeland). Robin Hood stal van rijke edellieden en kloosterlingen. Nadien verdeelde hij zijn buit onder de armen. Hij trok op pad samen met zijn ‘Vrolijke Volgelingen’ (‘Merry Men’), die Robin Hood hielpen bij zijn plundertochten. Robin Hood werd voortdurend op de hielen gezeten door de sheriff van Nottingham. In latere verhalen dook ook de naam van Lady Marian op, die een gezellin was van Robin Hood.

robin hood legende

Louis Rhead – Rhead, Louis. “Bold Robin Hood and His Outlaw Band: Their Famous Exploits in Sherwood Forest”. New York: Blue Ribbon Books, 1912.

De eerste vermelding van Robin Hood duikt op in een tekst uit 1377. Er is geen enkel historisch bewijs van het bestaan van Robin Hood. Waarschijnlijk zijn de verhalen over deze volksheld gebaseerd op andere vrijbuiters die stalen van de rijken en de buit onder de armen verdeelden. Tegenwoordig is er nog steeds een sheriff in Nottingham. Die heeft echter alleen een ceremoniële functie, bedoeld om toeristen aan te trekken.

Vergelijkbare lijstjes